Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

PRIMASPAN

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
enterotabletti 250 mg  100 fol  13.62€  0.14€/kpl   
enterotabletti 50 mg  100 fol  9.56€  0.10€/kpl   
enterotabletti 100 mg  100 fol  9.99€  0.10€/kpl   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Asetyylisalisyylihappo.
Käyttötarkoitus Valmistetta käytetään aikuisilla estämään sydän- ja aivoinfarktia tai muunlaista veritulppaa. Lapsilla sitä käytetään pääasiassa nivelreuman hoitoon. Lääkettä suositellaan jatkuvaan käyttöön tai alle 2-vuotiaille vain lääkärin harkinnan mukaan. Asetyylisalisyylihappo on myös kuumelääke, mutta sitä ei suositella tähän alle 16-vuotiaille.
Annostus Usein lääkäri määrittelee suositeltavan annostuksen lapsille sekä myös aikuisille silloin, kun hoidon tarkoituksena on ehkäistä verisuonitukoksia.
Lääkkeen ottaminen Tabletit otetaan tyhjään mahaan ja niellään kokonaisina pienen nestemäärän kera.
Vaikutustapa Asetyylisalisyylihappo on vanhimpia edelleen käytössä olevia lääkeaineita. Se alentaa kuumetta, lievittää särkyä ja vähentää vaurioituneen tai muutoin sairaan kudoksen turvotusta. Se hidastaa myös veren hyytymistä, mihin perustuu sen käyttö veritulppien ehkäisyssä ja niiden jälkihoidossa.
Haittavaikutukset Lääke voi aiheuttaa mahaärsytystä, vatsakipuja ja pahoinvointia, harvemmin suolen verenvuotoa. Mahaärsytystä vähentää Primaspanin lääkemuoto eli enterotabletti, josta vaikuttavaa ainetta vapautuu vasta ohutsuolessa. Jotkut tulevat yliherkiksi lääkkeelle, jolloin ilmaantuu mm. ihottumaa. Aineelle allergiset astmapotilaat voivat saada siitä hengenahdistusta.
Raskaus ja imetys Valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alussa eikä sen loppupuolella. Muutaman päivän sisällä ennen laskettua aikaa lääkettä ei pidä ottaa ollenkaan, koska se saattaa mm. pitkittää synnytystä ja hankaloittaa lapsen elimistön kehitystä. Tavanomaisia annoksia käytettäessä voi lääkityksen aikana imettää.
Säilytys Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa. Herkkä kosteudelle.
Ulkonäkö Valkoisia tai melkein valkoisia, pyöreitä, kuperia, kalvopäällystettyjä tabletteja, halkaisijat: 50 mg enterotabl. 6,2 mm, 100 mg enterotabl. 8,2 mm, 250 mg enterotabl. 9,2 mm.
ATC-koodi B01AC06

PAKKAUSSELOSTE

Primaspan 50 mg enterotabletti
Primaspan 100 mg enterotabletti
Primaspan 250 mg enterotabletti
Asetyylisalisyylihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Primaspania huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Primaspan on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Primaspanin
3. Miten Primaspania käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Primaspanin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ PRIMASPAN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Primaspan-enterotabletit sisältävät asetyylisalisyylihappoa. Asetyylisalisyylihappoa käytetään kipu-, särky- ja kuumelääkkeenä sekä lievittämään tulehduskipuun liittyvää turvotusta. Asetyylisalisyylihapon on todettu jo pienempinä annoksina vaikuttavan myös veren hyytymisominaisuuksiin ja ehkäisevän veritulppien syntymistä mm. sydämen ja aivojen verisuoniin.

Vaikutuksensa vuoksi Primaspan-enterotabletteja käytetään verisuonitukosten syntymistä estävänä lääkkeenä.

Primaspan on suunniteltu pitkäaikaiseen salisylaattihoitoon. Se on päällystetty mahanestettä kestävällä kalvolla, joten se liukenee vasta ohutsuolessa. Tavallisiin asetyylisalisyylihappotabletteihin verrattuna Primaspan-enterotabletin vaikutus alkaa hitaammin ja kestää vastaavasti pidempään. Primaspan-enterotabletti aiheuttaa myös vähemmän ruoansulatuskanavan ärsytystä kuin tavallinen tabletti.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT PRIMASPANIA

Älä käytä Primaspania

 • jos sinulla on tuore ruoansulatuskanavan haava
 • jos sinulla on taipumus verenvuotoihin (esim. verenvuototaudin tai verihiutaleiden niukkuuden vuoksi)
 • jos sinulla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta
 • jos sairastat astmaa ja oireesi vaikeutuvat särkylääkkeiden käytöstä
 • jos olet yliherkkä (allerginen) asetyylisalisyylihapolle, jollekin valmisteen apuaineelle tai muille tulehduskipulääkkeille.

Raskauden viimeisen kolmanneksen aikana ei pidä käyttää 100 mg ylittäviä vuorokausiannoksia.

Ole erityisen varovainen Primaspanin suhteen

 • jos sinulla on vatsahaava tai vaikeita ruoansulatushäiriöitä
 • jos sinulla on astma, polyyppeja nenässä tai yliherkkyysreaktio muista tulehduskipulääkkeistä
 • jos sinulla on sidekudossairauksia
 • jos sinulla on sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Kerro lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

Asetyylisalisyylihappo lisää vuotoriskiä, mikä tulee ottaa huomioon kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Päätös hoidon jatkamisesta tai keskeyttämisestä tulee perustua huolelliseen arvioon potilaan riskeistä, ottaen huomioon sekä verisuonitukosten että verenvuotojen riski.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Mitä sinun pitäisi välttää kun otat tätä lääkettä?

Eräät muut lääkkeet voivat samanaikaisesti käytettynä vaikuttaa asetyylisalisyylihapon tehoon tai asetyylisalisyylihappo voi vaikuttaa näiden lääkkeiden tehoon tai turvallisuuteen, esim:

 • verenohennuslääkkeet veritulppien estoon (kuten varfariini ja hepariini)
 • elinsiirron jälkeen hylkimistä estävät lääkkeet (esim. siklosporiini tai takrolimuusi)
 • verenpainelääkkeet (esim. nesteenpoistolääkkeet tai ACE:n estäjät)
 • kipu- ja tulehduslääkkeet (esim. kortisonivalmisteet ja tulehduskipulääkkeet)
 • kihtilääkkeet (esim. probenesidi)
 • syöpä- ja reumalääkkeet (esim. metotreksaatti)
 • masennuslääkkeet (litium ja serotoniinin takaisinoton estäjät esim. fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, sitalopraami)
 • sulfonamideja sisältävät antibiootit
 • sydänlääke (esim. digoksiini)
 • epilepsialääke (esim. barbituraatit)

Alkoholi voi voimistaa asetyylisalisyylihapon ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Ennen kuin otat asetyylisalisyylihappoa, kerro lääkärille mitä muita lääkkeitä käytät. Jos käytät asetyylisalisyylihappoa säännöllisesti, kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin otat mitään muuta lääkettä (mukaan lukien ilman reseptiä saatavat lääkkeet).

Muista mainita Primaspanin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen
aikana.

Valmiste kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Primaspanin käytöstä raskauden aikana on neuvoteltava lääkärin kanssa.

Primaspanin tavanomaisella annostelulla rintamaitoon erittyvät lääkeainemäärät ovat sen verran pieniä, ettei niillä oleteta olevan haitallista vaikutusta imeväiseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Primaspan ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Tärkeää tietoa Primaspanin sisältämistä aineista

Lääke sisältää laktoosia 26 mg (50 mg tabletti), 52 mg (100 mg tabletti) tai 51 mg (250 mg tabletti). Mikäli et siedä glukoosi- tai galaktoosisokeria, selvitä hoitavalta lääkäriltä, voitko käyttää tätä lääkevalmistetta.

3. MITEN PRIMASPANIA KÄYTETÄÄN

Verisuonitukosten estohoito aloitetaan lääkärin aloitteesta ja ohjauksessa. Ota Primaspania juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on 100 - 300 mg vuorokaudessa.

Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Noudata aina lääkärin ohjetta.

Tärkeää!

Primaspania ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille (alle 16-vuotiaille).
Enterotabletit otetaan riittävän nesteen kera (esimerkiksi lasi vettä) ja niellään kokonaisina, jolloin ne liukenevat vasta suolistossa. Tällöin voidaan vähentää mahaärsytystä ja säilyttää valmisteen ominaisuudet. Rikottuna Primaspan-enterotabletti käyttäytyy päällystämättömän asetyylisalisyylihappotabletin (Disperin, Aspirin) tavoin.

Annostus maksan ja munuaisten vajaatoiminnassa:
Asetyylisalisyylihappoa tulisi käyttää varoen maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Asetyylisalisyylihapon käyttöä tulisi välttää mikäli mahdollista potilailla, joilla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta.

Jos otat enemmän Primaspania kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 09-471977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.
Yliannostustapauksissa voi tajuissaan olevalle potilaalle antaa ensiapuna lääkehiiltä.
Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Mahalaukun ärsytys ja verenvuoto mahan limakalvolta ovat tavallisten asetyylisalisyyli-happovalmisteiden yleisiä haittavaikutuksia, ja pitkäaikaisessa käytössä seurauksena saattaa olla mahahaava. Kokonaisena nieltyinä Primaspan-enterotabletit liukenevat vasta suolistossa, jolloin mahaärsytyksen mahdollisuus vähenee. Koska asetyylisalisyylihappo estää veren hyytymistä, voivat haavat vuotaa tavallista pidempään. Turvotuksia voi esiintyä, etenkin sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla henkilöillä. Tavallisimpia yliherkkyysoireita ovat nokkosrokko, keuhkoputkien supistuminen ja vaikea nuha. Reaktioita esiintyy yleisimmin astmaatikoilla.

Pitkäaikaisessa käytössä suurilla annoksilla voi esiintyä salisylismin oireita, kuten korvien soimista, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, hikoilua, hyperventilaatiota ja joskus ripulia.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

5. PRIMASPANIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa. Herkkä kosteudelle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Primaspan sisältää

 • Vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo, jota on 50 mg, 100 mg tai 250 mg yhdessä tabletissa.
 • Tablettiytimen apuaineet ovat esigelatinoitu tärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti, maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti ja liivate. Kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, propyleeniglykoli, hypromelloosiftalaatti ja trietyylisitraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus

Primaspan on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, kalvopäällystetty tabletti. Halkaisija 6,2 mm (50 mg enterotabletti), 8,2 mm (100 mg enterotabletti) tai 9,2 mm (250 mg enterotabletti).

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Orion Pharma
Tengströminkatu 8
20360 Turku

Pakkausseloste tarkistettu
2.1.2013


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot