Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

VAGIFEM

Novo Nordisk Farma Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
emätinpuikko, tabletti 10 mikrog  24 fol  33.98€  1.42€/kpl   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Estradioli.
Käyttötarkoitus Estradiolia käytetään elimistön oman estrogeenin puutteesta johtuvan emättimen limakalvojen kuivuuden, kutinan ja arkuuden hoitoon.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Emätintablettien käyttämisen voi aloittaa minä tahansa päivänä. Hoito aloitetaan yleensä ottamalla yksi emätintabletti kerran päivässä kahden viikon ajan. Tämän jälkeen otetaan yksi tabletti kaksi kertaa viikossa.
Lääkkeen ottaminen Jokainen emätintabletti on valmiina omassa kertakäyttöisessä asettimessaan. Asettimen avulla tabletti viedään syvälle emättimeen. Jos emätintbletin ottaminen unohtuu, tabletti tulee ottaa niin pian kuin mahdollista. Saman vuorokauden aikana ei kuitenkaan pidä ottaa kaksinkertaista annosta.
Vaikutustapa Vaihdevuosien yhteydessä elimistön oma estrogeenituotanto vähenee, mikä voi ilmetä emättimen kuivuutena ja ärsytyksenä. Paikallisesti emättimen limakalvolle annettava estrogeeni lievittää näitä oireita.
Haittavaikutukset Haittavaikutuksia esiintyy harvoin. Jos hoidon aikana ilmenee vuotoa tai tiputtelua emättimestä, asiasta kannattaa mainita lääkärille. Yleensä ei ole syytä huoleen, mutta joskus vuoto voi olla oire kohdun limakalvon paksuuntumisesta. Joskus voi esiintyä vatsakipua tai päänsärkyä.
Raskaus ja imetys Valmisteen käyttö tulee lopettaa heti, jos tulee raskaaksi. Valmistetta ei tule käyttää imetyksen aikana.
Säilytys Älä säilytä kylmässä.
Ulkonäkö Valkoinen, kaksoiskupera emätintabletti, jossa toisella puolella koodi NOVO 278.
ATC-koodi G03CA03

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Vagifem® 10 mikrog emätinpuikot

Estradioli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Vagifem® on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Vagifem®-emätinpuikkoja
 3. Miten Vagifem®-emätinpuikkoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Vagifem®-emätinpuikkojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Vagifem® on ja mihin sitä käytetään

Vagifem® sisältää estradiolia

 • Estradioli on naissukupuolihormoni.
 • Se kuuluu hormoniryhmään, jota kutsutaan estrogeeneiksi.
 • Se on täsmälleen sama kuin naisen munasarjojen tuottama estradioli.

Vagifem® kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan nimellä paikalliset hormonikorvaushoitovalmisteet (hormone replacement therapy, HRT).

Sitä käytetään lievittämään emättimen vaihdevuosioireita, kuten emättimen kuivuutta ja ärsytystä. Lääketieteellinen nimi näille oireille on ‘emättimen atrofia’. Se johtuu elimistön luonnollisesta estrogeenipitoisuuksien vähenemisestä vaihdevuosi-iässä.

Estradiolia, jota Vagifem® sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Vagifem® vaikuttaa korvaamalla estrogeenia, jota naisen munasarjat normaalisti tuottavat. Se asetetaan emättimeen, jolloin hormoni vapautuu siellä, missä sitä tarvitaan ja voi lievittää epämiellyttäviä tuntemuksia emättimessä.

Käytöstä yli 65-vuotiaiden naisten hoidossa on vain vähän kokemuksia.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Vagifem®-emätinpuikkoja

Lääketieteellinen historia ja säännölliset tarkastukset

Hormonikorvaushoitovalmisteen käyttöön liittyy riskejä, jotka tulee ottaa huomioon, kun päätetään aloitetaanko sen käyttö tai jatketaanko sen käyttämistä.

Ennen hormonikorvaushoidon aloittamista (tai uudelleenaloittamista) lääkärisi selvittää lääketieteellisen sukuhistoriasi. Hän saattaa päättää tehdä fyysisen tutkimuksen, johon voi tarvittaessa sisältyä rintojen tutkimus ja/tai sisätutkimus.

Käy lääkärisi suositusten mukaan säännöllisesti mammografiassa.

Älä ota Vagifem®-emätinpuikkoja:
Jos jokin seuraavista koskee sinua. Jos et ole varma jostain allamainitusta, keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin käytät Vagifem®-emätinpuikkoja.

Älä ota Vagifem®-emätinpuikkoja, jos

 • Olet allerginen (yliherkkä) estradiolille tai jollekin muulle Vagifem®-emätinpuikoissa olevalle aineelle (lueteltu kohdassa 6 ”Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa”).
 • Sinulla on tai on joskus ollut, tai epäillään olevan rintasyöpä.
 • Sinulla on tai on joskus ollut, tai epäillään olevan syöpä, joka on herkkä estrogeeneille, esim. syöpä kohdun limakalvolla (endometriumissa).
 • Sinulla on selvittämätöntä emätinverenvuotoa.
 • Sinulla on hoitamaton kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia).
 • Sinulla on tai on joskus aiemmin ollut veritulppa laskimossa (tromboosi), kuten jalkojen verisuonissa (syvä laskimotromboosi) tai keuhkojen verisuonissa (keuhkoembolia).
 • Sinulla on veren hyytymishäiriö (kuten C-proteiinin, S-proteiinin tai antitrombiinin puutos).
 • Sinulla on tai on hiljattain ollut valtimoissa olleiden veritulppien aiheuttama sairaus, kuten sydänkohtaus, aivohalvaus tai angina pectoris (rasitusrintakipu).
 • Sinulla on tai on joskus ollut maksasairaus, jonka johdosta maksan toiminta koetulosten perusteella ei ole palautunut normaaliksi.
 • Sinulla on harvinainen, periytyvä veren väriaineiden tuotantoon liittyvä sairaus, jota kutsutaan "porfyriaksi".

Jos joku edellämainituista tiloista ilmenee ensimmäistä kertaa kun käytät Vagifem®-emätinpuikkoja, lopeta niiden käyttö välittömästi ja ota heti yhteys lääkäriisi.

Varoitukset ja varotoimet
Jos sinulla on tai on joskus ollut jokin alla luetelluista sairauksista, kerro lääkärillesi, ennen kuin aloitat käyttämään Vagifem®-emätinpuikkoja. Sinun tulee ehkä käydä tarkastuksissa useammin. Vagifem®, vastakohtana systeemiselle (koko kehoon vaikuttavalle) estrogeenille, on emättimen paikallishoitoon ja imeytyminen vereen on hyvin vähäistä. Sen vuoksi alla mainitut sairaudet eivät luultavasti pahene tai ilmene uudelleen Vagifem®-hoidon aikana.

 • Astma
 • Epilepsia
 • Diabetes
 • Sappikivet
 • Korkea verenpaine
 • Migreeni tai kovat päänsäryt
 • Maksasairaus kuten hyvänlaatuinen maksakasvain
 • Kohdun limakalvon kasvaminen kohdun ulkopuolella (endometrioosi) tai aiemmin sairastettu kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia)
 • Sairaus, joka vaikuttaa tärykalvoon ja kuuloon (otoskleroosi)
 • Autoimmuunisairaus, joka vaikuttaa moniin elimiin (systeeminen lupus erythematosus, SLE)
 • Suurentunut riski saada estrogeeniherkkä syöpä (kuten äidillä, siskolla tai isoäidillä ollut rintasyöpä)
 • Suurentunut riski veritulppien kehittymiselle (katso "Laskimoveritulppa (tromboosi)")
 • Fibroidit kohdun sisällä
 • Erittäin korkeat veren rasva-arvot (triglyseridit)
 • Nesteen kertyminen sydän- tai munuaissairauden vuoksi.

Lopeta Vagifem®-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi
Jos huomaat jotain seuraavista käyttäessäsi hormonikorvaushoitoa:

 • Migreenityyppinen päänsärky ensimmäistä kertaa
 • Ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus (ikterus) voivat olla merkkejä maksasairaudesta
 • Verenpaineen merkittävä nousu (oireita voivat olla päänsärky, väsymys, heitehuimaus)
 • Joku kohdassa "Älä ota Vagifem®-emätinpuikkoja" luetelluista sairauksista
 • Jos tulet raskaaksi
 • Jos huomaat veritulpan oireita, kuten:
  • kivuliasta turvotusta ja punoitusta jaloissa
  • äkillistä rintakipua
  • hengitysvaikeuksia

Katso lisätietoja kohdasta "Laskimoveritulppa (tromboosi)".

Seuraavat riskit koskevat hormonikorvaushoitovalmisteita, jotka kiertävät veressä. Ei tiedetä, miten ne sopivat paikallisesti annosteltaviin valmisteisiin kuten Vagifem®-emätinpuikkoihin.

Hormonikorvaushoito ja syöpä

Kohdun limakalvon paksuuntuminen (endometriumin liikakasvu) ja kohdun limakalvon syöpä (endometriumsyöpä)
Pelkkää estrogeenia sisältävien hormonikorvaushoitotablettien pidempiaikainen käyttö voi lisätä kohdun limakalvon (endometriumin) syövän kehittymistä. Ei tiedetä aiheuttaako pidempiaikaiset (yli vuoden kestävät) tai toistuvasti käytetyt emättimeen paikallisesti annosteltavat estrogeenivalmisteet samanlaisen riskin.

Vagifem®-valmisteella on osoitettu olevan hyvin vähän systeemistä imeytymistä hoidon aikana ja progestiinin lisääminen ei siksi ole tarpeellista.

Jos saat läpivuotoa tai tiputtelua, ei yleensä ole syytä huoleen, mutta käy kuitenkin lääkärillä. Vuoto voi olla oire kohdun limakalvon paksuuntumisesta.

Vertailua
Naisilla, jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa ja joilla on vielä kohtu jäljellä, keskimäärin 5 naisella tuhannesta tullaan toteamaan endometriumsyöpä 50–65 ikävuoden välillä.
50–65-vuotiailla naisilla, joilla vielä on kohtu jäljellä ja jotka käyttävät pelkkää estrogeenia sisältävää hormonikorvaushoitoa, 10–60 naisella tuhannesta todetaan endometriumsyöpä annoksesta ja hoidon kestosta riippuen (so. 5–55 lisätapausta).

Rintasyöpä

Estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoidon ja mahdollisesti myös pelkkää estrogeenia sisältävän hormonikorvaushoidon tiedetään lisäävän rintasyöpään sairastumisen riskiä, joka riippuu hormonikorvaushoidon kestosta. Lisääntynyt riski on nähtävissä muutaman vuoden kuluessa. Riskialttius palautuu kuitenkin normaalitasolle muutamassa vuodessa (enintään 5 vuotta) hoidon lopettamisen jälkeen.
Naisilla, joilta on kohtu poistettu ja jotka ovat käyttäneet pelkkää estrogeenia sisältävää hormonikorvaushoitoa 5 vuotta, rintasyöpäriskin lisääntyminen on pientä tai sitä ei ole.

Vertailua
50–79-vuotiailla naisilla, jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa, keskimäärin 9–17 naisella tuhannesta tullaan toteamaan rintasyöpä 5 vuoden aikana. Iältään 50–79-vuotiailla naisilla, jotka käyttävät estrogeeni-progestiinihormonikorvaushoitoa yli 5 vuotta, ilmenee 13–23 tapausta tuhatta käyttäjää kohden (so. 4–6 lisätapausta).

Tarkasta rintasi säännöllisesti. Ota yhteys lääkäriisi, jos huomaat muutoksia, kuten:

 • ihokuoppia
 • muutoksia nännissä
 • kyhmyjä, jotka voit nähdä tai tuntea

Käy lisäksi mammografiaseulonnoissa kun niitä on tarjolla. Mammografiaseulonnassa on tärkeää, että kerrot röntgenkuvat ottavalle sairaanhoitajalle/terveydenhuollon ammattilaiselle, että käytät hormonikorvaushoitoa, koska se voi lisätä rintojesi tiiviyttä, mikä voi vaikuttaa mammografiatuloksiin. Kun rintojen tiiviys lisääntyy, kaikki kyhmyt eivät välttämättä näy mammografiakuvissa.

Munasarjasyöpä

Munasarjasyöpä on harvinainen. Naisilla, jotka ovat käyttäneet hormonikorvaushoitovalmisteita vähintään 5–10 vuotta, on todettu hieman suurentunut riski sairastua munasarjasyöpään.
Vertailua
50–69-vuotiaista naisista, jotka eivät käytä hormonikorvaushoitovalmisteita, keskimäärin kahdella tuhannesta tullaan toteamaan munasarjasyöpä viiden vuoden ajanjaksolla. Naisilla, jotka ovat käyttäneet hormonikorvaushoitoa 5 vuotta, ilmenee 2–3 tapausta tuhatta käyttäjää kohden (so. enintään yksi lisätapaus).

Hormonikorvaushoidon vaikutus sydämeen ja verenkiertoon

Laskimoveritulppa (tromboosi)
Laskimoveritulpan
riski on noin 1,3–3-kertaisesti suurempi hormonikorvaushoitoa käyttävillä kuin ei-käyttäjillä, erityisesti ensimmäisenä hoitovuotena.
Veritulpat voivat olla vakavia ja jos veritulppa kulkeutuu keuhkoihin, se voi aiheuttaa rintakipua, hengästyneisyyttä, pyörtymistä tai jopa kuoleman.

Sinulla on yleisesti ottaen suurempi riski saada laskimoveritulppa iän myötä ja jos joku seuraavista koskee sinua. Kerro lääkärillesi, jos jokin seuraavista koskee sinua:

 • et pysty kävelemään pitkään aikaan suuren leikkauksen, tapaturman tai sairauden vuoksi
 • olet huomattavan ylipainoinen (BMI > 30 kg/m2)
 • sinulla on veren hyytymishäiriö, johon tarvitset pitkäaikaista veritulppia ehkäisevää lääkehoitoa
 • jollain läheisellä sukulaisellasi on joskus ollut veritulppa jalassa, keuhkoissa tai jossain muussa elimessä
 • sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE)
 • sinulla on syöpä.

Katso veritulpan oireet kohdasta ”Lopeta Vagifem®-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi".

Vertailua
50–59-vuotiailla naisilla, jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa, arvioidaan keskimäärin 4–7 tuhannesta naisesta saavan laskimoveritulpan 5 vuoden aikana.
50–59-vuotiailla naisilla, jotka ovat käyttäneet estrogeeni-progestiinihormonikorvaushoitoa yli 5 vuotta, ilmenee 9–12 tapausta tuhatta käyttäjää kohden (so. 5 lisätapausta).
50–59-vuotiailla naisilla, joilta on kohtu poistettu ja jotka ovat käyttäneet pelkkää estrogeenia sisältävää hormonikorvaushoitoa yli 5 vuotta, ilmenee 5–8 tapausta tuhatta käyttäjää kohden (so. 1 lisätapaus).

Sydänsairaus (sydänkohtaus)
Hormonikorvaushoitovalmisteiden ei ole osoitettu ehkäisevän sydänkohtauksia.
Yli 60-vuotiailla naisilla, jotka käyttävät estrogeeni-progestiinihormonikorvaushoitoa, on hieman suurempi todennäköisyys sairastua sydänsairauteen kuin naisilla, jotka eivät käytä mitään hormonikorvaushoitoa.
Naisilla, joilta on kohtu poistettu ja jotka käyttävät pelkkää estrogeenihoitoa, ei ole lisääntynyttä riskiä sairastua sydänsairauteen.

Aivohalvaus
Riski sairastua aivohalvaukseen on hormonikorvaushoitoa käyttävillä noin 1,5-kertaa korkeampi kuin niillä, jotka eivät käytä hormonikorvaushoitoa. Hormonikorvaushoitovalmisteista johtuvien lisätapausten määrä lisääntyy iän myötä.

Vertailua
50–59-vuotiailla naisilla, jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa, arvioidaan keskimäärin 8 tuhannesta naisesta saavan aivohalvauksen 5 vuoden aikana.
50–59-vuotiailla naisilla, jotka käyttävät estrogeeni-progestiinihormonikorvaushoitoa, ilmenee 11 aivohalvausta tuhatta käyttäjää kohden 5 vuoden ajanjaksolla (so. 3 lisätapausta).

Muut tilat
Hormonikorvaushoito ei ehkäise muistin heikkenemistä. On viitteitä, että naisilla, jotka aloittavat hormonikorvaushoidon yli 65-vuotiaina, on suurempi muistin heikkenemisen riski. Kysy lääkäriltä neuvoa.

Muut lääkkeet ja Vagifem®
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Vagifem® ei kuitenkaan todennäköisesti vaikuta muihin lääkeaineisiin, koska sitä käytetään paikallisesti emättimessä ja se sisältää hyvin pienen annoksen estradiolia.

Raskaus ja imetys
Vagifem®-emätinpuikot on tarkoitettu vain postmenopausaalisille naisille (naisille, joiden kuukautiset ovat loppuneet). Jos tulet raskaaksi, lopeta Vagifem®-hoito ja ota yhteys lääkäriisi.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Ei tunnettua vaikutusta.


3. Miten Vagifem®-emätinpuikkoja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tämän lääkkeen käyttäminen

 • Voit aloittaa Vagifem®-emätinpuikkojen käyttämisen minä tahansa päivänä mikä on sopivin sinulle.
 • Laita emätinpuikko emättimeen asettimen avulla.

Pakkausselosteen lopussa on ‘KÄYTTÖOHJEET’, joissa kerrotaan kuinka Vagifem®-valmistetta käytetään. Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen kuin käytät Vagifem®-valmistetta.

Kuinka paljon käytetään

 • Ota yksi emätinpuikko joka päivä kahden ensimmäisen viikon ajan.
 • Sen jälkeen ota yksi emätinpuikko kahdesti viikossa. Jätä 3 tai 4 päivää jokaisen annoksen väliin.


Yleisinformaatiota vaihdevuosioireiden hoidosta

 • Kun vaihdevuosioireiden hoitoon käytetään lääkkeitä, suositellaan pienintä annosta joka lievittää oireet, mahdollisimman lyhyeksi aikaa.
 • Hoitoa tulee jatkaa vain niin kauan kun siitä saatava hyöty ylittää riskit. Keskustele tästä lääkärisi kanssa.

Jos otat enemmän Vagifem®-emätinpuikkoja kuin sinun pitäisi

 • Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.
 • Vagifem®-valmiste on tarkoitettu emättimensisäiseen paikallishoitoon. Estradioliannos on niin pieni, että emätinpuikkoja pitäisi ottaa merkittävä määrä, että saataisiin annos, joka normaalisti otetaan suun kautta tablettihoidossa.

Jos unohdat ottaa Vagifem®-emätinpuikon

 • Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Vagifem®-emätinpuikkojen käytön
Älä lopeta Vagifem®-hoitoa keskustelematta asiasta ensin lääkärisi kanssa. Hän selittää sinulle hoidon lopettamisen vaikutukset ja kertoo muista mahdollisista hoitovaihtoehdoista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset

 • Päänsärky
 • Vatsakipu
 • Verenvuoto tai vuoto emättimestä, tai epämiellyttävät tuntemukset emättimessä.

Melko harvinaiset

 • Sukuelinten sieni-infektio
 • Pahoinvointi
 • Ihottuma
 • Painon nousu
 • Kuumat aallot
 • Verenpaineen nousu.

Hyvin harvinaiset

 • Ripuli
 • Nesteen kertyminen
 • Migreenin vaikeutuminen
 • Yleistynyt yliherkkyys (esim. anafylaktinen reaktio/sokki).

Yllä olevassa luettelossa esitettyjen haittavaikutusten esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti: Hyvin yleinen (esiintyy useammalla kuin yhdellä käyttäjällä kymmenestä)
Yleinen (esiintyy 1–10 käyttäjällä sadasta)
Melko harvinainen (esiintyy 1–10 käyttäjällä tuhannesta)
Harvinainen (esiintyy 1–10 käyttäjällä 10 000:sta)
Hyvin harvinainen (esiintyy harvemmalla kuin 1 käyttäjällä 10 000:sta)
Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin)

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä systeemisessä estrogeenihoidossa:

 • Sappikivitauti
 • Erilaiset ihovaikutukset:
  • ihon värjäytymistä erityisesti kasvoissa tai kaulassa (maksaläiskiä)
  • kivuliaita, punertavia kyhmyjä ihossa (erythema nodosum)
  • ihottumaa, jossa on rengasmaisia, punertavia tai kipeitä kohtia (erythema multiforme).
    

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL55
00034 Fimea


5. Vagifem®-emätinpuikkojen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä säilytä kylmässä.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja foliossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
Tämä lääke voi aiheuttaa haittaa vesistöille.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Vagifem® sisältää

 • Vaikuttava aine on estradioli 10 mikrog (estradiolihemihydraattina). Jokainen emätinpuikko sisältää 10 mikrog estradiolia (estradiolihemihydraattina).
 • Muut aineet ovat: hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys ja magnesiumstearaatti.
 • Kalvopäällyste sisältää: hypromelloosia ja makrogoli 6000.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Jokainen emätinpuikko on asettimessa, joka on kertakäyttöinen.

Vagifem®-emätinpuikoissa on koodi NOVO 278 toisella puolella.

Pakkauskoot:
18 emätinpuikkoa asettimissa.
24 emätinpuikkoa asettimissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Tanska

Tietoja antaa:
Novo Nordisk Farma Oy, maksuton neuvontalinja novoInfo: puh. 0800 122566 tai novoinfo@novonordisk.fi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.8.2015

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean kotisivuilta: www.fimea.fi
 

KÄYTTÖOHJEET

Kuinka Vagifem®-valmistetta käytetään

1. Irrota yksi läpipainopakkaus.
Avaa se kuvan osoittamasta päästä.

2. Vie asetin varovasti emättimeen.
Pysäytä kun tunnet vastuksen (8-10 cm).

3. Vapauta emätinpuikko painamalla varovasti painonuppia, kunnes tunnet napsahduksen.
Emätinpuikko kiinnittyy välittömästi emättimen seinämään.
Se ei irtoa, kun nouset ylös tai kävelet.

4. Vedä asetin ulos ja hävitä se.


2015
Novo Nordisk A/S


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot