Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

PEVISONE

Janssen-Cilag Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
emulsiovoide 1/10 mg/g  15 g  5.50€  366.67€/kg   
emulsiovoide 1/10 mg/g  30 g  10.46€  348.67€/kg   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Ekonatsoli, triamsinoloni.
Käyttötarkoitus Lääkevoidetta käytetään ihon sienitulehdusten hoitoon.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Voidetta käytetään sienitulehduksen alkuhoidossa, yleensä enintään kaksi viikkoa. Ei suositella alle 1-vuotiaille lapsille.
Lääkkeen ottaminen Tavallisesti voidetta levitetään kevyesti hieroen ihottuma-alueille aamuin ja illoin. Valmisteen joutumista silmiin ja suuhun on varottava. Kainaloita, nivustaipeita ja muita ihon taivealueita voidaan hoitaa vain tilapäisesti. Voide ei tahraa ja se voidaan pestä pois vedellä ja saippualla.
Vaikutustapa Ekonatsoli hoitaa sienitulehdusta estämällä sienen kasvua. Triamsinoloni rauhoittaa ihon tulehdusreaktiota.
Haittavaikutukset Voide saattaa joskus ärsyttää ihoa.
Raskaus ja imetys Voiteen käytöstä raskauden tai imetyksen aikana pitää aina neuvotella lääkärin kanssa.
Säilytys Säilytä alle 25 °C.
Ulkonäkö Valkoinen emulsiovoide.
ATC-koodi D01AC20

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

PEVISONE 1 mg/g + 10 mg/g emulsiovoide

triamsinoloniasetonidi, ekonatsolinitraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
 1. Mitä Pevisone on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pevisone-emulsiovoidetta
 3. Miten Pevisone-emulsiovoidetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Pevisone-emulsiovoiteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Pevisone on ja mihin sitä käytetään

Pevisone-emulsiovoidetta käytetään ihon sienitulehdusten alkuhoitoon. Pevisone-emulsiovoiteen sisältämä triamsinoloniasetonidi lievittää tulehdusoireita. Ekonatsolinitraatti ehkäisee sienten lisääntymistä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pevisone-emulsiovoidetta

Älä käytä Pevisone-emulsiovoidetta
 • jos olet allerginen triamsinoloniasetonidille, ekonatsolinitraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on perioraalinen dermatiitti (ihotulehdus suun ympärillä)
 • jos sinulla on ihon bakteeri- tai virustulehdus, kuten ihotuberkuloosi, vesirokko tai herpes
 • älä käytä Pevisonea heti rokotuksen antoalueelle.
Varoitukset ja varotoimet

Pevisone-emulsiovoide on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön.
Varo voiteen joutumista silmiin tai suuhun.

Lopeta lääkkeen käyttö, jos sinulle ilmaantuu yliherkkyyteen tai kemialliseen reaktioon viittaavia oireita.

Voide sisältää kortikosteroidia (triamsinoloniasetonidi), joten sinun on siksi oltava erityisen varovainen

 • käyttäessäsi tätä valmistetta lapselle, koska valmistetta ei suositella alle 1-vuotiaille lapsille
 • jos käytät valmistetta kasvoihin, etenkin silmien ympärille, koska kortikosteroidien toistuva ja/tai pitkäaikainen käyttö silmien ympärille voi aiheuttaa kaihia (näön sumenemista), silmänpaineen nousua tai suurentaa silmänpainetaudin riskiä (oireita ovat mm. päänsärky, pahoinvointi, näön heikkeneminen ja sateenkaaren väristen renkaiden näkeminen)
 • jos voidetta käytetään kainaloihin, nivustaipeisiin tai muille ihon taivealueille, joissa iho hankautuu helposti
 • jos voidetta levitetään laajoille ihoalueille tai vaurioituneelle iholle, tiukan vaatetuksen tai peittositeen alle tai sitä käytetään pitkäaikaisesti, koska tämä saattaa lisätä lääkkeen imeytymistä
 • koska kortikosteroidihoitoon liittyy myös ihon ohenemista ja haurastumista, arpijuovien kaltaisten jälkien ilmaantumista iholle, verekkäiden punertavien ihomuutosten ilmaantumista esim. nenään, ihotulehduksia suun ympärillä, aknea, näkyviä pieniä verisuonia, pieniä verenvuotoja ihossa ja limakalvoilla, karvaisuuden lisääntymistä naisilla, haavojen paranemisen hidastumista ja vaikea-asteisten ihoinfektioiden riskin suurenemista
 • koska kortikoidihoito saattaa peittää, aktivoida tai pahentaa ihoinfektioita.
Muut lääkevalmisteet ja Pevisone

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Kerro lääkärille, jos samanaikaisesti käytät verenohennuslääkkeitä (kuten varfariinia tai asenokumarolia).

Raskaus ja imetys

Ekonatsolinitraatin ja triamsinoloniasetonidin mahdollisesta vaikutuksesta sikiöön tai erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Pevisone sisältää butyylihydroksianisolia ja bentsoehappoa

Pevisone sisältää butyylihydroksianisolia ja bentsoehappoa, jotka saattavat ärsyttää lievästi ihoa, silmiä ja limakalvoja.

3. Miten Pevisone-emulsiovoidetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annostusohje on:

Voide levitetään kuivalle iholle. Voidetta hierotaan ohuelti tulehtuneeseen ihoon aamuin illoin kunnes kutina ja ärsytys on lievittynyt. Hoitoa ei pidä jatkaa kahta viikkoa pitempään.
Sen jälkeen tulehtunutta ihoa hoidetaan pelkkää sienilääkettä sisältävällä valmisteella. Taudin uusiutumisen ehkäisemiseksi pitää tätä hoitoa jatkaa vielä vähintään kaksi viikkoa näkyvien oireiden häviämisen jälkeen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisenä haittavaikutuksena (joita voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10:stä) on raportoitu poltteen tunnetta iholla, ihoärsytystä ja punoitusta.
Lisäksi on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia, joiden esiintymistiheyttä ei tiedetä: yliherkkyyttä, angioedeemaa (kohtauksittaista paikallista ihon turpoamista, johon voi liittyä nokkosihottumaa), kosketusihottumaa, ihon ohentumista, kutinaa, ihon hilseilyä, arpijuovia, hiussuoniluomia, kipua ja turvotusta antopaikassa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Pevisone-emulsiovoiteen säilyttäminen

Säilytä alle 25°C.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pevisone-emulsiovoide sisältää
 • Vaikuttavat aineet: Triamsinoloniasetonidi 1 mg/g, ekonatsolinitraatti 10 mg/g.
 • Muut aineet: Pegoxol 7 -stearaatti (steariinihaposta ja etyleeni- sekä polyetyleeniglykolista esteröimällä valmistettu seos), oleoyylimakrogoliglyseridit (kasviöljyistä ja polyoksietyleeniglykolista esteröimällä valmistettu seos), nestemäinen parafiini, butyylihydroksianisoli, bentsoehappo, dinatriumedetaatti ja puhdistettu vesi.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Pevisone-emulsiovoidetta on saatavana 15 g:n ja 30 g:n pakkauksissa.

Myyntiluvan haltija

Janssen-Cilag Oy, Vaisalantie 2, 02130 Espoo.

Valmistaja

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.6.2014


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot