Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

KETIPINOR

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (08.05.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti, kalvopäällysteinen 300 mg  100 fol  50.61€  0.51€/kpl  substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 100 mg  30 fol  5.52€  0.18€/kpl  substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 100 mg  100 fol  22.48€  0.22€/kpl  substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg  10 fol  3.97€  0.40€/kpl  substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg  100 fol  7.48€  0.07€/kpl  substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 200 mg  30 fol  16.92€  0.56€/kpl  substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 200 mg  100 fol  19.10€  0.19€/kpl  substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 200 mg  100 kpl  19.10€    substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg  100 kpl  7.48€    substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 100 mg  100 kpl  22.48€    substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Ketiapiini.
Käyttötarkoitus Skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito ja uusiutumisen esto.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä aloitetaan pienellä annoksella, jota nostetaan vähitellen.
Lääkkeen ottaminen Lääke otetaan nesteen kera ruokailusta riippumatta. Alkoholia tulee käyttää lääkityksen aikana varoen. Greippimehua ei pidä ottaa samanaikaisesti lääkkeen kanssa.
Vaikutustapa Lääke vaikuttaa aivoissa pääasiassa serotoniini- ja dopamiini-välittäjäaineiden toimintaan. Se lievittää harhaisuutta ja muita psykoottisia oireita sekä tasaa mielialaa.
Haittavaikutukset Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat veriarvojen muutokset, painonnousu, huimaus, uneliaisuus, päänsärky ja suun kuivuminen. Joskus voi esiintyä myös pyörtymistä, puhevaikeuksia, liikehäiriöitä, näön hämärtymistä, mahavaivoja, voimattomuutta ja sydämentykytystä. Uneliaisuus voi heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä. Alkoholin käyttöä lääkityksen aikana on syytä välttää. Kaikkien muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on syytä neuvotella lääkärin kanssa.
Raskaus ja imetys Lääkärin harkinnan mukaan raskauden ja imetyksen aikana.
Säilytys Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä (alle +25ºC).
Ulkonäkö 25 mg tabletti: Ruskea/tummanpinkki, pyöreä, kupera, läpimitta 6 mm.
100 mg tabletti: Vaaleankeltainen, pyöreä, kupera, läpimitta 8 mm.
200 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä, kupera, läpimitta 11 mm.
300 mg tabletti: Valkoinen, kapselinmuotoinen, kupera, pituus 19 mm
ATC-koodi N05AH04

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

Ketipinor 25 mg, 100 mg, 200 mg ja 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen
ketiapiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Ketipinor on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Ketipinoria
 3. Miten Ketipinoria otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ketipinorin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Ketipinor on ja mihin sitä käytetään

Ketipinorin vaikuttava aine on ketiapiini. Ketiapiini kuuluu antipsykoottisten lääkkeiden ryhmään. Ketipinor voidaan käyttää useiden sairauksien hoitoon:

 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö: jolloin tunnet itsesi surulliseksi. Saatat tuntea masentuneisuutta, syyllisyyttä, energian puutetta, ruokahaluttomuutta tai unettomuutta.
 • Mania: jolloin saatat tuntea olosi hyvin jännittyneeksi, riemuisaksi, levottomaksi, innostuneeksi tai yliaktiiviseksi tai arvostelukykysi on huono, jopa niin, että olet vihamielinen tai tuhoisa
 • Skitsofrenia: jolloin saatat kuulla, nähdä tai tuntea olemattomia (aistiharhat), uskoa asioita, jotka eivät ole totta, tai tuntea itsesi epätavallisen epäluuloiseksi, ahdistuneeksi, sekavaksi, syylliseksi, jännittyneeksi tai masentuneeksi.

Lääkäri voi jatkaa Ketipinorin määräämistä, vaikka tunnetkin olosi paremmaksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Ketipinoria

Älä ota Ketipinoria

 • jos olet allerginen ketiapiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos käytät samanaikaisesti joitain seuraavista lääkkeistä:
  • tiettyjä HIV-lääkkeitä,
  • tiettyjä atsolisukuisia sienilääkkeitä,
  • erytromysiiniä tai klaritromysiiniä (infektiolääkkeitä),
  • nefatsodonia (masennuslääke).

Älä käytä Ketopinoria, jos yllä mainittu luettelo koskee sinua. Jos et ole asiasta varma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ennen Ketipinorin käytön aloittamista.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Ketipinoria, jos:

 • sinulla tai suvussasi esiintyy tai on esiintynyt sydänvaivoja, esimerkiksi rytmihäiriöitä tai jos otat lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämesi sykkeeseen.
 • sinulla on matala verenpaine.
 • sinulla on ollut aivohalvaus, etenkin jos olet vanhempi henkilö.
 • sinulla on maksasairauksia.
 • sinulla on ollut kouristuksia (epilepsiakohtaus).
 • sinulla on sokeritauti tai riskisi sairastua siihen on suurentunut. Siinä tapauksessa lääkäri tulee tarkastamaan verensokeritasosi Ketipinor-hoidon aikana.
 • sinulla on aiemmin todettu valkosolujen vähentymistä (mikä on saattanut johtua muiden lääkkeiden käytöstä).
 • olet iäkäs henkilö, jolla on dementia (aivotoimintojen heikkeneminen). Jos tämä koskee sinua, Ketipinoria ei pidä ottaa, koska lääkeryhmä johon Ketipinor kuuluu voi dementiaa potevilla iäkkäillä potilailla lisätä aivohalvauksen riskiä tai joissakin tapauksissa kuoleman vaaraa.
 • sinulla tai jollakin suvussasi on ollut veritulppia, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia.

Kerro lääkärille välittömäst i, jos tunnet seuraavanlaisia oireita:

 • kuume, vakava lihasjäykkyys, hikoilua sekä tajunnantason alenemista (maligni neuroleptioireyhtymä -niminen häiriö). Voit tarvita välittömästi lääkärinhoitoa.
 • kontrolloimattomat liikkeet, erityisesti kasvoissa tai kielessä.
 • huimaus tai vakava uneliaisuuden tunne. Tämä voi iäkkäillä lisätä tapaturmien (kaatuminen) riskiä.
 • kouristuskohtaukset.
 • pitkäkestoinen ja kivulias erektio (priapismi).

Ylläluetellut oireet voivat aiheutua tämän tyyppisestä lääkkeestä.

Itsetuhoiset ajatukset ja masennuksen paheneminen

Jos olet masentunut, mieleesi saattaa joskus tulla ajatuksia itsesi vahingoittamisesta tai itsemurhan tekemisestä. Tällaiset ajatukset saattavat lisääntyä hoidon aloittamisen jälkeen, sillä tämäntyyppiset lääkkeet eivät yleensä vaikuta heti vaan tavallisesti noin 2 viikon kuluttua, joskus siihen kuluu pidempikin aika. Tällaiset ajatukset voivat myös lisääntyä, jos äkillisesti lopetat lääkityksesi. Nuorilla aikuisilla tällaiset ajatukset ovat yleisempiä kuin muilla. Kliinisissä tutkimuksissa todettiin lisääntynyttä itsetuhoisten ajatusten ja/tai käyttäytymisen riskiä depressiota sairastavilla alle 25-vuotiailla aikuisilla.

Ota heti yhteyttä lääkäriin tai lähimpään sairaalaan, jos ajattelet itsesi vahingoittamista tai itsemurhaa. Olosi voi helpottua, jos kerrot jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävällesi masennuksestasi ja pyydät heitä lukemaan tämän pakkausselosteen. Voit myös pyytää heitä kertomaan sinulle, jos he huomaavat masennuksesi pahentuvan tai jos he ovat huolissaan muutoksista käytöksessäsi.

Ketipinoria käyttävillä potilailla on havaittu painonnousua. Lääkärin ja sinun itsesi tulisi tarkkailla painoasi säännöllisesti.

Muut lääkevalmisteet ja Ketipinor

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Älä käytä Ketipinoria, jos käytät samanaikaisesti joitain seuraavista lääkkeistä:

 • tiettyjä HIV-lääkkeitä
 • tiettyjä atsolisukuisia sienilääkkeitä
 • erytromysiiniä tai klaritromysiiniä (infektiolääkkeitä)
 • nefatsodonia (masennuslääke).

Kerro lääkärille, jos käytät samanaikaisesti jotain seuraavista lääkkeistä:

 • epilepsialääkkeet (esim. fenytoiini tai karbamatsepiini)
 • verenpainelääkkeet
 • unilääkkeitä (barbituraatteja)
 • psyykelääke (tioridatsiini)
 • lääkkeet, jotka vaikuttavat sydämen sykkeeseen, esimerkiksi elektrolyyttitasapainoon vaikuttavat lääkkeet (kaliumin tai magnesiumin alhainen pitoisuus), kuten diureetit (nesteenpoistolääkkeet) tai tietyt antibiootit (infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet).

Keskustele lääkärin kanssa, jos olet aikeissa lopettaa näiden lääkkeiden käytön.

Muista mainita Ketipinorin käytöstä seuraavien lääkärissä tai sairaalassa käyntien yhteydessä.

Ketipinor ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Ketipinor voidaan ottaa joko ruoan yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Ole varovainen alkoholin kanssa. Ketipinorin ja alkoholin yhteisvaikutus voi aiheuttaa uneliaisuutta.

Ketipinor-hoidon aikana ei pidä juoda greippimehua. Se voi vaikuttaa Ketipinorin vaikutustapaan.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä käytä Ketipinoria raskauden aikana ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.

Jos äiti on käyttänyt Ketipinoria raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Jos imetät, älä käytä Ketipinoria.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ketipinor-tabletit voivat aiheuttaa uneliaisuutta. Sinun ei pidä ajaa autoa tai käyttää koneita, ennen kuin tiedät, miten tämä lääke vaikuttaa juuri sinuun.

Ketipinor sisältää laktoosia

Laktoosia on 100 mg:n tableteissa 20,7 mg, 200 mg:n tableteissa 41,4 mg ja 300 mg:n tableteissa 62,1 mg. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Ketipinoria otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää sinulle sopivan aloitusannoksen. Ylläpitoannos (päivittäinen annos) riippuu sairaudestasi ja henkilökohtaisista tarpeistasi, mutta tavanomainen annos vaihtelee 150 mg:n ja 800 mg:n välillä.

 • Ota tabletit kerran päivässä nukkumaanmenon aikaan tai kaksi kertaa päivässä, riippuen sairaudestasi.
 • Niele tabletit kokonaisina veden kera.
 • Voit ottaa tabletit ilman ruokaa tai ruuan kanssa.
 • Ketipinoria otettaessa ei pidä juoda greippimehua. Greippimehu voi vaikuttaa Ketipinorin vaikutustapaan.
 • Älä lopeta tablettien ottamista, vaikka tuntisitkin olosi paremmaksi, paitsi jos lääkärisi kehottaa sinua lopettamaan hoidon.

Maksavaivat
Jos sinulla on maksavaivoja, lääkäri saattaa muuttaa annostasi.

Iäkkäät henkilöt
Jos olet iäkäs, lääkäri saattaa muuttaa annostasi.

Käyttö lapsille ja nuorille
Ketipinoria ei saa antaa lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.

Jos otat enemmän Ketipinoria kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut tavallista suuremman annoksen Ketipinoria, saatat tuntea itsesi uneliaaksi, sinua pyörryttää tai huimaa ja tunnet epänormaaleja sydämenlyöntejä.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.
Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Ketipinoria

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

Jos lopetat Ketipinorin käytön

Jos äkillisesti lopetat Ketipinorin käyttämisen, sinulla saattaa esiintyä unettomuutta, pahoinvointia, päänsärkyä, ripulia, huonovointisuutta (oksentelua), heitehuimausta tai ärtyvyyttä. Ennen lääkityksen lopettamista annosta tulisi vähentää asteittain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa.

Hyvin yleinen (useammalla kuin yhdellä 10:stä):

 • huimaus (voi johtaa kaatumiseen), päänsärky, suun kuivuminen
 • uneliaisuuden tunne (tämä voi hävitä Ketipinorin käytön jatkuessa) (voi johtaa kaatumiseen)
 • Ketipinor-hoidon lopettamisesta johtuvat oireet, kuten unettomuus, pahoinvointi, päänsärky, ripuli, huonovointisuus (oksentelu), heitehuimaus ja ärtyvyys. Asteittainen lopettaminen vähintään 1–2 viikon aikana on suositeltavaa.
 • painonnousu.

Yleinen ( harvemmalla kuin yhdellä 10:stä ):

 • nopea pulssi
 • sydämentykytys tai -muljahtelu
 • nenän tukkoisuus
 • ummetus, ruoansulatusvaivat
 • voimattomuus, heikkous (voi johtaa kaatumiseen)
 • käsien tai jalkojen turpoaminen
 • matala verenpaine, etenkin ylösnoustessa. Tämä voi aiheuttaa huimausta tai heikotusta (voi johtaa kaatumiseen).
 • korkea verensokeri
 • näön sumeneminen
 • epänormaalit lihasliikkeet. Tällaisia ovat vaikeus lihasliikkeiden aloittamisessa, vapina, levottomuus tai lihasjäykkyys ilman kipua.
 • epänormaalit unet ja painajaiset
 • voimistunut näläntunne
 • ärtyneisyys
 • puheen ja kielenkäytön häiriöt
 • itsemurha-ajatukset ja masennuksen paheneminen
 • hengästyminen
 • oksentelu (enimmäkseen iäkkäillä potilailla)
 • kuume.

Melko harvinainen (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • kouristuskohtaukset
 • yliherkkyysreaktiot, esimerkiksi nokkospaukamat ja ihon ja suun turvotus
 • epämiellyttävä tunne jaloissa (levottomat jalat –oireyhtymä)
 • nielemisvaikeudet
 • kontrolloimattomat liikkeet, erityisesti kasvoissa tai kielessä
 • seksuaalinen toimintahäiriö
 • aiemman sokeritaudin paheneminen
 • muutos sydämen sähköisessä toiminnassa, EKG:ssä nähtynä (QT-ajan pidentyminen).

Harvinainen (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • korkea kuume, hikoilu, lihasjäykkyys, huomattava unisuus sekä heikkous (maligni neurolepti -oireyhtymä)
 • ihon ja silmien keltaisuus (keltatauti)
 • pitkäkestoinen ja kivulias erektio (priapismi)
 • rintojen turpoaminen ja odottamaton maidonvuoto (galaktorrea)
 • kuukautishäiriöt
 • veritulppa erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa), saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
 • unissakävely, -puhuminen tai –syöminen tai muu unenaikainen toiminta.
 • matala ruumiinlämpö (hypotermia)
 • haimatulehdus.

Hyvin harvinainen (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

 • vaikea ihottuma, vesirakkulat tai punaiset läiskät iholla
 • vakava yliherkkyysreaktio (ns. anafylaktinen sokki), joka saattaa aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai sokin
 • nopeasti ilmaantuva ihoturvotus, tavallisesti silmien, huulten tai kurkun ympärillä (angioedeema)
 • virtsaneritystä säätelevän hormonin epätarkoituksenmukainen erittyminen
 • lihasvauriot ja -kipu (rabdomyolyysi).

Yleisyys tuntematon (saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • ihottuma, jossa epäsäännöllisiä punaisia läiskiä (erythema multiforme)
 • vakava, yhtäkkinen allerginen reaktio, jossa oireina esim. kuumetta ja rakkuloita iholla, sekä ihon hilseily (toksinen epidermaalinen nekrolyysi).

Antipsykoottiset lääkkeet, joihin Ketipinorkin kuuluu, saattavat aiheuttaa rytmihäiriöitä, jotka voivat olla vakavia ja vaikeimmissa tapauksissa kuolemaan johtavia.

Jotkut haittavaikutukset tulevat esiin vain verikokeissa, esim. veren muuttuneet tietyt rasva-arvot (triglyseridit ja kokonaiskolesteroli) tai verensokeriarvot, kilpirauhashormonien määrän muutokset veressä, suurentuneet maksaentsyymien määrät, tiettyjen verisolujen määrän vähentyminen, punasolujen määrän pienentyminen, suurentunut veren kreatiinifosfokinaasipitoisuus (aine lihaksissa), veren natriumpitoisuuden pieneneminen ja prolaktiinihormonin määrän suureneminen veressä. Suurentunut prolaktiinihormonipitoisuus saattaa harvoissa tapauksissa aiheuttaa:

 • miehillä ja naisilla rintojen turpoamista ja odottamatonta maidonvuotoa.
 • naisilla kuukautisten poisjäämistä tai epäsäännöllisiä kuukautisia.

Siksi lääkäri saattaa pyytää sinua käymään verikokeissa silloin tällöin.

Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

Lapsilla ja nuorilla voi esiintyä samoja haittavaikutuksia kuin aikuisillakin.
Seuraavaa haittavaikutusta on havaittu vain lapsilla ja nuorilla:

Hyvin yleinen (useammalla kuin yhdellä 10:stä):

 • verenpaineen nousu

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu useammin lapsilla tai nuorilla:

Hyvin yleinen ( useammalla kuin yhdellä 10:stä):

 • veren prolaktiinipitoisuuden (eräs hormoni) nousu. Prolaktiinipitoisuuden nousu voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa
  • rintojen turvotusta ja odottamatonta rintamaidon eritystä tytöillä ja pojilla.
  • kuukautisten poisjääntiä tai epäsäännöllisyyttä tytöillä.
 • ruokahalun lisääntyminen
 • epänormaalit lihasliikkeet. Tällaisia ovat vaikeus lihasliikkeiden aloittamisessa, vapina, levottomuus tai lihasjäykkyys ilman kipua.

5. Ketipinorin säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkaukseen mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ketipinor sisältää

 • Vaikuttava aine on ketiapiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg, 100 mg, 200 mg tai 300 mg ketiapiinia (fumaraattina).
 • 25 mg:n tablettien tablettiytimen muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, povidoni (K 30) ja magnesiumstearaatti.
 • 100 mg:n, 200 mg:n ja 300 mg:n tablettien tablettiytimien muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, laktoosimonohydraatti, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), povidoni (k 30) ja magnesiumstearaatti.
 • 25 mg:n ja 100 mg:n tablettien kalvopäällysteen aineet ovat Opadry II (Opadry II sisältää osittain hydrolysoitua polyvinyylialkoholia, makrogolia, talkkia, titaanidioksidia (E 171) ja rautaoksideja (E 172)).
 • 200 mg:n ja 300 mg:n tablettien kalvopäällysteen aineet ovat Opadry II (Opadry II sisältää osittain hydrolysoitua polyvinyylialkoholia, makrogolia, talkkia ja titaanidioksidia (E 171)).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Ketipinor 25 mg on ruskea/tummanpinkki, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija 6 mm.
Ketipinor 100 mg on vaaleankeltainen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija 8 mm.
Ketipinor 200 mg on valkoinen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija 11 mm.
Ketipinor 300 mg on valkoinen, kapselinmuotoinen, kupera, kalvopäällysteinen tabletti, pituus 19 mm.

Tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, jotka ovat pahvikotelossa.

Pakkauskoot:
Ketipinor 25 mg; 6, 10, 30, 60 (6 x 10 tablettia tai 10 x 6 tablettia), 90 ja 100 tablettia.
Ketipinor 100 mg, 200 mg ja 300 mg; 30, 60 (6 x 10 tablettia tai 10 x 6 tablettia), 90 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu
27.8.2012


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot