Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

SIRDALUD, SIRDALUD RETARD

Novartis Finland Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (14.10.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 2 mg  30 fol  5.82€  0.19€/kpl  substitution-group
tabletti 2 mg  100 fol  14.81€  0.15€/kpl  substitution-group
tabletti 4 mg  30 fol  9.39€  0.31€/kpl  substitution-group
tabletti 4 mg  100 fol  24.83€  0.25€/kpl  substitution-group
depotkapseli, kova 6 mg  30 fol  20.61€  0.69€/kpl   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Titsanidiini.
Käyttötarkoitus Aivojen tai hermoston sairauksista aiheutuvat kivuliaat lihaskouristukset sekä lihasjäykkyys.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, joita suurennetaan potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan.
Lääkkeen ottaminen Lääke niellään vesilasillisen kera aterioista riippumatta. 2 mg ja 4 mg tabletit voidaan puolittaa kahteen yhtä suureen osaan. 6 mg depotkapseli niellään kokonaisena, jotta lääkeaine vapautuu tasaisesti.
Vaikutustapa Titsanidiini kuuluu lihasrelaksantteihin. Lääke kohdistaa vaikutuksensa selkäytimeen rentouttaen lihaksia ja laukaisten niiden liiallista jännitystä.
Haittavaikutukset Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat väsymys, ruoansulatuskanavan oireet, huimaus, suun kuivuminen ja huimaus. Joskus voi esiintyä myös unihäiriöitä, verenpaineen laskua ja pahoinvointia. Haittavaikutukset ovat yleensä voimakkaimmillaan hoidon alussa. Väsymys voi heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä sekä muissa vastaavissa tilanteissa. Muut väsyttävät lääkkeet ja alkoholi voivat voimistaa titsanidiinin haittavaikutuksia.
Raskaus ja imetys Lääkettä ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.
Säilytys Huoneenlämmössä (15-25 °C).
Ulkonäkö 2 mg: Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa jakouurre ja koodi “OZ” tabletin toisella puolella. Läpimitta 8 mm.
4 mg: Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa ristiuurre ja koodi “RL” tabletin toisella puolella. Läpimitta 9 mm.
6 mg retard: Valkoinen, kova liivatekapseli, koodi "Sirdalud" ja "6 mg" harmaalla.
ATC-koodi M03BX02

PAKKAUSSELOSTE

Sirdalud 2 mg tabletti ja Sirdalud 4 mg tabletti

Sirdalud Retard 6 mg depotkapseli, kova

Titsanidiinihydrokloridi

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

Tässä selosteessa esitetään:

 1. Mitä Sirdalud on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Sirdaludia
 3. Miten Sirdaludia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Sirdaludin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. MITÄ SIRDALUD/SIRDALUD RETARD ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Sirdalud -tabletteja käytetään kivuliaiden (tahdottomien) lihaskouristusten (spasmien) hoidossa,

 • kun ne johtuvat selkärangan vaivoista, esim. ristiselkäkipu, niskan jäykkyys
 • leikkauksen (esim. nikamavälilevyn esiinluiskahdus tai lonkan krooninen tulehduksellinen sairaus) jälkeen.

Sirdalud -tabletteja ja Sirdalud Retard -depotkapseleita käytetään

neurologisista häiriöistä johtuvaan lihasten jäykkyyden hoitoon,

esim. multippeliskleroosissa, kroonisessa myelopatiassa, selkärangan degeneratiivisissa sairauksissa, aivohalvauksessa ja CP-oireyhtymässä.

Sirdalud/Sirdalud Retard -valmisteiden vaikuttava aine, titsanidiini, on keskushermoston kautta vaikuttava luurankolihasten jännitystä vähentävä aine. Se vaikuttaa pääasiallisesti selkäytimeen ja vähentää lihasten liiallista jäykkyyttä.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT SIRDALUDIA/SIRDALUD RETARDIA

Älä käytä Sirdaludia/Sirdalud Retardia:

 • jos olet allerginen (yliherkkä) titsanidiinille tai jollekin Sirdaludin/Sirdalud Retardin muulle aineelle.
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus.
 • jos käytät fluvoksamiinia (masennuksen hoitoon käytettävä lääke) sisältäviä lääkkeitä.
 • jos käytät siprofloksasiinia (infektioiden hoitoon käytettävä antibiootti) sisältäviä lääkkeitä.

Kerro lääkärille, jos joku edellä olevista koskee sinua, äläkä ota Sirdaludia/Sirdalud Retardia.

Jos epäilet olevasi allerginen, kysy neuvoa lääkäriltä.

Ole erityisen varovainen Sirdaludin/Sirdalud Retardin suhteen

 • Ennen kuin otat Sirdaludia, kerro lääkärille, jos otat tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä (ks. kohta Muiden lääkkeiden käyttö).
 • Sirdalud voi aiheuttaa voimakkaan verenpaineen laskun, joka voi ilmetä tajunnan menetyksenä tai verenkiertohäiriöinä.
 • Älä muuta tai lopeta lääkitystä kysymättä ensin lääkäriltä (ks. myös kohta 3: Jos lopetat Sirdaludin ottamisen).
 • Jos sinulla on maksan vajaatoiminnan oireita (esim. selittämätöntä pahoinvointia, ruokahaluttomuutta (anoreksia) tai väsymystä, kerro niistä lääkärille. Hän määrää verikokeet maksan toiminnan tarkistamiseksi ja päättää, lopetatko vai jatkatko Sirdalud -hoitoa. Lääkäri tarkistaa maksan toiminnan, jos käytät 12 mg tai suurempaa annosta päivässä.
 • Kerro lääkärille, jos sinulla on munuaisvaivoja, koska lääkäri tällöin mahdollisesti pienentää Sirdalud/Sirdalud Retard -annostasi.
 • Jos sinulla on vaikea perinnöllinen intoleranssi maitosokereille (esim. laktoosille). Sirdalud –tabletit sisältävät laktoosia.
 • Sirdalud Retard -depotkapselit sisältävät sakkaroosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin puutos, ei tule käyttää tätä lääkettä.

Jos joku edellä olevista koskee sinua, kerro lääkärille ennen kuin otat Sirdaludia/Sirdalud Retardia.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotain seuraavista:

 • Verenpainelääkkeet, mukaan lukien diureetit (kohonneen verenpaineen hoitoon).
 • Unilääkkeet ja vahvat kipulääkkeet, koska Sirdalud voi lisätä niiden rauhoittavaa vaikutusta.
 • Rytmihäiriölääkkeet (epäsäännöllisen sydämen rytmin hoitoon) ja muut lääkkeet (mm. masennuslääkket ja eräät antihistamiinit), joilla voi olla sydämen toimintaan epätoivottu vaikutus, jota sanotaan QT-välin pidentymiseksi.
 • Simetidiini (pohjukaissuoli- tai mahahaavan hoitoon).
 • Fluorokinolonit ja rifampisiini (infektioiden hoitoon käytettäviä antibiootteja).
 • Rofekoksibi (kivun ja tulehduksen hoitoon).
 • Oraaliset ehkäisyvalmisteet.
 • Tiklopidiini (halvausriskin alentamiseen).
 • Jos tupakoit paljon (yli 10 savuketta päivässä).
 • Eräät allergialääkkeet.
 • Eräät psyykenlääkkeet.
 • Lääkkeet, joiden vaikutustapa on sama kuin Sirdalud-valmisteilla (ns. alfa-2-adrenergiset agonistit) kuten klonidiini.

Koska alkoholi saattaa voimistaa Sirdaludin rauhoittavaa vaikutusta, sinun ei pitäisi nauttia alkoholia Sirdalud/Sirdalud Retard -hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Sirdaludia/Sirdalud Retardia ei tule käyttää, jos olet raskaana. Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Lääkäri keskustelee kanssasi Sirdaludin/Sirdalud Retardin käytön mahdollisista riskeistä raskauden aikana.

Sirdaludia/Sirdalud Retardia ei tule käyttää, jos imetät. Lääkäri keskustelee kanssasi Sirdaludin/Sirdalud Retardin käytön mahdollisista riskeistä imetysaikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos Sirdalud/Sirdalud Retard aiheuttaa sinulle huimausta tai jos tunnet hypotonian (alhaisen verenpaineen) oireita (esim. kylmää hikeä, huimausta), sinun ei pidä kuljettaa ajoneuvoa eikä työskennellä tarkkuutta vaativien koneiden parissa.

Vanhukset

Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä Sirdaludia/Sirdalud Retardia iäkkäille potilaille.

Lapset ja nuoret

Sirdaludin/Sirdalud Retardin käyttöä lapsille ei suositeta.

3. MITEN SIRDALUDIA/SIRDALUD RETARDIA KÄYTETÄÄN

Ota Sirdaludia/Sirdalud Retardia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kivuliaiden lihasspasmien hoito

Tabletit

Tabletteina otetaan 2 – 4 mg kolme kertaa vuorokaudessa. Vaikeissa tapauksissa voidaan illalla ottaa lisäksi 2 tai 4 mg.

Neurologisiin sairauksiin liittyvä lisääntynyt lihasten jäykkyys

Annostus sovitetaan sinulle yksilöllisesti.

Tabletit

Hoidon alussa vuorokausiannos ei saa olla suurempi kuin 6 mg annettuna kolmena osa-annoksena. Annosta voidaan suurentaa asteittain kahdesti viikossa tai viikon välein

2 - 4 mg.

Paras hoitovaste saadaan yleensä 12 – 24 mg:n vuorokausiannoksella, jaettuna 3 tai 4 osa-annokseen. Enimmäisannos on 36 mg vuorokaudessa.

Depotkapselit

Suositettu alkuannos on yksi 6 mg:n depotkapseli vuorokaudessa. Tämän jälkeen annosta voidaan suurentaa asteittain yhdellä depotkapselilla kahdesti viikossa tai viikon välein enimmäisannokseen 24 mg vuorokaudessa. Useimmille potilaille 12 mg (kaksi depotkapselia) kerran vuorokaudessa on riittävä annos.

Lääkäri määrää sinulle yksilöllisesti sopivan Sirdalud- tai Sirdalud Retard -annoksen.

Lääkäri voi suurentaa tai pienentää annostasi riippuen hoitovasteestasi.

Miten Sirdaludia/Sirdalud Retardia otetaan

Sirdalud tabletit: tabletit otetaan 3 kertaa vuorokaudessa. Vakavissa tapauksissa lääkärisi voi määrätä sinua ottamaan lisäannoksen yöksi.

Sirdalud Retard depotkapselit: depotkapselit otetaan kerran vuorokaudessa. Vaikuttavan aineen hidas vapautuminen depotkapselista mahdollistaa lääkkeen ottamisen kerran vuorokaudessa.

Jos unohdat ottaa Sirdaludia/Sirdalud Retardia

Ota annos niin pian kuin muistat, mutta älä ota sitä, jos seuraavaan annokseen on vähemmän kuin 2 tuntia. Ota tässä tapauksessa seuraava annos tavalliseen aikaan.

Jos otat enemmän Sirdaludia/Sirdalud Retardia kuin sinun pitäisi

Jos vahingossa olet ottanut liian suuren annoksen, ota välittömästi yhteys lääkäriin, myrkytystietokeskukseen, lähimpään terveyskeskukseen tai sairaalaan.

Jos lopetat Sirdaludin/Sirdalud Retardin ottamisen

Älä muuta tai lopeta hoitoa kysymättä ensin lääkäriltäsi. Lääkäri haluaa ehkä vähentää annosta asteittain ennen lääkkeen lopettamista kokonaan. Se estää tilaasi huonontumasta ja vähentää mahdollisia lopettamiseen liittyviä oireita, kuten hypertoniaa (kohonnut verenpaine, päänsärky, huimaus), takykardiaa (liian nopea sydämen syke).

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Sirdalud/Sirdalud Retard voi myös aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lihasspasmien hoitoon suositettujen pienten annosten aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja lyhytaikaisia. Niihin kuuluvat uneliaisuus, huimaus, suun kuivuminen, pahoinvointi, vatsavaivat, seerumin transaminaasiarvojen (kuvaavat maksan toimintaa) ohimenevä kohoaminen sekä verenpaineen lievä lasku.

Neurologisten sairauksien hoitoon suositettujen suurempien annosten yhteydessä nämä haittavaikutukset ovat voimakkaampia, mutta harvoin niin vakavia, että hoito joudutaan lopettamaan. Lisäksi voi esiintyä lihasheikkoutta, unihäiriöitä ja aistiharhoja. Matalaa verenpainetta ja hidasta sykettä on myös havaittu. Äkillistä maksatulehdusta ja maksan vajaatoimintaa on todettu erittäin harvoin. Jos sinulla ilmenee selittämätöntä pahoinvointia, painon laskua tai voimakasta väsymystä, kerro asiasta lääkärille.

Jotkut haittavaikutukset voivat olla vakavia

 • Hepatiitti, maksan vajaatoiminta, hypotonia, hallusinaatiot, sekavuustila

Jos sinulle tulee joku näistä, kerro välittömästi lääkärille.

Jotkut haittavaikutukset ovat hyvin yleisiä

Näitä haittavaikutuksia saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä.

 • Uneliaisuus, väsymys, huimaus, vatsavaivat, suun kuivuminen, lihasheikkous

Jos sinulle tulee joku näistä voimakkaana, kerro lääkärille.

Jotkut haittavaikutukset ovat yleisiä

Näitä haittavaikutuksia saattaa esiintyä 1-10 potilaalla sadasta.

 • Unettomuus, unihäiriöt, verenpaineen aleneminen, pahoinvointi, tilapäinen seerumin transaminaasiarvojen kohoaminen

Jos sinulle tulee joku näistä voimakkaana, kerro lääkärille.

Jotkut haittavaikutukset ovat melko harvinaisia

Näitä haittavaikutuksia saattaa esiintyä 1-10 potilaalla tuhannesta.

 • Sydämen sykkeen harveneminen

Jos sinulle tulee tätä voimakkaana, kerro lääkärille.

Muita ilmoitettuja haittavaikutuksia

 • Voimien väheneminen, näön hämärtyminen

Jos sinulle tulee joku näistä voimakkaana, kerro lääkärille.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. SIRDALUDIN/SIRDALUD RETARDIN SÄILYTTÄMINEN

 • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Säilytä depotkapselit huoneenlämmössä (15 - 25 °C).
 • Säilytä tabletit alle °C
 • Säilytä alkuperäispakkauksessa.
 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Sirdalud/Sirdalud Retard sisältää

 • Vaikuttava aine on titsanidiinihydrokloridi
 • Muut aineet ovat:
  • Sirdalud tabletit: vedetön kolloidinen piidioksidi, steariinihappo, mikrokiteinen selluloosa ja vedetön laktoosi.
  • Sirdalud Retard kovat depotkapselit: etyyliselluloosa, sellakka, talkki, maissitärkkelys, sakkaroosi, titaanidioksidi (E 171), liivate ja musta rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Sirdalud 2 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa jakouurre ja koodi ”OZ” tabletin toisella puolella. Läpimitta 8 mm. 30 ja 100 tablettia.

Sirdalud 4 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa ristiuurre ja koodi ”RL” tabletin toisella puolella. Läpimitta 9 mm. 30 ja 100 tablettia.

Sirdalud Retard 6 mg depotkapseli: Valkoinen, kova liivatekapseli, koodi ”Sirdalud” ja ”6mg” harmaalla. 30 depotkapselia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

2.8.2011


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot