Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

TROSYCORT

Pfizer Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
emulsiovoide 10/10 mg/g  30 g  14.33€  477.67€/kg   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Tiokonatsoli ja hydrokortisoni.
Käyttötarkoitus Voidetta käytetään ihon sieni-infektioiden eli silsan hoitoon.
Annostus Ihottuma-alueille kahdesti päivässä.
Lääkkeen ottaminen Voidetta levitetään iholle tasaisesti ja ohuelti. Voiteen joutumista silmiin on varottava.
Vaikutustapa Tiokonatsoli tappaa sienisoluja tai estää niitä lisääntymästä. Hydrokortisoni rauhoittaa ihon tulehdusreaktiota ja kutinaa.
Haittavaikutukset Voide aiheuttaa vähän haittoja. Lievät paikalliset ihon yliherkkyysoireet ovat mahdollisia.
Raskaus ja imetys Lääkäri arvioi voiteen käytön raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.
Säilytys Säilytä huoneenlämmössä (15-25 °C).
Ulkonäkö Valkoinen tai melkein valkoinen, pehmeä, tasakoosteinen emulsiovoide.
ATC-koodi D01AC20

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Trosycort emulsiovoide
Tiokonatsoli ja hydrokortisoniasetaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Trosycort on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Trosycortia
 3. Miten Trosycortia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Trosycortin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Trosycort on ja mihin sitä käytetään

Trosycortissa on kaksi vaikuttavaa ainetta: tiokonatsoli ja hydrokortisoni.
Tiokonatsoli kuuluu imidatsolilääkkeisiin, ja se tehoaa useimpiin ihosieniin.
Hydrokortisoni kuuluu mietoihin kortikosteroideihin, ja se poistaa tulehdusta ja lievittää kutinaa.

Trosycortilla hoidetaan ihonsieni-infektioita.


2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Trosycortia

Älä käytä Trosycortia

Varoitukset ja varotoimet
Varo, ettei Trosycortia joudu silmiin.
Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Trosycortia pikkuvauvalle tai lapselle.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa, ennen kuin käytät Trosycortia raskausaikana. Etenkin käyttöä laajoille ihoalueille tai pitkään tulee välttää raskauden aikana.

Ei tiedetä, erittyykö Trosycort rintamaitoon, mutta varotoimena imetys tulisi keskeyttää hoidon ajaksi.
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä imetysaikana.

Trosycorti sisältää setyylialkoholia
Trosycort sisältää setyylialkoholia, joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).


3. Miten Trosycortia käytetään

Yleisohjeita
Sieni-infektion hoidossa on tärkeää pestä ja kuivata iho huolellisesti (myös varpaiden välit ja taipeet) joka päivä.
Jos sinulla on jalkasilsa, vältä umpinaisia, hiostavia kenkiä ja tekokuitusukkia. Vaihda sukat päivittäin.

Hoidon kesto
Jatka hoitoa, kunnes tulehdusoireet rauhoittuvat. Jatka tämän jälkeen hoitoa vielä Trosyd-emulsiovoiteella.
Jos oireesi eivät lievity selvästi noin 2 viikon hoidon jälkeen, mene lääkäriin.

Annostelu
Levitä emulsiovoidetta ihottuma-alueelle kahdesti vuorokaudessa.
Hiero emulsiovoide ihoon perusteellisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Trosycort voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Trosycort on yleensä hyvin siedetty.
Hoidon alussa saattaa ilmetä lieviä ja ohimeneviä paikallisen ärsytyksen oireita (mukaan lukien paikalliset allergiset reaktiot). Jos sinulle kehittyy yliherkkyysreaktio, lopeta hoito ja mene lääkäriin.

Yleisyysluokaltaan tuntemattomia haittavaikutuksia ovat:

 • allerginen reaktio
 • tuntoharhat
 • rakkulamuodostus, kosketusihottuma, ihon kuivuminen, kynsihäiriö (esim. kynsien värjäytyminen, kynsivallintulehdus ja kynsikipu), kutina, ihoärsytys, ihon hilseily, nokkosihottuma
 • kipu

Yleisyysluokaltaan yleinen haittavaikutus (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä sadasta) on:

 • ääreisturvotus

Yleisyysluokaltaan melko harvinaisia haittavaikutuksia (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä tuhannesta) ovat:

 • ihotulehdus, ihottuma

Anafylaktisen reaktion kaltaisia reaktioita on raportoitu potilailla, joita on hoidettu muilla lääkemuodoilla kuin iholle annettavalla valmisteella.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www?sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus? ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Trosycortin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 ºC).

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trosycort-emulsiovoide sisältää

 • Vaikuttava aine / gramma: 10 mg tiokonatsolia ja 11,2 mg hydrokortisoniasetaattia (vastaa 10 mg:aa hydrokortisonia).
 • Muut aineet: polyoksyyli 8 stearaatti, polyoksyyli 30 stearaatti, 2-oktyylidodekanoli, setyylialkoholi, glyserolimonostearaatti, bentsyylialkoholi, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valkoinen tai melkein valkoinen, pehmeä, tasakoosteinen emulsiovoide.

30 grammaa, alumiiniputkilo, polypropeenikorkki.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija
Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki

Valmistaja
Famar Orleans
Orléans, Ranska
tai
FAMAR SA
Avlona, Kreikka

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 21.3.2014


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot