Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

NUVARING

MSD Finland Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (17.03.2014) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
depotlääkevalmiste, emättimeen   1 kpl  15.40€     
depotlääkevalmiste, emättimeen   3 kpl  44.21€     

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Etonogestreeli ja etinyyliestradioli. Etonogestreeli kuuluu keltarauhashormonin johdoksiin, ja etinyyliestradioli on naishormonin eli estrogeenin johdos.
Käyttötarkoitus Valmistetta käytetään ehkäisemään raskautta.
Annostus Valmistetta pidetään paikallaan kolme viikkoa kerrallaan, minkä jälkeen pidetään viikon tauko.
Lääkkeen ottaminen Renkaan voi helposti asettaa paikalleen ja myös poistaa itse. Tätä varten pakkauksen mukana tulee kuvitettu käyttöohje, johon kannattaa tutustua huolellisesti. Jos rengas pääsee pois paikaltaan yli 3 tunnin ajaksi voi sen ehkäisyteho heikentyä ja ylimääräisten vuotojen vaara kasvaa.
Vaikutustapa Valmiste ehkäisee raskautta usealla, toisiaan täydentävällä tavalla, joista tärkein on se, että ovulaatio eli munasolun irtoaminen estyy.
Haittavaikutukset Etenkin hoidon alkaessa voi esiintyä päänsärkyä, emättimen ärtymistä tai valkovuotoa. Suhteellisen harvinaisia haittavaikutuksia ovat olleet mm. akne, erilaiset vatsaoireet, mielialan vaihtelu, sukupuolisen halukkuuden väheneminen ja painon nousu. Veritulppien ja eräiden kasvainten vaara voi hieman kasvaa, minkä vuoksi valmisteen käyttö arvioidaan huolella ennen sen aloittamista. Muiden lääkkeiden käytöstä emätinrenkaan kanssa on syytä sopia lääkärin kanssa, koska jotkut lääkkeet voivat heikentää ehkäisytehoa. Tällöin on varminta käyttää renkaan ohella tai sen sijasta jotakin muuta ehkäisymenetelmää.
Raskaus ja imetys Raskauden aikana rengasta ei pidä käyttää. Imetysaikana valmiste voi vaikuttaa maidon eritykseen, minkä vuoksi rengasta saa käyttää vasta kun rintaruokinta on päättynyt.
Säilytys Ennen apteekista toimittamista: 3 vuotta, säilytä jääkaapissa (2 - 8 °C). Potilaalle toimitettaessa: Toimittamispäivä merkitään apteekissa pakkaukseen. Valmiste on otettava käyttöön viimeistään 4 kuukauden kuluessa toimittamispäivästä, joka tapauksessa kuitenkin ennen ”käytettävä viimeistään” päivämäärää. Apteekista toimittamisen jälkeen: 4 kuukautta, säilytä alle 30 °C:ssa. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.
Ulkonäkö NuvaRing on joustava, läpinäkyvä, väritön tai lähes väritön rengas, jonka halkaisija on 54 mm ja poikittaisläpimitta 4 mm.
ATC-koodi G02BB01

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

NUVARING® 0,120 mg / 0,015 mg per 24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen


etonogestreeli / etinyyliestradioli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat NuvaRingin käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
 • Lue pakkausseloste säännöllisesti myös jos jo käytät NuvaRingia. Tämä on tärkeää, koska selosteen tiedot saattavat muuttua.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä NuvaRing on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät NuvaRingia

2.1 Älä käytä NuvaRingia
2.2 Varoitukset ja varotoimet
Verisuonitukokset (tromboosi)
Syöpä
2.3 Lapset ja nuoret
2.4 Muut lääkevalmisteet ja NuvaRing
Laboratoriotutkimukset
2.5 Raskaus ja imetys
2.6 Ajaminen ja koneiden käyttö

3. Miten NuvaRing-rengasta käytetään

3.1 Miten NuvaRing asetetaan ja poistetaan
3.2 Kolme viikkoa käytössä, yksi ilman
3.3 Milloin ensimmäinen rengas otetaan käyttöön
3.4 Mitä tehdä, jos…
renkaasi tulee vahingossa ulos emättimestä
renkaasi on tilapäisesti ollut poissa emättimestä
rengas katkeaa
olet asettanut useamman renkaan
olet unohtanut asettaa uuden renkaan tauon jälkeen
olet unohtanut poistaa renkaan
kuukautiset jäävät tulematta
sinulla esiintyy odottamatonta vuotoa
haluat muuttaa kuukautisten alkamispäivää
haluat siirtää kuukautisiasi
3.5 Mitä tehdä, jos haluat lopettaa NuvaRingin käytön

4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. NuvaRingin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä NuvaRing sisältää
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Myyntiluvanhaltija ja valmistaja
Pakkausseloste on viimeksi tarkistettu


1. Mitä NuvaRing on ja mihin sitä käytetään


NuvaRing on emättimeen asetettava ehkäisyrengas, jota käytetään raskaudenehkäisyyn. Jokainen rengas sisältää pienen määrän kahta naissukupuolihormonia, jotka ovat etonogestreeli ja etinyyliestradioli. Renkaasta vapautuu näitä hormoneja hitaasti verenkiertoon. Koska vapautuva hormonimäärä on pieni, NuvaRing on niin sanottu pieniannoksinen ehkäisyvalmiste. Koska se vapauttaa kahta eri naishormonia, sitä kutsutaan yhdistelmäehkäisyvalmisteeksi.

NuvaRing vaikuttaa samalla tavalla kuin yhdistelmäehkäisytabletti (e-pilleri). NuvaRingin etuna on se, että sinun ei tarvitse muistaa ottaa tablettia joka päivä, vaan rengasta käytetään yhtäjaksoisesti 3 viikon ajan. NuvaRing vapauttaa kahta naishormonia, jotka estävät munasolun irtoamisen munasarjasta. Jos munasolu ei irtoa, nainen ei voi tulla raskaaksi.

Kuva Nuvaring-valmisteesta

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät NuvaRingia

Yleistä
Tässä pakkausselosteessa kuvataan useita tilanteita, joissa NuvaRing-renkaan käyttö tulee lopettaa tai joissa sen luotettavuus saattaa heikentyä. Näissä tilanteissa on pidättäydyttävä yhdynnästä tai käytettävä lisäksi ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää, kuten kondomia tai muuta estemenetelmää. Älä käytä rytmimenetelmää tai peruslämmönmittausta. Nämä menetelmät eivät ole luotettavia, koska NuvaRing-renkaan käyttö vaikuttaa ruumiinlämmössä ja kohdunkaulan eritteessä kuukausittain tapahtuviin muutoksiin.


NuvaRing ei suojaa HIV-tartunnalta (AIDS) eikä muilta sukupuolitaudeilta, kuten eivät muutkaan hormonaaliset ehkäisyvalmisteet.

2.1 Älä käytä NuvaRingia
Joissakin tiloissa sinun ei tule käyttää yhdistelmäehkäisyvalmisteita. Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin alla olevista tiloista. Lääkäri voi tällöin ehdottaa sinulle kokonaan toisenlaisen (ei-hormonaalisen) ehkäisymenetelmän käyttöä.

Älä käytä NuvaRingia:

 • jos sinulla on (tai on ollut) alaraajan (laskimotromboosi), keuhkojen (embolia) tai muiden elinten verisuonitukos. Katso mahdolliset verisuonitukosten oireet kohdasta 2.2 Verisuonitukokset .
 • jos sinulla on (tai on ollut) sydäninfarkti tai aivohalvaus tai jos sinulla on (tai on joskus ollut) jokin häiriö, joka saattaa olla sydäninfarktin tai aivohalvauksen ensioire. (Sydäninfarktin ensioire voi olla esim. kovana rintakipuna ilmenevä angina pectoris eli rasitusrintakipu ja aivohalvauksen esim. TIA-kohtaus eli lievä aivohalvaus, josta ei jää jäännösoireita).
 • jos sinulla on vakava tai vakavia verisuonitukoksen riskitekijä/-tekijöitä, katso myös kohta 2.2 Verisuonitukokset.
 • jos sinulla on jokin veren hyytymishäiriö, esim. proteiini C:n puutos.
 • jos sinulla on (ollut) migreeni, johon liittyy aura.
 • jos sinulla on diabetes, johon liittyy verisuonivaurioita.
 • jos sinulla on (ollut) haimatulehdus (pankreatiitti) korkeisiin veren rasva-arvoihin liittyneenä.
 • jos sinulla on (ollut) vaikea maksasairaus ja maksasi ei vielä toimi normaalisti.
 • jos sinulla on (ollut) hyvän- tai pahanlaatuinen maksakasvain.
 • jos sinulla on (ollut) tai sinulla voi olla rintasyöpä tai sukupuolielinten syöpä.
 • jos sinulla esiintyy tuntemattomasta syystä johtuvaa verenvuotoa emättimestä.
 • jos olet allerginen etinyyliestradiolille tai etonogestreelille tai jollekin muulle NuvaRing-renkaan ainesosalle (lueteltu kohdassa 6).

Jos sinulla esiintyy jokin yllä olevista sairauksista tai tiloista ensimmäistä kertaa NuvaRing-renkaan käytön aikana, poista rengas heti ja ota yhteys lääkäriin. Käytä sillä välin jotakin ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää.

2.2 Varoitukset ja varotoimet

Joissakin tiloissa sinun on oltava erityisen varovainen yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytössä. Kerro lääkärille ennen kuin käytät NuvaRingia jos sinulla on jokin alla mainituista tiloista. Myös jos jokin seuraavista tiloista tai sairauksista ilmenee ensimmäistä kertaa tai pahenee NuvaRingin käytön aikana, ota yhteyttä lääkäriin.

 • Lähisukulaisellasi on tai on joskus ollut rintasyöpä.
 • Sinulla on epilepsia (ks. kohta 2.4 Muut lääkevalmisteet ja NuvaRing ).
 • Sinulla on maksasairaus (esimerkiksi keltatauti) tai sappirakkosairaus (esimerkiksi sappikiviä).
 • Sinulla on Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus (krooninen tulehduksellinen suolistosairaus).
 • Sinulla on LED (systeeminen lupus erythematosus; luontaiseen puolustusmekanismiin vaikuttava sairaus).
 • Sinulla on HUS (hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä; munuaisten vajaatoimintaa aiheuttava veren hyytymishäiriö).
 • Jos sinulla on sairaus, joka ilmeni ensimmäisen kerran tai paheni raskauden tai aikaisemman sukupuolihormonien käytön aikana (esimerkiksi kuulon heikkeneminen, porfyria (verisairaus), herpes gestationis (rakkulainen raskauden aikana esiintyvä ihottuma), Sydenhamin korea (hermojen sairaus, johon liittyy vartalon äkillisiä liikkeitä)), perinnöllinen angioödeema (ota heti yhteys lääkäriin, jos saat angioödeeman oireita kuten kasvojen, kielen, kurkun ja/tai kaulan turvotusta ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa johon liittyy hengitysvaikeuksia).
 • Sinulla on (tai on ollut) maksaläiskiä (kellanruskeita ihon pigmenttiläiskiä erityisesti kasvoissa). Vältä tällöin liiallista altistumista auringonvalolle ja ultraviolettisäteilylle.
 • NuvaRing-renkaan käyttö on terveydentilastasi johtuen hankalaa, esim. jos sinulla on ummetusta, kohdunkaulan laskeuma tai tunnet kipua yhdynnän aikana.
 • Olet ollut leikkauksessa tai jos olet vuodepotilaana pidemmän aikaa (katso kohta 2.2 Verisuonitukokset ).

Verisuonitukokset (tromboosi)

Laskimosuonen tukkeuma
Verisuonitukoksella (laskimotukoksella) tarkoitetaan verihyytymän muodostusta, joka voi tukkia laskimon alaraajassa, keuhkoissa (keuhkoembolia) tai muissa elimissä.
Minkä tahansa hormonaalisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö, NuvaRing mukaan luettuna, lisää verisuonitukoksen kehittymisen riskiä hormonaalista yhdistelmäehkäisyä käyttämättömiin naisiin verrattuna. Riski on suurimmillaan yhdistelmäehkäisyvalmisteen ensimmäisen käyttövuoden aikana. Yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin liittyvä riski ei ole niin suuri kuin raskauden aikana esiintyvä riski. Riskin suuruus voi riippua siitä minkä tyyppistä hormonaalista ehkäisyä käytät. Keskustele lääkärin kanssa mahdollisista vaihtoehdoista.

Laskimotukoksen riski hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä lisääntyy edelleen:

 • mitä vanhempi olet
 • jos lähisukulaisellasi on ollut verisuonitukos nuorella iällä alaraajassa, keuhkoissa tai muissa elimissä
 • jos olet ylipainoinen
 • jos joudut leikkaukseen, tai jos et saa olla jalkeilla pitkään aikaan vamman tai sairauden vuoksi, tai jalkasi on kipsissä. Jos näin on, on tärkeää, että kerrot lääkärille käyttäväsi NuvaRingia, sillä saatat joutua lopettamaan renkaan käytön. Lääkäri voi kehottaa sinua lopettamaan hormonaalisen ehkäisyn käytön useita viikkoja ennen leikkausta tai kun joudut vuodepotilaaksi. Hän kertoo myös milloin voit aloittaa renkaan käytön uudelleen jalkeille päästyäsi.


Valtimosuonen tukkeuma
Valtimotukos (valtimosuonen tukkeuma) voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Esimerkiksi tukos sydämen verisuonissa aiheuttaa sydäninfarktin ja tukos aivoissa aiheuttaa aivohalvauksen.
Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttö on yhdistetty valtimosuonitukosten lisääntymiseen. Riski lisääntyy edelleen:

 • mitä vanhempi olet
 • Jos tupakoit. Sinua kehotetaan vakavasti lopettamaan tupakointi hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden kuten NuvaRingin käytön ajaksi, etenkin jos olet yli 35-vuotias.
 • Jos olet ylipainoinen
 • Jos sinulla on korkea verenpaine; jos verenpaineesi kohoaa NuvaRingin käytön aikana lääkäri voi kehottaa sinua lopettamaan sen käytön
 • Jos lähisukulaisellasi on ollut sydäninfarkti tai aivohalvaus nuorella iällä
 • Jos veren rasva-arvosi ovat korkeat (kolesteroli tai triglyseridit)
 • Jos sinulla on diabetes
 • Jos sinulla on migreeni
 • Jos sinulla on ongelmia sydämesi kanssa (läppävika, rytmihäiriöt)

Verisuonitukoksen oireet laskimossa tai valtimossa, katso alla laatikossa esitetyt tiedot

Verisuonitukoksen oireet

Poista NuvaRing-rengas ja mene heti lääkäriin, jos huomaat mahdollisia verisuonitukoksen merkkejä, kuten:

 • epätavallinen kipu ja/tai turvotus yhdessä jalassa
 • voimakas rintakipu, joka voi säteillä vasempaan käsivarteen
 • äkillinen hengenahdistus
 • äkillinen yskä ilman selkeää syytä
 • epätavallinen, voimakas tai pitkittynyt päänsärky tai migreenin paheneminen
 • osittainen tai täydellinen näön menetys (sokeus) tai kaksoiskuvat
 • puhevaikeudet tai puhekyvyttömyys
 • huimaus tai pyörtyminen
 • heikkous, outo tunne tai tunnottomuus jossain ruumiinosassa

Verisuonitukoksesta toipuminen ei aina ole täydellistä. Harvoissa yksittäistapauksissa verisuonitukos saattaa aiheuttaa vakavan pysyvän invaliditeetin tai johtaa kuolemaan.

Syöpä

Jäljempänä esitetyt tiedot on saatu yhdistelmäehkäisytabletteja koskevista tutkimuksista, ja ne saattavat koskea myös NuvaRing-rengasta. Vastaavaa tietoa annosteltaessa ehkäisyvalmisteita emättimen kautta (kuten NuvaRing) ei ole käytettävissä.
Ehkäisypillereitä käyttävillä naisilla on todettu rintasyöpää hieman useammin, mutta ei tiedetä, johtuuko tämä ehkäisypillereistä. On esimerkiksi mahdollista, että kasvaimia löydetään enemmän yhdistelmäpillereiden käyttäjiltä, koska he käyvät useammin lääkärintarkastuksissa. Lisääntynyt rintasyövän esiintyminen pienenee vähitellen yhdistelmäpillereiden käytön lopettamisen jälkeen.
On tärkeää, että tunnustelet rintasi säännöllisesti ja mikäli havaitset kyhmyn, otat yhteyttä lääkäriin. Sinun on myös kerrottava lääkärille jos läheinen sukulaisesi sairastuu rintasyöpään, tai on sairastanut rintasyövän (katso kohta 2.2 Varoitukset ja varotoimet ).
Harvoissa tapauksissa ehkäisypillereiden käyttäjillä on todettu hyvänlaatuisia ja vielä harvemmissa tapauksissa pahanlaatuisia maksakasvaimia. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy epätavallista, voimakasta vatsakipua.
Yhdistelmäpillereiden käyttäjillä endometriumin (kohdun limakalvon) ja munasarjojen syöpää on raportoitu ilmenevän muita harvemmin. Ei ole vielä varmaa koskeeko tämä NuvaRingia.

2.3 Lapset ja nuoret

NuvaRingin turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiailla nuorilla ei ole tutkittu.

2.4 Muut lääkevalmisteet ja NuvaRing

Kerro aina NuvaRing-renkaan määräävälle lääkärille, mitä muita lääkkeitä tai rohdosvalmisteita käytät. Kerro myös muulle sinulle lääkkeitä määräävälle lääkärille tai hammaslääkärille (tai apteekkihenkilökunnalle), että käytät NuvaRing-rengasta. Näin he osaavat kertoa sinulle, tarvitsetko lisäehkäisyä ja kuinka kauan.
Jotkut lääkkeet voivat aiheuttaa ongelmia, jos käytät samalla yhdistelmäehkäisyvalmisteita, kuten NuvaRingia.

 • On lääkkeitä, jotka voivat heikentää NuvaRingin raskaudenehkäisytehoa tai aiheuttaa epäsäännöllisiä vuotoja. Näitä lääkkeitä ovat mm.
  - epilepsialääkkeet (esim. primidoni, fenytoiini, barbituraatit, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, topiramaatti, felbamaatti)
  - tuberkuloosilääkkeet (esim. rifampisiini)
  - HIV-lääkitys (ritonaviiri)
  - infektiotautien hoitoon käytettävät lääkkeet (antibiootit lukuun ottamatta amoksisilliiniä ja doksisykliiniä, jotka eivät vaikuta hormonien vapautumiseen NuvaRingista).
 • Mäkikuismaa sisältävät kasvirohdosvalmisteet voivat myös aiheuttaa sen ettei NuvaRing toimi oikein. Jos haluat käyttää mäkikuismaa sisältäviä rohdosvalmisteita NuvaRing-renkaan käytön aikana, keskustele ensin asiasta lääkärin kanssa.
 • NuvaRing voi vaikuttaa muiden käyttämiesi lääkkeiden vaikutuksiin, esim. siklosporiini tai epilepsian hoidossa käytettävä lamotrigiini.
  Voit käyttää tamponeja NuvaRingin käytön aikana. Aseta NuvaRing ennen kuin asetat tamponin. Ole erityisen huolellinen poistaessasi tamponia, ettei NuvaRing tule samalla vahingossa pois emättimestä. Jos NuvaRing kuitenkin tulee ulos, huuhtele rengasta kylmällä tai haalealla vedellä ja aseta se välittömästi takaisin paikoilleen.
  Emättimeen annosteltavat siittiöitä tuhoavat aineet ja hiivalääkkeet eivät vähennä NuvaRingin ehkäisytehoa.

Laboratoriotutkimukset

Jos sinulle tehdään veri- tai virtsakokeita, kerro terveydenhoitohenkilöstölle että käytät NuvaRingia, koska se voi vaikuttaa joidenkin testien tuloksiin.

2.5 Raskaus ja imetys

NuvaRingia ei saa käyttää raskauden aikana tai epäiltäessä raskautta. Jos tulet raskaaksi NuvaRingin käytön aikana, sinun tulee poistaa rengas ja ottaa yhteyttä lääkäriin.
Jos haluat lopettaa NuvaRingin käytön ja tulla raskaaksi, katso kohta 3.5 Mitä tehdä, jos haluat lopettaa NuvaRingin käytön.

NuvaRing-renkaan käyttöä ei yleensä suositella imetyksen aikana. Jos haluat käyttää NuvaRingia imetyksen aikana, kysy neuvoa lääkäriltä.

2.6 Ajaminen ja koneiden käyttö

NuvaRing-valmisteen vaikutukset autolla ajokykyyn ja koneiden käyttöön ovat epätodennäköisiä.


3. Miten NuvaRing-rengasta käytetään

Voit itse asettaa NuvaRing-renkaan paikalleen emättimeen sekä poistaa sen. Lääkäri kertoo sinulle, milloin voit aloittaa NuvaRing-renkaan käytön. Rengas tulee asettaa paikalleen oikeana päivänä (katso kohta 3.3 Milloin ensimmäinen rengas otetaan käyttöön ), ja se jätetään paikalleen seuraaviksi 3 viikoksi. Sinun on hyvä säännöllisesti tarkistaa, että rengas on edelleen paikallaan emättimessäsi. Kolmannen käyttöviikon jälkeen NuvaRing poistetaan emättimestä ja pidetään viikon tauko renkaan käytössä. Yleensä kuukautisesi tulevat tämän taukoviikon aikana.

3.1 Miten NuvaRing asetetaan ja poistetaan

1. Ennen kuin asetat renkaan, tarkista ettei se ole vanhentunut (katso kohta 5 NuvaRingin säilyttäminen )
2. Pese kätesi ennen renkaan asettamista tai poistamista.
3. Valitse asento, joka tuntuu mukavimmalta. Voit esimerkiksi seistä toinen jalka kohotettuna ja tuettuna, kyykistyä tai asettua selinmakuulle.
4. Poista NuvaRing-rengas pussista.
5. Pidä rengasta peukalon ja etusormen välissä, purista vastakkaiset reunat yhteen ja aseta rengas emättimeen (ks. kuvat 1 - 4). Kun olet asettanut NuvaRing-renkaan emättimeen, sinun ei pitäisi tuntea sitä. Jos rengas tuntuu epämukavalta, työnnä sitä varovasti syvemmälle emättimeen. Renkaan asettaminen tarkasti johonkin tiettyyn asentoon ei ole tärkeää.
6. NuvaRing poistetaan 3 viikon kuluttua. NuvaRing poistetaan koukistamalla etusormi renkaan reunan alle tai tarttumalla reunaan etu- ja keskisormella ja vetämällä rengas ulos (ks. kuva 5). Jos tunnet renkaan emättimessäsi, muttet pysty poistamaan sitä, sinun pitää ottaa yhteyttä lääkäriin.
7. Käytetty rengas hävitetään kotitalousjätteen tavoin, mielellään pussiinsa suljettuna. Älä huuhdo NuvaRing-rengasta alas WC:stä.


Kuva 1
Ota NuvaRing pussista


Kuva 2
Purista rengas kokoonKuva 3
Asetu renkaan asettamisen kannalta mukavaan asentoon


Kuva 4A Kuva 4B Kuva 4C

Vie rengas toisella kädellä emättimeen (kuva 4A) levittäen samalla tarvittaessa häpyhuulia toisella kädellä. Työnnä rengas emättimeen niin syvälle, ettei se tunnu (kuva 4B). Jätä rengas emättimeen 3 viikoksi (kuva 4C).

Kuva 5. Poista NuvaRing koukistamalla etusormi renkaan reunan alle tai tarttumalla reunaan etu- ja keskisormella ja vetämällä rengas ulos.


3.2 Kolme viikkoa käytössä, yksi ilman

1. Rengas tulee jättää paikalleen 3 viikoksi. Asetuspäivä lasketaan mukaan tähän jaksoon, ja renkaan annetaan olla paikoillaan keskeytyksettä 3 viikon ajan.
2. Rengas poistetaan 3 viikon kuluttua samana viikonpäivänä ja suunnilleen samaan aikaan kuin se oli asetettu. Jos olet esim. asettanut NuvaRing-renkaan paikalleen keskiviikkona noin klo 22.00, sinun tulee poistaa se 3 viikon kuluttua keskiviikkona noin klo 22.00.
3. Kun olet poistanut renkaan, sinun tulee pitää viikon tauko. Tämän viikon mittaisen tauon aikana tulee yleensä tyhjennysvuoto, joka alkaa tavallisesti 2 - 3 päivän kuluttua renkaan poistamisesta
4. Aseta uusi rengas paikoilleen täsmällisesti viikon tauon jälkeen (samana viikonpäivänä ja suunnilleen samaan aikaan), vaikka vuoto jatkuisi vielä. Jos rengas asetetaan yli 3 tuntia liian myöhään, sen raskaudenehkäisyteho saattaa heikentyä. Jos näin käy, noudata kohdassa 3.4 Mitä tehdä, jos olet unohtanut asettaa uuden renkaan tauon jälkeen annettuja ohjeita.

Jos käytät NuvaRing-rengasta näiden ohjeiden mukaisesti, tyhjennysvuoto alkaa suunnilleen samaan aikaan joka kuukausi.

3.3 Milloin ensimmäinen rengas otetaan käyttöön
 • Kun et ole käyttänyt hormonaalista ehkäisyä edellisen kuukauden aikana.

Aseta ensimmäinen NuvaRing luonnollisen kuukautiskiertosi 1. päivänä (kierron ensimmäinen päivä on ensimmäinen vuotopäivä), jolloin renkaan raskautta ehkäisevä vaikutus alkaa heti, etkä tarvitse lisäehkäisyä. Voit asettaa NuvaRingin myös kierron 2. – 5. päivänä, mutta jos olet yhdynnässä NuvaRingin käytön 7 ensimmäisen päivän aikana, muista aina käyttää lisäksi jotain muuta ehkäisymenetelmää (esimerkiksi kondomia). Tätä neuvoa täytyy noudattaa ainoastaan ensimmäisen NuvaRing renkaan käytön aikana.

 • Kun olet käyttänyt yhdistelmäehkäisytabletteja edellisen kuukauden aikana.

Aloita NuvaRing-renkaan käyttö viimeistään nykyisen ehkäisyvalmisteesi käytössä pidettävän tauon jälkeisenä päivänä. Jos ehkäisytablettipakkaus sisältää myös lumetabletteja, voit aloittaa NuvaRingin käytön viimeistään viimeisen lumetabletin ottamista seuraavana päivänä. Jos et ole varma, mikä tabletti on kyseessä, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Älä koskaan ylitä nykyisille yhdistelmäehkäisytableteillesi suositeltua hormonittoman ajanjakson pituutta.

Jos olet käyttänyt yhdistelmäehkäisytablettejasi johdonmukaisesti ja oikein ja olet varma ettet ole raskaana voit myös lopettaa nykyisten yhdistelmäehkäisytablettien ottamisen minä tahansa muuna päivänä ja aloittaa NuvaRingin käytön välittömästi.

 • Kun olet käyttänyt depotlaastaria edellisen kuukauden aikana

Aloita NuvaRing-renkaan käyttö viimeistään ehkäisylaastarin käytössä pidettävän tauon jälkeisenä päivänä. Älä koskaan ylitä suositeltua laastarittoman ajanjakson pituutta.
Jos olet käyttänyt laastaria johdonmukaisesti ja oikein ja olet varma ettet ole raskaana voit myös lopettaa laastarin käytön minä tahansa muuna päivänä ja aloittaa NuvaRingin käytön välittömästi.

 • Kun olet käyttänyt pelkkää progestiinia sisältävää valmistetta (minipilleri) edellisen kuukauden aikana.

Voit lopettaa minipillereiden käytön milloin tahansa ja aloittaa NuvaRing-renkaan käytön seuraavana päivänä samaan aikaan jolloin olisit ottanut pillerisi. Sinun tulee kuitenkin käyttää lisäehkäisyä (esimimerkiksi kondomia) 7 ensimmäisen renkaan käyttöpäivän ajan.

 • Kun olet käyttänyt ehkäisyruisketta tai -implantaattia tai progestiinia vapauttavaa kierukkaa edellisen kuukauden aikana.

Aloita NuvaRing-renkaan käyttö, kun sinun olisi määrä saada seuraava ruiske tai sinä päivänä, jolloin ehkäisyimplantaatti tai progestiinia vapauttava kierukka poistetaan. Sinun tulee kuitenkin käyttää lisäehkäisyä (esimimerkiksi kondomia) 7 ensimmäisen renkaan käyttöpäivän ajan.

 • Synnytyksen jälkeen.

  Jos olet juuri synnyttänyt, lääkäri voi kehottaa sinua odottamaan ensimmäisiä normaaleja kuukautisia, ennen kuin alat käyttää NuvaRing-rengasta. Joskus käyttö voidaan aloittaa aikaisemminkin. Lääkäri neuvoo sinua tässä. Jos haluat käyttää NuvaRing-rengasta imetyksen aikana, keskustele ensin lääkärin kanssa.
 • Keskenmenon tai abortin jälkeen.

  Kysy neuvoa lääkäriltä.
3.4 Mitä tehdä, jos…

renkaasi tulee vahingossa ulos emättimestä

NuvaRing voi tulla ulos emättimestä esim. jos sitä ei ole asetettu oikein, tamponia poistettaessa, sukupuoliyhdynnän aikana, ummetuksen tai kohdun laskeuman yhteydessä. Sinun tulee tarkistaa säännöllisesti, että rengas on paikoillaan emättimessä.
Jos rengas on ollut pois emättimestä korkeintaan 3 tunnin ajan, ehkäisyteho ei ole heikentynyt. Voit huuhdella renkaan viileällä tai haalealla (ei kuumalla) vedellä ja asettaa sen uudelleen paikoilleen. Jos rengas on ollut pois emättimestä enemmän kuin 3 tuntia, ehkäisyteho saattaa olla heikentynyt, katso kohta 3.4 Mitä tehdä, jos renkaasi on tilapäisesti ollut poissa emättimestä.

renkaasi on tilapäisesti ollut poissa emättimestä

NuvaRingista vapautuu hitaasti hormoneja elimistöön raskauden ehkäisemiseksi. Jos rengas on ollut poissa emättimestä yli 3 tuntia, renkaan ehkäisyteho voi heikentyä. Siksi rengas ei saa olla poissa emättimestä pidempään kuin 3 tuntia yhtä vuorokauden mittaista jaksoa kohti.

 • Jos NuvaRing on tilapäisesti ollut poissa emättimestä alle 3 tuntia , sen ehkäisyteho ei heikkene. Aseta rengas takaisin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 3 tunnin sisällä.
 • Jos NuvaRing on ollut poissa tai epäilet sen olleen poissa emättimestä yli 3 tuntia ensimmäisen tai toisen käyttöviikon aikana , ehkäisyteho saattaa heikentyä. Aseta rengas takaisin emättimeen heti kun muistat ja jätä se paikoilleen vähintään 7 päiväksi poistamatta sitä välillä. Käytä kondomia, jos olet yhdynnässä näiden 7 päivän aikana. Jos unohtuminen tapahtuu ensimmäisen käyttöviikon aikana ja olet ollut yhdynnässä unohdusta edeltävän 7 päivän aikana, on mahdollista, että olet raskaana. Ota yhteyttä lääkäriin.
 • Jos NuvaRing on ollut poissa tai epäilet sen olleen poissa emättimestä yli 3 tuntia kolmannen käyttöviikon aikana , ehkäisyteho saattaa heikentyä. Ota rengas pois emättimestä ja valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista.
  1. Aseta uusi rengas välittömästi
  Uuden renkaan asettaminen aloittaa uuden kolmen viikon käyttöjakson. Kuukautisesi eivät ehkä tule, mutta läpäisy- tai tiputteluvuotoa saattaa esiintyä.
  2. Odota ensin, että kuukautisesi tulevat ja aseta uusi rengas viimeistään 7 päivän kuluttua edellisen renkaan poistamisesta tai renkaan tulemisesta pois emättimestä.
  Voit valita tämän vaihtoehdon ainoastaan, jos olet käyttänyt NuvaRingia yhtäjaksoisesti edeltävien 7 päivän ajan.

rengas katkeaa

NuvaRingin katkeaminen on hyvin harvinaista. Jos huomaat, että NuvaRing on katkennut, ota se pois käytöstä ja aseta uusi rengas niin pian kuin mahdollista. Käytä lisäehkäisyä (esimerkiksi kondomia) seuraavan 7 päivän ajan. Jos olit yhdynnässä ennen kuin huomasit NuvaRingin katkenneen, ota yhteyttä lääkäriin.

olet asettanut useamman renkaan

Ei ole raportoitu hormonien yliannoksen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia NuvaRingin käytön yhteydessä. Jos olet tahattomasti asettanut useamman renkaan, voit olla huonovointinen, voit oksentaa tai sinulla voi olla verenvuotoa emättimestä. Poista ylimääräiset renkaat ja ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet jatkuvat.

olet unohtanut asettaa uuden renkaan tauon jälkeen

Pidit yli 7 päivän tauon renkaan käytössä.
Aseta uusi rengas emättimeen heti kun muistat. Käytä lisäehkäisyä (esimerkiksi kondomia), jos olet yhdynnässä seuraavien 7 päivän aikana. Jos olit yhdynnässä tauon aikana, on mahdollista, että olet raskaana . Kerro asiasta heti lääkärille. Raskauden mahdollisuus on sitä suurempi, mitä pitempi tauko renkaan käytössä on ollut.

olet unohtanut poistaa renkaan

 • Jos rengas on ollut emättimessä yli 3 mutta enintään 4 viikkoa , ehkäisyteho on yhä riittävä. Pidä tavanomainen viikon tauko ja aseta sen jälkeen uusi rengas.
 • Jos rengas on ollut emättimessä yli 4 viikkoa , ehkäisyteho voi olla heikentynyt ja raskaaksi tuleminen on mahdollista. Ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin asetat uuden NuvaRing-renkaan.
kuukautiset jäävät tulematta
 • Olet käyttänyt NuvaRing-rengasta ohjeiden mukaisesti. Jos kuukautisesi ovat jääneet tulematta, mutta olet käyttänyt NuvaRing-rengasta ohjeiden mukaisesti etkä ole ottanut muita lääkkeitä, on hyvin epätodennäköistä, että olet raskaana. Jatka NuvaRing-renkaan käyttöä tavalliseen tapaan. Jos kuukautiset jäävät tulematta kaksi kertaa peräkkäin, voit olla raskaana. Kerro asiasta heti lääkärille. Älä aloita seuraavan NuvaRing-renkaan käyttöä, ennen kuin lääkäri on varmistanut, ettet ole raskaana.
 • Et ole noudattanut NuvaRingin käyttöohjeita. Jos et ole noudattanut käyttöohjeita, eikä kuukautisia tule odotettuun aikaan ensimmäisen renkaan käytössä pidettävän normaalin tauon aikana, raskaus on mahdollinen. Ota yhteyttä lääkäriin ennen uuden NuvaRing-renkaan asettamista.
sinulla esiintyy odottamatonta vuotoa

Joillakin naisilla saattaa esiintyä odottamatonta verenvuotoa kuukautisten välillä NuvaRing-renkaan käytön aikana. Kuukautissuojien käyttö voi olla tarpeen, mutta jatka renkaan käyttöä normaalisti. Jos epäsäännölliset vuodot jatkuvat, muuttuvat runsaiksi tai alkavat uudelleen, kerro siitä lääkärille.

haluat muuttaa kuukautisten alkamispäivää

Jos käytät NuvaRing-rengasta ohjeiden mukaan, kuukautisesi (tyhjennysvuoto) alkavat taukoviikon aikana. Jos haluat, voit muuttaa kuukautisten alkamispäivää lyhentämällä (ei koskaan pidentämällä!) seuraavaa taukoa renkaan käytössä. Esimerkiksi jos renkaan käyttötauko alkaa perjantaina ja haluat muuttaa sen alkamaan tiistaina (3 päivää aikaisemmin), sinun pitää asettaa seuraava rengas 3 päivää tavallista aikaisemmin. Tällöin seuraavat kuukautisesi alkavat 3 päivää aikaisemmin. Jos pidät hyvin lyhyen tauon renkaan käytössä (esimerkiksi 3 päivää tai vähemmän), vuoto voi jäädä tulematta tauon aikana. Seuraavan renkaan käytön aikana voi esiintyä tiputteluvuotoa tai läpäisyvuotoa.
Jos et ole varma kuinka menetellä, ota yhteyttä lääkäriin.

haluat siirtää kuukautisiasi

Vaikka siirtäminen ei ole suositeltavaa, on se mahdollista asettamalla uusi rengas emättimeen välittömästi ilman taukoviikkoa edellisen renkaan poistamisen jälkeen. Voit käyttää uutta rengasta enintään 3 viikkoa. Uuden renkaan käytön aikana voi esiintyä tiputtelu- tai läpäisyvuotoa. Kun haluat kuukautistesi alkavan, poista rengas. Pidä säännöllinen viikon tauko renkaan käytössä ja aseta uusi rengas tauon jälkeen. Voit kysyä neuvoa lääkäriltä, ennen kuin päätät siirtää kuukautisiasi.

3.5 Mitä tehdä, jos haluat lopettaa NuvaRingin käytön

Voit lopettaa NuvaRingin käytön milloin tahansa. Jos et halua tulla raskaaksi, kysy lääkäriltä muista ehkäisymenetelmistä.
Jos lopetat NuvaRing renkaan käytön, koska haluat tulla raskaaksi, on yleensä suositeltavaa, että odotat ensimmäisten luonnollisten kuukautisten tuloa ennen kuin yrität tulla raskaaksi. Tämä helpottaa synnytyksen ajankohdan määrittämistä.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös NuvaRing voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

NuvaRingin käyttöön liittyviä vakavia haittavaikutuksia ja niihin liittyviä oireita on kuvattu kohdassa 2.2 kappaleessa Verisuonitukokset (tärkeimmät verisuonitukosten oireet: epätavallinen kipu tai turvotus jalassa, rintakipu tai hengitysvaikeudet. Jos epäilet että sinulla on verisuonitukoksen merkkejä, poista NuvaRing ja ota heti yhteyttä lääkäriin) ja kappaleessa Syöpä.

Jos olet yliherkkä (allerginen) jollekin NuvaRingin sisältämälle aineelle, voi seuraavia oireita ilmaantua: angioödeema (kasvojen, kielen ja/tai kurkun turvotus ja/tai nielemisvaikeuksia) tai nokkosihottumaa johon liittyy hengitysvaikeuksia. Jos näitä ilmaantuu, poista NuvaRing ja ota heti yhteyttä lääkäriin.

NuvaRing-renkaan käyttäjät ovat ilmoittaneet seuraavia haittavaikutuksia:
Yleisiä (voi esiintyä enimmillään yhdellä naisella 10:stä):

 • vatsanalueen kipu, pahoinvointi
 • emättimen hiivatulehdukset, renkaan aiheuttama epämukava tunne emättimessä, sukuelinten kutina, emätinerite
 • päänsärky tai migreeni, masentunut mieliala, sukupuolisen halukkuuden väheneminen
 • rintojen kipu, kivuliaat kuukautiset
 • akne
 • painon nousu
 • renkaan poistuminen emättimestä

Melko harvinaisia (voi esiintyä enimmillään yhdellä naisella 100:sta):

 • näköhäiriöt, huimaus
 • vatsan turvotus, oksentelu, ripuli tai ummetus
 • väsymys, huono olo tai ärtyneisyys, mielialan vaihtelut, mielialan ailahtelut
 • ylimääräistä nestettä elimistössä (turvotus)
 • virtsarakko- tai virtsatietulehdus
 • virtsaamisvaikeuksia tai kipu virtsatessa, voimakas tarve virtsata, tiheämpi virtsaaminen
 • haitta yhdynnän aikana mukaan lukien kipu, verenvuoto tai kumppani tuntee renkaan
 • kohonnut verenpaine
 • lisääntynyt ruokahalu
 • selkäkipu, lihaskouristukset, jalkojen tai käsivarsien kipu
 • ihon tunnonalenema
 • arat tai suurentuneet rinnat; fibrokystinen rintasairaus (rinnassa kystia, jotka voivat turvota tai tulla kipeiksi)
 • kohdunkaulan tulehdus; kohdunkaulan polyypit (kohdunkaulan limakalvokasvaimet), kohdunkaulan limakalvon esiintyöntyminen kohdunsuulle (ektopia)
 • muutokset kuukautisissa (esim. runsaammat, pitkittyneet, epäsäännölliset tai ne voivat loppua kokonaan); lantion epämukavuus, premenstruaalisyndrooma (kuukautisia edeltävät (pms-) oireet), kohdun kouristukset
 • emätintulehdukset (sieni- tai bakteeritulehdukset); emättimen tai hävyn kirvelevä tunne, haju, kipu, epämukavuus tai kuivuus
 • hiusten lähtö, ekseema, kutina, ihottuma tai kuumat aallot
 • renkaan katkeaminen

Harvinaisia (voi esiintyä enimmillään yhdellä naisella 1 000:sta)

 • laskimotukos

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu harvoin NuvaRingin markkinoille tulon jälkeen: nokkosihottuma, kumppanin peniksessä tuntuva epämukavuus (kuten ärsytys, ihottuma, kutina).

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. NuvaRingin säilyttäminen

Säilytä NuvaRing poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
Jos huomaat että lapsi on altistunut NuvaRingin sisältämille hormoneille, kysy neuvoa lääkäriltä.

Säilytä NuvaRing alle 30 ºC:ssa. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Älä aseta NuvaRingia yli 4 kuukauden kuluttua toimittamispäivästä. Toimittamispäivä on merkitty ulkopakkaukseen ja pussiin.
Älä käytä NuvaRingia koteloon ja pussiin merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Älä käytä NuvaRingia, jos huomaat siinä esim. värimuutoksia tai muita näkyviä vikoja.

Hävitä käytetty rengas talousjätteiden mukana, mieluiten pussiinsa suljettuna. Älä huuhtele NuvaRingia alas WC:stä. Kuten muitakaan lääkkeitä, käyttämätöntä tai vanhentunutta rengasta ei saa huuhtoa viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien ja tarpeettomien renkaiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä NuvaRing sisältää
 • Vaikuttavat aineet ovat: etonogestreeli (11,7 mg) ja etinyyliestradioli (2,7 mg)
 • Muut aineet ovat: etyleenivinyyliasetaattikopolymeerit (28 % ja 9 % vinyyliasetaattia) (muovilaatu, joka ei liukene elimistöön), magnesiumstearaatti

Renkaasta vapautuu 0,120 mg etonogestreelia ja 0,015 mg etinyyliestradiolia vuorokaudessa 3 viikon ajan.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

NuvaRing on joustava, läpinäkyvä, väritön tai lähes väritön, läpimitaltaan 54 mm kokoinen rengas.
Jokainen rengas on pakattu uudelleensuljettavaan, foliopussiin. Pussi on pakattu pahvikoteloon yhdessä pakkausselosteen kanssa. Pakkauksessa on 1 tai 3 rengasta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvanhaltija ja valmistaja

Myyntiluvanhaltija :
NV Organon, P.O Box 20, 5340 BH Oss, Alankomaat.

Valmistaja :
N.V. Organon, P.O Box 20, 5340 BH Oss, Alankomaat
tai
Organon Ireland Ltd., P.O. Box 2857, Swords, Co. Dublin, Irlanti

Markkinoija :
MSD Finland Oy, PL 46. 02151 Espoo

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavalla kauppanimellä

NuvaRing
0.120 mg/0.015 mg per 24 hours, vaginal delivery system
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Eesti, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari, Yhdistyneet Kuningaskunnat.

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 10.5.2013PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot