Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

OXAMIN

ratiopharm Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 15 mg  30 fol  3.30€  0.11€/kpl  substitution-group
tabletti 15 mg  100 fol  7.44€  0.07€/kpl  substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot
Vaikuttava aine Oksatsepaami, joka on bentsodiatsepiini.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään pelkotilojen, ahdistuneisuuden ja lyhytaikaisen unettomuuden hoitoon. Unettomuutta voidaan helpottaa myös lääkkeettömillä keinoilla, joista kannattaa keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä kuin terveet keski-ikäiset lääkkeen unettavalle ja myös haitallisille vaikutuksille. Heillä käytetään tavallista pienempiä annoksia. Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön. Se tarkoittaa, että pelkotilojen ja ahdistuneisuuden hoidossa lääkettä käytetään enintään neljän viikon ajan ja unettomuuden hoidossa muutama päivä. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta.
Lääkkeen ottaminen Tabletti niellään nesteen kera. Unilääkkeeksi se otetaan noin tuntia ennen nukkumaan menoa.
Vaikutustapa Oksatsepaami vaikuttaa aivoissa siten, että se rauhoittaa, vähentää ahdistuneisuutta ja väsyttää.
Haittavaikutukset Satunnaisessa käytössä lääkkeellä on vähän haittavaikutuksia. Se voi aiheuttaa päiväaikaista väsymystä ja etenkin iäkkäillä muistihäiriöitä ja kaatuilua. Jos lääkettä käytetään päivittäin useita viikkoja, se voi johtaa lääkeriippuvuuteen. Tämä ilmenee yleensä siten, että äkillisen lopettamisen jälkeen esiintyy ohimeneviä lopetusoireita, muun muassa päänsärkyä, ärtyneisyyttä ja vapinaa. Lopetusoireita voidaan vähentää pienentämällä lääkeannosta vähitellen. Lääke voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä, mitä alkoholi voimistaa. Lääkkeen käytön aikana pitää välttää alkoholin käyttöä. Alkoholi, psyykenlääkkeet ja muut rauhoittavat lääkkeet tehostavat lääkkeen vaikutuksia ja yhteiskäyttö saattaa johtaa yllättäviin reaktioihin. Mahdollisista muista yhteisvaikutuksista kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.
Raskaus ja imetys Lääkettä ei yleensä käytetä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.
Säilytys Säilytettävä alle 25 °C:ssa, alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.
Ulkonäkö Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti jakouurteella.
ATC-koodi N05BA04

PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot