Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

YASMINELLE

Bayer Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (23.03.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti, kalvopäällysteinen 0,02/3 mg  21 fol  13.27€  0.63€/kpl   
tabletti, kalvopäällysteinen 0,02/3 mg  3x21 fol  37.38€  0.59€/kpl   
tabletti, kalvopäällysteinen 0,02/3 mg  6x21 fol  73.12€  0.58€/kpl   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Drospirenonia ja etinyyliestradioli.
Käyttötarkoitus Raskauden ehkäisy.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Käyttö aloitetaan yleensä luonnollisten kuukautisten ensimmäisenä vuotopäivänä, jolloin tablettien ehkäisyteho on voimassa heti. Jos tablettien aloitus tapahtuu jonakin muuna päivänä, ensimmäisten 7 käyttöpäivän ajan on käytettävä lisäksi muuta ehkäisyä esim. kondomia.

Jos tabletteja käytetään kuukautisten siirtämiseen, uusi pakkaus aloitetaan heti edellisen loputtua ilman taukoa. Kuukautisia voidaan siirtää enintään toisen pakkauksen loppumiseen saakka. Tablettien säännöllinen käyttö aloitetaan uudestaan tavanomaisen seitsemän päivän tauon jälkeen.
Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään pienen nestemäärän kera.Tabletti otetaan päivittäin samoihin aikoihin kolmen viikon ajan eli pakkaus loppuun. Tämän jälkeen pidetään 7 päivän tauko, jonka aikana tulee kuukautisvuoto. Tauon jälkeen aloitetaan uusi pakkaus. Vuoto voi jatkua joitakin päiviä uuden pakkauksen aloittamisen jälkeen. Pakkauksessa on yksityiskohtainen käyttöohje.

Tablettien ehkäisysuoja voi heikentyä, jos tabletin otto unohtuu. Jos unohtamisesta on kulunut alle 12 tuntia: Ehkäisyteho säilyy, jos tabletti otetaan heti muistettaessa ja seuraavat tabletit otetaan tavanomaiseen aikaan. Jos unohtamisesta on kulunut yli 12 tuntia, lue tarkemmat ohjeet pakkauksen käyttöohjeesta tai kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Oksentelu ja ripuli voivat heikentää tablettien ehkäisysuojaa. Tästä on tarkemmat ohjeet pakkauksen käyttöohjeessa.
Vaikutustapa Valmiste on yhdistelmäehkäisytabletti. Jokainen tabletti sisältää kahta hormonia: drospirenoni on keltarauhashormoni eli progestiini ja etyyliestradioli on naishormoni eli estrogeeni. Nämä aineet estävät ovulaatiota eli munasolun irtoamista munasarjasta. Lisäksi aineet muuttavat kohdunkaulan limaa siten, että siittiöt pääsevät huonosti kulkemaan sen läpi. Myös kohdun limakalvo muuttuu siten, että munasolun on vaikea kiinnittyä siihen.
Haittavaikutukset Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat rintojen arkuus, päänsärky, migreeni, vatsakipu, akne, painon nousu, vuorohäiriöt ja mielialamuutokset.

Yhdistelmäehkäisytabletit lisäävät hieman veritulpan riskiä. Riski kasvaa iän myötä, ja tupakointi lisää verenkiertoon liittyvien sairauksien riskiä.
Raskaus ja imetys Valmistetta ei saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana.
Säilytys Ei erityisiä säilytysolosuhteita eli säilytetään huoneenlämmössä.
Ulkonäkö Vaaleanpunainen, pyöreä, kupera tabletti, toisella puolella on merkintä DS tasasivuisen kuusikulmion sisällä.
ATC-koodi G03AA12

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA VALMISTEEN KÄYTTÄJÄLLE

YASMINELLE 0,02 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit

Etinyyliestradioli / Drospirenoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
Tässä pakkausselosteessa esitetään :
1. MIKÄ YASMINELLE-VALMISTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
2. ENNEN KUIN KÄYTÄT YASMINELLE-TABLETTEJA
Milloin sinun ei pitäisi käyttää Yasminelle-tabletteja
Milloin Yasminelle-tablettien suhteen tulee olla erityisen varovainen?
Yasminelle ja laskimo- ja valtimotukokset
Yasminelle ja syöpä
Ylimääräinen vuoto kuukautisten välillä
Mitä tehdä, jos kuukautisvuoto ei ala tablettitauon aikana?
Yasminelle ja muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Yasminelle-tablettien käyttö ruoan ja juoman kanssa
Laboratoriotutkimukset
Raskaus
Imetys
Ajaminen ja koneiden käyttö
Tärkeää tietoa Yasminelle-tablettien sisältämistä aineista
3. MITEN YASMINELLE-TABLETTEJA KÄYTETÄÄN
Milloin Yasminelle-tablettien käyttö aloitetaan?
Jos olet ottanut liian monta Yasminelle-tablettia
Jos unohdat ottaa tabletin
Mitä tehdä, jos oksennat tai sinulla on vaikea ripuli:
Mitä sinun tulee tietää kuukautisten siirtämisestä
Mitä sinun tulee tietää kuukautisten alkamispäivän muuttamisesta
Jos haluat lopettaa Yasminelle-tablettien käytön
4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
5. YASMINELLE-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN
6. MUUTA TIETOA

1. MIKÄ YASMINELLE-VALMISTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

 • Yasminelle on ehkäisytabletti, jota käytetään raskauden ehkäisyyn.
 • Jokainen tabletti sisältää pienen määrän kahta eri naishormonia drospirenonia ja etinyyliestradiolia.
 • Tällaisia kahta eri hormonia sisältäviä ehkäisytabletteja kutsutaan yhdistelmäehkäisytableteiksi.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT YASMINELLE-TABLETTEJA

Yleistä:

Ennen kuin voit aloittaa Yasminelle-tablettien käytön, lääkäri esittää sinulle kysymyksiä sinun ja lähisukulaistesi terveydentilasta. Lääkäri mittaa myös verenpaineesi ja tekee, henkilökohtaisesta tilanteestasi riippuen, mahdollisesti myös jotain muita tutkimuksia.

Tässä pakkausselosteessa kuvataan eri tilanteita, joissa Yasminelle-tablettien käyttö pitää lopettaa, koska valmisteen ehkäisyteho on saattanut heikentyä. Näissä tilanteissa on pidättäydyttävä yhdynnästä tai käytettävä ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää, kuten kondomia tai muuta estemenetelmää. Älä käytä rytmimenetelmää tai peruslämmönmittausta. Nämä menetelmät eivät ole luotettavia, sillä Yasminelle vaikuttaa peruslämpöön ja kohdunkaulan eritteessä kuukautiskierron aikana tavallisesti tapahtuviin muutoksiin.

Yasminelle ei suojaa HIV-tartunnalta (AIDS) eikä muilta sukupuolitaudeilta, kuten eivät muutkaan hormoniehkäisyvalmisteet.

Yleistä:

Milloin sinun ei pitäisi käyttää Yasminelle-tabletteja

Älä käytä Yasminelle-tabletteja, …

 • jos sinulla on (tai on ollut) verisuonitukos (tromboosi) alaraajassa tai keuhkoissa (keuhkoveritulppa) tai jonkun muun elimen verisuonitukos
 • jos sinulla on (tai on ollut) sydäninfarkti tai aivohalvaus,
 • jos sinulla on (tai on ollut) jokin häiriö, joka saattaa olla ensimmäinen merkki sydäninfarktista (esim. rasitusrintakipu, joka aiheuttaa ankaraa kipua rinnassa) tai aivohalvauksesta (esim. TIA-kohtaus eli pieni, ohimenevä aivohalvaus, josta ei jää pysyviä oireita)
 • jos sinulla on sairaus, johon voi liittyä valtimotukoksen riski, kuten:
  • diabetes, johon liittyy verisuonivaurioita
  • erittäin korkea verenpaine
  • erittäin suuri veren kolesteroli- tai triglyseridipitoisuus (rasva-ainepitoisuus)
 • jos sinulla on veren hyytymishäiriö (esim. proteiini C:n puutos)
 • jos sinulla on (tai on ollut) migreeni, johon on liittynyt paikallisia (fokaalisia) neurologisia oireita
 • jos sinulla on (tai on ollut) maksasairaus ja jos maksan toiminta ei ole vielä palautunut normaaliksi
 • jos sinulla on heikentynyt munuaisten toiminta (munuaisten vajaatoiminta)
 • jos sinulla on (tai on ollut) maksakasvain
 • jos sinulla on (tai on ollut) tai epäillään olevan rintasyöpä tai sukupuolielinten syöpä
 • jos sinulla esiintyy verenvuotoa emättimestä, minkä syytä ei ole selvitetty
 • jos olet allerginen (yliherkkä) etinyyliestradiolille tai drospirenonille tai jollekin muulle Yasminelle-valmisteen sisältämälle aineelle. Tämä voi ilmetä kutinana, ihottumana tai turvotuksena.

Milloin Yasminelle-tablettien suhteen tulee olla erityisen varovainen?

Joissakin tilanteissa sinun tulee olla erityisen varovainen käyttäessäsi Yasminelle-tabletteja tai muita yhdistelmäehkäisytabletteja, ja säännölliset lääkärintarkastukset voivat olla tarpeen. Kerro lääkärille ennen Yasminelle-tablettien käytön aloittamista, jos jokin seuraavista koskee sinua. Ole myös yhteydessä lääkäriin, jos jokin seuraavista tiloista ilmaantuu tai pahenee Yasminelle-tablettien käytön aikana:

 • jos lähisukulaisellasi on tai on ollut rintasyöpä
 • jos sinulla on maksa- tai sappirakkosairaus
 • jos sinulla on diabetes
 • jos olet masentunut
 • jos sinulla on Crohnin tauti tai tulehduksellinen suolistosairaus (haavainen paksusuolitulehdus)
 • jos sinulla on verisairaus nimeltä hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, joka voi aiheuttaa munuaisvaurioita
 • jos sinulla on sirppisoluanemiaksi kutsuttu verisairaus
 • jos sinulla on epilepsia (ks. kohta "Yasminelle ja muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö")
 • jos sinulla on immuunijärjestelmän sairaus nimeltä SLE (systeeminen lupus erythematosus)
 • jos sinulla on sairaus, joka ilmeni ensimmäisen kerran raskauden tai sukupuolihormonien aiemman käytön aikana (esim. kuulon heikentyminen, verisairaus nimeltä porfyria, raskaudenaikainen rakkulaihottuma (Herpes gestationis) tai pakkoliikkeitä aiheuttava hermostosairaus (Sydenhamin korea))
 • jos sinulla on tai on ollut maksaläiskiä (ihon värimuutoksia erityisesti kasvoissa tai niskassa). Vältä tällöin suoraa auringonvaloa tai ultraviolettisäteilyä
 • jos sinulla on perinnöllinen angioedeema, estrogeenia sisältävien valmisteiden käyttö saattaa aiheuttaa tai pahentaa oireita. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu angioedeeman oireita, kuten kasvojen, kielen ja/tai nielun turvotusta ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, johon liittyy hengitysvaikeuksia.

Yasminelle ja laskimo- ja valtimotukokset

Laskimotukoksen (laskimotromboosin) riski on yhdistelmäehkäisytabletteja, myös Yasminelle-tabletteja, käyttävillä naisilla suurempi kuin naisilla, jotka eivät käytä ehkäisytabletteja.

Laskimotukoksen riskiä yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä lisäävät seuraavat tekijät:

 • ikä (riski suurenee iän myötä)
 • jos olet ylipainoinen
 • jos lähisukulaisellasi on ollut nuorella iällä verisuonitukos alaraajassa, keuhkoissa(keuhkoveritulppa) tai jossain muussa elimessä
 • jos joudut leikkaukseen, jos olet joutunut vakavaan onnettomuuteen tai jos joudut pitkäksi ajaksi vuodelepoon. Muista kertoa lääkärille, että käytät Yasminelle-tabletteja, koska voit joutua keskeyttämään niiden käytön. Lääkärisi kertoo, milloin voit aloittaa käytön uudelleen. Yleensä se on mahdollista noin kahden viikon kuluttua siitä, kun pääset jälleen jalkeille.

Verisuonitukoksen riski kasvaa yhdistelmäehkäisytabletteja käytettäessä.

 • 100 000 naisesta, jotka eivät käytä yhdistelmäehkäisytabletteja eivätkä ole raskaana, noin 5–10 naista saattaa saada verisuonitukoksen vuodessa.
 • 100 000 naisesta, jotka käyttävät yhdistelmäehkäisytabletteja, kuten Yasminelle-valmistetta, 30–40 naista saattaa saada verisuonitukoksen vuodessa, mutta tarkka luku ei ole tiedossa.
 • 100 000 raskaana olevasta naisesta noin 60 saattaa saada verisuonitukoksen vuodessa.

Laskimotukos voi kulkeutua keuhkoihin ja tukkia siellä verisuonia (tätä kutsutaan keuhkoveritulpaksi). Laskimotukoksen muodostuminen saattaa 1 - 2 % tapauksista johtaa kuolemaan.

Riskin suuruus saattaa vaihdella riippuen siitä, millaista ehkäisytablettia käytät. Keskustele lääkärin kanssa tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttö on yhdistetty valtimotukoksen (valtimotromboosin) suurentuneeseen riskiin, esim. sydämen verisuonissa (sydäninfarkti) tai aivoissa (aivohalvaus).

Valtimotukoksen riskiä yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä lisäävät seuraavat tekijät:

 • jos tupakoit, sinun olisi syytä lopettaa tupakointi Yasminelle-tablettien käytön ajaksi, etenkin jos olet yli 35-vuoden ikäinen
 • jos veresi rasva-ainepitoisuus on suurentunut (kolesteroli- tai triglyseridipitoisuus)
 • jos olet ylipainoinen
 • jos lähisukulaisellasi on ollut nuorella iällä sydänkohtaus tai aivohalvaus
 • jos sinulla on korkea verenpaine
 • jos sinulla on migreeni
 • jos sinulla on sydänhäiriöitä (esim. läppävika, rytmihäiriö)

Lopeta Yasminelle-tablettien käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos huomaat joitain mahdollisia verisuonitukoksen oireita, kuten:
 • voimakas kipu ja/tai turvotus toisessa jalassa
 • äkillinen kova rintakipu, joka saattaa säteillä vasempaan käsivarteen
 • äkillinen hengenahdistus
 • äkillinen yskä, jolle ei ole selvää syytä
 • epätavallinen, voimakas tai pitkittynyt päänsärky tai migreenin paheneminen
 • osittainen tai täydellinen näön menetys tai kaksoiskuvat
 • epäselvä puhe tai puhekyvyttömyys
 • huimaus tai pyörtyminen
 • heikkous, outo tunne tai tunnottomuutta missä tahansa ruumiinosassa
Yasminelle ja syöpä

Rintasyöpää on todettu hieman useammin yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävillä naisilla, mutta sen yhteyttä yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön ei tunneta. Yhdistelmäehkäisytabletteja käyttäviä naisia tutkitaan säännöllisemmin ja on mahdollista, että kasvaimia todetaan sen vuoksi enemmän. Löydettyjen rintakasvainten esiintyvyys vähenee yhdistelmäehkäisytablettien käytön lopettamisen jälkeen. On tärkeää, että tutkit rintasi säännöllisesti, ja otat yhteyttä lääkäriin, jos havaitset mahdollisen kyhmyn.

Harvoissa tapauksissa ehkäisytablettien käyttäjillä on todettu hyvänlaatuisia ja vielä harvemmin pahanlaatuisia maksakasvaimia. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy tavanomaisesta poikkeavaa voimakasta vatsakipua.

Ylimääräinen vuoto kuukautisten välillä

Ensimmäisten Yasminelle-tablettien käyttökuukausien aikana sinulla saattaa esiintyä odottamatonta verenvuotoa (vuoto muulloin kuin tablettitauon aikana). Jos tällainen verenvuoto jatkuu muutamaa kuukautta pidempään tai jos ylimääräinen vuoto ilmaantuu vasta useamman käyttökuukauden jälkeen, lääkärin tulee tutkia vuodon syy.

Mitä tehdä, jos kuukautisvuoto ei ala tablettitauon aikana?

Jos olet ottanut kaikki tabletit ohjeen mukaisesti, et ole oksentanut, sinulla ei ole ollut vaikeaa ripulia etkä ole käyttänyt muita lääkkeitä, on erittäin epätodennäköistä, että olisit raskaana.

Jos kuukautiset jäävät tulematta kaksi kertaa peräkkäin, saatat olla raskaana. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Aloita seuraava läpipainopakkaus vasta sitten, kun olet varma, ettet ole raskaana.

Yasminelle ja muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro aina Yasminelle-tabletteja määräävälle lääkärille, mitä lääkkeitä tai rohdosvalmisteita käytät. Kerro myös muille lääkkeitä määrääville lääkäreille tai hammaslääkäreille (tai apteekkihenkilökunnalle), että käytät Yasminelle-tabletteja. He kertovat sinulle, jos sinun pitää käyttää lisäehkäisyä (esimerkiksi kondomia) ja miten pitkään lisäehkäisyä tulee käyttää.

Eräät lääkkeet voivat heikentää Yasminelle-tablettien ehkäisytehoa ja aiheuttaa odottamatonta vuotoa.
Tällaisia lääkkeitä ovat mm.

 • seuraavien sairauksien hoitoon käytetyt lääkkeet:
  • epilepsia (esim. primidoni, fenytoiini, barbituraatit, karbamatsepiini, okskarbatsepiini)
  • tuberkuloosi (esim. rifampisiini)
  • HIV (ritonaviiri, nevirapiini) tai muut infektiotaudit (antibiootit kuten griseofulviini, penisilliini ja tetrasykliini)
  • keuhkojen korkea verenpaine (bosentaani)
 • mäkikuismaa sisältävät rohdosvalmisteet.

Yasminelle-tabletit voivat vaikuttaa joidenkin lääkkeiden tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat mm.

 • siklosporiinia sisältävät valmisteet
 • epilepsialääke lamotrigiini (samanaikainen käyttö voi johtaa epilepsiakohtausten lisääntymiseen)

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Yasminelle-tablettien käyttö ruoan ja juoman kanssa

Yasminelle-tabletit voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai ilman, tarvittaessa pienen vesimäärän kera.

Laboratoriotutkimukset

Jos menet verikokeeseen, kerro lääkärille tai laboratoriohenkilökunnalle, että käytät ehkäisytabletteja, sillä hormonaaliset ehkäisyvalmisteet voivat vaikuttaa joihinkin tutkittaviin arvoihin.

Raskaus

Älä käytä Yasminelle-tabletteja, jos olet raskaana. Jos tulet raskaaksi, lopeta tablettien käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin. Jos haluat tulla raskaaksi, voit lopettaa Yasminelle-valmisteen käytön milloin tahansa (ks. myös kohta ”Jos haluat lopettaa Yasminelle-tablettien käytön”).

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Imetys

Yasminelle-tablettien käyttöä ei yleensä suositella imetyksen aikana. Jos haluat käyttää ehkäisytabletteja imetyksen aikana, kysy neuvoa lääkäriltä.

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Yasminelle-tablettien ei tiedetä vaikuttavan kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.

Tärkeää tietoa Yaminelle-tablettien sisältämistä aineista

Yasminelle-tabletit sisältävät laktoosia. Ota yhteyttä lääkäriin ennen tablettien käyttöä, jos tiedät, ettet voi käyttää joitain tietyn tyyppisiä sokereita.

3. MITEN YASMINELLE-TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Ota yksi Yasminelle-tabletti joka päivä, tarvittaessa pienen vesimäärän kera. Tabletin voi ottaa joko ruoan kanssa tai ilman, mutta se tulee ottaa joka päivä suunnilleen samaan aikaan.

Läpipainoliuskassa on 21 tablettia. Jokaisen tabletin kohdalle on merkitty se viikonpäivä, jolloin tabletti otetaan. Jos esimerkiksi aloitat tablettien käytön keskiviikkona, ota tabletti, jonka kohdalla on merkintä "KE". Jatka tablettien ottamista nuolten suuntaan, kunnes kaikki 21 tablettia on otettu.

Seuraavien 7 päivän aikana ei oteta tabletteja. Kuukautiset (tyhjennysvuoto) alkavat näiden 7 taukopäivän aikana, yleensä 2–3 päivän kuluttua viimeisen tabletin ottamisesta.

Aloita seuraava läpipainoliuska 8. päivänä viimeisimmän Yasminelle-tabletin ottamisen jälkeen (eli 7 päivän taukoviikon loputtua) riippumatta siitä, onko vuoto loppunut. Näin aloitat uuden pakkauksen aina samana viikonpäivänä ja tyhjennysvuoto tulee suunnilleen samaan aikaan joka kuukausi.

Kun käytät Yasminelle-tabletteja näiden ohjeiden mukaisesti, ehkäisysuoja säilyy myös 7 päivän tablettitauon ajan.

Milloin Yasminelle-tablettien käyttö aloitetaan?

Kun et ole käyttänyt hormonaalista ehkäisyvalmistetta edeltäneen kuukauden aikana

Aloita Yasminelle-tablettien käyttö kierron ensimmäisenä päivänä (= ensimmäisenä vuotopäivänä). Näin toimien valmisteen raskautta ehkäisevä vaikutus alkaa heti ensimmäisenä käyttöpäivänä.

Voit aloittaa tablettien käytön myös kierron 2.–5. päivänä, mutta siinä tapauksessa sinun on käytettävä lisäksi jotain muuta ehkäisymenetelmää (esim. kondomia) 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.

• Kun siirryt Yasminelle-tabletteihin hormonaalisesta yhdistelmäehkäisytabletista, -renkaasta tai -laastarist a

Aloita Yasminelle-tablettien käyttö mieluiten viimeisen vaikuttavia aineita sisältävän tabletin ottamista seuraavana päivänä, mutta viimeistään aiemman tablettivalmisteen käytössä pidettävän tablettitauon jälkeisenä päivänä (tai viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältämättömän lumetabletin ottoa seuraavana päivänä). Kun vaihdat yhdistelmäehkäisyrenkaasta tai -laastarista Yasminelle-tabletteihin, noudata lääkärin ohjeita.

Kun siirryt Yasminelle-tabletteihin pelkkää progestiinia sisältävästä valmisteesta (ehkäisytabletti
(minipilleri), injektio, implantaatti tai progestiinia vapauttava kohdunsisäinen ehkäisin

Voit lopettaa pelkkää progestiinia sisältävien ehkäisytablettien käytön milloin tahansa ja aloittaa Yasminelle-tablettien käytön seuraavana päivänä (tai sinä päivänä, jolloin kohdunsisäinen ehkäisin tai implantaatti poistetaan tai kun sinun olisi määrä saada seuraava injektio). Lisäksi sinun tulee käyttää lisäehkäisyä (esim. kondomia) 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.

Raskauden keskeytymisen jälkeen

Kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Synnytyksen jälkeen

Voit aloittaa Yasminelle-tablettien käytön 21–28 vuorokautta synnytyksen jälkeen. Jos aloitat valmisteen käytön päivän 28 jälkeen, käytä lisäksi estemenetelmää (esim. kondomia) 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.

Jos olet ollut yhdynnässä synnytyksen jälkeen ennen kuin aloitat Yasminelle-tablettien käytön (uudelleen), varmista ettet ole raskaana, tai odota seuraavien kuukautisten alkamista.

Jos imetät ja haluat aloittaa Yasminelle-tablettien käytön (uudelleen) synnytyksen jälkeen

Lue kohta Imetys.

Kysy neuvoa lääkäriltä, jos et ole varma siitä, milloin aloittaisit ehkäisytablettien käytön.

Jos olet ottanut liian monta Yasminelle-tablettia

Yasminelle-tablettien yliannostuksen ei ole ilmoitettu aiheuttaneen vakavia haittavaikutuksia.

Usean tabletin ottaminen samanaikaisesti voi aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua. Nuorilla tytöillä voi esiintyä verenvuotoa emättimestä.

Jos olet ottanut liian monta Yasminelle-tablettia tai jos huomaat, että lapsi on ottanut niitä, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökkunnalta.

Jos unohdat ottaa tabletin

• Jos yhden tabletin unohtamisesta on kulunut alle 12 tuntia , valmisteen ehkäisyteho ei ole heikentynyt. Ota unohtunut tabletti heti kun muistat ja seuraavat tabletit normaaliin tabletinottoaikaan.

• Jos yhden tabletin unohtamisesta on kulunut yli 12 tuntia , valmisteen ehkäisyteho voi olla heikentynyt. Mitä useamman tabletin unohdat, sitä suurempi raskaaksi tulemisen riski on.

Ehkäisytehon heikkenemisen riski on erityisen suuri, jos unohdat ottaa tabletteja läpipainoliuskan alku- tai loppupäästä. Noudata sen vuoksi seuraavia ohjeita (katso myös jäljempänä oleva kaavio).

 • Olet unohtanut ottaa läpipainoliuskasta useamman kuin yhden tabletin

Ota yhteyttä lääkäriin.

 • Olet unohtanut yhden tabletin 1. tablettiviikolla

Ota unohtunut tabletti heti kun muistat, vaikka joutuisitkin ottamaan kaksi tablettia samalla kertaa. Jatka tablettien ottamista normaaliin aikaan ja käytä lisäehkäisyä (esim. kondomia) seuraavien 7 päivän ajan. Jos olet ollut yhdynnässä tabletin unohtamista edeltäneen viikon aikana, raskaus on mahdollinen. Kerro asiasta lääkärille.

 • Olet unohtanut yhden tabletin 2. tablettiviikolla

Ota unohtunut tabletti heti kun muistat, vaikka joutuisitkin ottamaan kaksi tablettia samalla kertaa. jatka tablettien ottamista normaaliin aikaan. Valmisteen ehkäisyteho säilyy, eikä lisäehkäisyä tarvita.

 • Olet unohtanut yhden tabletin 3. tablettiviikolla

Voit valita jomman kumman seuraavista kahdesta vaihtoehdosta:

  1. Ota unohtunut tabletti heti, kun muistat, vaikka joutuisitkin ottamaan kaksi tablettia samalla kertaa. Jatka tablettien ottamista normaaliin aikaan. Älä pidä tablettitaukoa, vaan aloita seuraava läpipainoliuska heti, kun nykyinen loppuu.
   Kuukautiset tulevat todennäköisesti vasta toisen läpipainoliuskan lopussa, mutta toisen läpipainoliuskan käytön aikana voi esiintyä vähäistä tai kuukautisten kaltaista vuotoa.
  2. Lopeta tablettien ottaminen käyttämästäsi läpipainoliuskasta ja aloita 7 päivän tauko heti (laske mukaan myös päivä, jona unohdit ottaa tabletin). Jos haluat aloittaa uuden läpipainoliuskan normaalina aloituspäivänäsi, lyhennä 7 päivän taukoa tarpeen mukaan.

Kun noudatat toista näistä kahdesta vaihtoehdosta, valmisteen ehkäisyteho säilyy.

• Jos olet unohtanut ottaa tabletteja ja kuukautiset eivät tule odotetusti ensimmäisen normaalin tauon aikana, saatat olla raskaana. Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin aloitat seuraavan läpipainoliuskan.


Mitä tehdä, jos oksennat tai sinulla on vaikea ripuli:
Jos oksennat 3–4 tunnin sisällä Yasminelle-tabletin ottamisesta tai sinulla on vaikea ripuli, vaikuttavat aineet eivät ehkä ehdi imeytyä kokonaan elimistöösi. Tilanne on lähes sama kuin jos unohtaisit ottaa tabletin. Jos oksennat tai ripuloit, ota uusi tabletti mahdollisimman pian toisesta läpipainopakkauksesta. Jos mahdollista, ota uusi tabletti 12 tunnin sisällä siitä, kun normaalisti otat tabletin. Jos tämä ei ole mahdollista tai aikaa on kulunut jo yli 12 tuntia, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa "Jos unohdat ottaa tabletin".

Mitä sinun tulee tietää kuukautisten siirtämisestä
Vaikkei kuukautisten siirtämistä suositella, voit siirtää kuukautisia aloittamalla uuden läpipainoliuskan heti edellisen loputtua ilman taukoa ja käyttämällä sen loppuun. Toisen liuskan aikana voi esiintyä vähäistä tai kuukautisten kaltaista vuotoa. Aloita seuraava läpipainoliuska tavanomaisen 7 päivän tablettitauon jälkeen.
Voit kysyä lääkäriltä neuvoa ennen kuin siirrät kuukautisiasi .

Mitä sinun tulee tietää kuukautisten alkamispäivän muuttamisesta
Jos otat tabletit ohjeiden mukaisesti, kuukautisesi alkavat aina taukoviikon aikana. Jos haluat muuttaa kuukautisten alkamispäivää, lyhennä ( älä koskaan pidennä - 7 päivää on enimmäispituus!) seuraavaa tablettitaukoa. Jos esimerkiksi taukoviikkosi alkaa yleensä perjantaina ja haluat sen alkavan tiistaina (3 päivää aikaisemmin), aloita seuraava pakkaus 3 päivää tavallista aikaisemmin. Jos pidät hyvin lyhyen tauon tablettien ottamisessa (esim. 3 päivää tai vähemmän), vuoto voi jäädä tulematta tauon aikana. Seuraavan läpipainoliuskan aikana voi esiintyä vähäistä tai kuukautisten kaltaista vuotoa.
Jos et ole varma siitä miten sinun tulisi toimia, pyydä neuvoa lääkäriltäsi.

Jos haluat lopettaa Yasminelle-tablettien käytön
Voit lopettaa Yasminelle-tablettien käytön milloin tahansa. Jos et halua tulla raskaaksi, kysy lääkäriltä muista luotettavista ehkäisymenetelmistä. Jos haluat tulla raskaaksi, lopeta Yasminelle-tablettien käyttö ja odota kuukautisia, ennen kuin yrität tulla raskaaksi. Silloin laskettu aika pystytään määrittämään helpommin.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä valmisteen käytöstä, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Yasminelle voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavassa on lueteltu haittavaikutukset, jotka on yhdistetty Yasminelle-tablettien käyttöön:

Yleiset haittavaikutukset (1-10 käyttäjällä sadasta):

 • mielialan vaihtelu
 • päänsärky
 • vatsakipu
 • akne
 • rintojen kipu, rintojen suureneminen, rintojen arkuus,kivuliaat tai epäsäännölliset kuukautiset
 • painon nousu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (1-10 käyttäjällä tuhannesta):

 • hiivasienitulehdus (kandidiaasi)
 • yskänrokko (herpes simplex)
 • allergiset reaktiot
 • lisääntynyt ruokahalu
 • masennus, hermostuneisuus, unihäiriöt,
 • pistelevä tunne, huimaus
 • näköhäiriöt
 • lisälyönnit tai sydämen sykkeen kiihtyminen
 • verisuonitukos alaraajassa (tromboosi) tai keuhkoissa (keuhkoembolia), verenpaineen nousu, verenpaineen lasku, migreeni, suonikohjut
 • kurkkukipu
 • pahoinvointi, oksentelu, mahatulehdus tai maha-suolitulehdus, ripuli, ummetus
 • äkillinen ihon ja/tai limakalvojen (esim. kieli tai nielu) turvotus, ja/tai nielemisvaikeudet tai nokkosihottuma yhdessä hengitysvaikeuksien kanssa (angioedeema), hiusten lähtö (alopesia), ekseema, kutina, ihottuma, kuiva iho, ihon rasvaisuus (seborrea)
 • niskakipu, raajakipu, lihaskouristukset
 • virtsarakon tulehdus
 • kyhmyt rinnoissa (hyvän- ja pahanlaatuiset), maidoneritys (galaktorrea) vaikkei ole raskaana, munasarjakystat, kuumat aallot, kuukautisten puuttuminen, runsas kuukautisvuoto, emätinerite, emättimen kuivuus, alavatsakipu, epänormaali papa-kokeen tulos, heikentynyt libido (sukupuolivietti)
 • turvotus, voimattomuus, voimakas janontunne, hikoilun lisääntyminen
 • painon lasku.

Harvinaiset haittavaikutukset (1-10 käyttäjällä kymmenestätuhannesta):

 • astma
 • kuulon heikentyminen
 • verisuonitukos, jonka on aiheuttanut muualla kehossa syntynyt verihyytymä
 • kyhmyruusu (erythema nodosum, kivuliaita punoittavia kyhmyjä iholla)
 • erythema multiforme (punoittavat, rengasmaiset ihottumaläiskät tai haavaumat).

Jos joku haittavaikutus pahenee tai jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. YASMINELLE-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Viimeinen käyttöpäivämäärä
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Yasminelle-tabletit sisältävät

 • Vaikuttavat aineet ovat etinyyliestradioli, joka on tableteissa beetadeksiklatraattina, sekä drospirenoni. Yksi tabletti sisältää 0,02 milligrammaa etinyyliestradiolia ja 3 milligrammaa drospirenonia.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, magnesiumstearaatti (E470b),
  hypromelloosi (E464), talkki (E553b), titaanidioksidi (E171) ja punainen rautaoksidi (E172)

Lääkevalmisteen kuvaus:

 • Jokainen Yasminelle-läpipainopakkaus sisältää 21 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia.
 • Yasminelle-tabletit ovat kalvopäällysteisiä tabletteja (tabletin ydin on päällystetty). Tabletit ovat vaaleanpunaisia, pyöreitä ja kuperapintaisia. Tablettien toisella puolella on merkintä ”DS” tasasivuisen kuusikulmion sisällä.
 • Pakkauskoot: 21 tablettia, 3 x 21 tablettia ja 6 x 21 tablettia läpipainopakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Bayer Oy
Pansiontie 47
20210 Turku

Markkinoija
Bayer Oy
PL 73, 02151 Espoo
Puhelin 020 785 21

Valmistaja
Bayer Pharma AG, 13342 Berliini, Saksa
ja
Bayer Weimar GmbH und Co. KG, Döbereinerstr. 20, 99427 Weimar, Saksa

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 27.3.2013


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot