Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

PONSTAN FORTE

Pfizer Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (31.12.2014) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg  50 fol  9.74€  0.19€/kpl   
tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg  100 fol  16.81€  0.17€/kpl   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Mefenaamihappo.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään mm. nivelreumaan ja muihin reumatauteihin, nivelrikkoon, vammojen jälkihoitoon, suurten hammasleikkausten yms. jälkihoitoon, kuukautisvaivoihin sekä migreenikohtausten hoitoon. Lääkettä ei suositella alle 14-vuotiaille.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus riippuu sairauden tai oireiden laadusta sekä potilaan iästä ja muista yksilöllisistä ominaisuuksista.
Lääkkeen ottaminen Tabletti niellään runsaan nesteen kera ja aterian yhteydessä, etenkin jos lääke tuntuu ärsyttävän mahaa.
Vaikutustapa Mefenaamihappo rauhoittaa tulehduksellista kipua, jollaista esiintyy mm. reumataudeissa sekä vammojen tai leikkausten jälkeen. Lääkettä käytettäessä kuumotus, turvotus, kipu ja liikearkuus vähenevät. Lääke alentaa myös kuumetta.
Haittavaikutukset Lääke voi ärsyttää mahaa, jolloin saattaa tulla mm. pahoinvointia, ripulia tai oksentelua. Ripuli lievittyy, kun lääkäri pienentää annostusta tai päättää lopettaa lääkkeen käytön. Allergiaan taipuvaisille voi tulla ihottumaa, nuhaa tai astman kaltaisia oireita. Vatsaoireiden välttämiseksi valmistetta ei tule käyttää samanaikaisesti muiden tulehduskipulääkkeiden tai salisylaattien kanssa. Veren ohennuslääkitystä saavien on otettava huomioon, että Ponstan voi vaikuttaa hyytymisaikaan, jolloin hyytymistä estävän lääkkeen annostusta voi joutua muuttamaan. Tulehduskipulääkkeet lisäävät hieman valtimotukosten vaaraa.
Raskaus ja imetys Lääkettä ei pidä käyttää raskauden ja imetyksen aikana.
Säilytys Alle 25 °C.
Ulkonäkö Vaaleankeltainen, soikea kalvopäällysteinen tabletti.
ATC-koodi M01AG01

PAKKAUSSELOSTE

Ponstan Forte 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

Mefenaamihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Ponstan Forte -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Ponstan Forte -tabletteja
 3. Miten Ponstan Forte -tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ponstan Forte -tablettien säilyttäminen
 6. Muuta tietoa


1. MITÄ PONSTAN FORTE -TABLETIT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

Valmisteen vaikuttava aine, mefenaamihappo, lievittää tulehduksen oireita, kipua ja kuumetta.

Ponstan Forte -tabletteja käytetään

 • Nivelreuman, selkärankareuman ja nivelrikon hoitoon sekä nivelten seudun pehmytosavammoissa
 • Migreenin hoitoon
 • Kivuliaiden ja runsaiden kuukautisten hoitoon
 • Hammaskirurgisissa toimenpiteissä.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT PONSTAN FORTE -TABLETTEJA

Älä käytä Ponstan Forte -tabletteja,

 • jos olet allerginen (yliherkkä) mefenaamihapolle, asetyylisalisyylihapolle, muille tulehduskipulääkkeille tai valmisteen jollekin muulle aineosalle
 • jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta
 • jos sinulla on joskus aiemmin ollut tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittynyt ruuansulatuskanavan verenvuoto tai puhkeama
 • jos sinulla on parhaillaan maha- tai pohjukaissuolihaava tai siihen liittyvä verenvuoto
 • jos sinulla on maha-suolikanavan pitkäaikainen tulehdus
 • jos sinulla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta
 • raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Ole erityisen varovainen Ponstan Forte -tablettien suhteen, jos

 • sinulla on jatkuvia tai toistuvia maha-suolikanavan vaivoja
 • sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos luulet, että sinulla on näille sairauksille altistavia riskitekijöitä (esimerkiksi korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea veren kolesteroli, tupakointi)
 • jos olet iäkäs, koska ruuansulatuskanavan vuotojen riski ja munuaisen vajaatoiminnan riski on suurempi iäkkäillä potilailla
 • sinulla on nestevajausta esim. kuumalla ilmalla. Juo riittävästi nesteitä Ponstan-lääkityksen aikana
 • suunnittelet raskaaksi tuloa, koska tämä lääke saattaa vaikeuttaa sitä
 • olet raskaana. Tätä lääkettä tulisi käyttää raskauden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana ainoastaan mikäli lääkäri katsoo käytön välttämättömäksi.

Kerro heti lääkärille, jos huomaat jonkin seuraavista oireista:

 • ripulia tai epätavallisia vatsaoireita, etenkin hoidon alussa
 • ihoreaktioita, limakalvomuutoksia tai muita yliherkkyysoireita (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset ). Tämän kaltaiset vakavat iho-oireet ovat kuitenkin hyvin harvinaisia.

Ponstan Forte voi peittää kuumeen ja tulehduksen merkit.

Lääkkeiden, kuten Ponstan Forte -valmisteen, käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään käytettäessä. Älä ylitä suositusannosta tai suositeltua hoidon kestoa.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Ponstan Forte -tabletit voivat vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon, joten kerro lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • kortikosteroidit
 • varfariini ja muut veren hyytymistä estävät lääkkeet
 • asetyylisalisyylihappo ja muut tulehduskipulääkkeet
 • ns. serotoniinin takaisinoton estäjät
 • diabeteslääkkeet (insuliini tai suun kautta otettavat diabeteslääkkeet)
 • litium
 • metotreksaatti
 • siklosporiini
 • takrolimuusi
 • verenpainelääkkeet.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky
Ponstan Forte saattaa vaikuttaa haitallisesti sikiöön ja imetettävään lapseen. Siksi Ponstan Forte -tabletteja ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ponstan forte saattaa vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Älä ota Ponstan forte-tabletteja, jos suunnittelet raskautta tai sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi, ellei se ole aivan välttämätöntä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Nämä tabletit eivät vaikuta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3. MITEN PONSTAN FORTE -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Käytä Ponstan Forte -tabletteja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ota lääke tarkoin lääkärin ohjeiden mukaan.
Voit vähentää mahdollisia maha-suolikanavan ärsytysoireita ottamalla annoksen ruokailun yhteydessä.

Aikuiset ja yli 14-vuotiaat: Suositeltava hoidon aloitusannos on 1 tabletti kolmesti vuorokaudessa. Annos voidaan mahdollisesti pienentää 1 tablettiin kahdesti vuorokaudessa.

Migreenin hoitoon 1 tabletti ensioireiden ilmaantuessa. Tarvittaessa annos voidaan uusia. Kokonaisannos vuorokaudessa saa olla kuitenkin enintään 1 500 mg (3 tablettia).

Jos otat enemmän Ponstan Forte -tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren määrän lääkettä, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.

Jos unohdat ottaa Ponstan Forte -tabletteja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraava annoksesi tavanomaiseen aikaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Ponstan Forte voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa esiintymispaikan mukaan.

Yleisimmin havaitut haittavaikutukset liittyvät ruuansulatuskanavaan.

Ruuansulatuselimistö: Yleiset. Ripuli, pahoinvointi, oksentelu, vatsakivut, närästys, ilmavaivat, ruuansulatuskanavan tulehdukset, mahalaukun haavaumat, joihin voi liittyä verenvuotoa, ummetus, verta ulosteessa tai oksennuksessa, haavainen suutulehdus, paksusuolentulehduksen tai Crohnin taudin paheneminen.
Melko harvinaiset. Rasvaripuli, haimatulehdus, ruokahaluttomuus, paksusuolen tulehdus.
Maksa ja sappi: Maksatulehdus, keltaisuus, erilaiset maksahaitat.
Veri ja imukudos: Anemia, veriarvojen muutokset.
Immuunijärjestelmä: Vakava yliherkkyysreaktio.
Aineenvaihdunta ja ravitsemus: Verensokeritasapainon heikkeneminen diabeetikoilla, veren liian pieni natriumpitoisuus, nesteen kerääntyminen elimistöön.
Hermosto: Aivokalvotulehdus, uneliaisuus, heitehuimaus, päänsärky, näön hämärtyminen, kouristukset, unettomuus.
Psyykkiset häiriöt: Hermostuneisuus.
Silmät: Silmän ärsytys, korjaantuva värinäön menetys.
Kuulo ja tasapainoelin: Korvakipu.
Sydän: Sydämentykytys, turvotus, sydämen vajaatoiminta.
Verisuonisto: Verenpaineen liiallinen lasku tai nousu.
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina: Astma, hengenahdistus.
Iho ja ihonalainen kudos: Kasvojen, huulten, kielen, kurkunpään ja/tai raajojen turvotus, joka voi olla vakavaa (angioedeema), erilaiset vaikeat iho-oireet (turvotus, hilseily), ihotulehdus, hikoilu, kutina, nokkosihottuma tai muu ihottuma.
Munuaiset ja virtsatiet: Munuaisten vajaatoiminta, verta virtsassa, virtsaamishäiriöt, erilaiset munuaishaitat.
Yleisoireet: Elimistön normaalia alhaisempi lämpötila lapsipotilailla, turvotus.
Tutkimukset: poikkeavat munuais- ja maksa-arvojen tulokset.

Lopeta lääkitys ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee

 • ripulia tai epätavallisia vatsaoireita, etenkin hoidon alussa
 • kasvojen, huulten, kielen, kurkunpään ja/tai raajojen turvotusta
 • ihoreaktioita, limakalvomuutoksia tai muita yliherkkyysoireita (ks. kohta Haittavaikutukset). Vaikeat ihoreaktiot ovat kuitenkin hyvin harvinaisia.

Lääkkeiden, kuten Ponstan Forte -valmisteen, käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. PONSTAN FORTE -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Ponstan Forte -tabletit sisältävät
Vaikuttava aine on mefenaamihappo. Yksi tabletti sisältää 500 mg mefenaamihappoa.
Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, metyyliselluloosa, natriumlauryylisulfaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, talkki, hypromelloosi, makrogoli 6000, vanilliini, titaanidioksidi (E171) ja keltainen rautaoksidi (E172).

Valmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Vaaleankeltainen, soikea tabletti.

Pakkauskoot: 50 ja 100 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki
Puhelin (09) 430 040

Valmistaja
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
D-79090 Freiburg
Saksa


Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

27.11.2012


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot