Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

VENLAFAXIN ORION

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
depotkapseli, kova 37,5 mg  28 fol  12.44€  0.44€/kpl  substitution-group
depotkapseli, kova 75 mg  28 fol  19.53€  0.70€/kpl  substitution-group
depotkapseli, kova 75 mg  98 fol  25.78€  0.26€/kpl  substitution-group
depotkapseli, kova 150 mg  28 fol  23.64€  0.84€/kpl  substitution-group
depotkapseli, kova 150 mg  98 fol  33.19€  0.34€/kpl  substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Venlafaksiini, joka kuuluu uudempiin masennuslääkkeisiin.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään masennuksen eli depression hoitoon ja ehkäisemään masennuksen uusiutumista. Lisäksi lääkettä käytetään paniikki- ja ahdistuneisuushäiriön hoitoon sekä lievittämään sosiaalisten tilanteiden pelkoa.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Masennuksen lääkehoito kestää tavallisesti useita kuukausia. Usein lääkettä jatketaan, vaikka masennusoireet ovat jo hävinneet. Näin pyritään estämään masennuksen uusiutuminen. Venlafaksiinihoitoa ei saa keskeyttää äkillisesti, koska tästä saattaa seurata vieroitusoireita. Lääke lopetetaan lääkärin ohjeen mukaan pienentäen annosta yleensä parin viikon aikana. Lääke on tarkoitettu aikuisille.
Lääkkeen ottaminen Depotkapselit niellään kokonaisina nesteen kera aterian yhteydessä samaan aikaan päivittäin.Kapseleita ei saa jakaa, murskata, pureskella eikä liuottaa nesteeseen.
Vaikutustapa Venlafaksiini lisää aivojen välittäjäaineiden, lähinnä serotoniinin ja noradrenaliinin, määrää ja vaikutuksia siten, että masentuneen mieliala kohoaa tai paniikki ja ahdistuneisuus lievittyy. Vaikutus ilmaantuu tavallisesti vasta 2-4 viikon kuluttua lääkkeen aloittamisesta.
Haittavaikutukset Haittavaikutukset liittyvät yleensä lääkehoidon alkuun ja useissa tapauksissa lievittyvät parin viikon kuluessa hoidon jatkuessa. Yleisiä haittoja ovat pahoinvointi, päänsärky ja hikoilu. Venlafaksiini voi myös aiheuttaa miehillä siemensyöksyn viivästymistä. Lääke saattaa kuivattaa suuta ja lisätä karieksen riskiä, mitä voidaan ehkäistä hoitamalla hyvin hampaita. Lääkehoidon alkuvaiheessa masennukseen liittyvät itsetuhoiset ajatukset voivat lisääntyä. Tästä on hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai ystävälle, jotta tämä voi huomioida jos lääkkeenkäyttäjän masennus tai ahdistuneisuus tuntuu pahenevan. Venlafaksiinilla voi olla yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden ja mäkikuismaa tai tryptofaania sisältävien luontaistuotteiden kanssa. Muiden samanaikaisten lääkkeiden käytöstä kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Alkoholin käyttöä ei yleensä suositella lääkkeen käytön aikana, vaikka venlafaksiini ei merkittävästi voimista alkoholin keskushermostoa lamaavaa vaikutusta. Lääke saattaa heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä ainakin tilapäisesti.
Raskaus ja imetys Lääkkeen käytöstä raskauden ja imetyksen aikana tulee neuvotella lääkärin kanssa.
Säilytys Huoneenlämmössä.
Ulkonäkö 37,5 mg: Vaaleanharmaa ja persikanvärinen läpikuultamaton, kova liivatekapseli, jonka ylä- ja alaosaa ympäröi leveä ja kapea punainen raita. Kapselin sisällä on 3 pientä, päällystettyä tablettia, jotka ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia. 75 mg: Persikanvärinen läpikuultamaton kova liivatekapseli, jonka ylä- ja alaosaa ympäröi leveä ja kapea punainen raita. Kapselin sisällä on 6 pientä, päällystettyä tablettia, jotka ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia. 150 mg: Tummanoranssi läpikuultamaton kova liivatekapseli, jonka ylä- ja alaosaa ympäröi leveä ja kapea valkoinen raita. Kapselin sisällä on 12 pientä, päällystettyä tablettia, jotka ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia.
ATC-koodi N06AX16

PAKKAUSSELOSTE

Venlafaxin Orion 37,5 mg, 75 mg ja 150 mg depotkapseli, kova
Venlafaksiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
• Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
• Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
• Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
• Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Venlafaxin Orion on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Venlafaxin Orion depotkapseleita
3. Miten Venlafaxin Orion depotkapseleita käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Venlafaxin Orion depotkapseleiden säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ VENLAFAXIN ORION ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Venlafaxin Orion on masennuslääke, joka kuuluu serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjien (SNRI-lääkkeiden) lääkeryhmään. Näitä lääkkeitä käytetään masennuksen ja muiden sairauksien, esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon. Masennus- ja/tai ahdistuspotilaiden aivojen serotoniini ja noradrenaliinipitoisuuksien arvellaan olevan tavallista pienemmät. Masennuslääkkeiden vaikutustapaa ei ymmärretä täysin, mutta vaikutus saattaa johtua aivojen serotoniini- ja noradrenaliinipitoisuuksien suurenemisesta.

Venlafaxin Orion depotkapseleita käytetään aikuisilla masennuksen hoitoon. Venlafaxin Orion depotkapseleita käytetään myös aikuisilla, joilla on yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko (sosiaalisten tilanteiden jännittämistä tai välttämistä) ja paniikkihäiriö (paniikkikohtauksia). On tärkeää, että masennus tai ahdistuneisuus hoidetaan hyvin, jotta vointisi paranisi. Ilman hoitoa sairaus ei välttämättä häviä, vaan voi muuttua vakavammaksi ja hankalammaksi hoitaa.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT VENLAFAXIN ORION DEPOTKAPSELEITA

Älä käytä Venlafaxin Orion depotkapseleita, jos:
• olet allerginen (yliherkkä) venlafaksiinille tai Venlafaxin Orion depotkapseleiden jollekin muulle aineelle.
• käytät tai olet käyttänyt edeltävien 14 päivän aikana ns. irreversiibelejä monoamiinioksidaasin estäjiä eli MAO-estäjiä, joita käytetään masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon. Irreversiibelien MAO-estäjien käyttäminen yhdessä tiettyjen muiden lääkkeiden kuten kanssa voi aiheuttaa vakavia tai jopa hengenvaarallisia haittavaikutuksia. Jos lopetat Venlafaxin Orion depotkapseleiden käytön, sinun tulee myös ehdottomasti odottaa vähintään 7 päivää ennen kuin käytät mitään irreversiibeliä MAO-estäjää (ks. myös kohdat ”Serotoniinioireyhtymä” ja ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö”).

Ole erityisen varovainen Venlafaxin Orion depotkapseleiden suhteen, jos:
• käytät samanaikaisesti muita lääkkeitä, jotka voivat suurentaa serotoniinioireyhtymän riskiä (ks. kohta ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö”).
• sinulla on silmävaivoja, esim. tietyn tyyppinen glaukooma (kohonnut silmänpaine).
• sinulla on ollut korkea verenpaine.
• sinulla on ollut sydänvaivoja.
• sinulla on ollut kouristuskohtauksia.
• veresi natriumarvot ovat olleet alhaiset (hyponatremia).
• saat herkästi mustelmia, sinulla on verenvuototaipumus (verenvuotohäiriöitä) tai käytät muita lääkkeitä, jotka saattavat lisätä verenvuotojen riskiä.
• kolesteroliarvosi suurenevat.
• sinulla tai jollakulla lähisukulaisellasi on ollut mania tai kaksisuuntainen mielialahäiriö (epätavallista vauhdikkuutta tai poikkeavan voimakasta hyvänolontunnetta).
• olet aiemmin käyttäytynyt aggressiivisesti.

Venlafaxin Orion voi aiheuttaa levottomuutta, ja paikallaan istuminen tai seisominen voi olla vaikeaa. Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy tällaista.

Jos jokin näistä koskee sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen Venlafaxin Orion depotkapseleiden ottamista.

Itsemurha-ajatukset ja masennuksen tai ahdistuksen paheneminen
Masennusta ja/tai jotakin ahdistuneisuushäiriötä sairastava saattaa joskus ajatella itsensä vahingoittamista tai jopa itsemurhaa. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkityksen aloittamisen yhteydessä, sillä lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie aikaa. Se kestää yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joskus kauemminkin.

Tällaisia ajatuksia saattaa esiintyä tavallista herkemmin jos
• olet aiemmin ajatellut itsemurhaa tai itsesi vahingoittamista
• olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että itsetuhoisen käyttäytymisen riski suurenee, jos nuori (alle 25-vuotias) aikuinen sairastaa jotakin psyykkistä sairautta ja käyttää masennuslääkitystä.

Jos ajattelet itsesi vahingoittamista tai itsemurhaa, ota heti yhteys lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai ahdistuneisuushäiriötä, ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä kertomaan, jos hän arvelee masennuksesi tai ahdistuneisuutesi pahenevan tai on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Suun kuivuminen
10 %:lla venlafaksiinihoitoa saaneista potilaista on ilmoitettu suun kuivumista, joka voi lisätä karieksen riskiä. Siksi hyvästä hammashygieniasta huolehtiminen on erityisen tärkeää.

Käyttö lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla
Venlafaxin Orion depotkapseleita ei tavallisesti pidä käyttää lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla. Sinun on myös hyvä tietää, että alle 18-vuotiailla potilailla esiintyy tämän ryhmän lääkkeitä käytettäessä tavallista enemmän haittavaikutuksia, esimerkiksi itsemurhayrityksiä, itsemurha-ajatuksia ja vihamielisyyttä (pääasiassa aggressiivisuutta, uhmakasta käyttäytymistä ja vihaa). Lääkäri saattaa silti määrätä Venlafaxin Orion depotkapseleita alle 18-vuotiaalle potilaalle, jos hän katsoo sen olevan potilaan edun mukaista. Jos lääkärisi on määrännyt Venlafaxin Orion depotkapseleita alle 18-vuotiaalle potilaalle ja haluat keskustella asiasta, käänny uudelleen lääkärisi puoleen. Kerro lääkärille, jos edellä mainittuja oireita ilmenee tai ne pahenevat, kun alle 18-vuotias nuori käyttää Venlafaxin Orion depotkapseleita. Venlafaxin Orion depotkapseleiden pitkäaikaisen käytön vaikutuksia ja sen turvallisuutta kasvun, kypsymisen, kognitiivisen kehityksen ja käyttäytymisen kehityksen suhteen ei myöskään ole vielä osoitettu tässä ikäryhmässä.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös rohdosvalmisteita tai lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Lääkärin tulee päättää, voitko käyttää Venlafaxin Orion depotkapseleita muiden lääkkeiden kanssa.

Älä aloita tai lopeta minkään lääkkeen ottoa keskustelematta asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, luontaistuotteita ja rohdosvalmisteita.
• Monoamiinioksidaasin estäjät (MAO-estäjät: ks. kohta ”Ennen kuin käytät Venlafaxin Orion depotkapseleita”)
• Serotoniinioireyhtymä:
Serotoniinioireyhtymä on mahdollisesti hengenvaarallinen tila (ks. kohta ”Mahdolliset haittavaikutukset”), jota voi esiintyä venlafaksiinihoidon yhteydessä, erityisesti silloin, kun venlafaksiinia käytetään yhdessä muiden lääkkeiden kanssa. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi
• Triptaanit (migreenilääkkeitä)
• Masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet, esim. SNRI- tai SSRI-lääkkeet, trisykliset masennuslääkkeet tai litiumia sisältävät lääkkeet
• Linetsolidia (eräs antibiootti) sisältävät lääkkeet (infektioiden hoitoon)
• Moklobemidia (reversiibeli MAO-estäjä) sisältävät lääkkeet (masennuksen hoitoon)
• Sibutramiinia (laihdutuslääke) sisältävät lääkkeet
• Tramadolia (kipulääke) sisältävät lääkkeet
• Mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät valmisteet (luontaistuotteita tai rohdosvalmisteita, joita käytetään lievän masennuksen hoitoon)
• Tryptofaania sisältävät tuotteet (unihäiriöiden ja masennuksen hoitoon).

Serotoniinioireyhtymän merkkeinä tai oireina voi esiintyä joitakin seuraavista: levottomuus, aistiharhat, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, sydämen nopealyöntisyys, ruumiinlämmön suureneminen, verenpaineen nopeat muutokset, epätavallisen voimakkaat refleksit, ripuli, kooma, pahoinvointi, oksentelu. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos epäilet, että sinulla on serotoniinioireyhtymä.

Myös seuraavilla lääkkeillä saattaa olla yhteisvaikutuksia Venlafaxin Orion depotkapseleiden kanssa, ja niitä tulee käyttää varoen. On erityisen tärkeää kertoa lääkärille tai apteekkiin, jos käytät lääkkeitä, jotka sisältävät:
• Ketokonatsolia (sienilääke)
• Haloperidolia tai risperidonia (psyykenlääkkeitä)
• Metoprololia (beetasalpaaja korkean verenpaineen ja sydänvaivojen hoitoon).

Venlafaxin Orion depotkapseleiden käyttö ruuan ja juoman kanssa
Venlafaxin Orion depotkapselit otetaan ruoan kanssa (ks. kohta 3 “Miten Venlafaxin Orion depotkapseleita käytetään”).

Vältä alkoholin käyttöä Venlafaxin Orion -hoidon aikana.

Raskaus ja imetys
Kerro lääkärille, jos tulet raskaaksi tai suunnittelet raskautta. Älä käytä Venlafaxin Orion depotkapseleita ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa hoidon mahdollisista hyödyistä ja sikiöön mahdollisesti kohdistuvista riskeistä.

Jos otat Venlafaxin Orion depotkapseleita raskauden aikana, kerro siitä kätilölle ja/tai lääkärille, sillä vauvalla saattaa olla tiettyjä oireita synnytyksen jälkeen. Nämä oireet alkavat tavallisesti 24 tunnin kuluessa synnytyksestä. Oireita ovat mm. huono syöminen ja hengitysvaikeudet. Jos vauvallasi on näitä oireita synnytyksen jälkeen ja asia huolestuttaa sinua, ota yhteys lääkäriin ja/tai kätilöön, joka neuvoo sinua.

Venlafaksiini erittyy äidinmaitoon, joten lääke saattaa vaikuttaa vauvan terveyteen. Keskustele asiasta
lääkärin kanssa. Lääkäri päättää, tuleeko joko imettäminen tai Venlafaxin Orion -hoito lopettaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Älä aja autoa tai käytä työkaluja tai koneita ennen kuin tiedät, miten Venlafaxin Orion vaikuttaa sinuun.

Tärkeää tietoa Venlafaxin Orion depotkapseleiden sisältämistä aineista
Venlafaxin Orion 150 mg depotkapselit sisältävät väriaineita nimeltä paraoranssi (E 110) ja alluranpunainen (E 129), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. MITEN VENLAFAXIN ORION DEPOTKAPSELEITA KÄYTETÄÄN

Ota Venlafaxin Orion depotkapseleita juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma.

Masennuksen, yleistyneen ahdistuneisuushäiriön ja sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa suositeltava aloitusannos on tavallisesti 75 mg vuorokaudessa. Lääkäri voi suurentaa annosta vähitellen, tarvittaessa jopa 375 milligramman maksimiannokseen vuorokaudessa, jos lääkettä käytetään masennuksen hoitoon. Jos lääkettä käytetään paniikkihäiriön hoitoon, lääkäri aloittaa hoidon pienemmällä annoksella (37,5 mg) ja suurentaa sitten annosta vähitellen. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön, sosiaalisten tilanteiden pelon ja paniikkihäiriön hoidossa maksimiannos on 225 mg vuorokaudessa.

Ota Venlafaxin Orion depotkapselit suurin piirtein samaan aikaan joka päivä, joko aamulla tai illalla. Kapselit niellään kokonaisina nesteen kera, eikä niitä saa jakaa, murskata, pureskella eikä liuottaa nesteeseen.

Venlafaxin Orion depotkapselit otetaan ruoan kanssa.

Jos sinulla on maksa- tai munuaisvaivoja, neuvottele lääkärin kanssa, sillä Venlafaxin Orion annostasi tulee ehkä muuttaa.

Älä lopeta Venlafaxin Orion depotkapseleiden käyttöä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa (ks. kohta ”Jos lopetat Venlafaxin Orion depotkapseleita käytön”).

Jos otat enemmän Venlafaxin Orion depotkapseleita kuin sinun pitäisi
Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 09 471977, vaihde 09 4711), jos olet ottanut vahingossa liian suuren annoksen Venlafaxin Orion depotkapseleita.
Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Mahdollisen yliannoksen oireita voivat olla nopea sydämen syke, vireystilan muutokset (jotka vaihtelevat unisuudesta koomaan), näön hämärtyminen, kouristuskohtaukset ja oksentelu.

Jos unohdat ottaa Venlafaxin Orion depotkapseleita
Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jos on kuitenkin jo aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin ja ota vain yksi annos tavanomaisen tapaan. Älä ota saman päivän aikana enempää Venlafaxin Orion depotkapseleita kuin sinulle on vuorokautta kohti määrätty.

Jos lopetat Venlafaxin Orion depotkapseleiden käytön
Älä lopeta hoitoa äläkä pienennä annosta ilman lääkärin neuvoa, vaikka olosi olisikin jo parempi. Jos lääkäri arvelee, että et enää tarvitse Venlafaxin Orion depotkapseleita, hän saattaa kehottaa sinua vähentämään annosta vähitellen ennen kuin lopetat hoidon kokonaan. On tiedossa, että Venlafaxin Orion depotkapseleiden käytön lopettamiseen saattaa liittyä haittavaikutuksia etenkin, jos lääkkeen käyttö lopetetaan äkillisesti tai annosta vähennetään liian nopeasti. Joillakuilla saattaa esiintyä esimerkiksi väsymystä, heitehuimausta, pyörrytystä, päänsärkyä, unettomuutta, painajaisia, suun kuivumista, ruokahalun heikkenemistä, pahoinvointia, ripulia, hermostuneisuutta, kiihtyneisyyttä, sekavuutta, korvien soimista, pistelyä tai joskus sähköiskumaisia tuntemuksia, heikotusta, hikoilua, kouristuskohtauksia tai flunssankaltaisia oireita.

Lääkäri kertoo sinulle, miten Venlafaxin Orion hoito lopetetaan vähitellen. Pyydä lääkäriltä tarkempia ohjeita, jos sinulla esiintyy tällaisia oireita tai muita hankalia oireita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Venlafaxin Orion voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Allergiset reaktiot
Jos sinulla esiintyy jotakin seuraavista, älä ota enempää Venlafaxin Orion depotkapseleita. Ota heti yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimmän sairaalan päivystykseen.

• rinnan kireys, hengityksen pihinä, nielemis- tai hengitysvaikeudet
• kasvojen, nielun, käsien tai jalkojen turvotus
• hermostuneisuus tai levottomuus, huimaus, sykkivä tunne, ihon äkillinen punehtuminen ja/tai kuumotus
• voimakas ihottuma, kutina tai nokkosihottuma (punaiset tai vaaleat, usein kutiavat paukamat iholla).

Vakavat haittavaikutukset
Jos sinulla esiintyy jotakin seuraavista, saatat tarvita pikaista lääkärin hoitoa:
• sydänvaivoja, esim. sydämen sykkeen muuttumista nopeaksi tai epäsäännölliseksi, verenpaineen suurenemista
• silmävaivoja, esim. näköhäiriöitä, mustuaisten laajenemista
• hermostovaivoja: esim. huimausta, ryömimisen tunnetta iholla, liikehäiriöitä, kouristuskohtauksia
• mielenterveysongelmia, esim. yliaktiivisuutta (”vauhdikkuutta”) tai epätavallisen voimakasta hyvän olon tunnetta
• hoidon lopetusoireita (ks. kohdat ”Miten Venlafaxin Orion depotkapseleita käytetään” ja ”Jos lopetat Venlafaxin Orion depotkapseleiden käytön”).

Täydellinen haittavaikutusluettelo
Haittavaikutusten esiintymistiheys (esiintymisen todennäköisyys) on luokiteltu seuraavasti:

Hyvin yleinen Esiintyy useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 10:stä
Yleinen Esiintyy 1–10 käyttäjällä 100:sta
Melko harvinainen Esiintyy 1–10 käyttäjällä 1 000:sta
Harvinainen Esiintyy 1–10 käyttäjällä 10 000:sta
Tuntematon Yleisyys on tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

• Veri
Melko harvinainen: mustelmat, ulosteiden musta, tervainen väri tai verta ulosteessa, mikä voi viitata sisäiseen verenvuotoon
Tuntematon: verihiutaleiden niukkuus, joka lisää mustelma- ja verenvuotoriskiä, veriarvojen häiriöt, joka voivat suurentaa infektioriskiä

• Aineenvaihdunta ja ravitsemus
Yleinen: painonlasku, kolesteroliarvojen nousu
Melko harvinainen: painonnousu
Tuntematon: maksan toimintakokeiden pienet muutokset, veren natriumpitoisuuden pieneneminen, kutina, ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, virtsan tumma väri tai flunssankaltaiset oireet, jotka voivat johtua maksatulehduksesta (hepatiitti), sekavuus, kohtuuton jano (ns. SIADH-oireyhtymä), poikkeava maidoneritys rinnoista

• Hermosto
Hyvin yleinen: suun kuivuminen, päänsärky
Yleinen: epätavalliset unet, sukupuolivietin heikkeneminen, huimaus, lihasjännityksen voimistuminen, unettomuus, hermostuneisuus, ryömivä tunne iholla, tokkuraisuus, vapina, sekavuus, epätodellisuuden ja vierauden tunne
Melko harvinainen: tunteiden ja tunne-elämän latistuminen, aistiharhat, tahdosta riippumattomat lihasliikkeet, kiihtyneisyys, koordinaatiokyvyn ja tasapainon heikkeneminen
Harvinainen: levottomuuden tunne tai kykenemättömyys istua tai seistä paikoillaan, kouristuskohtaukset, epätavallisen vauhdikkuuden tai voimakkaan hyvän olon tunne
Tuntematon: korkea kuume, johon liittyy lihasten kireyttä, sekavuutta tai levottomuutta ja hikoilua, tai hallitsemattomat nykivät lihasliikkeet (nämä voivat olla ns. malignin neuroleptioireyhtymän merkkejä), epätavallisen voimakas hyvän olon tunne, uneliaisuus, jatkuvat nopeat silmänliikkeet, kömpelyys, rauhattomuus, ”humalassa olon” tunne, hikoilu tai lihasten kireys (jotka ovat serotoniinioireyhtymän oireita), hämmentyneisyys ja sekavuus, joihin liittyy usein aistiharhoja (delirium), jäykkyys, lihaskrampit ja tahattomat lihasliikkeet, itsensä vahingoittamisen ja itsemurhan ajattelu

• Näkö ja kuulo
Yleinen: näön hämärtyminen
Melko harvinainen: makuaistin muutokset, korvien soiminen (tinnitus)
Tuntematon: voimakas silmäkipu ja näön heikkeneminen tai sumentuminen

• Sydän tai verisuonisto
Yleinen: verenpaineen suureneminen, kuumat aallot, sydämentykytys
Melko harvinainen: huimaus (etenkin, jos nouset liian nopeasti seisomaan), pyörtyminen, nopea sydämen syke
Tuntematon: verenpaineen lasku, sydämen sykkeen muuttuminen epätavallisen nopeaksi tai epäsäännölliseksi, mikä voi johtaa pyörtymiseen

• Hengityselimet
Yleinen: haukottelu
Tuntematon: yskiminen, hengityksen vinkuminen, hengenahdistus ja korkea ruumiinlämpö, jotka voivat johtua keuhkotulehduksesta ja veren valkosoluarvojen noususta (eosinofiilinen keuhkokuume)

• Ruoansulatuselimistö
Hyvin yleinen: pahoinvointi
Yleinen: ruokahalun heikkeneminen, ummetus, oksentelu
Melko harvinainen: hampaiden narskuttelu, ripuli
Tuntematon: voimakas vatsa- tai selkäkipu (joka saattaa johtua vakavasta suolisto-, maksa- tai haimavaivasta)

• Iho
Hyvin yleinen: hikoilu (myös öinen hikoilu)
Melko harvinainen: ihottuma, epätavallinen hiustenlähtö
Tuntematon: ihottuma, joka voi aiheuttaa ihon voimakasta rakkulamuodostusta ja kesimistä, kutina, lievä ihottuma

• Luusto ja lihakset
Tuntematon: lihasten selittämätön kipu, aristus tai heikkous (rabdomyolyysi)

• Virtsatiet
Yleinen: virtsaamisvaikeudet, lisääntynyt virtsaamistarve
Melko harvinainen: virtsaumpi

• Sukuelimet ja sukupuolielämä
Yleinen: siemensyöksy-/orgasmihäiriöt (miehillä), orgasmin puuttuminen, erektiohäiriöt (impotenssi), kuukautishäiriöt, kuten kuukautisvuodon tai epäsäännöllisten vuotojen lisääntyminen
Melko harvinainen: orgasmihäiriöt (naiset)

• Yleisoireet
Yleinen: voimattomuus, vilunväristykset
Melko harvinainen: herkkyys auringonvalolle
Tuntematon: turvotus kasvoissa tai kielessä, hengenahdistus tai hengitysvaikeudet, usein myös ihottumaa (kyseessä voi olla vakava allerginen reaktio)

Venlafaxin Orion voi aiheuttaa joskus haittavaikutuksia, joita et välttämättä huomaa, esim. verenpaineen suurenemista, sydämen syketiheyden muutoksia tai veren maksaentsyymi-, natrium- tai kolesteroliarvojen vähäisiä muutoksia. Venlafaxin Orion saattaa harvemmin heikentää verihiutaleiden toimintaa, joka voi suurentaa mustelmien ja verenvuotojen riskiä. Lääkäri saattaa ottaa tästä syystä verikokeita etenkin, jos olet käyttänyt Venlafaxin Orion depotkapseleita pitkiä aikoja.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

5. VENLAFAXIN ORION DEPOTKAPSELEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Venlafaxin Orion sisältää
Vaikuttava aine on venlafaksiini.

Yksi kapseli sisältää 37,5 mg, 75 mg tai 150 mg venlafaksiinia venlafaksiinihydrokloridina.

Muut kapselin sisällä olevat aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, povidoni K-90, talkki, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, etyyliselluloosa ja kopovidoni.

Venlafaxin Orion 37,5 mg depotkapseli: kapselikuoren aineet ovat liivate, titaanidioksidi (E 171), musta rautaoksidi (E 172), punainen rautaoksidi (E 172), keltainen rautaoksidi (E 172) ja painomuste (shellakka, punainen rautaoksidi, E 172)

Venlafaxin Orion 75 mg depotkapseli: kapselikuoren aineet ovat liivate, titaanidioksidi (E 171), musta rautaoksidi (E 172), punainen rautaoksidi (E 172) ja painomuste (shellakka, punainen rautaoksidi, E 172)

Venlafaxin Orion 150 mg depotkapseli: kapselikuoren aineet ovat liivate, titaanidioksidi (E 171), paraoranssi (E 110), alluranpunainen (E 129), briljanttisininen (E 133) ja painomuste (shellakka, titaanidioksidi, E 171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Depotkapseli, kova

Venlafaxin Orion 37,5 mg depotkapseli: vaaleanharmaa ja persikanvärinen läpikuultamaton, kova liivatekapseli (koko 3), jonka ylä- ja alaosaa ympäröi leveä ja kapea punainen raita. Kapselin sisällä on 3 pientä, päällystettyä tablettia, jotka ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia.

Venlafaxin Orion 75 mg depotkapseli: persikanvärinen läpikuultamaton kova liivatekapseli (koko 1), jonka ylä- ja alaosaa ympäröi leveä ja kapea punainen raita. Kapselin sisällä on 6 pientä, päällystettyä tablettia, jotka ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia.

Venlafaxin Orion 150 mg depotkapseli: tummanoranssi läpikuultamaton kova liivatekapseli (koko 0), jonka ylä- ja alaosaa ympäröi leveä ja kapea valkoinen raita. Kapselin sisällä on 12 pientä, päällystettyä tablettia, jotka ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia.

Pakkauskoot: Läpipainopakkauksessa on 28 ja 98 depotkapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 3.2.2009


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot