Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

YAZ

Bayer Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (23.03.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti, kalvopäällysteinen 0,02/3 mg  28 fol  13.27€  0.47€/kpl   
tabletti, kalvopäällysteinen 0,02/3 mg  3x28 fol  37.38€  0.45€/kpl   
tabletti, kalvopäällysteinen 0,02/3 mg  6x28 fol  73.12€  0.44€/kpl   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Läpipainopakkaus sisältää 28 tablettia, joista 24 vaaleanpunaista tablettia sisältää 3 milligrammaa drospirenonia ja 20 mikrogrammaa etinyyliestradiolia, ja joista 4 valkoista tablettia (lumetabletit) eivät sisällä vaikuttavia aineita. Drospirenoni on keltarauhashormoni eli progestiini ja etyyliestradioli on naishormoni eli estrogeeni.
Käyttötarkoitus Valmistetta käytetään raskauden ehkäisyyn.
Annostus Yksi tabletti joka päivä, ilman taukoja. Käyttö aloitetaan yleensä luonnollisten kuukautisten ensimmäisenä vuotopäivänä, jolloin tablettien ehkäisyteho on voimassa heti. Jos tablettien aloitus tapahtuu jonakin muuna päivänä, ensimmäisten 7 käyttöpäivän ajan on käytettävä lisäehkäisyä esim. kondomia. Jos tabletteja käytetään kuukautisten siirtämiseen, pakkauksen valkoiset lumetabletit jätetään käyttämättä ja siirrytään suoraan uuteen pakkaukseen. Toisen pakkauksen kaikki 28 tablettia otetaan normaalisti ja aloitetaan sitten taas uudella pakkauksella.
Lääkkeen ottaminen Tabletit otetaan tarvittaessa veden kanssa joka päivä suunnilleen samaan aikaan. Ne otetaan pakkaukseen merkityssä järjestyksessä neljän viikon ajan pakkauksen loppuun asti. Pakkaus aloitetaan vaaleanpunaisilla ja lopetetaan valkoisilla tableteilla. Uusi pakkaus aloitetaan seuraavana päivänä edellisen loputtua. Tablettien ehkäisyteho voi heikentyä, jos tabletin otto unohtuu. Jos vaaleanpunaisen tabletin unohtamisesta on kulunut alle 24 tuntia: Ehkäisyteho säilyy, jos tabletti otetaan heti muistettaessa ja seuraavat tabletit otetaan tavanomaiseen aikaan. Jos unohtamisesta on kulunut yli 24 tuntia, lue tarkemmat ohjeet pakkauksen käyttöohjeesta tai kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Valkoisen tabletin unohtaminen ei heikennä ehkäisytehoa. Oksentelu ja ripuli voivat heikentää tablettien ehkäisysuojaa. Tästä on tarkemmat ohjeet pakkauksen käyttöohjeessa.
Vaikutustapa Valmiste on ns. vakioannoksinen yhdistelmäehkäisytabletti, joista jokainen (valkoisia tabletteja lukuunottamatta) sisältää saman verran kahta hormonia: keltarauhashormonia ja naishormonia. Nämä aineet ehkäisevät munasolun hedelmöittymistä ja raskautta siten, että ne estävät munasolun irtoamisen munasarjasta eli ovulaation. Lisäksi aineet muuttavat kohdunkaulan limaa siten, että siittiöt pääsevät huonosti kulkemaan sen läpi. Myös kohdun limakalvo muuttuu siten, että munasolun on vaikea kiinnittyä siihen. Valmiste sisältää vähän etyyliestradioli-naishormonia, minkä takia sitä kutsutaan myös matalahormoniseksi ehkäisytabletiksi. Ehkäisytabletit eivät suojaa HIV-infektiolta (AIDS) eivätkä muilta sukupuolitaudeilta
Haittavaikutukset Yleisiä haittoja ovat kuukautiskierron häiriöt, mm. tiputtelu- ja läpäisyvuodot etenkin ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Kuukautiset voivat myös lyhentyä ja vuoto niukentua, mikä voi olla joskus toivottavaakin. Muita haittoja ovat rintojen arkuus, päänsärky ja mielialamuutokset. Jos on taipumusta saada maksaläiskiä, käytön aikana tulee välttää aurinkoa ja solariumia. Veritulpan riski on hieman lisääntynyt yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä. Riski kasvaa käyttäjän iän myötä, ja runsas tupakointi lisää verenkiertoon liittyvien sairauksien riskiä. Lääkäri arvioi yksilöllisesti veritulppariskin mahdollisuutta. Eräät lääkkeet saattavat heikentää tablettien ehkäisytehoa. Tämän vuoksi ehkäisytablettien käytöstä kannattaa kertoa aina lääkärissä ja apteekissa. Näissä tilanteissa suositellaan usein käytettävän lisäehkäisynä esim. kondomia lääkehoidon aikana ja 7 päivän ajan lääkkeen lopettamisen jälkeen. Jos tablettien käytön aikana migreeni pahenee tai ilmenee toistuvasti vaikeaa päänsärkyä, tablettien käytön jatkamisesta pitää keskustella lääkärin kanssa. Tabletit eivät vaikuta ajokykyyn eivätkä koneiden käyttökykyyn.
Raskaus ja imetys Valmistetta ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.
Säilytys Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Ulkonäkö Vaikuttavia aineita sisältävä tabletti on vaaleanpunainen, pyöreä, kupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”DS” tasasivuisen kuusikulmion sisällä.
Lumetabletti on valkoinen, pyöreä, kupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”DP” tasasivuisen kuusikulmion sisällä.
ATC-koodi G03AA12

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Yaz 0,02 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit

etinyyliestradioli / drospirenoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Yaz on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Yaz-tabletteja

 • Milloin Yaz-tabletteja ei pidä käyttää?
 • Varoitukset ja varotoimet
 • Yaz ja verisuonitukokset (laskimo/valtimo)
 • Yaz ja syöpä
 • Ylimääräinen vuoto kuukautisten välillä
 • Mitä tehdä, jos kuukautisvuoto ei ala lumetablettien käytön aikana?
 • Muut lääkevalmisteet ja Yaz
 • Yaz ruuan ja juoman kanssa
 • Laboratoriotutkimukset
 • Raskaus
 • Imetys
 • Ajaminen ja koneiden käyttö
 • Yaz sisältää laktoosia

3. Miten Yaz-valmistetta käytetään

 • Läpipainopakkauksen käyttöönotto
 • Milloin Yaz-tablettien käyttö aloitetaan?
 • Jos otat enemmän Yaz-tabletteja kuin sinun pitäisi
 • Jos unohdat ottaa Yaz-tabletin
 • Mitä tehdä, jos oksennat tai sinulla on vaikea ripuli
 • Mitä sinun tulee tietää kuukautisten siirtämisestä
 • Mitä sinun tulee tietää kuukautisten alkamispäivän muuttamisesta
 • Jos lopetat Yaz-tablettien käytön

4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Yaz-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Yaz on ja mihin sitä käytetään

 • Yaz on ehkäisytabletti, jota käytetään raskauden ehkäisyyn.
 • Läpipainopakkauksen jokainen vaaleanpunainen tabletti (yhteensä 24 tablettia) sisältää pienen määrän kahta eri naishormonia, drospirenonia ja etinyyliestradiolia.
 • Läpipainopakkauksen neljä valkoista tablettia eivät sisällä vaikuttavia aineita, minkä vuoksi niitä kutsutaan lumetableteiksi (plasebo).
 • Kahta eri hormonia sisältäviä ehkäisypillereitä kutsutaan yhdistelmäehkäisytableteiksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Yaz-tabletteja

Yleisiä ohjeita

Ennen kuin voit aloittaa Yaz-tablettien käytön, lääkäri esittää sinulle kysymyksiä sinun ja lähisukulaistesi terveydentilasta. Lisäksi lääkäri mittaa verenpaineesi ja voi henkilökohtaisesta tilanteestasi riippuen tehdä myös joitakin muita tutkimuksia.
Tässä pakkausselosteessa kuvataan eri tilanteita, joissa Yaz-tablettien käyttö pitää lopettaa, tai joissa valmisteen ehkäisyteho on saattanut heikentyä. Näissä tilanteissa on pidättäydyttävä yhdynnästä tai käytettävä lisäksi ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää, kuten kondomia tai muuta estemenetelmää. Älä käytä rytmimenetelmää tai peruslämmönmittausta. Nämä menetelmät eivät ole luotettavia, sillä Yaz vaikuttaa kuukautiskierron aikana tapahtuviin muutoksiin kehon peruslämmössä ja kohdunkaulan eritteessä.

Yaz ei suojaa HIV-tartunnalta (AIDS) eikä muilta sukupuolitaudeilta, kuten eivät muutkaan ehkäisytabletit.

Milloin Yaz-tabletteja ei pidä käyttää?

Älä käytä Yaz-tabletteja

 • jos sinulla on (tai on ollut) verisuonitukos (tromboosi) alaraajassa tai keuhkoissa (keuhkoveritulppa) tai jonkun muun elimen verisuonitukos
 • jos sinulla on (tai on ollut) sydäninfarkti tai aivohalvaus
 • jos sinulla on (tai on ollut) jokin häiriö, joka saattaa olla ensimmäinen merkki sydäninfarktista (esim. rasitusrintakipu, joka aiheuttaa vaikeaa kipua rinnassa) tai aivohalvauksesta (esim. pieni, ohimenevä aivohalvaus, josta ei jää pysyviä oireita)
 • jos sinulla on sairaus, johon voi liittyä valtimotukoksen riski. Tämä koskee seuraavia sairauksia:
  o diabetes, johon liittyy verisuonivaurioita
  o hyvin korkea verenpaine
  o hyvin suuri veren rasva-ainepitoisuus (kolesteroli- tai triglyseridipitoisuus)
 • jos sinulla on veren hyytymishäiriö (esimerkiksi proteiini C:n puutos)
 • jos sinulla on (tai on ollut) migreeni, johon on liittynyt paikallisia (fokaalisia) neurologisia oireita
 • jos sinulla on (tai on ollut) maksasairaus ja jos maksan toiminta ei ole vielä palautunut normaaliksi
 • jos sinulla on heikentynyt munuaisten toiminta (munuaisten vajaatoiminta)
 • jos sinulla on (tai on ollut) maksakasvain
 • jos sinulla on (tai on ollut) tai epäillään olevan rintasyöpä tai sukupuolielinten syöpä
 • jos sinulla esiintyy verenvuotoa emättimestä, minkä syytä ei ole selvitetty
 • jos olet allerginen (yliherkkä) etinyyliestradiolille tai drospirenonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Yliherkkyys voi ilmetä kutinana, ihottumana tai turvotuksena.

Varoitukset ja varotoimet

Joissakin tilanteissa sinun tulee olla erityisen varovainen käyttäessäsi Yaz-tabletteja tai muita yhdistelmäehkäisytabletteja, ja voi olla tarpeen, että käyt säännöllisesti lääkärin vastaanotolla. Kerro lääkärillesi ennen Yaz-tablettien käytön aloittamista, jos jokin alla olevista tiloista koskee sinua. Ole myös yhteydessä lääkäriin, jos jokin seuraavista tiloista ilmaantuu tai pahenee Yaz-tablettien käytön aikana.

 • Jos lähisukulaisellasi on tai on ollut rintasyöpä
 • Jos sinulla on maksa- tai sappirakkosairaus
 • Jos sinulla on diabetes
 • Jos olet masentunut
 • Jos sinulla on Crohnin tauti tai tulehduksellinen suolistosairaus (haavainen paksusuolitulehdus)
 • Jos sinulla on hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (munuaisvaurioita aiheuttava verisairaus)
 • Jos sinulla on sirppisoluanemiaksi kutsuttu verisairaus
 • Jos sinulla on epilepsia (ks. Muut lääkevalmisteet ja Yaz )
 • Jos sinulla on immuunijärjestelmän sairaus, SLE (systeeminen lupus erythematosus)
 • Jos sinulla on sairaus, joka ilmeni ensimmäisen kerran raskauden tai sukupuolihormonien aiemman käytön aikana (esim. kuulon heikentyminen, porfyriaksi kutsuttu verisairaus, raskaudenaikainen rakkulaihottuma (Herpes gestationis) tai pakkoliikkeitä aiheuttava hermostosairaus (Sydenhamin korea))
 • Jos sinulla on (tai on ollut) kellanruskeita ihon pigmenttiläiskiä (maksaläiskiä) erityisesti kasvoissa. Vältä tällöin suoraa altistumista auringonvalolle ja ultraviolettisäteilylle.
 • Jos sinulla on perinnöllinen angioedeema, estrogeenia sisältävien valmisteiden käyttö saattaa aiheuttaa tai pahentaa angioedeeman oireita. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu angioedeeman oireita, kuten kasvojen, kielen ja/tai nielun turvotusta ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, johon liittyy hengitysvaikeuksia.

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Yaz-tabletteja.

Yaz ja verisuonitukokset (laskimo/valtimo)

Laskimotukoksen (verihyytymän muodostuminen laskimon sisälle) riski on yhdistelmäehkäisytabletteja, myös Yaz-tabletteja, käyttävillä naisilla suurempi kuin naisilla, jotka eivät käytä ehkäisytabletteja.
Laskimotukoksen riskiä yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä lisäävät seuraavat tekijät:

 • ikä (riski suurenee iän myötä)
 • ylipaino
 • jos lähisukulaisellasi on ilmennyt nuorella iällä alaraajan verisuonitukos, keuhkoveritulppa tai muun elimen verisuonitukos.
 • jos joudut leikkaukseen tai vuodelepoon tai jos olet joutunut vakavaan onnettomuuteen. Muista kertoa lääkärille, että käytät Yaz-tabletteja, koska voit joutua keskeyttämään niiden käytön. Lääkäri kertoo, milloin voit aloittaa Yaz-tablettien käytön uudelleen. Yleensä käytön aloittaminen on mahdollista noin kahden viikon kuluttua siitä, kun pääset jälleen jalkeille.

Verisuonitukoksen riski kasvaa yhdistelmäehkäisytabletteja käytettäessä.

 • 100 000 naisesta, jotka eivät käytä yhdistelmäehkäisytabletteja eivätkä ole raskaana, noin 5–10 naista saattaa saada verisuonitukoksen vuodessa.
 • 100 000 naisesta, jotka käyttävät yhdistelmäehkäisytabletteja, kuten Yaz-valmistetta, 30–40 naista saattaa saada verisuonitukoksen vuodessa, mutta tarkka luku ei ole tiedossa.
 • 100 000 raskaana olevasta naisesta noin 60 saattaa saada verisuonitukoksen vuodessa.

Laskimotukos voi kulkeutua keuhkoihin ja tukkia siellä verisuonia (tätä kutsutaan keuhkoveritulpaksi). Laskimotukoksen muodostuminen saattaa 1 - 2 % tapauksista johtaa kuolemaan.

Riskin suuruus saattaa vaihdella riippuen siitä, millaista ehkäisytablettia käytät. Keskustele lääkärin kanssa tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Yhdistelmäehkäisytablettien käyttö on yhdistetty valtimotukoksen (valtimosuonen tukkeuman) suurentuneeseen riskiin, esim. sydämen verisuonissa (sydäninfarkti) tai aivoissa (aivohalvaus).

Valtimotukoksen riskiä yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä lisäävät seuraavat tekijät:

 • jos tupakoit, sinun olisi syytä lopettaa tupakointi Yaz-tablettien käytön ajaksi, etenkin jos olet yli 35-vuoden ikäinen.
 • jos sinulla on korkea veren kolesteroli- tai triglyseridipitoisuus
 • jos olet ylipainoinen
 • jos lähisukulaisellasi on ollut nuorella iällä sydänkohtaus tai aivohalvaus
 • jos sinulla on korkea verenpaine
 • jos sinulla on migreeni
 • jos sinulla on sydänhäiriöitä (läppävika, rytmihäiriö).

Lopeta Yaz-tablettien käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos huomaat yllättäen jonkin seuraavista, verisuonitukoksen oireista:

 • voimakas kipu ja/tai turvotus alaraajassa
 • äkillinen kova rintakipu, joka saattaa säteillä vasempaan käsivarteen
 • äkillinen hengästyminen
 • äkillinen yskä, jolle ei ole selvää syytä
 • epätavallinen, voimakas tai pitkittynyt päänsärky tai migreenin paheneminen
 • osittainen tai täydellinen näön menetys tai kaksoiskuvat
 • epäselvä puhe tai puhekyvyttömyys
 • huimaus tai pyörtyminen
 • heikkous, outo tunne tai tunnottomuutta missä tahansa ruumiinosassa.
Yaz ja syöpä

Rintasyöpää on todettu hieman useammin yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävillä naisilla, mutta sen yhteyttä yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön ei tunneta. Yhdistelmäehkäisytabletteja käyttäviä naisia tutkitaan säännöllisemmin ja on mahdollista, että kasvaimia todetaan sen vuoksi enemmän. Löydettyjen rintakasvainten esiintyvyys vähenee yhdistelmäehkäisytablettien käytön lopettamisen jälkeen. On tärkeää, että tutkit rintasi säännöllisesti, ja otat yhteyttä lääkäriisi, jos havaitset mahdollisen kyhmyn.
Harvoissa tapauksissa yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä on todettu hyvänlaatuisia ja vielä harvemmin pahanlaatuisia maksakasvaimia. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy tavanomaisesta poikkeavaa voimakasta vatsakipua.

Ylimääräinen vuoto kuukautisten välillä

Ensimmäisten Yaz-tablettien käyttökuukausien aikana sinulla saattaa esiintyä odottamatonta verenvuotoa (vuoto muina kuin lumetablettipäivinä). Jos verenvuoto jatkuu muutamaa kuukautta pidempään tai jos ylimääräinen vuoto ilmaantuu vasta useamman käyttökuukauden jälkeen, lääkärin tulee tutkia vuodon syy.

Mitä tehdä, jos kuukautisvuoto ei ala lumetablettien käytön aikana?

Jos olet ottanut kaikki vaaleanpunaiset, vaikuttavia aineita sisältävät tabletit ohjeen mukaisesti, et ole oksentanut, sinulla ei ole ollut vaikeaa ripulia etkä ole käyttänyt muita lääkkeitä, on erittäin epätodennäköistä, että olisit raskaana.
Jos kuukautiset jäävät tulematta kaksi kertaa peräkkäin, saatat olla raskaana. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Aloita seuraava läpipainopakkaus vasta sitten, kun olet varma, ettet ole raskaana.

Muut lääkevalmisteet ja Yaz

Kerro Yaz-tabletteja määräävälle lääkärille, mitä lääkkeitä tai rohdosvalmisteita käytät. Kerro myös muille lääkkeitä määrääville lääkäreille tai hammaslääkäreille (tai apteekin henkilökunnalle), että käytät Yaz-tabletteja. He kertovat sinulle, jos sinun pitää käyttää lisäehkäisyä (esimerkiksi kondomia) ja miten pitkään lisäehkäisyä tulee käyttää.

 • Eräät lääkkeet voivat heikentää Yaz-tablettien ehkäisytehoa tai aiheuttaa odottamatonta verenvuotoa. Tällaisia lääkkeitä ovat mm.

  • epilepsialääkkeet (esim. primidoni, fenytoiini, barbituraatit, karbamatsepiini, okskarbatsepiini)
  • tuberkuloosilääkkeet (esim. rifampisiini)
  • HIV-lääkkeet (ritonaviiri, nevirapiini) tai muiden infektiotautien hoitoon käytettävät lääkkeet (antibiootit, kuten esim. griseofulviini, penisilliini ja tetrasykliini)
  • keuhkojen verisuonten korkean verenpaineen hoitoon käytettävä bosentaani ja mäkikuismaa sisältävät rohdosvalmisteet.
 • Yaz-tabletit voivat vaikuttaa joidenkin lääkkeiden tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat mm.
  • siklosporiinia sisältävät valmisteet
  • epilepsialääke lamotrigiini (samanaikainen käyttö voi johtaa epilepsiakohtausten lisääntymiseen).

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Yaz ruuan ja juoman kanssa

Yaz-tabletit voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai ilman, tarvittaessa veden kera.

Laboratoriotutkimukset

Jos menet verikokeeseen, kerro lääkärille tai laboratoriohenkilökunnalle, että käytät ehkäisytabletteja, sillä ne voivat vaikuttaa joihinkin tutkittaviin arvoihin.

Raskaus

Yaz-tabletteja ei saa käyttää raskauden aikana. Jos tulet raskaaksi Yaz-tablettien käytön aikana, lopeta tablettien käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin. Jos haluat tulla raskaaksi, voit lopettaa Yaz-valmisteen käytön milloin tahansa (katso myös Jos lopetat Yaz-tablettien käytön ).

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Imetys

Yaz-tablettien käyttöä ei yleensä suositella imetyksen aikana. Jos haluat käyttää ehkäisytabletteja imetyksen aikana, kysy neuvoa lääkäriltä.

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Yaz-tablettien ei tiedetä vaikuttavan kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.

Yaz sisältää laktoosia

Ota yhteyttä lääkäriin ennen Yaz-tablettien käyttöä, jos tiedät, ettet voi käyttää joitain tietyn tyyppisiä sokereita.

3. Miten Yaz-valmistetta käytetään

Jokainen läpipainopakkaus sisältää 24 vaikuttavia aineita sisältävää vaaleanpunaista tablettia ja 4 valkoista lumetablettia (plasebo).
Vaaleanpunaiset ja valkoiset Yaz-tabletit ovat läpipainopakkauksessa tietyssä järjestyksessä ja yhdessä läpipainopakkauksessa on 28 tablettia.
Ota yksi Yaz-tabletti joka päivä, tarvittaessa veden kanssa. Tabletin voi ottaa joko ruoan kanssa tai ilman. Tabletit tulee ottaa joka päivä suunnilleen samaan aikaan.
Älä sekoita tabletteja keskenään: Ota vaaleanpunainen tabletti ensimmäiset 24 päivää jatkaen tämän jälkeen valkoisilla tableteilla neljä viimeistä päivää. Aloita sen jälkeen heti uusi läpipainopakkaus (24 vaaleanpunaista ja sen jälkeen 4 valkoista tablettia). Kahden läpipainopakkauksen välillä ei siten pidetä taukoa.
Tablettien erilaisesta koostumuksesta johtuen on välttämätöntä ottaa ensin vasemmassa yläreunassa oleva vaaleanpunainen tabletti. Ota yksi tabletti joka päivä liuskaan painettujen nuolten osoittamassa suunnassa.

Läpipainopakkauksen käyttöönotto

Oikean tablettijärjestyksen ylläpitämiseksi pakkauksesta löytyy jokaiselle Yaz-läpipainopakkaukselle 7 tarraliuskaa, joihin on merkitty viikonpäivät (ma-su). Valitse viikkotarra, joka alkaa siitä päivästä, jolloin aloitat tablettien ottamisen. Jos esimerkiksi aloitat tablettien ottamisen keskiviikkona, valitse viikkotarra, jonka ensimmäisen päivän kohdalla on KE .
Kiinnitä viikkotarra Yaz-läpipainopakkauksen yläreunaan, jossa on teksti Kiinnitä viikkotarra tähän , niin että ensimmäinen päivä on sen tabletin kohdalla, jossa on merkintä 1 .
Nyt jokaisen tabletin yläpuolella näkyy viikonpäivä, minkä avulla voit tarkistaa, oletko ottanut tabletin tiettynä päivänä. Ota tabletit nuolten osoittamassa järjestyksessä.
Vuodon (nk. tyhjennysvuoto) tulisi alkaa niiden 4 päivän aikana, jolloin otat valkoiset lumetabletit (lumepäivät). Vuoto alkaa yleensä toisena tai kolmantena päivänä sen jälkeen, kun viimeinen vaikuttavia aineita sisältävä vaaleanpunainen Yaz-tabletti on otettu. Kun olet ottanut viimeisen valkoisen tabletin, aloita suoraan seuraava läpipainopakkaus riippumatta siitä, onko vuoto päättynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulisi aloittaa jokainen läpipainopakkaus aina viikon samana päivänä , ja tyhjennysvuodon tulisi tapahtua jokaisen tablettijakson samoina päivinä.
Kun käytät Yaz-tabletteja näiden ohjeiden mukaisesti, raskautta ehkäisevä vaikutus jatkuu myös niinä 4 päivänä, jolloin otat lumetabletteja.

Milloin Yaz-tablettien käyttö aloitetaan?

 • Kun et ole käyttänyt hormonaalista ehkäisyvalmistetta edeltäneen kuukauden aikana
  Aloita Yaz-tablettien käyttö kierron ensimmäisenä päivänä (= ensimmäisenä vuotopäivänä). Näin toimien Yaz-tablettien raskautta ehkäisevä vaikutus alkaa heti ensimmäisenä käyttöpäivänä. Voit aloittaa tablettien käytön myös kierron 2.–5. päivänä, mutta siinä tapauksessa sinun on käytettävä lisäksi jotain muuta ehkäisymenetelmää (esim. kondomia) 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.
 • Kun siirryt Yaz-tabletteihin toisesta hormonaalisesta yhdistelmäehkäisytabletista, -ehkäisyrenkaasta tai -ehkäisylaastarista
  Aloita Yaz-tablettien käyttö mieluiten viimeisen vaikuttavia aineita sisältävän tabletin ottamista seuraavana päivänä mutta viimeistään aiemman tablettivalmisteen käytössä pidettävän tablettitauon jälkeisenä päivänä (tai viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältämättömän lumetabletin ottoa seuraavana päivänä). Kun siirryt yhdistelmäehkäisyrenkaasta tai -laastarista Yaz-tabletteihin, noudata lääkärin ohjeita.
 • Vaihto Yaz-valmisteeseen pelkkää progestiinia sisältävästä ehkäisyvalmisteesta (ehkäisytabletti (minipilleri), injektio, implantaatti tai progestiinia vapauttava kohdunsisäinen ehkäisin)
  Voit lopettaa pelkkää progestiinia sisältävien ehkäisytablettien käytön milloin tahansa ja aloittaa Yaz-tablettien käytön seuraavana päivänä (tai sinä päivänä, jolloin kohdunsisäinen ehkäisin tai ehkäisyimplantaatti poistetaan tai kun sinun olisi määrä saada seuraava injektio). Lisäksi sinun tulee käyttää lisäehkäisyä (esim. kondomia) 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.
 • Raskauden keskeytymisen jälkeen
  Kysy neuvoa lääkäriltä.
 • Synnytyksen jälkeen
  Voit aloittaa Yaz-tablettien käytön 21–28 vuorokautta synnytyksen jälkeen. Jos aloitat valmisteen käytön päivän 28 jälkeen, sinun tulee käyttää lisäksi estemenetelmää (esim. kondomia) 7 ensimmäisen Yaz-tablettipäivän ajan.
  Jos olet ollut yhdynnässä synnytyksen jälkeen, ennen kuin aloitat Yaz-tablettien käytön (uudelleen), sinun tulee varmistua siitä, että et ole raskaana, tai odottaa seuraavien kuukautisten alkamista.
 • Jos imetät ja haluat aloittaa Yaz-tablettien käytön (uudelleen) synnytyksen jälkeen
  Lue kohta Imetys .

Pyydä neuvoa lääkäriltä, jos et ole varma siitä, milloin aloittaisit ehkäisytablettien käytön.

Jos otat enemmän Yaz-tabletteja kuin sinun pitäisi

Yaz-tablettien yliannostuksen ei ole ilmoitettu aiheuttaneen vakavia haittavaikutuksia.
Usean tabletin ottaminen samanaikaisesti voi aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua. Nuorilla tytöillä voi esiintyä verenvuotoa emättimestä.
Jos olet ottanut liian monta Yaz-tablettia tai jos huomaat, että lapsi on ottanut niitä, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Jos unohdat ottaa Yaz-tabletin

Läpipainopakkauksen neljännen rivin neljä viimeistä tablettia ovat lumetabletteja (eivät sisällä vaikuttavia aineita). Jos unohdat ottaa jonkin näistä tableteista, sillä ei ole vaikutusta Yaz-tablettien vaikutukseen. Hävitä unohtamasi lumetabletti(-tabletit).
Jos unohdat ottaa vaaleanpunaisen, vaikuttavia aineita sisältävän tabletin
(läpipainopakkauksen tabletit 1–24), toimi seuraavalla tavalla:

 • Jos yhden tabletin unohtamisesta on kulunut alle 24 tuntia , valmisteen ehkäisyteho ei ole heikentynyt. Ota unohtamasi tabletti heti kun muistat ja seuraavat tabletit tavalliseen tabletinottoaikaan.
 • Jos yhden tabletin unohtamisesta on kulunut yli 24 tuntia , valmisteen ehkäisyteho saattaa olla heikentynyt. Mitä useamman tabletin unohdat, sitä suurempi on riski, että ehkäisyteho heikkenee.

Raskaaksi tulemisen riski on erityisen suuri, jos unohdat ottaa vaaleanpunaisen tabletin läpipainopakkauksen alku- tai loppupäästä. Noudata sen vuoksi alla olevia ohjeita (ks. myös jäljempänä oleva kaavio).

 • Olet unohtanut ottaa läpipainopakkauksesta useamman kuin yhden tabletin

Ota yhteyttä lääkäriisi.

 • Olet unohtanut yhden tabletin päivinä 1–7 (ensimmäinen tablettirivi)

Ota unohtunut tabletti heti, kun muistat, vaikka joutuisitkin ottamaan kaksi tablettia samalla kertaa, ja ota seuraavat tabletit normaaliin aikaan. Käytä lisäehkäisyä (esim. kondomia) seuraavien 7 päivän ajan. Jos olet ollut yhdynnässä tabletin unohtamista edeltäneen viikon aikana, raskaus on mahdollinen. Kerro asiasta heti lääkärillesi.

 • Olet unohtanut yhden tabletin päivinä 8–14 (toinen tablettirivi)

Ota unohtunut tabletti heti, kun muistat, vaikka joutuisitkin ottamaan kaksi tablettia samalla kertaa, ja ota seuraavat tabletit normaaliin aikaan. Valmisteen ehkäisyteho säilyy, eikä lisäehkäisyä tarvita.

 • Olet unohtanut yhden tabletin päivinä 15–24 (kolmas tai neljäs tablettirivi)

Voit valita jommankumman seuraavista kahdesta vaihtoehdosta:

 1. Ota unohtunut tabletti heti, kun muistat, vaikka joutuisitkin ottamaan kaksi tablettia samalla kertaa, ja ota seuraavat tabletit normaaliin aikaan. Älä ota kyseisen läpipainopakkauksen valkoisia lumetabletteja, vaan hävitä ne ja aloita uusi läpipainopakkaus (aloituspäivä muuttuu).
  Tyhjennysvuoto alkaa todennäköisesti vasta toisen läpipainopakkauksen lopussa valkoisten lumetablettien käytön aikana, mutta toisen läpipainopakkauksen käytön aikana voi esiintyä tiputtelu- tai läpäisyvuotoa.
 2. Lopeta vaikuttavia aineita sisältävien vaaleanpunaisten tablettien ottaminen ja aloita suoraan lumetablettien ottaminen (ennen lumetablettien ottamista merkitse muistiin päivä, jolloin unohdit tabletin ja huomioi, että yksi unohtamasi tabletti vastaa yhtä lumetablettia) . Jos haluat aloittaa uuden läpipainopakkauksen aina samana viikonpäivänä, ota lumetabletteja vähemmän kuin 4 päivää .

Kun noudatat jompaakumpaa näistä kahdesta vaihtoehdosta, valmisteen ehkäisyteho säilyy.

 • Jos olet unohtanut ottaa tabletteja ja vuoto ei ala lumetablettipäivien aikana, saatat olla raskaana. Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin aloitat seuraavan läpipainopakkauksen.

Mitä tehdä, jos oksennat tai sinulla on vaikea ripuli

Jos oksennat 3–4 tunnin sisällä vaikuttavia aineita sisältävän vaaleanpunaisen tabletin ottamisesta tai sinulla on vaikea ripuli, vaikuttavat aineet eivät ehkä ehdi imeytyä kokonaan. Tilanne on lähes sama kuin tabletin unohtuessa. Jos oksennat tai sinulla on ripuli, ota uusi vaaleanpunainen tabletti toisesta läpipainopakkauksesta mahdollisimman pian. Jos mahdollista, ota se 24 tunnin sisällä siitä kun normaalisti otat tabletin. Jos tämä ei ole mahdollista tai aikaa on kulunut jo yli 24 tuntia, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Jos unohdat ottaa Yaz-tabletin.

Mitä sinun tulee tietää kuukautisten siirtämisestä

Vaikkei kuukautisten siirtämistä suositella, se on mahdollista. Jätä ottamatta käyttämäsi pakkauksen neljännen rivin valkoiset lumetabletit ja siirry suoraan uuteen Yaz-läpipainopakkaukseen. Toisen läpipainopakkauksen käytön aikana voi esiintyä tiputtelu- tai läpäisyvuotoa. Käytä tämä läpipainopakkaus loppuun ottamalla myös neljännen rivin neljä valkoista lumetablettia. Aloita sitten seuraava läpipainopakkaus.

Voit kysyä lääkäriltä neuvoa ennen kuin siirrät kuukautisiasi.

Mitä sinun tulee tietää kuukautisten alkamispäivän muuttamisesta

Jos otat tabletit ohjeiden mukaisesti, kuukautisesi (tyhjennysvuoto) alkavat lumetablettipäivien aikana. Jos muutat kuukautisten alkamispäivää, vähennä lumetablettipäivien määrää (älä koskaan lisää – 4 lumetablettia on enimmäismäärä!). Jos esimerkiksi kuukautisesi alkavat yleensä perjantaina ja haluat niiden alkavan tiistaina (3 päivää aikaisemmin), aloita seuraava pakkaus 3 päivää tavallista aikaisemmin. Vuoto voi jäädä tulematta tauon aikana. Seuraavan läpipainopakkauksen aikana voi esiintyä tiputtelu- tai läpäisyvuotoa.

Jos et ole varma, miten sinun tulisi toimia, käänny lääkärin puoleen.

Jos lopetat Yaz-tablettien käytön

Voit lopettaa Yaz-tablettien käytön milloin tahansa. Jos et halua tulla raskaaksi, kysy lääkäriltä muista luotettavista ehkäisymenetelmistä. Jos haluat tulla raskaaksi, lopeta Yaz-tablettien käyttö ja odota kuukautisvuodon alkamista, ennen kuin yrität tulla raskaaksi. Silloin laskettu aika pystytään määrittämään helpommin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Seuraavassa on lueteltu haittavaikutukset, jotka on yhdistetty Yaz-tablettien käyttöön:
Yleiset haittavaikutukset (mahdollisia 1–10 käyttäjällä 100 käyttäjästä):

 • mielialan vaihtelut
 • päänsärky
 • pahoinvointi
 • rintojen kipu, kuukautisiin liittyvät ongelmat, kuten epäsäännölliset kuukautiset tai kuukautisten poisjääminen

Melko harvinaiset haittavaikutukset (mahdollisia 1–10 käyttäjällä 1 000 käyttäjästä):

 • masennus, hermostuneisuus, uneliaisuus
 • huimaus, pistely
 • migreeni, suonikohjut, kohonnut verenpaine
 • vatsakipu, oksentelu, vatsavaivat, ilmavaivat, vatsakatarri, ripuli
 • akne, kutina, ihottuma
 • kipu ja särky, esim. selkäsärky, raajakipu, lihaskrampit,
 • emättimen sienitulehdus, lantiokipu, rintojen suureneminen, hyvänlaatuiset rintakyhmyt, verenvuoto kohdusta tai emättimestä (häviää yleensä hoidon jatkuessa), emätinvuoto, kuumat aallot, emätintulehdus (vaginiitti), kuukautisiin liittyvät ongelmat, kivuliaat kuukautiset, niukat kuukautiset, hyvin runsaat kuukautiset, emättimen kuivuus, epänormaali papa-näyte, sukupuolivietin väheneminen
 • energian puute, lisääntynyt hikoilu, nesteen kertyminen
 • painon nousu

Harvinaiset haittavaikutukset (mahdollisia 1–10 käyttäjällä 10 000 käyttäjästä):

 • kandidiaasi (sienitulehdus)
 • anemia, verihiutaleiden määrän lisääntyminen veressä
 • allerginen reaktio
 • hormonaalinen (endokriininen) häiriö
 • ruokahalun lisääntyminen, ruokahalun väheneminen, epänormaalin korkea veren kaliumpitoisuus, epänormaalin matala veren natriumpitoisuus
 • kyvyttömyys saavuttaa orgasmi, unettomuus
 • huimaus, vapina
 • silmävaivat, esim. silmäluomitulehdus, silmien kuivuus
 • poikkeavan nopea sydämensyke
 • laskimotulehdus, nenäverenvuoto, pyörtyminen
 • laajentunut vatsa, suolistohäiriö, vatsan turvotus, vatsatyrä, suun sienitulehdus, ummetus, suun kuivuus
 • sappitie- tai sappikipu, sappitulehdus
 • keltaruskeat läikät iholla, ekseema, hiustenlähtö, aknenkaltainen ihotulehdus, ihon kuivuus, ihon kyhmyinen tulehdus, liiallinen karvankasvu, ihohäiriö, ihojuovat, ihotulehdus, valoherkkä ihotulehdus, ihokyhmyt
 • kivulias tai vaikea yhdyntä, emätintulehdus (vulvovaginiitti), verenvuoto yhdynnän jälkeen, tiputteluvuoto, rintakysta, rintarauhasen liikakasvu (hyperplasia), pahanlaatuiset rintakyhmyt, kohdunkaulan limakalvon liikakasvu, kohdun limakalvon oheneminen tai surkastuminen, munasarjakystat, kohdun laajeneminen
 • yleinen huonovointisuus
 • painonlasku

Myös seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu, mutta niiden yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella: yliherkkyys, erythema multiforme (punoittavat, rengasmaiset ihottumaläiskät tai haavaumat).

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Yaz-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville .
Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen . Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Yaz-tabletit sisältävät:

 • Vaikuttavat aineet ovat etinyyliestradioli (beetadeksiklatraattina) ja drospirenoni.
  Jokainen vaaleanpunainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia.
 • Valkoinen kalvopäällysteinen tabletti ei sisällä vaikuttavia aineita.

Muut aineet ovat :

Vaaleanpunainen kalvopäällysteinen tabletti:

 • Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, magnesiumstearaatti (E470b )
 • Tabletin kalvopäällyste: hypromelloosi (E464), talkki (E553b), titaanidioksidi (E171) ja punainen rautaoksidi (E172).

Valkoinen (plasebo) kalvopäällysteinen tabletti:

 • Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, povidoni K25, magnesiumstearaatti (E470b)
 • Tabletin kalvopäällyste: hypromelloosi (E464), talkki (E553b) ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

 • Yhdessä Yaz-läpipainopakkauksessa on 24 vaikuttavaa ainetta sisältävää vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia läpipainopakkauksen 1., 2., 3. ja 4. riveillä sekä 4 valkoista kalvopäällysteistä lumetablettia 4. rivillä.
 • Sekä vaaleanpunaiset että valkoiset Yaz-tabletit ovat kalvopäällysteisiä tabletteja (tabletin ydin on päällystetty kalvolla).
 • Vaikuttavia aineita sisältävä tabletti on vaaleanpunainen, pyöreä, kupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä DS tasasivuisen kuusikulmion sisällä.
 • Lumetabletti on valkoinen, pyöreä, kupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä DP tasasivuisen kuusikulmion sisällä.
 • Yaz-tabletteja on saatavina 1, 3 ja 6 läpipainopakkauksen pakkauksissa. Kussakin läpipainopakkauksessa on 28 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy
Pansiontie 47
20210 Turku, Suomi

Valmistaja

Bayer Pharma AG
13342 Berliini, Saksa
ja
Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Döbereinerstr. 20, 99427 Weimar, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.3.2013


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot