Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

PYRVIN

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (12.06.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti, kalvopäällysteinen 100 mg  6 kpl  12.13€     
tabletti, kalvopäällysteinen 100 mg  20 kpl  31.88€     

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Pyrviini.
Käyttötarkoitus Pyrviiniä käytetään kihomatojen häätöön.
Annostus Tabletteja otetaan yksi jokaista 10 - 15 painokiloa kohti, esimerkiksi yli 70-kiloinen aikuinen ottaa 6 tablettia. Tehon ei ole todettu lisääntyvän 6 tablettia ylittävillä annoksilla. Lääke otetaan kerralla. Lääkityksen voi tarpeen vaatiessa uusia 14 vuorokauden kuluttua.
Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään kokonaisina runsaan nesteen kera. Tarvittaessa, esimerkiksi pieniä lapsia hoidettaessa tabletin voi halkaista tai pilkkoa, jolloin toisaalta sen suolistoa värjäävä vaikutus voimistuu.
Vaikutustapa Lääkettä kertyy kihomatoon, joka veltostuu ja poistuu ruoansulatuskanavasta.
Haittavaikutukset Lääkkeellä ei tavallisesti ole haittavaikutuksia. Joskus saattaa esiintyä pahoinvointia tai muita vatsaoireita. Ulosteet värjäytyvät hoidon aikana kirkkaan punaisiksi. Väri lähtee vaatteista tavallisilla pesuaineilla.
Raskaus ja imetys Lääkkeen käytöstä raskauden ja imetyksen aikana on syytä neuvotella lääkärin kanssa.
Säilytys Säilytä alle 25 °C.
Ulkonäkö Punainen, pyöreä, kupera tabletti.
ATC-koodi P02CX01

PAKKAUSSELOSTE

Pyrvin 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Pyrviiniembonaatti

Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää lääkettä huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.
- Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Pyrvin on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Pyrviniä
3. Miten Pyrviniä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Pyrvinin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ PYRVIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Pyrvin on kihomatolääke, joka tehoaa kihomatoihin jo kerta-annoksena. Hoidon uusiminen kahden viikon kuluttua hävittää ensimmäisen annoksen jälkeen munista kuoriutuneet madot. Muihin loismatoihin kuin kihomatoihin Pyrvinin vaikutus on heikko.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT PYRVINIÄ

Älä käytä Pyrviniä, jos:

- olet allerginen (yliherkkä) pyrviiniembonaatille tai valmisteen jollekin muulle aineosalle.

Huom!

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää huolehtia hyvin käsien ja kynnenalustojen puhtaudesta ja muutoinkin hygieniasta.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Pyrvinillä ei tunneta yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Pyrvinin käyttöä raskauden tai imetyksen aikana ei varmuuden vuoksi suositella, vaikka se todennäköisesti on sikiölle ja imeväiselle vaaratonta.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pyrvin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

3. MITEN PYRVINIÄ KÄYTETÄÄN

Pyrvin-tabletit otetaan kerta-annoksena. Lääke annostellaan painon mukaan, 1 tabletti 10 - 15 kg kohti (ks. taulukko alla). Pyrvinin tehon ei ole todettu lisääntyvän 6 tablettia ylittävillä annoksilla.
Kaikki perheenjäsenet on syytä hoitaa samanaikaisesti. Hoito voidaan tarvittaessa uusia kahden viikon kuluttua.

Paino Kerta-annos
n. 10 - 15 kg 1 tabletti
n. 15 - 30 kg 2 tablettia
n. 30 - 45 kg 3 tablettia
n. 45 – 60 kg 4 tablettia
n. 60 – 70 kg 5 tablettia
Yli 70 kg 6 tablettia

Tabletit suositellaan nieltäväksi kokonaisena riittävän nestemäärän (esim. lasillinen vettä) kanssa.
Tablettien pilkkomista ei suositella, koska tabletit voivat pilkottaessa värjätä esim. vaatteita. Pilkkominen on kuitenkin mahdollista, jos lääkkeen annostelu (esimerkiksi pienille lapsille) niin vaatii.

Noudata näitä ohjeita, ellei lääkäri toisin määrää.

Jos otat enemmän Pyrviniä kuin sinun pitäisi

Pyrvinin yliannostus aiheuttaa yleensä pahoinvointia, oksentelua tai ripulia. Ensiavuksi voi antaa lääkehiiltä. Vaikeassa yliannostustapauksessa ota yhteys lääkäriin tai terveyskeskukseen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Pyrvin aiheuttaa harvoin haittavaikutuksia. Pahoinvointia, oksentelua tai suoliston kouristelua voi ilmetä. Yliherkkyys Pyrvinille on hyvin harvinaista.

Pyrvin värjää ulosteet punaisiksi. Vaatteista väri yleensä lähtee tavallisilla pesuaineilla.

5. PYRVININ SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Pyrvin sisältää


Pyrvinin vaikuttava aine on pyrviiniembonaatti, jota on 100 mg yhdessä tabletissa. Apuaineet ovat maissitärkkelys, liivate, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, hypromelloosi ja makrogoli 300.

Lääkevalmisteen kuvaus

Punainen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija noin 9 mm.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Tengströminkatu 8
20360 Turku

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu

13.8.2007


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot