Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

POSTAFEN

UCB Pharma Oy Finland
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 25 mg  10 fol  10.19€  1.02€/kpl   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Meklotsiini.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään pääasiassa matkapahoinvointiin sekä merisairauden ehkäisyyn ja lievitykseen.
Annostus Matkapahoinvointiin suositellaan aikuisille ja yli 12-vuotiaille annostusta yksi tabletti 1-2 kertaa vuorokaudessa. Jos yksi tabletti ei tunnu riittävän, voidaan tunnin kuluttua ottaa toinen, mutta vuorokauden aikana saa ottaa enintään kaksi tablettia.
Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään runsaan nesteen kera.
Vaikutustapa Lääke kohdistaa vaikutuksensa keskushermostoon siten, että pahoinvointi ja huimaus estyvät.
Haittavaikutukset Lääke saattaa väsyttää ja samalla heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä. Muita haittavaikutuksia voivat olla mm. suun kuivuus, näön hämärtyminen, ummetus ja virtsaamisvaikeudet. Alkoholin käyttöä lääkityksen aikana on syytä välttää. Käyttö tulee keskeyttää 4 vuorokautta ennen allergiatestiin menoa.
Raskaus ja imetys Lääkkeen käytöstä raskauden aikana pitää aina neuvotella lääkärin kanssa. Käyttöä imetyksen aikana tulee välttää.
Säilytys Säilytä alle 25 °C, alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.
Ulkonäkö Valkoinen, pyöreä tabletti, toisella puolella merkintä ucb, toisella puolella jakouurre.
ATC-koodi R06AE05

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Postafen 25 mg tabletti

meklotsiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
 • Käänny lääkäriin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Postafen on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Postafenia
 3. Miten Postafenia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Postafenin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Postafen on ja mihin sitä käytetään

Postafenia käytetään matkapahoinvoinnin ja merisairauden ehkäisyssä.

Lääkäri voi määrätä tätä lääkettä myös muihin käyttötarkoituksiin.

Vaikuttava aine, meklotsiini, vaikuttaa keskushermostoon ja vähentää sisäkorvassa olevan tasapainoelimen ärtyvyyttä. Meklotsiinilla on myös oksentelua hillitsevä vaikutus. Meklotsiini on antihistamiini ja sillä on lisäksi ns. antikolinergisiä vaikutuksia.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Postafenia

Älä ota Postafenia

 • jos olet allerginen meklotsiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Postafeniä.

Ole varovainen, jos sinulla on

 • eturauhasen liikakasvua
 • virtsateiden ahtauma
 • silmänpainetauti (glaukooma)
 • mahanportin ahtauma
 • lihasheikkous (myastenia gravis)
 • dementia
 • epilepsia
 • häiriintynyt ruoansulatuskanavan toiminta (liikkeet).

Muut lääkevalmisteet ja Postafen

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Älä käytä Postafenia alkoholin tai keskushermostoa lamaavien lääkkeiden kanssa. Muut antikolinergiset lääkkeet sekä ns. MAO:n estäjät saattavat lisätä tiettyjen haittavaikutusten ilmaantumista (suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet), jos niitä käytetään samanaikaisesti Postafenin kanssa. Lisätietoja asiasta saat hoitavalta lääkäriltä sekä apteekista.

Postafen ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Älä käytä Postafenia alkoholin kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä käytä Postafenia, kun ajat autoa tai käytät vaarallisia koneita, koska lääke voi aiheuttaa uneliaisuutta ja näön hämärtymistä.

Postafen sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Postafeniä käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu alkuannos matkapahoinvoinnin ja merisairauden ehkäisyssä aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille on 1 tabletti. Alkuannos suositellaan otettavaksi 1 tuntia ennen matkan alkamista. Jos alkuannoksen teho ei riitä, voidaan tunnin kuluttua ottaa toinen annos. Maksimiannos on 2 tablettia vuorokaudessa.

Postafen ei ole tarkoitettu alle 12-vuotiaille lapsille.

Tabletti otetaan veden kera.

Jos otat enemmän Postafenia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren annoksen lääkettä, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen, puhelin (09) 471 977.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat raukeus ja väsymys. Suun kuivumista esiintyy yleisesti. Näön hämärtyminen, pahoinvointi ja oksentelu ovat harvinaisia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:

www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Postafenin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Postafen sisältää

 • Vaikuttava aine on meklotsiinihydrokloridi. 1 tabletti sisältää 25 mg meklotsiinihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, talkki, povidoni, kalsiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, pyöreä tabletti, halkaisija noin 7 mm, paksuus 3 mm, toisella puolella merkintä "ucb", toisella puolella jakouurre.

Pakkauskoko: 10 tablettia läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija
TERALI
23 rue Christophe Plantin
ZA La Haute Limougère
37230 Fondettes
Ranska

Valmistaja
UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgia.

Lisätietoja antaa:
Sofus Regulatory Affairs AB
Torsgatan 4
111 23 Stockholm
Ruotsi
pharmacovigilance@sofus.se
 

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 26.6.2015.


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot