Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

LYRICA

Pfizer Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (10.07.2014) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
kapseli, kova 300 mg  14 fol  33.51€  2.39€/kpl  substitution-group
kapseli, kova 150 mg  14 fol  22.99€  1.64€/kpl  substitution-group
kapseli, kova 75 mg  56 fol  58.34€  1.04€/kpl  substitution-group
kapseli, kova 150 mg  56 fol  87.44€  1.56€/kpl  substitution-group
kapseli, kova 75 mg  14 fol  15.36€  1.10€/kpl  substitution-group
kapseli, kova 300 mg  56 fol  126.39€  2.26€/kpl  substitution-group
kapseli, kova 25 mg  56 fol  22.52€  0.40€/kpl  substitution-group
kapseli, kova 225 mg  56 fol  105.77€  1.89€/kpl   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Pregabaliini.
Käyttötarkoitus Hermovaurion aiheuttamien eli ns. neuropaattisten kipujen hoito. Lisäksi epilesian ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoito.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä vuorokausiannos jaetaan kahteen tai kolmeen antokertaan. Lääke on tarkoitettu vain aikuisille.
Lääkkeen ottaminen Kapseli niellään kokonaisena vesilasillisen kera aterioista riippumatta.

Lääkityksen purku pitää tehdä asteittain vähintään yhden viikon kuluessa.

Lääke voi voimistaa alkoholin vaikutuksia eikä sen käytön aikana pitäisi nauttia alkoholia.
Vaikutustapa Pregabaliini vaikuttaa keskushermostossa, jossa se mm. rauhoittaa yliärtyneitä kipuhermosoluja, vähentää paikallisalkuisia eli partiaalisia epilepsiakohtauksia ja lievittää ahdistuneisuutta. Se auttaa etenkin sellaisissa hermokivuissa, jotka aiheutuvat diabeteksesta, vyöruususta tai selkäydinvammasta.
Haittavaikutukset Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat huimaus, uneliaisuus ja päänsärky. Joskus voi esiintyä myös nenänielutulehdusta, lisääntynyttä ruokahalua, painonnousua, hyvän olon tunnetta, sekavuutta, ärtyneisyyttä, sukupuolivietin heikkenemistä, unettomuutta, muistihäiriöitä, tarkkaavaisuushäiriöitä, väsymystä, tasapainohäiriöitä, vapinaa, näköhäiriöitä, mahavaivoja, lihas- ja niveloireita, oksentelua, suun kuivumista, erektiohäiriöitä, turvotusta, epätavallista oloa tai väsymystä.

Lääkityksen lopetukseen voi liittyä vieroitusoireita.

Lääke voi heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä etenkin lääkityksen alkaessa.

Jos ilmenee itsetuhoisia ajatuksia tai itsetuhoista käyttäytymistä, tulee ottaa yhteys lääkäriin.
Raskaus ja imetys Lääkettä ei tulisi käyttää raskauden tai imetyksen aikana.
Säilytys Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä alle 25 °C:ssa.
Ulkonäkö 25 mg: valkoinen kapseli, kansiosassa on mustalla merkintä 'Pfizer' ja pohjaosassa merkintä 'PGN 25'.
75 mg: valko-oranssi kapseli, kansiosassa on mustalla merkintä 'Pfizer' ja pohjaosassa merkintä 'PGN 75'.
150 mg: valkoinen kapseli, kansiosassa on mustalla merkintä 'Pfizer' ja pohjaosassa merkintä 'PGN 150'.
225 mg: valko-vaaleanoranssi kapseli, kansiosassa on mustalla merkintä 'Pfizer' ja pohjaosassa merkintä 'PGN 225'.
300 mg: valko-oranssi kapseli, kansiosassa on mustalla merkintä 'Pfizer' ja pohjaosassa merkintä 'PGN 300'.
ATC-koodi N03AX16

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Lyrica 25 mg kovat kapselit
Lyrica 50 mg kovat kapselit
Lyrica 75 mg kovat kapselit
Lyrica 100 mg kovat kapselit
Lyrica 150 mg kovat kapselit
Lyrica 200 mg kovat kapselit
Lyrica 225 mg kovat kapselit
Lyrica 300 mg kovat kapselit
Pregabaliini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan :

 1. Mitä Lyrica on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lyricaa
 3. Miten Lyricaa otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lyrican säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Lyrica on ja mihin sitä käytetään

Lyrica kuuluu lääkeaineryhmään, jonka valmisteilla hoidetaan epilepsiaa, neuropaattista kipua ja yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä aikuisilla.

Perifeerinen ja sentraalinen neuropaattinen kipu : Lyricalla hoidetaan hermovaurion aiheuttamaa pitkäaikaista kipua (neuropaattista kipua). Perifeeristä neuropaattista kipua voivat aiheuttaa monet sairaudet, esimerkiksi sokeritauti tai vyöruusu. Potilas voi kuvailla kipuaan kuumottavaksi, polttavaksi, sykkiväksi, vihlovaksi, viiltäväksi, teräväksi, kouristavaksi, särkeväksi, kihelmöiväksi, puuduttavaksi tai pisteleväksi. Perifeeriseen ja sentraaliseen neuropaattiseen kipuun voi liittyä myös mielialan muutoksia, unihäiriöitä, väsymystä, ja se voi vaikuttaa fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja yleiseen elämänlaatuun.

Epilepsia : Lyricalla hoidetaan tietyntyyppistä epilepsiaa (paikallisalkuisia epilepsiakohtauksia, jotka joko ovat tai eivät ole toissijaisesti yleistyviä) aikuisilla. Lääkäri voi määrätä sinulle Lyricaa epilepsian hoitoosi, jos tilasi ei pysy täysin hallinnassa nykyisellä hoidollasi. Ota Lyricaa nykyisen hoitosi lisäksi. Lyricaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksin vaan sitä käytetään aina yhdessä jonkin muun epilepsiahoidon kanssa.

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö : Lyricalla hoidetaan yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön oireet ovat pitkäaikainen suhteeton ahdistuneisuus ja huolestuneisuus, joita potilaan on vaikea pitää hallinnassa. Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö voi aiheuttaa myös levottomuutta, jännittyneisyyttä tai kyvyttömyyttä rentoutua, nopeaa uupumista (väsymistä), keskittymisvaikeuksia, mielen tyhjäksi pyyhkiytymistä, ärtyneisyyttä, lihasjännitystä tai unihäiriöitä. Nämä oireet ovat korostuneempia kuin jokapäiväisen elämän aiheuttamat stressi- ja rasitusoireet.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lyricaa

Älä ota Lyricaa

 • jos olet allerginen pregabaliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

 • Jotkut potilaat ovat ilmoittaneet Lyrican käytön yhteydessä oireita, jotka viittaavat allergiseen reaktioon. Tällaisia oireita ovat kasvojen, huulten, kielen ja nielun turvotus ja laaja-alainen ihottuma. Jos sinulla ilmenee jokin tällainen reaktio, ota heti yhteys lääkäriin.
 • Lyricaan on yhdistetty heitehuimausta ja uneliaisuutta, jotka voivat lisätä iäkkäillä potilailla tapaturmia (kaatumisia). Noudata siis varovaisuutta, kunnes olet tottunut lääkevalmisteen mahdollisiin vaikutuksiin.
 • Lyrica-hoito saattaa aiheuttaa näkökyvyn hämärtymistä tai näkökyvyn menettämistä tai muita näkökyvyn muutoksia, jotka ovat useimmiten olleet tilapäisiä. Kerro heti lääkärille, jos näkökyvyssäsi tapahtuu muutoksia.
 • Diabeteslääkitystä on ehkä muutettava joillakin diabeetikoilla, joiden paino nousee pregabaliinin käytön aikana.
 • Tiettyjen haittavaikutusten, kuten uneliaisuuden, ilmaantuvuus voi suurentua, koska selkäydinvammapotilaiden esimerkiksi kivun tai spastisuuden hoitoon mahdollisesti käyttämillä muilla lääkkeillä voi olla samantyyppisiä haittavaikutuksia kuin pregabaliinilla. Tällaiset haitalliset vaikutukset voivat voimistua, jos näitä lääkkeitä käytetään yhdessä.
 • Joillakin potilailla on ilmoitettu sydämen vajaatoimintaa Lyrica-hoidon aikana; useimmissa tapauksissa kyseessä on ollut sydän- ja verisuonisairautta sairastava iäkäs potilas. Kerro lääkärille ennen tämän lääkevalmisteen ottamista, jos sinulla on ollut jokin sydänsairaus.
 • Joillakin potilailla on ilmoitettu munuaisten vajaatoimintaa Lyrica-hoidon aikana. Jos huomaat Lyrica-hoidon aikana virtsaamisen vähentymistä, kerro siitä lääkärillesi. Lääkevalmisteen käytön lopettaminen saattaa muuttaa tilanteen.
 • Pienellä määrällä potilaita, joita on hoidettu epilepsialääkkeillä, kuten Lyricalla, on havaittu itsensä vahingoittamiseen tai itsetuhoisuuteen liittyviä ajatuksia. Jos sinulla ilmenee tällaisia ajatuksia, ota heti yhteys lääkäriin.
 • Kun Lyrican kanssa otetaan muita lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa ummetusta (kuten jotkut kipulääkkeet), on mahdollista, että mahavaivoja saattaa esiintyä (esim. ummetus, suolen tukkeuma tai suolen lamaantuminen). Kerro lääkärille, jos sinulla on ummetusta, erityisesti jos sinulla on taipumusta siihen.
 • Kerro lääkärille ennen tämän lääkevalmisteen ottamista jos olet kärsinyt alkoholismista tai olet ollut riippuvainen lääkkeistä. Kerro lääkärille, jos sinusta tuntuu, että tarvitset enemmän lääkettä kuin mitä sinulle on määrätty.
 • Lyrican käytön aikana tai pian Lyrican käytön lopettamisen jälkeen on ilmennyt kouristustapauksia. Jos sinulla ilmenee kouristuksia, ota heti yhteys lääkäriin.
 • Tapauksia aivotoiminnan heikentymisestä (enkefalopatia) on raportoitu joillakin Lyricaa käyttäneillä potilailla. Näillä potilailla oli muita perussairauksia. Kerro lääkärille, jos sinulla on ollut jokin vakava sairaus kuten maksa- tai munuaissairaus.

Lapset ja nuoret
Pregabaliinin turvallisuutta ja tehoa lapsilla ja nuorilla (alle 18-vuotiailla) ei ole varmistettu, joten sitä ei pitäisi käyttää tämänikäisille potilaille.

Muut lääkevalmisteet ja Lyrica
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Lyrica ja tietyt muut lääkkeet voivat vaikuttaa toisiinsa (yhteisvaikutus). Tiettyjen muiden lääkkeiden kanssa samanaikaisesti otettuna Lyrica voi voimistaa näiden lääkkeiden haittavaikutuksia, kuten hengitysvajetta ja tajuttomuutta. Huimaus, uneliaisuus ja keskittymiskyvyn heikkeneminen voivat pahentua entisestään, jos käytät Lyricaa yhdessä sellaisen lääkevalmisteen kanssa, joka sisältää jompaakumpaa seuraavista lääkeaineista:

Oksikodoni (kivun hoitoon)
Loratsepaami (ahdistuksen hoitoon)
Alkoholi

Lyricaa saa käyttää yhdessä suun kautta otettavien ehkäisyvalmisteiden kanssa.

Lyrica ruoan, juoman ja alkoholin kanssa
Voit ottaa Lyrica-kapselit ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Lyrican käytön aikana ei pitäisi nauttia alkoholia.

Raskaus ja imetys
Lyricaa saa käyttää raskausaikana vain lääkärin määräyksestä. Jos olet hedelmällisessä iässä oleva nainen, käytä jotakin luotettavaa ehkäisymenetelmää. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Imettämistä Lyrica-hoidon aikana ei suositella, koska ei tiedetä, kulkeutuuko Lyrica äidinmaitoon. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä imetysaikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Lyrica voi aiheuttaa heitehuimausta, uneliaisuutta ja keskittymiskyvyn heikentymistä. Älä aja autoa, käytä monimutkaisia koneita tai ryhdy muihin mahdollisesti vaarallisiin töihin, ennen kuin tiedetään, vaikuttaako tämä lääke kykyysi suoriutua näistä tehtävistä.

Lyrica sisältää laktoosimonohydraattia
Jos lääkäri on kertonut sinulle, että elimistösi ei siedä tiettyjä sokerityyppejä, ota yhteys häneen, ennen kuin käytät Lyricaa.

3. Miten Lyricaa otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrittää juuri sinulle sopivan annoksen.

Lyrican saa ottaa vain suun kautta.

Perifeerinen ja sentraalinen neuropaattinen kipu, epilepsia tai yleistynyt ahdistuneisuushäiriö:

 • Ota niin monta kapselia kuin lääkäri on sinulle määrännyt.
 • Sinulle ja sairaustilaasi sovitettu annos on yleensä 150 - 600 mg vuorokaudessa.
 • Lääkäri pyytää sinua ottamaan Lyricaa joko kahdesti tai kolmesti vuorokaudessa. Jos annostus on kahdesti vuorokaudessa, ota Lyricaa kerran aamulla ja kerran illalla, suurin piirtein samaan aikaan joka päivä. Jos annostus on kolmesti vuorokaudessa, ota Lyricaa kerran aamulla, kerran iltapäivällä ja kerran illalla, suurin piirtein samaan aikaan joka päivä.

Jos sinusta tuntuu, että Lyrican vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkiin.

Jos olet iäkäs (yli 65-vuotias), ota Lyricaa normaalisti, paitsi jos sinulla on munuaisvaivoja.

Lääkäri voi määrätä sinulle kokonaan toisenlaisen annostusohjelman ja/tai annoksen, jos sinulla on munuaisvaivoja.

Niele kapseli kokonaisena veden kera.

Jatka Lyrican ottamista, kunnes lääkäri toisin määrää.

Jos otat enemmän Lyricaa kuin sinun pitäisi
Soita lääkärille tai mene lähimmän sairaalan päivystyspoliklinikalle heti. Ota Lyrica-kapselipakkaus mukaasi. Saatat tuntea uneliaisuutta, sekavuutta, kiihtymystä tai levottomuutta, jos olet ottanut enemmän Lyricaa kuin sinun pitäisi.

Jos unohdat ottaa Lyricaa
On tärkeää, että otat Lyrica-kapselit säännöllisesti samaan aikaan joka päivä. Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat asian, jollei ole jo aika ottaa seuraava annos. Siinä tapauksessa jatka hoitoa ottamalla seuraava annos normaaliin tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Lyrican käytön
Älä lopeta Lyrican ottamista, ennen kuin lääkäri niin määrää. Jos hoitosi lopetetaan, se tulisi tehdä asteittain vähintään yhden viikon kuluessa.

On hyvä tietää, että Lyrica-hoidon lopettaminen voi aiheuttaa tiettyjä haittavaikutuksia riippumatta siitä, onko pregabaliinihoito kestänyt pitkän tai lyhyen aikaa. Tällaisia haittavaikutuksia ovat unihäiriöt, päänsärky, pahoinvointi, ahdistuneisuus, ripuli, vilustumista muistuttavat oireet, kouristukset, hermostuneisuus, masennus, kipu, hikoilu ja huimaus. Nämä oireet voivat ilmetä useammin tai voimakkaampina pitkäaikaisessa Lyrica-hoidossa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset, joita voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä:

 • heitehuimaus, uneliaisuus, päänsärky

Yleiset haittavaikutukset, joita voi esiintyä useammalla kuin yhdellä sadasta:

 • ruokahalun lisääntyminen
 • kohonnut mieliala, sekavuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen, sukupuolivietin muutokset, ärtyneisyys
 • tarkkaavuuden häiriöt, kömpelyys, muistin heikkeneminen, muistinmenetys, vapina, puheen tuottamisen vaikeudet, kihelmöinti, puutuminen, rauhoittuminen, horros, unettomuus, väsymys, epätavallinen olo
 • näön hämärtyminen, kaksoiskuvat
 • kiertohuimaus, tasapainohäiriöt, kaatuminen
 • suun kuivuminen, ummetus, oksentelu, ilmavaivat, ripuli, pahoinvointi, vatsan turvotus
 • erektiovaikeudet
 • turvotus, raajojen turvotus mukaan lukien
 • humaltunut olo, epänormaali kävelytyyli
 • painonnousu
 • lihaskouristukset, nivelkipu, selkäkipu, raajakipu
 • kurkkukipu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset, joita voi esiintyä useammalla kuin yhdellä tuhannesta:

 • ruokahaluttomuus, painon aleneminen, matala verensokeri, korkea verensokeri
 • omakuvan muutokset, levottomuus, masennus, kiihtyneisyys, mielialan vaihtelu, sanojen hapuilu, aistiharhat, poikkeavat unet, paniikkikohtaukset, apatia, aggressio, mielialan koheneminen, psyykkisiä häiriöitä, ajatteluvaikeudet, ongelmat seksuaalitoiminnoissa kuten kyvyttömyys saada orgasmia, viivästynyt siemensyöksy
 • muutokset näkökyvyssä, epänormaalit silmänliikkeet, näönmuutokset kuten putkinäkö, valon välähdykset, nykivät liikkeet, refleksien heikkeneminen, ylivilkkaus, heitehuimaus seistessä, ihon herkistyminen, makuaistin menetys, poltteleva tuntemus, liikevapina, tajunnantason aleneminen, tajunnanmenetys, pyörtyminen, lisääntynyt meluherkkyys, huonovointisuus
 • silmien kuivuminen, silmien turvotus, silmäkipu, näöntarkkuuden heikkeneminen, kyynelvuoto, silmän ärsytys
 • sydämen rytmihäiriöt, sydämensykkeen kiihtyminen, matala verenpaine, korkea verenpaine, muutokset sydämen sykkeessä, sydämen vajaatoiminta
 • kuumoitus/punoitus, kuumat aallot
 • hengitysvaikeudet, nenän kuivuminen, nenän tukkoisuus,
 • syljenerityksen lisääntyminen, närästys, suun ympäristön puutuminen
 • hikoilu, ihottuma, vilunväristykset, kuume
 • lihasnykäykset, nivelturvotus, lihasjäykkyys, kipu kuten lihaskipu, niskakipu
 • rintakipu
 • virtsaamisvaikeus tai kipu virtsatessa, virtsankarkailu
 • voimattomuus, jano, kiristävä tunne rintakehässä
 • muutokset verikokeiden ja maksantoimintakokeiden tuloksissa (veren kreatiinikinaasi-, alaniiniaminotransferaasi- ja aspartaattiaminotransferaasiarvon suureneminen, verihiutalemäärän pieneneminen, neutrofiilien puutos, veren kreatiniiniarvon suureneminen, veren kaliumarvon pieneneminen).
 • yliherkkyysreaktiot, kasvojen turvotus, kutina, nokkosihottuma, nuha, nenäverenvuoto, yskä, kuorsaaminen
 • kivuliaat kuukautiset
 • käsien ja jalkojen kylmyys.

Harvinaiset haittavaikutukset, joita voi esiintyä alle yhdellä tuhannesta:

 • hajuaistin häiriö, kohteen näkeminen heilahtelevana, syvyysnäköaistimusten muutokset, näköaistimuksen kirkkaus, näkökyvyn menetys
 • laajentuneet pupillit, karsastus
 • kylmä hiki, kiristävä tunne kurkussa, kielen turvotus
 • haimatulehdus
 • nielemisvaikeudet
 • liikkeiden hitaus tai väheneminen
 • kirjoitusvaikeudet
 • nesteen kerääntyminen vatsaonteloon
 • nestettä keuhkoissa
 • kouristukset
 • muutokset sydänsähkökäyrässä (EKG) liittyen sydämen rytmihäiriöihin
 • lihasvaurio
 • nesteen erittyminen rinnasta, rinnan epänormaali kasvaminen, rintojen kasvu miehillä
 • kuukautisten poisjäänti
 • munuaisten vajaatoiminta, virtsamäärän väheneminen, virtsaumpi
 • valkosolumäärän pieneneminen
 • estottomuus
 • allergiareaktiot (jotka voivat ilmetä hengityksen vaikeutumisena, silmätulehduksena ja vakavana ihoreaktiona, jolle on tyypillistä ihon punoitus, rakkulat, ihon kesiminen ja kipu).

Jos sinulle ilmenee kasvojen tai kielen turvotusta tai ihosi alkaa punoittaa ja siihen muodostuu rakkuloita tai iho kesii, hakeudu heti lääkärin hoitoon.

Tiettyjen haittavaikutusten, kuten uneliaisuuden, ilmaantuvuus voi suurentua, koska selkäydinvammapotilaiden esimerkiksi kivun tai spastisuuden hoitoon mahdollisesti käyttämillä muilla lääkkeillä voi olla samantyyppisiä haittavaikutuksia kuin pregabaliinilla. Tällaiset haitalliset vaikutukset voivat voimistua, jos näitä lääkkeitä käytetään yhdessä.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Lyrican säilyttäminen

Säilytä tämä lääke poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa tai purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukaan. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lyrica sisältää

 • Vaikuttava aine on pregabaliini. Yksi kova kapseli sisältää 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg tai 300 mg pregabaliinia.
 • Muut aineet ovat: laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, talkki, liivate, titaanidioksidi (E 171), natriumlauryylisulfaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, musta painoväri (joka sisältää sellakkaa, mustaa rautaoksidia (E 172), propyleeniglykolia, kaliumhydroksidia) ja vettä.
 • 75, 100, 200, 225 ja 300 mg kapselit sisältävät myös punaista rautaoksidia (E 172).

Lyrican kuvaus ja pakkauskoot

25 mg kapselit

Valkoisia kovia kapseleita, joiden kansiosassa on merkintä ’Pfizer’ ja pohjaosassa merkintä ’PGN 25’.

50 mg kapselit

Valkoisia kovia kapseleita, joiden kansiosassa on merkintä ’Pfizer’ ja pohjaosassa merkintä ’PGN 50’. Kapseleiden pohjaosassa on musta raita.

75 mg kapselit

Valko-oransseja kovia kapseleita, joiden kansiosassa on merkintä ’Pfizer’ ja pohjaosassa merkintä ’PGN 75’.

100 mg kapselit

Oransseja kovia kapseleita, joiden kansiosassa on merkintä ’Pfizer’ ja pohjaosassa merkintä ’PGN 100’.

150 mg kapselit

Valkoisia kovia kapseleita, joiden kansiosassa on merkintä ’Pfizer’ ja pohjaosassa merkintä ’PGN 150’.

200 mg kapselit

Vaaleanoransseja kovia kapseleita, joiden kansiosassa on merkintä ’Pfizer’ ja pohjaosassa merkintä ’PGN 200’.

225 mg kapselit

Valko-vaaleanoransseja kovia kapseleita, joiden kansiosassa on merkintä ’Pfizer’ ja pohjaosassa merkintä ’PGN 225’.

300 mg kapselit

Valko-oransseja kovia kapseleita, joiden kansiosassa on merkintä ’Pfizer’ ja pohjaosassa merkintä ’PGN 300’.


Lyricasta on saatavana kahdeksan pakkauskokoa, jotka on tehty PVC:stä ja taustalevyt alumiinifoliosta: 14 kapselin pakkaus sisältää yhden läpipainoliuskan, 21 kapselin pakkaus sisältää yhden läpipainoliuskan, 56 kapselin pakkaus sisältää neljä läpipainoliuskaa, 70 kapselin pakkaus sisältää viisi läpipainoliuskaa, 84 kapselin pakkaus sisältää neljä läpipainoliuskaa, 100 kapselin pakkaus sisältää 10 läpipainoliuskaa, 112 kapselin pakkaus sisältää kaksi 56 kapselin pakkausta, ja 100 x 1 pakkaus sisältää 100 kapselia repäisylinjoin varustetuissa, kerta-antoon tarkoitetuissa läpipainoliuskoissa.

Lisäksi Lyricasta on saatavana HDPE-purkki, joka sisältää 200 kapselia (75, 150 ja 300 mg:n kapselit).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Iso-Britannia.

Valmistaja:
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsst?tte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Saksa.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

????????

??????? ?????????? ????, ???? ????????

???.: +359 2 970 4333

Magyarország

PFIZER Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00


?eská republika

Pfizer spol s.r.o.

Tel: +420-283-004-111


Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel :+356 21220174

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 6 405 328

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Pfizer S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s podro?ja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organiza?ná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Pfizer Italia S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL fili?le Latvij?

Tel: +371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 05/2014

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu .


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot