Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

NEURONTIN

Pfizer Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
kapseli, kova 300 mg  100 fol  40.07€  0.40€/kpl  substitution-group
kapseli, kova 400 mg  100 fol  49.08€  0.49€/kpl  substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 600 mg  100 fol  78.41€  0.78€/kpl  substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 800 mg  100 fol  95.10€  0.95€/kpl  substitution-group
kapseli, kova 300 mg  50 fol  21.76€  0.44€/kpl  substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Gabapentiini, joka on epilepsialääke.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään epilepsian hoitoon joko yksinään tai muiden lääkkeiden lisänä. Lääkettä käytetään myös hermovauriokivun eli ns. perifeerisen neuropaattisen kivun hoitoon. Tällaista pitkäaikaista kipua voi esiintyä esimerkiksi vyöruusun tai diabeteksen yhteydessä.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan useimmiten pienellä annoksella, jota suurennetaan muutamassa viikossa parhaiten tehoavalle, mutta samalla haittavaikutuksiltaan siedettävälle tasolle. Lääkitystä ei pidä keskeyttää äkillisesti, koska epilepsian oireet voivat tällöin pahentua. Tarvittaessa hoito lopetetaan lääkärin valvonnassa asteittain vähintään viikon aikana.
Lääkkeen ottaminen Lääke niellään kokonaisena runsaan nesteen kera joko tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä. Lääke tulee ottaa mahdollisimman tarkoin ohjeiden mukaisina kellonaikoina. Kahden lääkeannoksen väli ei saa ylittää 12 tuntia. Mahahappoa sitovia lääkkeitä eli antasideja ei saa ottaa samanaikaisesti gabapentiinin kanssa, koska gabapentiinin teho voi heiketä. Gabapentiini otetaan aikaisintaan kahden tunnin kuluttua antasidin annostelun jälkeen.
Vaikutustapa Gabapentiini muistuttaa aivojen omaa estävää välittäjäainetta, gamma-aminovoihappoa eli GABA:a. Se vaikuttaa aivoissa GABA:n tavoin ja estää epilepsiaan liittyvien sähköpurkauksien leviämistä.
Haittavaikutukset Kuten muillakin epilepsialääkkeillä gabapentiinillä on haittavaikutuksia erityisesti hoidon alussa. Yleensä haitat vähenevät parissa viikossa hoidon jatkuessa. Yleisimmin ilmenee jäykkyyttä, huimausta ja uneliaisuutta. Muita mahdollisia haittoja ovat mm. erilaiset vatsaoireet, painon nousu, näköhäiriöt, mielialan muutokset, muistihäiriöt, ihottumat, lihasten tai nivelten kivut sekä turvotukset. Tarkkaavaisuus liikenteessä voi heikentyä.
Raskaus ja imetys Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä tapaus kerrallaan. Epilepsiaa ei pidä jättää hoitamatta raskauden aikana, koska kohtaukset voivat olla sikiölle vahingollisempia kuin lääkityksen mahdollisesti aiheuttamat haitat.
Säilytys Kapselit: Säilytä alle 30 °C. Tabletit: Säilytä alle 25 °C.
Ulkonäkö 300 mg: kaksiosainen, keltainen, läpinäkymätön liivatekapseli, merkinnät Neurontin 300 mg ja PD. Kapselin sisällä on valkoista tai lähes valkoista jauhetta.
400 mg: kaksiosainen, oranssi, läpinäkymätön liivatekapseli, merkinnät Neurontin 400 mg ja PD. Kapselin sisällä on valkoista tai lähes valkoista jauhetta.
600 mg: valkoinen, soikea tabletti, jakouurre molemmilla puolilla ja toiselle puolelle on kaiverrettu NT ja 16.
800 mg: valkoinen, soikea tabletti, jakouurre molemmilla puolilla ja toiselle puolelle on kaiverrettu NT ja 26.
ATC-koodi N03AX12

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Neurontin 300 mg kapseli, kova

Neurontin 400 mg kapseli, kova

Neurontin 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Neurontin 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen

gabapentiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Neurontin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Neurontinia
 3. Miten Neurontinia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Neurontinin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Neurontin on ja mihin sitä käytetään

Neurontin kuuluu lääkeryhmään, johon kuuluvilla valmisteilla hoidetaan epilepsiaa ja perifeeristä neuropaattista kipua (hermovaurion aiheuttama pitkäaikainen kipu).

Neurontinin vaikuttava aine on gabapentiini.

Neurontinilla hoidetaan:

 • epilepsian eri kohtaustyyppejä (epilepsiakohtauksia, jotka rajoittuvat aluksi vain tietyille aivoalueille mutta joilta kohtaus voi levitä muille aivoalueille tai sitten ei). Lääkärisi määrää epilepsiasi hoitoon Neurontinia, silloin kun sairautesi ei pysy täysin hallinnassa nykyhoidollasi. Ota Neurontinia nykyhoitosi lisäksi, jollei lääkäri määrää toisin. Neurontinia voi käyttää myös yksinään aikuisten ja yli 12-vuotiaiden lasten hoidossa.
 • perifeeristä neuropaattista kipua (hermovaurion aiheuttama pitkäaikainen kipu). Perifeeristä neuropaattista kipua (ilmenee pääasiassa jaloissa ja/tai käsivarsissa) voivat aiheuttaa monet erilaiset sairaudet, kuten diabetes tai vyöruusu. Potilas voi kuvailla kiputuntemustaan esimerkiksi sanoilla kuumottava, polttava, tykyttävä, lävistävä, pistävä, terävä, kouristava, jyskyttävä, kihelmöivä, turruttava, pistelevä.

Gabapentiiniä, jota Neurontin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Neurontinia

Älä ota Neurontinia

 • jos olet allerginen gabapentiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Neurontinia:

 • jos sinulla on munuaisvaivoja, lääkäri saattaa muuttaa lääkkeen annostusta.
 • jos saat hemodialyysihoitoa (kuona-aineiden poistamiseksi munuaisten vajaatoiminnan vuoksi), kerro lääkärillesi, jos sinulle kehittyy lihaskipua ja/tai heikkoutta
 • jos sinulle kehittyy sellaisia oireita kuten mahakipu, pahoinvointi ja oksentelu, ota heti yhteys lääkäriisi, koska nämä oireet voivat viitata äkilliseen haimatulehdukseen.

Markkinoille tulon jälkeen on ilmoitettu gabapentiinin väärinkäyttö- ja riippuvuustapauksista. Keskustele lääkärin kanssa, jos olet aiemmin väärinkäyttänyt lääkkeitä tai ollut riippuvainen lääkkeistä.

Pienellä määrällä potilaita, joita on hoidettu epilepsialääkkeillä, kuten Neurontinilla, on havaittu itsensä vahingoittamiseen tai itsetuhoisuuteen liittyviä ajatuksia. Jos sinulla ilmenee tällaisia ajatuksia, ota heti yhteys lääkäriin.

Tärkeää tietoa mahdollisesti vakavista reaktioista

Pienelle joukolle Neurontinia käyttävistä potilaista ilmaantuu allerginen reaktio tai mahdollisesti vakava ihoreaktio, joka saattaa hoitamattomana kehittyä vakavammaksi tilaksi. Sinun on oltava tietoinen tällaisista oireista voidaksesi tarkkailla niiden ilmaantumista Neurontin-hoidon aikana.

Lue tällaisten oireiden kuvaus tämän pakkausselosteen kohdasta 4. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee tämän lääkkeen ottamisen jälkeen jokin seuraavista oireista, sillä ne saattavat olla vakavia.

Lihasheikkous, -arkuus tai -kipu, varsinkin jos samanaikaisesti tunnet itsesi huonovointiseksi tai sinulla on korkea kuume, voivat johtua epänormaalista lihaskudoksen vauriosta, joka voi olla hengenvaarallinen ja aiheuttaa munuaisongelmia. Tämä voi aiheuttaa myös virtsan värjäytymistä ja muutoksia verikokeiden tuloksiin (etenkin veren kreatiinifosfokinaasiarvo voi suurentua). Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin näistä oireista.

Muut lääkevalmisteet ja Neurontin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Opioideja sisältävät lääkkeet (esim. morfiini)

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät opioideja sisältäviä lääkkeitä (esim. morfiinia), koska opioidit voivat lisätä Neurontinin vaikutusta. Lisäksi neurontinin ja opioidien yhdistelmähoito saattaa aiheuttaa oireita kuten uneliaisuutta ja/tai hengitystiheyden hidastumista.

Mahahappolääkkeet

Jos Neurontinia käytetään samanaikaisesti alumiinia ja magnesiumia sisältävien mahahappolääkkeiden (antasidien) kanssa, Neurontinin imeytyminen mahalaukusta voi heikentyä. Siksi on suositeltavaa ottaa Neurontin aikaisintaan kaksi tuntia mahahappolääkkeen ottamisen jälkeen.

Neurontin

 • ei odotettavasti aiheuta yhteisvaikutuksia muiden epilepsialääkkeiden tai suun kautta otettavien ehkäisytablettien kanssa.
 • voi vaikuttaa joidenkin laboratoriokokeiden tuloksiin. Jos sinulta otetaan virtsanäyte, kerro lääkärille tai muulle hoitohenkilökunnalle, mitä lääkettä käytät.

Neurontin ruuan kanssa

Neurontinin voi ottaa joko ruuan kanssa tai ilman ruokaa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Käytä Neurontinia raskausaikana vain, jos lääkäri niin määrää. Jos olet hedelmällisessä iässä oleva nainen, käytä luotettavaa raskaudenehkäisyä.

Gabapentiinin käyttöä raskausaikana ei ole erikseen tutkittu, mutta muiden epilepsialääkkeiden on ilmoitettu suurentavan haittojen riskiä kehittyvällä vauvalla, erityisesti silloin jos äiti käyttää samanaikaisesti useita eri epilepsialääkkeitä. Raskausaikana olisi siis aina pyrittävä käyttämään vain yhtä epilepsialääkettä ja vain, jos lääkäri niin neuvoo.

Ota heti yhteys lääkäriisi, jos tulet raskaaksi, arvelet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta Neurontinin käytön aikana. Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä yhtäkkiä, koska se voi aiheuttaa epilepsiakohtauksen, jolla voisi olla vakavia seurauksia sinulle ja lapsellesi.

Imetys

Gabapentiini (Neurontinin vaikuttava aine) kulkeutuu ihmisen rintamaitoon. Koska vaikutusta lapseen ei tiedetä, imettämistä Neurontin-hoidon aikana ei suositella.

Hedelmällisyys

Eläinkokeissa ei havaittu hedelmällisyyteen kohdistuvia vaikutuksia.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Neurontin voi aiheuttaa heitehuimausta, tokkuraisuutta ja väsymystä. Älä aja, älä käytä monimutkaisia laitteita äläkä ryhdy mihinkään mahdollisesti vaaran aiheuttavaan toimintaan, ennen kuin tiedät, miten tämä lääke vaikuttaa kykyysi suoriutua tällaisista tehtävistä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Neurontin sisältää laktoosia

Neurontin-kapselit sisältävät laktoosia (eräs sokeri). Jos lääkärisi on kertonut sinulle, että elimistösi ei siedä tiettyjä sokerityyppejä, ota yhteys lääkäriisi, ennen kuin käytät tätä lääkevalmistetta.

3. Miten Neurontinia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkärisi määrittää juuri sinulle sopivan annoksen.

Epilepsia, suositeltu annos on

Aikuiset ja nuoret:

Ota niin monta kapselia tai tablettia kuin lääkärisi on määrännyt. Lääkärisi suurentaa annostasi tavallisesti vähitellen. Aloitusannos on yleensä 300–900 mg vuorokaudessa. Tämän jälkeen voit suurentaa annoksen lääkärin ohjeiden mukaan enimmäismäärään 3 600 mg vuorokaudessa. Ota tämä määrä lääkärin ohjeiden mukaan kolmena erillisenä annoksena: ota ensimmäinen annos aamulla, toinen iltapäivällä ja kolmas illalla.

Vähintään 6-vuotiaat lapset:

Lääkäri laskee annoksen lapsellesi tämän ruumiinpainon perusteella. Hoito aloitetaan pienellä aloitusannoksella, jota sitten suurennetaan asteittain noin kolmen päivän aikana. Tavanomainen annos epilepsian hallinnassa pitämiseksi on 25–35 mg per kg per vuorokausi. Tämä annos annetaan lapselle tavallisesti kolmena erillisenä annoksena joka päivä: anna ensimmäinen annos aamulla, toinen iltapäivällä ja kolmas illalla.

Neurontinia ei suositella käytettäväksi alle 6-vuotiaille lapsille.

Perifeerinen neuropaattinen kipu, suositeltu annos on

Aikuiset:

Ota niin monta kapselia tai tablettia kuin lääkärisi on määrännyt. Lääkärisi suurentaa annostasi tavallisesti vähitellen. Aloitusannos on yleensä 300–900 mg vuorokaudessa. Tämän jälkeen lääkäri voi suurentaa annoksen asteittain enimmäismäärään 3 600 mg vuorokaudessa. Ota tämä määrä lääkärin ohjeiden mukaan kolmena erillisenä annoksena: ota ensimmäinen annos aamulla, toinen iltapäivällä ja kolmas illalla.

Jos sinulla on munuaisvaivoja tai saat hemodialyysihoitoa

Lääkärisi saattaa muuttaa lääkkeen annostelua ja/tai annosta, jos sinulla on munuaisvaivoja tai saat hemodialyysihoitoa.

Jos olet iäkäs potilas (yli 65-vuotias), ota normaali Neurontin-annos, paitsi jos sinulla on munuaisvaivoja. Lääkärisi voi muuttaa hoito-ohjelmaasi ja/tai annostasi, jos sinulla on munuaisvaivoja.

Jos sinusta tuntuu, että Neurontinin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa mahdollisimman pian.

Neurontinin antotapa

Neurontin otetaan suun kautta. Niele kapselit tai tabletit aina runsaan veden kera. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jatka Neurontinin ottamista, kunnes lääkärisi kehottaa sinua lopettamaan hoidon.

Jos otat enemmän Neurontinia kuin sinun pitäisi

Suositusannoksia suuremmat annokset voivat lisätä haittavaikutuksia, kuten tajunnanmenetys, heitehuimaus, kaksoiskuvat, puheen puuroutuminen, tokkuraisuus ja ripuli. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 ) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota mukaan mahdollisesti jäljellä olevat kapselit tai tabletit sekä lääkepakkaus annostusohjeineen, jotta hoitohenkilökunta voi heti varmistua, mitä lääkettä olet ottanut.

Jos unohdat ottaa Neurontinia

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat asian, jollei ole jo seuraavan annoksen aika. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Neurontinin oton

Lopeta Neurontinin ottaminen vain lääkärisi määräyksestä. Jos hoitosi lopetetaan, on se tehtävä asteittain vähintään yhden viikon aikana. Jos lopetat Neurontinin ottamisen yhtäkkiä tai ennen kuin lääkärisi neuvoo tekemään niin, epilepsiakohtausten riski suurenee.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee tämän lääkkeen ottamisen jälkeen jokin seuraavista oireista, sillä ne saattavat olla vakavia:

 • vaikeita ihoreaktioita, jotka vaativat välitöntä hoitoa, kuten huulten ja kasvojen turvotusta, ihottumaa ja punoitusta ja/tai hiustenlähtöä (nämä saattavat olla vakavan allergisen reaktion oireita).
 • itsepintaista mahakipua, pahoinvointia ja oksentelua, sillä nämä voivat olla äkillisen haimatulehduksen oireita.
 • Neurontin saattaa aiheuttaa vakavan tai hengenvaarallisen allergisen reaktion ihossa tai muualla elimistössä, kuten maksassa tai verisoluissa. Sinulla saattaa esiintyä ihottumaa tällaisen reaktion yhteydessä. Sairaalahoito tai Neurontin-hoidon lopettaminen saattaa olla tarpeen. Soita heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu seuraavia oireita:
  • ihottumaa
  • nokkosihottumaa
  • kuumetta
  • rauhasten turpoamista, joka ei laske
  • huulten tai kielen turpoamista
  • ihon tai silmänvalkuaisten muuttumista kellertäväksi
  • epätavallista mustelmien muodostumista tai verenvuotoa
  • voimakasta väsymystä tai heikotusta
  • odottamatonta lihaskipua
  • toistuvia infektioita.

Nämä oireet saattavat olla vakavan reaktion ensimmäisiä merkkejä. Lääkärin on tutkittava sinut voidakseen selvittää, voitko jatkaa Neurontin-hoitoa.

Jos saat hemodialyysihoitoa, kerro lääkärillesi, jos sinulla ilmenee lihaskipua ja/tai heikotusta.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Hyvin yleiset

(voivat esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä):

 • virusinfektio
 • tokkuraisuus, heitehuimaus, koordinaatiokyvyn puuttuminen
 • väsymys, kuume.

Yleiset

(voivat esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä 10:stä):

 • keuhkokuume, hengitysinfektiot, virtsatieinfektio, korvatulehdus tai muut infektiot
 • pieni valkosolumäärä
 • ruokahaluttomuus, ruokahalun lisääntyminen
 • vihamielisyys, sekavuus, mielialan vaihtelut, masennus, ahdistuneisuus, hermostuneisuus, ajattelun vaikeus
 • kouristukset, nykivät liikkeet, puhevaikeus, muistinmenetys, vapina, unettomuus, päänsärky, ihon aristus, tuntoaistimuksen heikkeneminen (puutuminen), koordinaatiovaikeudet, poikkeavat silmänliikkeet, refleksien voimistuminen, heikkeneminen tai puuttuminen
 • näön hämärtyminen, kaksoiskuvat
 • kiertohuimaus
 • korkea verenpaine, kasvojen kuumoitus ja punoitus tai verisuonten laajeneminen
 • hengitysvaikeudet, keuhkoputkitulehdus, kurkkukipu, yskä, nenän limakalvojen kuivuminen
 • oksentelu, pahoinvointi, hammasvaivat, ientulehdus, ripuli, mahakipu, ruoansulatushäiriöt, ummetus, suun tai kurkun kuivuminen, ilmavaivat
 • kasvoturvotus, mustelmat, ihottuma, kutina, akne
 • nivelkipu, lihaskipu, selkäkipu, lihasten nykiminen
 • erektiovaikeudet (impotenssi)
 • jalkojen ja käsivarsien turvotus, kävelyvaikeus, heikkous, kipu, sairaudentunne, vilustumista muistuttavat oireet
 • valkosolumäärän väheneminen, painonnousu
 • tapaturmainen vamma, murtuma, nirhauma.

Lisäksi lapsille tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa on ilmoitettu yleisinä haittavaikutuksina aggressiivista käyttäytymistä ja nykiviä liikkeitä.

Melko harvinaiset

(voivat esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä 100:sta):

 • allerginen reaktio, kuten nokkosihottuma
 • vähentynyt liikkuminen
 • sydämentykytys
 • turvotus, jota voi esiintyä kasvoissa, ylävartalossa ja raajoissa
 • maksavaivoihin viittaavat epänormaalit verikokeiden tulokset
 • henkisen suorituskyvyn heikkeneminen
 • kaatuminen
 • kohonnut verensokerin taso (esiintyy yleisimmin diabeetikoilla).

Harvinaiset

(voivat esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä 1000:sta):

 • tajunnanmenetys
 • alentunut verensokerin taso (esiintyy yleisimmin diabeetikoilla).

Neurontinin markkinoille tulon jälkeen on ilmoitettu seuraavia haittavaikutuksia:

 • verihiutaleiden (veren hyytymiseen osallistuvien verisolujen) väheneminen
 • aistiharhat
 • epänormaaleihin liikkeisiin liittyvät ongelmat, kuten vääntelehtiminen, nykivät liikkeet ja jäykkyys
 • korvien soiminen
 • samanaikaisesti ilmenevien haittavaikutusten oireyhtymä, johon voi liittyä turvonneita imusolmukkeita (yksittäisiä pieniä koholla olevia ihonalaisia patteja), kuumetta, ihottumaa ja maksatulehdusta
 • ihon ja silmänvalkuaisten kellertäminen, maksatulehdus
 • äkillinen munuaisten vajaatoiminta, virtsanpidätyskyvyttömyys
 • lisääntynyt rintakudos, rintojen suureneminen
 • gabapentiinihoidon äkillisestä lopettamisesta johtuvat haittavaikutukset (ahdistuneisuus, unettomuus, pahoinvointi, kipu, hikoilu), rintakipu
 • lihaskudoksen hajoaminen (rabdomyolyysi)
 • muutokset verikokeiden tuloksissa (suurentunut veren kreatiinifosfokinaasiarvo)
 • seksuaaliset toimintahäiriöt mukaan lukien kyvyttömyys saavuttaa orgasmia, viivästynyt siemensyöksy
 • alentunut veren natriumpitoisuus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi  
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri 
PL 55 
00034 FIMEA

5. Neurontinin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä Neurontin kapselit alle 30 °C.

Säilytä Neurontin tabletit alle 25 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Neurontin sisältää

Neurontin kovat kapselit

Vaikuttava aine on gabapentiini. Yksi kova liivatekapseli sisältää joko 300 mg tai 400 mg gabapentiinia.

Neurontin-kapseleiden muut aineet ovat:

Kapselin ydin: laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys ja talkki.

Kapselikuori: lliivate, puhdistettu vesi ja natriumlauryylisulfaatti.

300 mg kapseli sisältää väriaineita E171 (titaanidioksidi) ja E172 (keltainen rautaoksidi).

400 mg kapseli sisältää väriaineita E171 (titaanidioksidi) ja E172 (punainen ja keltainen rautaoksidi).

Kapseleissa käytetty painomuste sisältää: shellakka, E171 (titaanidioksidi) ja E132 (indigokarmiini).

Neurontin kalvopäällysteiset tabletit

Vaikuttava aine on gabapentiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää joko 600 mg tai 800 mg gabapentiinia.

Yksi tabletti sisältää seuraavia apuaineita: poloksameeri 407 (etyleenioksidi ja propyleenioksidi), kopovidoni, maissitärkkelys ja magnesiumstearaatti.

Kalvopäällyste: Opadry White YS-1-18111 (hydroksipropyyliselluloosa, talkki).

Kiillote: kandelillavaha.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kovat kapselit

300 mg kapselit ovat keltaisia kovia kapseleita, joihin on painettu merkinnät ’Neurontin 300 mg’ ja ’PD’.

400 mg kapselit ovat oransseja kovia kapseleita, joihin on painettu merkinnät ’Neurontin 400 mg’ ja ’PD’.

Pakkauskoot ovat: 20, 30, 50, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500 ja 1 000 kapselia PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Kalvopäällysteiset tabletit

600 mg tabletti: valkoinen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ’NT’ ja ’16’.

800 mg tabletti: valkoinen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ’NT’ ja ’26’.

Pakkauskoot ovat: 20, 30, 45, 50, 60, 84, 90, 100, 200 ja 500 tablettia PVC/PE/PVDC/alumiini- tai PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Valmistaja

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Saksa

Tämä lääkevalmiste on saanut myyntiluvan Euroopan talousalueen jäsenmaissa nimellä Neurontin.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 22.4.2015

 


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot