Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

VARILRIX

GlaxoSmithKline Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten   1 kpl  75.39€     

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Eläviä, heikennettyjä vesirokkoviruksia.
Käyttötarkoitus Vesirokon puhkeamisen estäminen yli 1-vuotiailla, jotka eivät ole tautia aikaisemmin sairastaneet.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Annetaan 2 annosta. Toinen annos suositellaan annettavaksi aikaisintaan 6 viikon kuluttua ensimmäisestä. Väliä on oltava vähintään 4 viikkoa.
Lääkkeen ottaminen Rokote pistetään ihon alle, yleensä olkavarteen.
Vaikutustapa Rokote aikaansaa elimistössä vasta-aineiden muodostumista vesirokkovirukselle.
Haittavaikutukset Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat kipu, punoitus, kuume ja pistoskohdan turvotus. Joskus voi esiintyä myös ihottumaa.
Raskaus ja imetys Rokotusta ei pidä antaa raskauden aikana. Raskaaksi ei saisi tulla kuukauden sisällä rokotuksen jälkeen.
Säilytys Jääkaapissa, +2-+8 asteessa. Alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä valolle.
Ulkonäkö Injektiokuiva-aine on hieman vaaleanpunainen, kellertävä tai kermanvärinen. Liuotin on kirkas, ja väritön.
ATC-koodi J07BK01


PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Varilrix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
Kylmäkuivattuja, heikennettyjä, eläviä varicella-zosterviruksia sisältävä vesirokkorokote

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin saat/lapsesi saa tätä rokotetta, sillä se sisältää sinulle/lapsellesi tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste, kunnes olet/lapsesi on saanut koko rokotussarjan. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä rokote on määrätty sinulle/sinun lapsellesi eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla/lapsellasi.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Varilrix on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat/lapsesi saa Varilrixia
 3. Miten Varilrixia annetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Varilrixin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. MITÄ VARILRIX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Varilrix on kylmäkuivattuja, heikennettyjä, eläviä varicella-zosterviruksia sisältävä vesirokkorokote. Rokotuksen jälkeen elimistö alkaa kehittää vasta-aineita vesirokkoa vastaan. Vasta-aineet suojaavat tartunnalta.

Vesirokko on yleensä lapsuusiässä esiintyvä, erittäin tarttuva tauti. Sen oireita ovat kutiavat papulat/vesikkelit iholla ja limakalvoilla, kuume ja joillakin potilailla päänsärky, huonovointisuus ja ruokahaluttomuus. Ensimmäiset oireet esiintyvät noin 14 päivää tartunnasta. Pikkulapsilla oireet ovat yleensä lieviä ja lyhytaikaisia. Vanhemmilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla oireet vaikeutuvat. Virus jää piilevästi elimistöön ja voi myöhemmin elämässä aiheuttaa herpes zoster -infektion eli vyöruusun. Herpes zoster -infektiota pidetään kliinisesti vaikeampana tautina kuin vesirokkoa.

Vesirokko voi olla vaarallinen tietyille potilasryhmille, joilla on taustalla oleva vakava sairaus. Nämä riskipotilaat rokotetaan vesirokkoa vastaan lääkärin erityisessä valvonnassa.


2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN SAAT/LAPSESI SAA VARILRIXIA

Varilrixia ei saa antaa sinulle/lapsellesi:

 • Jos olet raskaana. Raskautta on lisäksi vältettävä 1 kuukausi rokotuksen jälkeen.
 • Jos sinä sairastat/lapsesi sairastaa vakavaa tautia, joka heikentää vastustuskykyä, kuten HIV-tartunta (immuunikatovirustartunta) tai AIDS (immuunikatotauti), tai jos sinä otat/lapsesi ottaa lääkettä, joka heikentää vastustuskykyä. Immuunikatotilan vaikeus ratkaisee, saatko sinä/lapsesi rokotetta.
 • Jos sinulla/lapsellasi on todettu systeeminen yliherkkyys Varilrix-rokotteelle, neomysiinille tai jollekin rokotteen muulle aineosalle. Aikaisempi neomysiinin aiheuttama kontakti-ihottuma ei ole vasta-aihe.
 • Jos sinulla/lapsellasi on aikaisemmin ollut yliherkkyyteen viittaavia oireita aikaisemman vesirokkorokotuksen yhteydessä.
 • Jos sinulla/lapsellasi on akuutti kuumeinen infektiotauti.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin saat/lapsesi saa Varilrixia:

 • Jos sinulla tai lapsellasi tai jollakin perheenjäsenellä on ollut allerginen reaktio
 • Jos sinulla tai lapsellasi on heikentynyt vastustuskyky (esim. HIV-tartunta). Sinua tai lastasi seurataan huolellisesti, sillä rokotteen aikaansaama vaste ja suoja tautia vastaan saattaa jäädä puutteelliseksi (ks. kohta 2 ”Varilrixia ei saa antaa sinulle/lapsellesi).
 • Jos sinulle/lapsellesi suunnitellaan elinsiirtoa lähiaikoina.
 • Jos sinulla/lapsellasi on aineenvaihduntaan tai hormonieritykseen liittyvä sairaus tai sydän- ja hengitystiesairaus.
 • Jos sinulla/lapsellasi on perinnöllinen rusto-hiushypoplasia.
 • Jos lääkäri on todennut, että sinulla/lapsellasi on jokin sokeri-intoleranssi.

Pyörtymistä voi esiintyä (enimmäkseen nuorilla) pistoksena annettavan rokotuksen jälkeen, tai jopa ennen. Kerro lääkärille tai hoitajalle, jos olet/lapsesi on pyörtynyt aikaisemman pistoksena annettavan rokotuksen yhteydessä.

Kuten kaikki rokotteet, Varilrix ei ehkä saa aikaan suojaavaa immuunivastetta kaikilla rokotetuilla.

Muut lääkevalmisteet ja Varilrix

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan saat/lapsesi saa, tai on saanut, tai saattaa joutua saamaan muita lääkkeitä.

Salisylaatteja (esim. Aspirin®, Disperin®) on vältettävä 6 viikkoa rokotuksesta, sillä luonnollisen vesirokkotartunnan ja salisylaattien käytön yhteydessä on raportoitu haittavaikutuksia.

Jos sinulle tai lapselle tehdään ihotesti tuberkuloosin toteamiseksi. Jos tämä testi tehdään 6 viikon sisällä Varilrix-rokotuksesta, tulokset eivät ole luotettavia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Varilrixia ei saa antaa raskaana oleville naisille.
Jos olet raskaana tai imetät, luulet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen kuin rokotus annetaan. On myös tärkeää, että et tule raskaaksi kuukauden sisällä rokotuksesta. Tänä aikana sinun on käytettävä tehokasta ehkäisyä raskauden välttämiseksi.

Varilrixin erittymisestä äidinmaitoon ei ole kokemusta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Rokote ei todennäköisesti vaikuta autolla-ajoon eikä koneiden käyttökykyyn.


3. MITEN VARILRIXIA ANNETAAN

Terveydenhoitohenkilökunta antaa Varilrix-rokotteen.

Annostus

Yli 12-kuukauden ikäiset lapset, nuoret ja aikuiset: 2 annosta

Toinen Varilrix-annos voidaan antaa ensimmäisen Varilrix-annoksen tai jonkun toisen vesirokkoviruksia sisältävän rokote-annoksen jälkeen. Toinen annos suositellaan annettavaksi aikaisintaan 6 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Annosten välillä on aina oltava vähintään 4 viikkoa.

Korkean riskiryhmän potilaat:

Riskiryhmään kuuluville suositellaan kahta rokotuskertaa kolmen kuukauden välein, tai rokotuksen onnistumisen serologista vahvistamista rokotustuloksen takaamiseksi.

Antotapa

Kylmäkuivattu rokote valmistetaan käyttöön lisäämällä siihen pakkauksessa oleva liuotin.

Käyttövalmis rokote (0,5 ml) annetaan subkutaanisesti (ihon alle) mieluiten olkavarren hartialihaksen alueelle (ei ihonsisäisesti eikä lihakseen). Ei saa antaa laskimoon.

Terveille henkilöille voidaan antaa muita rokotteita samanaikaisesti Varilrixin kanssa, mutta eri injektiokohtaan.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

Varilrixilla tehtyjen kliinisten tutkimusten aikana ilmeni seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (ilmeni 1 rokoteannoksella 10:stä tai useammin):

 • Kipua ja punoitusta injektiokohdassa

Yleiset (ilmeni harvemmin kuin 1 rokoteannoksella 10:stä, mutta useammin kuin 1 rokoteannoksella 100:sta):

 • Ihottuma
 • Injektiokohdan turvotus*
 • Kuume (suun kautta/kainalosta ? 37,5 °C tai peräaukosta ? 38,0 °C)*

Melko harvinaiset (ilmeni harvemmin kuin 1 rokoteannoksella 100:sta, mutta useammin kuin 1 rokoteannoksella 1000:sta):

 • Ylähengitystieinfektiot
 • Nielutulehdus
 • Lymfadenopatia (= imusolmukesairaus)
 • Ärtyneisyys
 • Päänsärky
 • Somnolenssi (= uneliaisuus)
 • Yskä
 • Nuha
 • Pahoinvointi
 • Oksentelu
 • Vesirokkomainen ihottuma
 • Kutina
 • Nivelkipu
 • Lihaskipu
 • Kuume (suun kautta/kainalosta > 39,0 °C tai peräaukosta > 39,5 °C)
 • Väsymys
 • Huonovointisuus

Harvinaiset (ilmeni harvemmin kuin 1 rokoteannoksella 1000:sta, mutta useammin kuin 1 rokoteannoksella 10000:sta):

 • Konjunktiviitti (= silmän sidekalvotulehdus)
 • Ylävatsakipu
 • Ripuli
 • Urtikaria (nokkosihottuma)

Markkinoille tulon jälkeen on harvoin raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

 • vyöruusu (Herpes zoster)
 • tavallista herkemmin tulevat mustelmat tai verenvuodot. Näitä aiheuttaa verihiutaleiden väheneminen (trombosytopenia).
 • allergiset reaktiot
 • kouristukset tai kohtaukset
 • aivojen, selkäytimen ja ääreishermoston tulehdus, mikä on johtanut tilapäiseen kävelemisvaikeuteen ja/tai tilapäiseen haparointiin (enkefaliitti, serebelliitti)
 • aivohalvaus
 • verisuonitulehdus (vaskuliitti). Oireita voivat olla epänormaali verenvuoto tai mustelmat ihon alla (Henoch? Schönleinin purppura) tai kuume, joka kestää yli 5 päivää ja johon liittyy ihottumaa vartalolla ja joskus ihon kuorintaa käsissä ja sormissa sekä silmien, huulten, kurkun ja kielen punoitusta (Kawasakin tauti).
 • Vakava ihosairaus, jonka oireina ovat punaiset, kutisevat läiskät, jotka muistuttavat tuhkarokkoa. Läiskät ilmaantuvat ensin raajoissa ja joskus kasvoissa ja koko kehossa (erythema multiforme).
 • Yliherkkyys, anafylaktiset reaktiot (= vakava allerginen reaktio, jonka merkkejä ovat käsien ja jalkojen kutiseva ihottuma, silmien ja kasvojen turvotus ja/tai hengitys- tai nielemisvaikeudet). Yleensä tällaiset reaktiot ilmaantuvat ennen vastaanotolta lähtöä. Joka tapauksessa niihin on saatava välittömästi hoitoa.

*Injektiokohdan turvotusta ja kuumetta raportoitiin hyvin yleisesti nuorilla ja aikuisilla. Turvotusta raportoitiin myös hyvin yleisesti toisen annoksen jälkeen alle 13-vuotiailla lapsilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


5. VARILRIXIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä on ilmoitetun kuukauden viimeinen päivä.

Säilytä jääkaapissa (2?8 °C).
Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakastaminen ei vaikuta kylmäkuivattuun rokotteeseen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin, eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA

Mitä Varilrix sisältää

Injektiokuiva-aine:

Vaikuttava aine:

 • kylmäkuivattuja, heikennettyjä, eläviä varicella-zosterviruksia (kanta Oka). Yksi annos sisältää > 2000 PFU:ta (plaque forming units).

Apuaineet:

Aminohapot
Humaanialbumiini
Vedetön laktoosi
Sorbitoli
Mannitoli

Jäämäaine:
Neomysiinisulfaatti

Liuotin:

Injektionesteisiin käytettävää vettä

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Injektiokuiva-aine on hieman vaaleanpunainen, kellertävä tai kermanvärinen kakkumainen jauhe lasisessa injektiopullossa.

Liuotin on kirkas, steriili neste ruiskussa.

Pakkauskoko: 1 x 1 annos.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.,
Rue de l’Institut 89
B-1330 Rixensart
Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

GlaxoSmithKline Oy
Puh. +358 (0)10 30 30 30
Finland.tuoteinfo@gsk.com

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi: 1.10.2014

Muut tiedonlähteet

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kotisivuilta http://www.fimea.fi.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Kylmäkuivattu rokote valmistetaan käyttöön lisäämällä siihen pakkauksessa oleva liuotin.
Rokotteen on oltava huoneenlämpöistä käyttöhetkellä. Ravistettava.
Ennen rokottamista rokote tarkistetaan silmämääräisesti mahdollisten vierashiukkasten tai fysikaalisten muutosten varalta. Rokote on hävitettävä, jos jotakin poikkeavaa havaitaan.
Alkoholin ja muiden desinfektioaineiden on annettava haihtua iholta ennen rokoteinjektion antamista, sillä ne voivat inaktivoida rokotteen sisältämät heikennetyt virukset.

Injektiopullon ja esitäytettyjen ruiskujen käyttöohje:

Käyttökuntoon saattaminen: Esitäytetyssä ruiskussa oleva liuotin lisätään kokonaisuudessaan injektiokuiva-ainetta sisältävään injektiopulloon.

Neula kiinnitetään ruiskuun kuvan osoittamalla tavalla. Varilrix-pakkauksessa oleva ruisku voi hieman poiketa (ilman kierreosaa) kuvassa olevasta ruiskusta. Tällöin neula on kiinnitettävä ilman kiertoliikettä.

 1. Pidä ruiskun sylinteristä kiinni yhdellä kädellä (älä koske ruiskun mäntään), poista ruiskun korkki kiertämällä vastapäivään.
 2. Neula kiinnitetään ruiskuun kiertämällä neulaa myötäpäivään, kunnes neula tuntuu kiinnittyvän ruiskuun (katso kuva).
 3. Poista neulan suoja. Suoja voi joskus tuntua jäykältä.

  Lisää liuotin injektiokuiva-aineeseen. Kun liuotin on lisätty injektiokuiva-aineeseen, seosta on ravistettava kunnes jauhe on täysin liuennut. Sekoittamisen jälkeen rokote on annettava heti.

  Käytä toista neulaa rokotteen antamiseen.

  Vedä ruiskuun injektiopullon koko sisältö.

Käyttövalmiin rokotteen väri vaihtelee persikanvärisestä vaaleanpunaiseen nesteen pienistä pH vaihteluista riippuen.

Varilrixia ei saa sekoittaa muiden rokotteiden kanssa samassa ruiskussa.

Rokotteen mahdollisesti aiheuttamien anafylaktisten reaktioiden varalta on oltava asianmukainen hoitovalmius. Kuten muidenkin rokotteiden kohdalla, rokotettua on seurattava puoli tuntia rokottamisen jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
 


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot