Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

NORITREN

Oy H. Lundbeck Ab
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg  100 kpl  19.99€     
tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg  100 kpl  8.69€     
tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg  100 kpl  14.32€     

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Nortriptyliini, joka kuuluu masennus- eli depressiolääkkeisiin.
Käyttötarkoitus Lääke lievittää vaikeaa, usein ilman selvää ulkoista syytä alkanutta masennusta, etenkin jos siihen liittyy estyneisyyttä, aloitekyvyttömyyttä ja väsymystä. Käyttöä alle 18-vuotiaille ei suositella.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus vaihtelee riippuen oireiden voimakkuudesta sekä potilaan iästä ja muista yksilöllisistä ominaisuuksista.
Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään runsaan nesteen kera, mieluimmin aterian yhteydessä.
Vaikutustapa Lääke kohdistaa vaikutuksensa keskushermoston välittäjäaineista mm. noradrenaliiniin ja serotoniiniin. Nortriptyliini kohottaa alentunutta mielialaa, ja se soveltuu masennuksen hoitoon erityisesti silloin, kun tilaan liittyy estoisuutta ja aloitekyvyn puutetta. Vaikutus alkaa tavallisesti 2-4 viikon kuluttua hoidon alkamisesta.
Haittavaikutukset Lääke voi etenkin käytön alkuvaiheessa väsyttää siinä määrin, että tarkkaavaisuus liikenteessä ja muissa vastaavissa tilanteissa heikkenee. Lääke voi myös lisätä hikoilua sekä aiheuttaa mm. vapinaa, huimausta, päänsärkyä, näön tarkkuuden heikkenemistä, suun kuivuutta, ummetusta, pahoinvointia ja sydämen tykytystä. Joskus makuaisti muuttuu, paino voi nousta ja sukupuolinen halu tai kyky vähetä. Lääkehoidon aikana alkoholin vaikutukset voivat voimistua, minkä vuoksi sen käyttöä tulisi välttää. Hoidon alkuvaiheeseen voi liittyä lisääntynyttä vihamielisyyttä ja itsetuhoisuutta.
Raskaus ja imetys Lääkkeen käyttöä raskauden aikana vältetään turvallisuussyistä. Imetyksestä lääkityksen yhteydessä kannattaa keskustella lääkärin kanssa.
Säilytys Säilytä alle 25 °C.
Ulkonäkö 10 mg: Pyöreä, lievästi kaksoiskupera, valkoinen, kalvopäällysteinen, tasapintainen tabletti, jossa on päällä merkintä ”NL”. Halkaisija 5 mm. Paino 61,8 mg.
25 mg: Pyöreä, lievästi kaksoiskupera, valkoinen, kalvopäällysteinen, tasapintainen tabletti, jossa on päällä merkintä ”NO”. Halkaisija 6 mm. Paino 92,3 mg.
50 mg: Pyöreä, lievästi kaksoiskupera, valkoinen, kalvopäällysteinen, tasapintainen tabletti, jossa on päällä merkintä ”NS”. Halkaisija 7 mm. Paino 124,2 mg.
ATC-koodi N06AA10

PAKKAUSSELOSTE

Noritren 10 mg, 25 mg ja 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen

nortriptyliinihydrokloridi

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.
• Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
• Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
• Tämä lääke on määrätty sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
• Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vaikea, kerro siitä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Noritren on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Noritrenia
3. Miten Noritrenia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Noritrenin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ NORITREN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Miten Noritren vaikuttaa
Noritren kuuluu trisyklisiin masennuslääkkeisiin. Tämän tyyppiset lääkkeet korjaavat niitä aivojen kemiallisen tasapainon häiriöitä, joista oireesi johtuvat.

Mihin Noritrenia käytetään
Noritrenia käytetään depression hoitoon. Lääkärisi saattaa kuitenkin määrätä Noritrenia johonkin muuhun tarkoitukseen. Jos olet epävarma, miksi sinulle on määrätty Noritrenia, kysy lääkäriltäsi.

2. ENNEN KUIN OTAT NORITRENIA

Älä ota Noritrenia,
• jos olet yliherkkä (allerginen) nortriptyliinille tai Noritrenin jollekin muulle aineelle; keskustele lääkärisi kanssa, jos olet asiasta epävarma
• jos sinulla on hiljattain ollut sydänkohtaus (sydäninfarkti) tai sinulla on eteis-kammiokatkos/sydämen rytmihäiriöitä tai sairastat sepelvaltimotautia
• jos käytät samaan aikaan niin sanottuja monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjiä.

MAO:n estäjiä ovat esimerkiksi feneltsiini, iproniatsidi, isokarboksatsidi, nialamidi, tranyylisypromiini ja moklobemidi, joita myös käytetään masennuksen hoitoon, ja selegiliini, jota käytetään Parkinsonin taudin hoitoon.
Vaikka olisit jo lakannut käyttämästä feneltsiiniä, iproniatsidia, isokarboksatsidia, nialamidia tai tranyylisypromiinia masennukseen tai selegiliiniä Parkinsonin taudin hoitoon, on odotettava kaksi viikkoa ennen kuin voit ottaa Noritren-tabletteja.
Moklobemidin käytön jälkeen on pidettävä vähintään yhden päivän tauko ennen Noritrenin käyttöä.

Ole erityisen varovainen Noritrenin suhteen
Kerro lääkärillesi, jos sinulla on muita sairauksia tai oireita, ja erityisesti jos sinulla on jotain seuraavista:
• epilepsia, tai sinulla on ollut kouristuksia tai kouristuskohtauksia
• virtsaamisvaikeuksia
• eturauhasen liikakasvua
• kilpirauhasen liikatoimintaa
• maksa- tai sydänsairaus
• glaukooma (silmänpainetauti)
• diabetes (diabeteslääkitystä voidaan joutua muuttamaan)
• muu psyykkinen sairaus kuin masennus.

Keskustele asiasta lääkärisi kanssa, vaikka tuo sairaus tai oire olisi jo mennyt ohi.

Lapset ja nuoret
Noritrenia ei pidä käyttää lasten eikä alle 18-vuotiaiden nuorten masennuksen hoitoon. Tämän ikäryhmän masennuksen hoitoa koskevissa tutkimuksissa trisyklisistä masennuslääkkeistä ei ollut mitään hyötyä. Trisyklisiä masennuslääkkeitä ei saa antaa alle 18-vuotiaille, koska heillä saattaa masennuslääkkeiden käytön yhteydessä olla tavallista suurempi itsemurhayrityksen, itsemurha-ajatusten ja vihamielisyyden (lähinnä aggressiivisuuden, uhmakkuuden ja vihaisuuden) vaara. Lisäksi Noritrenin käytön yhteydessä saattaa kaikissa ikäryhmissä esiintyä sydämeen ja verisuonistoon kohdistuvia haittavaikutuksia.

Itsemurha-ajatukset ja masennuksen tai ahdistuksen paheneminen
Jos Sinulla on todettu masennus ja/tai olet ahdistunut, Sinulla saattaa joskus olla ajatuksia vahingoittaa itseäsi tai jopa tehdä itsemurha. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloitettaessa, koska näiden lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensa noin kaksi viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.

Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille:
• jos Sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi
• jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tukimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisäääntynyt alttius itsemurhakäyttaytymiseen.

Jos Sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai olet ahdistunut ja pyytää häntä lukemaan tämä pakausseloste. Voit pyyttää häntä sanomaan, jos hänen mielestään masennuksesi tai ahdistuneisuutesi pahenee tai jos hän huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Maniavaiheet
Joillakin kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla voi alkaa maaninen vaihe. Siihen kuuluvat ajatuksenriento sekä ylenmääräinen iloisuus ja ruumiillinen aktiivisuus. Jos näitä ilmenee, on tärkeää ottaa yhteyttä lääkäriin. Hän vaihtaa todennäköisesti lääkitystä.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Jotkut lääkkeet saattavat muuttaa toisten lääkkeiden vaikutusta, ja tämä voi joskus johtaa vakaviin haittavaikutuksiin.

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Ole varovainen, jos käytät Noritrenia samanaikaisesti seuraavien lääkkeiden kanssa:
• efedriini, isoprenaliini, noradrenaliini, fenyyliefriini ja fenyylipropanoliamiini (jota on joissakin flunssalääkkeissä)
• antikolinergiset lääkkeet (kuten atropiini ja hyoskyamiini)
• kilpirauhaslääkkeet
• simetidiini (mahahaavalääke)
• verenpainetta alentavat lääkkeet
• uneliaisuutta aiheuttavat lääkkeet
• epilepsialääkkeet
• muut psyykkisten sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten psykoosilääkkeet
• sienilääkkeet, kuten flukonatsoli ja terbinafiini
• jotkut antihistamiinit, kuten astemitsoli ja terfenadiini

Jos sinulle aiotaan tehdä leikkaus, johon tarvitaan nukutusta tai puudutusta, kerro lääkärille, että käytät Noritrenia.
Samoin jos hammaslääkäri aikoo käyttää puudutusta, kerro hänelle, että käytät Noritrenia.

Noritrenin käyttö ruuan ja juoman kanssa
Noritren-tabletit voi ottaa joko aterian yhteydessä tai muulloin.
Noritren saattaa voimistaa alkoholin rauhoittavaa vaikutusta ja lisätä uneliaisuutta. Noritren-hoidon aikana on suositeltavaa pidättyä alkoholin käytöstä.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.
Tämän ryhmän lääkkeiden (masennuslääkkeiden) käyttö saattaa vaikuttaa vastasyntyneen yleistilaan.
Jos äiti käyttää tätä lääkettä, hän ei saa imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Noritren ei yleensä aiheuta uneliaisuutta; jos sinua kuitenkin huimaa tai nukuttaa tai näkösi hämärtyy, kun alat käyttää Noritren-tabletteja, älä aja äläkä käytä työkaluja tai koneita ennen kuin mainitut vaikutukset menevät ohi.

Tärkeää tietoa Noritren-tablettien sisältämistä aineista
Jos lääkäri on kertonut, ettet siedä kaikkia sokereita, ota yhteyttä häneen ennen kuin alat käyttää tätä lääkevalmistetta.

3. MITEN NORITRENIA KÄYTETÄÄN

Kuinka paljon lääkettä pitää ottaa
Ota Noritrenia juuri niin kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma tai tarvitset lisätietoa.

Aikuiset
Alkuannos on tavallisesti 25 mg kaksi tai kolme kertaa päivässä, ja lääkäri voi lisätä annosta vähitellen 50 mg:aan kolme kertaa päivässä (jolloin vuorokausiannos on 150 mg).

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)
Alkuannos on 10 mg kaksi tai kolme kertaa päivässä, ja lääkäri voi lisätä annosta vähitellen, kunnes vuorokausiannos on 100–150 mg.

Lapset ja nuoret (< 18-vuotiaat)
Noritrenia ei yleensä anneta lapsille eikä nuorille. Lisätietoja on kohdassa 2.

Riskipotilaat
Jos potilaalla on maksasairaus, käytetään yleensä tavallista pienempiä annoksia.
Sinulta saatetaan ottaa verinäytteitä veren notriptyliinipitoisuuden määrittämiseksi.
Jos sinusta tuntuu siltä, että Noritrenin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro siitä lääkärillesi tai apteekissa.

Kuinka ja milloin Noritrenia otetaan
Noritren-tabletit voi ottaa joko aterian yhteydessä tai muulloin. Niele tabletit veden kera. Älä pureskele niitä. Hoidon alussa Noritren otetaan yleensä kahtena tai kolmena erillisenä annoksena päivän mittaan. Ylläpitohoidossa lääke voidaan ottaa kerta-annoksena aamuisin.

Hoidon kesto
Noritrenin kuten muidenkin masennuslääkkeiden vaikutus voi alkaa tuntua vasta muutaman viikon kuluttua.
Hoidon kesto vaihtelee yksilöllisesti, mutta se kestää yleensä vähintään kuusi kuukautta. Lääkäri päättää, kuinka kauan hoitoa pitää jatkaa. Ota tabletteja niin kauan kuin lääkärisi suosittelee. Älä lakkaa ottamasta niitä, ellei lääkäri niin määrää, vaikka vointisi alkaisikin tuntua paremmalta. Oireiden taustalla oleva sairaus voi jatkua pitkään, ja jos lopetat lääkityksen liian aikaisin, oireet saattavat uusiutua.
Älä muuta lääkkeen annostusta keskustelematta asiasta ensin lääkärisi kanssa.

Jos otat enemmän Noritrenia kuin Sinun pitäisi
Jos arvelet itse ottaneesi tai jonkun muun ottaneen liian monta Noritren-tablettia, ota heti yhteys lääkäriin tai lähimmän sairaalan päivystyspoliklinikkaan. Tee niin, vaikkei potilas voisi huonosti eikä hänellä olisi merkkejä myrkytyksestä. Ota Noritren- pakkaus mukaan, jos menet lääkäriin tai sairaalaan.

Yliannostus voi aiheuttaa seuraavia oireita:
• uneliaisuutta tai jännittyneisyyttä
• tajuttomuutta
• hengitysvaikeuksia, ihon sinerrystä
• mustuaisten laajenemista
• kouristuksia
• sydämen tiheälyöntisyyttä
• verenpaineen laskua, pulssin heikkenemistä, kalpeutta
• kuumetta.

Jos unohdat ottaa Noritrenia
Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Noritrenin käytön
Lääkärisi määrää, miten ja milloin lääkitys lopetetaan. Näin toimien pyritään välttämään mahdolliset epämiellyttävät oireet (esim. päänsärky, sairauden tunne, unettomuus, ärtyisyys), joita saattaa ilmaantua, jos lääkitys lopetetaan äkillisesti.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Noritrenkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä koe.

Hyvin harvinaiset mutta vakavat haittavaikutukset (alle yhdellä 10 000 potilaasta)
Jos sinulle tulee jotain seuraavista oireista, lakkaa käyttämästä Noritrenia ja hakeudu heti lääkäriin:
• kohtauksia, jolloin näkö vuoroin hämärtyy, näkyy sateenkaarirenkaita valojen ympärillä ja on silmäkipua; silmät on tutkittava heti, ennen kuin Noritren-hoitoa voi jatkaa; nämä voivat olla silmänpainetaudin oireita
• vaikeaa ummetusta, mahan turvotusta, kuumetta ja oksentelua; oireet voivat johtua siitä, että osa suolesta on halvaantunut
• ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuutta; maksassa voi olla vikaa
• mustelmia, verenvuotoa, kalpeutta tai sitkeää kurkkukipua ja kuumetta; nämä voivat olla ensimmäisiä merkkejä veressä olevasta viasta; lääke voi vähentää veren punasoluja (jotka kuljettavat happea eri puolille elimistöä), valkosoluja (jotka auttavat elimistöä taistelemaan tartuntoja vastaan) ja verihiutaleita (joita tarvitaan veren hyytymisessä).

Seuraavat haittavaikutukset ovat usein lieviä ja saattavat hävitä, kun lääkitys on jatkunut muutaman päivän.
Jos haittavaikutukset ovat hankalia tai kestävät kauemmin kuin muutaman päivän, kerro niistä lääkärillesi.

Kuiva suu lisää hammasmädän vaaraa. Pese siis hampaasi tavallista useammin.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (vähintään kymmenellä 100 potilaasta):
Hikoilu
Käsien vapina, päänsärky; huimaus, joka saattaa johtua alhaisesta verenpaineesta (suositeltavaa nousta hitaasti ylös)
Näön hämärtyminen (vaikeus lukea pientä tekstiä)
Suun kuivuminen, ummetus, pahoinvointi
Sydämentykytys, sydämen tiheälyöntisyys
Uupumus.

Yleisinä haittavaikutuksina (enemmän kuin yhdellä mutta alle kymmenellä 100 potilaasta) voi esiintyä seuraavia:
Käsivarsien ja jalkojen puutumista tai pistelyä, koordinaatiohäiriöitä
Mustuaisten laajenemista
Sekavuutta (erityisesti iäkkäillä potilailla), tarkkaavaisuuden häiriöitä, sukupuolisen Halukkuuden vähenemistä
Makuaistin muutoksia
Painon nousua
Sydämeen kohdistuvia vaikutuksia, jotka näkyvät sydänsähkökäyrässä (EKG)
Miehillä voi esiintyä erektiohäiriöitä.

Melko harvinaisina haittavaikutuksina (vähintään yhdellä 1000 potilaasta, mutta enintään yhdellä 100 potilaasta) voi esiintyä seuraavia:
Ihottumaa, kutinaa, kasvojen ja kielen turvotusta
Tinnitusta (korvien soimista)
Kouristuksia
Mielialan vaihteluita, kuten tavallista voimakkaampaa ahdistuneisuutta tai kiihtyneisyyttä
Unettomuutta, painajaisunia
Ripulia, oksentelua
Verenpaineen nousua
Virtsaamisvaikeuksia (erityisesti iäkkäillä miehillä).

Harvinaisina haittavaikutuksina (alle yhdellä 1000 potilaasta) voi esiintyä seuraavia:
Hiustenlähtöä, ihon lisääntynyttä herkkyyttä auringonvalolle
Ruokahaluttomuutta, sekavuutta (delirium, erityisesti vanhuksilla), aistiharhoja
Sylkirauhasten turvotusta
Painon laskua
Rintojen suurenemista.

Potilailla, jotka käyttävät trisyklisiä masennuslääkkeitä, kuten Noritren, on havaittu olevan suurentunut riski luunmurtumiin.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro siitä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. NORITRENIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 ºC.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista, miten käyttämättömät lääkkeet tulisi hävittää. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Noritren sisältää
Vaikuttava aine on nortriptyliinihydrokloridi.
Kalvopäällystetty Noritren-tabletti sisältää 10 mg, 25 mg tai 50 mg nortriptyliinihydrokloridia.

Muut aineet ovat maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, kopovidoni, glyseroli 85 %, mikrokiteinen selluloosa, talkki ja magnesiumstearaatti.
Päällyste: hypromelloosi 5, makrogoli 6000.
Väri: titaanidioksidi (E 171).

Tuote sisältää laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, ettet siedä kaikkia sokereita, ota yhteyttä häneen ennen kuin alat käyttää tätä lääkevalmistetta.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Noritren-valmistetta on saatavana 10, 25 ja 50 mg:n kalvopäällysteisinä tabletteina.

Noritren-tablettien kuvaus
10 mg: pyöreitä, hieman kaksoiskuperia, valkoisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa on tasainen päällys ja toisella puolella kirjaimet NL.
25 mg: pyöreitä, hieman kaksoiskuperia, valkoisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa on tasainen päällys ja toisella puolella kirjaimet NO.
50 mg: pyöreitä, hieman kaksoiskuperia, valkoisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa on tasainen päällys ja toisella puolella kirjaimet NS.

Kalvopäällystetyt Noritren-tabletit on pakattu seuraavan kokoisiin polyetyleenipurkkeihin
10 mg: 100 tablettia.
25 mg: 100 tablettia.
50 mg: 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Tanska

Markkinoija:
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
Oy H. Lundbeck Ab
Logomo Byrå
Köydenpunojankatu 14
FI-20100 Turku
Suomi

Pakkausseloste on tarkistettu
10.12.2015


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot