Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

SELEXID

LEO Pharma Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti, kalvopäällysteinen 200 mg  14 fol  11.18€  0.80€/kpl  substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 400 mg  10 fol  11.47€  1.15€/kpl   
tabletti, kalvopäällysteinen 400 mg  15 fol  16.72€  1.11€/kpl   
tabletti, kalvopäällysteinen 400 mg  20 fol  21.97€  1.10€/kpl   
tabletti, kalvopäällysteinen 200 mg  20 fol  13.07€  0.65€/kpl  substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 200 mg  30 fol  16.72€  0.56€/kpl  substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 200 mg  100 fol  82.34€  0.82€/kpl  substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Pivmesillinaami.
Käyttötarkoitus Bakteerien aiheuttamien virtsatietulehduksien hoito.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan.
Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään kokonaisina runsaan vesilasillisen kera, mieluimmin aterian yhteydessä. Hoidon kannalta on edullista, jos muutoinkin juo vettä tavanomaista enemmän.
Vaikutustapa Pivmesillinaami tappaa bakteereita. Lääke tehoaa parhaiten, kun sitä on elimistössä tarpeeksi suuria määriä ja riittävän pitkään. Tämän vuoksi kuuri kannattaa ottaa loppuun ja noudattaa muutoinkin annostusohjetta mahdollisimman tarkoin.
Haittavaikutukset Joskus voi esiintyä ruoansulatuskanavan oireita, kuten pahoinvointia, ruokahaluttomuutta tai ripulia. Allergiset reaktiot, kuten ihottumat, ovat mahdollisia, mutta harvinaisia.
Raskaus ja imetys Lääkettä voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.
Säilytys Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä (+ 15-25 C).
Ulkonäkö 200 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä, kuperapintainen, kalvopäällysteinen tabletti, toisella puolella painettu leijona, toisella puolella numerosarja 137.
400 mg tabletti: Valkoinen, kapselin muotoinen, kalvopäällysteinen tabletti.
ATC-koodi J01CA08


PAKKAUSSELOSTE

Selexid® 200 mg ja 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Pivmesillinaamihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla onkysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Selexid® on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Selexid® tabletteja
3. Miten Selexid® tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Selexid® tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Selexid® on ja mihin sitä käytetään

Selexid® on antibiootti, joka kuuluu penisilliinilääkeryhmään.
Selexid® tappaa virtsatietulehduksia aiheuttavia bakteereja. Jos tulehdusta ei hoideta, bakteerit jatkavat lisääntymistä elimistössäsi. Tulehdus voi tehdä sinut todella huonovointiseksi ja saattaa jopa olla hengenvaarallinen.

Selexid valmistetta käytetään virtsarakon tai virtsaputken tulehdusten (virtsatieinfektiot) hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Selexid® tabletteja

Älä käytä Selexid® tabletteja
- jos olet allerginen pivmesillinaamille tai lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos olet allerginen muille antibiooteille, kuten penisilliinille tai kefalosporiineille
- jos sinulla on todettu hidastunut ruokatorven toiminta (ruokatorven ahtauma tai muita muutoksia ruuansulatuskanavassa)
- jos tiedät, että sinulla on sairaus, joka saattaa aiheuttaa karnitiini-nimisen aineen puutosta elimistössäsi.
- Jos tätä lääkettä on määrätty alle 6-vuotiaalle.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Selexid tabletteja.
Ennen hoidon aloittamista kerro lääkärille:
- jos käytä epilepsian hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä: valproaattihappoa tai valproaattia
- jos olet käyttänyt lääkettä pitkään (lisää karnitiinivajauksen riskiä).

Muut lääkevalmisteet ja Selexid
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos käytät seuraavia lääkkeitä:
- probenesidi (kihdin hoitoon). Tämä voi lisätä Selexid tablettien tehoa
- metotreksaatti (reuman, syövän hoitoon)
- valproaatti (epilepsian hoitoon).

Selexid ruuan ja juoman kanssa.
Juo vähintään puoli lasillista vettä, kun otat Selexid tabletin. On tärkeää juoda runsaasti nestettä lääkkeen oton yhteydessä ja hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa. Tämä ehkäisee tabletin juuttumista ruokatorveen.
Ruokailu ei vaikuta Selexid tabletin imeytymiseen.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Raskaus
Valmistetta voi käyttää raskauden aikana.

Imetys
Valmistetta voi käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys
Hedelmällisyyteen liittyviä kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Selexid tabletilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Tarkista lääkäriltäsi, jos sinusta tuntuu, että jokin haittavaikutus haittaa ajokykyäsi tai koneiden käyttökykyä.

3. Miten Selexid tabletteja käytetään

Käytä Selexid valmistetta juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Selexid tabletteja tulee ottaa
Lääkärisi kertoo sinulle kuinka monta tablettia sinun tulee ottaa tai antaa lapsellesi. Lääkäri kertoo myös kuinka usein lääkettä otetaan.

Aikuiset:
Suositeltu annos äkillisessä virtsarakkotulehduksessa on yksi 200 mg tabletti kolmesti päivässä.
Jos sinulla on vaikea virtsatietulehdus lääkäri voi kehottaa sinua ottamaan yhden 400 mg tabletin kolmesti päivässä.

Lapset:
Annos riippuu lapsen painosta.

Lapset, alle 40 kg, yli 6-vuotiaat: 20 - 40 mg /kg/päivä jaettuna kolmeen annokseen, korkeintaan 1200 mg päivässä.

Tabletit tulee niellä kokonaisina runsaan nestemäärän kera. Lääkkeen ottamista tulee välttää juuri ennen nukkumaan menoa.
Lääkäri määrää hoitokuurin pituuden.

Jos käytät enemmän Selexid tabletteja kuin sinun pitäisi
Yliannostapauksista ei ole kokemusta, mutta liian suuri annos voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua tai
mahakatarria. Kysy neuvoa lääkäriltä, terveyskeskuksesta tai Myrkytystietokeskuksesta, puh. (09) 471 977.

Jos unohdat käyttää Selexid tabletteja
Jos unohdat ottaa lääkkeesi, ota lääke heti kun muistat. Juo aina vähintään puoli lasillista vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin. Ota seuraava annos normaaliin aikaan.

Jos lopetat Seledix tablettien käytön
On erittäin tärkeä noudattaa lääkärin antamia ohjeita. Sinun tulee syödä kuuri loppuun, vaikka tuntisitkin olosi jo paremmaksi. Muutoin oireet voivat palata uudelleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Selexid voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tärkeitä oireita, jotka sinun tulee huomioida:
Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee mitään näistä oireista:
- Sinun on vaikea hengittää
- Kasvot tai kurkku turpoaa
- Iholle ilmestyy voimakasta ihottumaa tai iholle ilmestyy turvonneita alueita.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia:

Yleiset (esiintyy useammalla kuin 1 henkilöllä 100:sta)
- Ripuli (voi johtua paksusuolen tulehtumisesta)
- Oksentelu
- Pahoinvointi
- Vatsavaivat

Melko harvinaiset (esiintyy 1-10 henkilöllä 1000:sta)
- Ihottuma
- Väsymys
- Päänsärky
- Huimaus

Muita haittavaikutuksia, joiden yleisyys ei ole tiedossa
- Verenkuvan tai maksa-arvojen muutokset
- Suun tai ruokatorven haavauma(t), ruokatorven tulehdus
- Maksan toiminnan häiriöt
- Anafylaktiset reaktiot
- Lihasheikkous tai lihaskato. Väsymys tai tarmottomuus. Karnitiinin puute elimistössä voi aiheuttaa näitä oireita.
- Nokkosihottuma
- Angioödeema (kurkun, kasvojen, huulten ja suun äkillinen turpoaminen)

Jos haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Selexid tablettien säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (lyhenne EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Selexid tabletti sisältää

- Vaikuttava aine on pivmesillinaamihydrokloridi. Yksi Selexid 200 mg tabletti sisältää 200 mg pivmesillinaamihydrokloridia ja yksi Selexid 400 mg tabletti sisältää 400 mg pivmesillinaamihydrokloridia.

- Muut aineet ovat hydroksipropyyliselluloosa, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi, simetikoni (emulsio) ja synteettinen parafiini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Selexid 200 mg tabletti on valkoinen tabletti. Toisella puolella tablettia on painettu leijonan kuva, toisella puolella on luku 137. Pakkauskoot: 14, 20, 30 ja 100 tablettia läpipainopakkauksessa

Selexid 400 mg tabletti on valkoinen, kapselin muotoinen tabletti.
10, 15 ja 20 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija:
LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Tanska

Valmistaja:
Recipharm Strängnäs AB, Mariefredsvägen 35, S-645 41 Strängnäs, Ruotsi

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
LEO Pharma Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa, puh. 020 721 8440.

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi: 10.12.2012


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot