Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

SIRDALUD, SIRDALUD RETARD

Novartis Finland Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 2 mg  30 fol  5.82€  0.19€/kpl  substitution-group
tabletti 2 mg  100 fol  14.81€  0.15€/kpl  substitution-group
tabletti 4 mg  30 fol  9.39€  0.31€/kpl  substitution-group
tabletti 4 mg  100 fol  24.83€  0.25€/kpl  substitution-group
depotkapseli, kova 6 mg  30 fol  20.61€  0.69€/kpl   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Titsanidiini.
Käyttötarkoitus Aivojen tai hermoston sairauksista aiheutuvat kivuliaat lihaskouristukset sekä lihasjäykkyys.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, joita suurennetaan potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan.
Lääkkeen ottaminen Lääke niellään vesilasillisen kera aterioista riippumatta. 2 mg ja 4 mg tabletit voidaan puolittaa kahteen yhtä suureen osaan. 6 mg depotkapseli niellään kokonaisena, jotta lääkeaine vapautuu tasaisesti.
Vaikutustapa Titsanidiini kuuluu lihasrelaksantteihin. Lääke kohdistaa vaikutuksensa selkäytimeen rentouttaen lihaksia ja laukaisten niiden liiallista jännitystä.
Haittavaikutukset Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat väsymys, ruoansulatuskanavan oireet, huimaus, suun kuivuminen ja huimaus. Joskus voi esiintyä myös unihäiriöitä, verenpaineen laskua ja pahoinvointia. Haittavaikutukset ovat yleensä voimakkaimmillaan hoidon alussa. Väsymys voi heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä sekä muissa vastaavissa tilanteissa. Muut väsyttävät lääkkeet ja alkoholi voivat voimistaa titsanidiinin haittavaikutuksia.
Raskaus ja imetys Lääkettä ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.
Säilytys Huoneenlämmössä (15-25 °C).
Ulkonäkö 2 mg: Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa jakouurre ja koodi “OZ” tabletin toisella puolella. Läpimitta 8 mm.
4 mg: Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa ristiuurre ja koodi “RL” tabletin toisella puolella. Läpimitta 9 mm.
6 mg retard: Valkoinen, kova liivatekapseli, koodi "Sirdalud" ja "6 mg" harmaalla.
ATC-koodi M03BX02

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Sirdalud 2 mg tabletti ja Sirdalud 4 mg tabletti
Sirdalud Retard 6 mg depotkapseli, kova

titsanidiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1.  Mitä Sirdalud/Sirdalud Retard on ja mihin sitä käytetään
 2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta
 3.  Miten Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta käytetään
 4.  Mahdolliset haittavaikutukset
 5.  Sirdalud/Sirdalud Retard -valmisteen säilyttäminen
 6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Sirdalud/Sirdalud Retard on ja mihin sitä käytetään

Sirdalud -tabletteja käytetään

 • kivuliaiden (tahdottomien) lihaskouristusten (spasmien) hoidossa,
  • kun ne johtuvat selkärangan vaivoista, esim. ristiselkäkipu, niskan jäykkyys
  • leikkauksen (esim. nikamavälilevyn esiinluiskahdus tai lonkan krooninen tulehduksellinen sairaus) jälkeen.

Sirdalud -tabletteja ja Sirdalud Retard -depotkapseleita käytetään

 • neurologisista häiriöistä johtuvaan lihasten jäykkyyden hoitoon, esim. multippeliskleroosissa, kroonisessa myelopatiassa, selkärangan degeneratiivisissa sairauksissa, aivohalvauksessa ja CP-oireyhtymässä.

Sirdalud/Sirdalud Retard -valmisteiden vaikuttava aine, titsanidiini, on keskushermoston kautta vaikuttava luurankolihasten jännitystä vähentävä aine. Se vaikuttaa pääasiallisesti selkäytimeen ja vähentää lihasten liiallista jäykkyyttä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta

Älä käytä Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta:

 •  jos olet allerginen titsanidiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 •  jos sinulla on vaikea maksasairaus
 •  jos käytät fluvoksamiinia (masennuksen hoitoon käytettävä lääke) sisältäviä lääkkeitä
 •  jos käytät siprofloksasiinia (infektioiden hoitoon käytettävä antibiootti) sisältäviä lääkkeitä.

Kerro lääkärille, jos joku edellä olevista koskee sinua, äläkä ota Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta.
Jos epäilet olevasi allerginen, kysy neuvoa lääkäriltä.

Varoitukset ja varotoimet

 • Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta, jos otat tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Sirdalud/Sirdalud Retard).
 • Sirdalud/Sirdalud Retard voi aiheuttaa voimakkaan verenpaineen laskun, joka voi ilmetä tajunnan menetyksenä tai verenkiertohäiriöinä.
 • Älä muuta tai lopeta lääkitystä kysymättä ensin lääkäriltä (ks. myös kohta 3: Jos lopetat Sirdalud/Sirdalud Retard -valmisteen ottamisen).
 •  Jos sinulla on maksan vajaatoiminnan oireita (esim. selittämätöntä pahoinvointia, ruokahaluttomuutta (anoreksia) tai väsymystä, kerro niistä lääkärille. Hän määrää verikokeet maksan toiminnan tarkistamiseksi ja päättää, lopetatko vai jatkatko Sirdalud/Sirdalud Retard -hoitoa. Lääkäri tarkistaa maksan toiminnan, jos käytät 12 mg tai suurempaa annosta päivässä.
 • Kerro lääkärille, jos sinulla on munuaisvaivoja, koska lääkäri tällöin mahdollisesti pienentää Sirdalud/Sirdalud Retard -annostasi.

Jos joku edellä olevista koskee sinua, kerro lääkärille ennen kuin otat Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta.

Iäkkäät
Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta iäkkäille potilaille.

Lapset ja nuoret
Sirdalud/Sirdalud Retard -valmisteen käyttöä lapsille ei suositeta.

Muut lääkevalmisteet ja Sirdalud/Sirdalud Retard
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotain seuraavista:

 • Verenpainelääkkeet, mukaan lukien diureetit (kohonneen verenpaineen hoitoon).
 • Unilääkkeet ja vahvat kipulääkkeet, koska Sirdalud/Sirdalud Retard voi lisätä niiden rauhoittavaa vaikutusta.
 • Rytmihäiriölääkkeet (epäsäännöllisen sydämen rytmin hoitoon) ja muut lääkkeet (mm. masennuslääkket ja eräät antihistamiinit), joilla voi olla sydämen toimintaan epätoivottu vaikutus, jota sanotaan QT-välin pidentymiseksi.
 • Simetidiini (pohjukaissuoli- tai mahahaavan hoitoon).
 • Fluorokinolonit ja rifampisiini (infektioiden hoitoon käytettäviä antibiootteja).
 • Rofekoksibi (kivun ja tulehduksen hoitoon).
 • Oraaliset ehkäisyvalmisteet.
 • Tiklopidiini (halvausriskin alentamiseen).
 • Jos tupakoit paljon (yli 10 savuketta päivässä).
 • Eräät allergialääkkeet.
 • Eräät psyykenlääkkeet.
 • Lääkkeet, joiden vaikutustapa on sama kuin Sirdalud/Sirdalud Retard -valmisteella (ns. alfa-2-adrenergiset agonistit) kuten klonidiini.

Koska alkoholi saattaa voimistaa Sirdalud/Sirdalud Retard -valmisteen rauhoittavaa vaikutusta, sinun ei pitäisi nauttia alkoholia Sirdalud/Sirdalud Retard -hoidon aikana.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta ei tule käyttää, jos olet raskaana. Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Lääkäri keskustelee kanssasi Sirdalud/Sirdalud Retard -valmisteen käytön mahdollisista riskeistä raskauden aikana.

Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta ei tule käyttää, jos imetät. Lääkäri keskustelee kanssasi Sirdalud/Sirdalud Retard -valmisteen käytön mahdollisista riskeistä imetysaikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Jos Sirdalud/Sirdalud Retard aiheuttaa sinulle huimausta tai jos tunnet hypotonian (alhaisen verenpaineen) oireita (esim. kylmää hikeä, huimausta), sinun ei pidä kuljettaa ajoneuvoa eikä työskennellä tarkkuutta vaativien koneiden parissa.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Sirdalud-tabletit sisältävät laktoosia
Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Sirdalud Retard -depotkapselit sisältävät sakkaroosia
Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kivuliaiden lihasspasmien hoito
Tabletit
Tabletteina otetaan 2 – 4 mg kolme kertaa vuorokaudessa. Vaikeissa tapauksissa voidaan illalla ottaa lisäksi 2 tai 4 mg.

Neurologisiin sairauksiin liittyvä lisääntynyt lihasten jäykkyys
Annostus sovitetaan sinulle yksilöllisesti.
Tabletit
Hoidon alussa vuorokausiannos ei saa olla suurempi kuin 6 mg annettuna kolmena osa-annoksena. Annosta voidaan suurentaa asteittain kahdesti viikossa tai viikon välein 2 - 4 mg.

Paras hoitovaste saadaan yleensä 12 – 24 mg:n vuorokausiannoksella, jaettuna 3 tai 4 osa-annokseen. Enimmäisannos on 36 mg vuorokaudessa.

Depotkapselit
Suositettu alkuannos on yksi 6 mg:n depotkapseli vuorokaudessa. Tämän jälkeen annosta voidaan suurentaa asteittain yhdellä depotkapselilla kahdesti viikossa tai viikon välein enimmäisannokseen 24 mg vuorokaudessa. Useimmille potilaille 12 mg (kaksi depotkapselia) kerran vuorokaudessa on riittävä annos.

Lääkäri määrää sinulle yksilöllisesti sopivan Sirdalud- tai Sirdalud Retard -annoksen.

Lääkäri voi suurentaa tai pienentää annostasi riippuen hoitovasteestasi.

Miten Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta otetaan
Sirdalud tabletit:
tabletit otetaan 3 kertaa vuorokaudessa. Vakavissa tapauksissa lääkärisi voi määrätä sinua ottamaan lisäannoksen yöksi.

Sirdalud Retard depotkapselit: depotkapselit otetaan kerran vuorokaudessa. Vaikuttavan aineen hidas vapautuminen depotkapselista mahdollistaa lääkkeen ottamisen kerran vuorokaudessa.

Jos unohdat ottaa Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta
Ota annos niin pian kuin muistat, mutta älä ota sitä, jos seuraavaan annokseen on vähemmän kuin 2 tuntia. Ota tässä tapauksessa seuraava annos tavalliseen aikaan.

Jos otat enemmän Sirdalud/Sirdalud Retard -valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos lopetat Sirdalud/Sirdalud Retard -valmisteen ottamisen
Älä muuta tai lopeta hoitoa kysymättä ensin lääkäriltäsi. Lääkäri haluaa ehkä vähentää annosta asteittain ennen lääkkeen lopettamista kokonaan. Se estää tilaasi huonontumasta ja vähentää mahdollisia lopettamiseen liittyviä oireita, kuten hypertoniaa (kohonnut verenpaine, päänsärky, huimaus), takykardiaa (liian nopea sydämen syke).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lihasspasmien hoitoon suositettujen pienten annosten aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja lyhytaikaisia. Niihin kuuluvat uneliaisuus, huimaus, suun kuivuminen, pahoinvointi, vatsavaivat, seerumin transaminaasiarvojen (kuvaavat maksan toimintaa) ohimenevä kohoaminen sekä verenpaineen lievä lasku.

Neurologisten sairauksien hoitoon suositettujen suurempien annosten yhteydessä nämä haittavaikutukset ovat voimakkaampia, mutta harvoin niin vakavia, että hoito joudutaan lopettamaan. Lisäksi voi esiintyä lihasheikkoutta, unihäiriöitä ja aistiharhoja. Matalaa verenpainetta ja hidasta sykettä on myös havaittu. Äkillistä maksatulehdusta ja maksan vajaatoimintaa on todettu erittäin harvoin. Jos sinulla ilmenee selittämätöntä pahoinvointia, painon laskua tai voimakasta väsymystä, kerro asiasta lääkärille.

Jotkut haittavaikutukset voivat olla vakavia

 • Hepatiitti, maksan vajaatoiminta, hypotonia, hallusinaatiot, sekavuustila

Jos sinulle tulee joku näistä, kerro välittömästi lääkärille.

Jotkut haittavaikutukset ovat hyvin yleisiä
Näitä haittavaikutuksia saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä.

 • Uneliaisuus, väsymys, huimaus, vatsavaivat, suun kuivuminen, lihasheikkous

Jos sinulle tulee joku näistä voimakkaana, kerro lääkärille.

Jotkut haittavaikutukset ovat yleisiä
Näitä haittavaikutuksia saattaa esiintyä 1-10 potilaalla sadasta.

 • Unettomuus, unihäiriöt, verenpaineen aleneminen, pahoinvointi, tilapäinen seerumin transaminaasiarvojen kohoaminen

Jos sinulle tulee joku näistä voimakkaana, kerro lääkärille.

Jotkut haittavaikutukset ovat melko harvinaisia
Näitä haittavaikutuksia saattaa esiintyä 1-10 potilaalla tuhannesta.

 • Sydämen sykkeen harveneminen

Jos sinulle tulee tätä voimakkaana, kerro lääkärille.

Joidenkin haittavaikutusten esiintymistiheys on tuntematon

 • Vatsakipu, oksentelu, kutina, puheen epäselvyys, allergiset reaktiot

Jos sinulle tulee joku näistä voimakkaana, kerro lääkärille.

Muita ilmoitettuja haittavaikutuksia

 • Voimien väheneminen, näön hämärtyminen

Jos sinulle tulee joku näistä voimakkaana, kerro lääkärille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www?sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus? ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Sirdalud/Sirdalud Retard -valmisteen säilyttäminen

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä depotkapselit huoneenlämmössä (15 - 25 °C).
Säilytä tabletit alle 25 °C.
Säilytä alkuperäispakkauksessa.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Sirdalud/Sirdalud Retard sisältää

 • Vaikuttava aine on titsanidiinihydrokloridi
 • Muut aineet ovat:

Sirdalud tabletit: vedetön kolloidinen piidioksidi, steariinihappo, mikrokiteinen selluloosa ja vedetön laktoosi.

 • Sirdalud Retard kovat depotkapselit: etyyliselluloosa, sellakka, talkki, maissitärkkelys, sakkaroosi, titaanidioksidi (E 171), liivate ja musta rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Sirdalud 2 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa jakouurre ja koodi ”OZ” tabletin toisella puolella. Läpimitta 8 mm. 30 ja 100 tablettia.
Sirdalud 4 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa ristiuurre ja koodi ”RL” tabletin toisella puolella. Läpimitta 9 mm. 30 ja 100 tablettia.
Sirdalud Retard 6 mg depotkapseli: Valkoinen, kova liivatekapseli, koodi ”Sirdalud” ja ”6mg” harmaalla. 30 depotkapselia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.12.2015


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot