Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

NEOPROCT

Bayer Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
rektaalivoide, creme 1/20 mg/g  30 g  12.49€  416.33€/kg   
peräpuikko 1/40 mg  10 kpl  5.21€     
peräpuikko ja rektaalivoide, creme   10 + 10 g  7.90€     

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Fluokortoloni ja lidokaiini.
Käyttötarkoitus Neoproct on peräpukamalääke, jolla hoidetaan myös peräaukon seudun ihottumia ja peräsuolen tulehdusta.
Annostus Peräpuikkoja käytetään tavallisesti aamulla ja illalla, ensimmäisinä hoitopäivinä kolmekin kertaa päivässä. Oireiden lievittyessä riittää yksi puikko kerran päivässä tai joka toinen päivä. Voidetta käytetään yleensä kahdesti päivässä, ensimmäisenä hoitopäivänä tai kivuliaissa tapauksissa kolme kertaa päivässä. Myöhemmin saattaa yksi voitelukerta päivässä riittää. Lääkettä ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Yleensä sitä käytetään yhtäjaksoisesti enintään kaksi viikkoa.
Lääkkeen ottaminen Lääkettä kannattaa käyttää ulostamisen jälkeen. Ennen käyttöä peräaukon seutu puhdistetaan huolellisesti. Parhaiten tämä käy suihkulla. Peräpukamien hoidossa on muutoinkin tärkeää pitää peräaukon seutu puhtaana. Rektaalivoidetta viedään peräaukon sisään pakkauksen mukana tulevalla kanyylilla, joka kierretään kiinni voideputkilon suulle. Ulos työntyneet pukamat voidellaan paksusti, minkä jälkeen ne painetaan sormella varovasti takaisin peräaukkoon. Peräpuikko työnnetään riittävän syvälle peräsuoleen. Jos puikko tuntuu kovin pehmeältä, voi sen kovettaa pitämällä sitä hetken kylmässä vedessä ennen suojakääreen avaamista. Valmisteiden joutumista silmiin tulee välttää ja kädet on pestävä jokaisen käyttökerran jälkeen. Lääkitystä on hyvä jatkaa pienellä annoksella viikon verran oireiden loppumisen jälkeen.
Vaikutustapa Lääke rauhoittaa peräaukon vierellä tai sisällä olevan laskimolaajentuman eli peräpukaman tulehdusta. Lisäksi se helpottaa peräaukon ihottumaan liittyviä oireita, kuten kipua, turvotusta, polttelua ja kutinaa.
Haittavaikutukset Lääke voi ärsyttää peräaukon limakalvoa ja sitä ympäröivää ihoa.
Raskaus ja imetys Raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana tulee välttää kortisonia sisältävien lääkkeiden käyttämistä.
Säilytys Säilytä alle 30 °C.
Ulkonäkö Emulsiovoide: Valkoinen, läpikuultamaton emulsiovoide. Peräpuikko: Vaalean kellertävä peräpuikko.
ATC-koodi C05AA08

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Neoproct® rektaalivoide, creme
Neoproct peräpuikko,
Neoproct yhdistelmäpakkaus, rektaalivoide ja peräpuikko

fluokortoloni-21-pivalaatti ja vedetön lidokaiinihydrokloridi


Lue pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkarin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
  • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille. vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Neoproct-valmiste on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Neoproct-valmistetta 3. Miten Neoproct-valmistetta käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Neoproct valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Neoproct-valmiste on ja mihin sitä käytetään

Neoproct vähentää peräaukon alueen kipua, kirvelyä ja kutinaa lievittäen siten hoidettavan alueen tulehdusoireita. Valmisteen sisältämä fluokortoloni-21-pivalaatti (glukokortikoidi) lievittää tulehdusoireita ja lidokaiinihydrokloridi (paikallispuudute) vähentää kipua ja kutinaa estämällä hermoärsytyksen johtumista tuntohermoissa.
Neoproct-hoito ei poista peräpukamien syytä.

Neoproct-valmiste on tarkoitettu peräpukamiin, peräsuolen tulehdukseen ja peräaukon ihottumaan liittyvien oireiden kuten kivun, turvotuksen, polttelun ja kutinan oireenmukaiseen lievitykseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Neoproct-valmistetta

Älä käytä Neoproct-valmistetta,

  • jos olet allerginen fluokortoloni-21-pivalaatille tai lidokaiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
  • jos sinulla on hoidettavan alueen ihoinfektio (tuberkuloosi, kuppa) tai virussairaus kuten esim. vesirokko tai rokotusreaktio.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Neoproct-valmistetta.

Varovaisuutta tulee noudattaa, jotta valmistetta ei joutuisi silmiin. Pese kädet huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Muut lääkevalmisteet ja Neoproct
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Sieni-infektioita hoidettaessa Neoproct-hoitoon liitetään sienilääkitys.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
Valmistetta ei saa käyttää raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.
Raskaana olevien ja imettävien naisten tulee välttää pitkäaikaista Neoproct-hoitoa.

3. Miten Neoproct-valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Annostele Neoproct ulostamisen jälkeen. Puhdista peräaukon seutu huolellisesti ennen Neoproct-valmisteen käyttöä.

Neoproct-hoitoa ei pidä jatkaa yli 2 viikkoa.

Rektaalivoide
Rektaalivoidetta käytetään yleensä kaksi kertaa päivässä, aamulla ja illalla, ensimmäisinä hoitopäivinä jopa kolme kertaa päivässä. Oireiden lievittyessä riittää usein annostus kerran päivässä.
Sivele noin herneen kokoinen nokare rektaalivoidetta sormella peräaukon ympäristöön ja peräaukkoon siten, että sormenpäällä tunnet sulkijalihaksen vastuksen.
Jos annostelet rektaalivoidetta peräsuoleen, kierrä pakkauksessa oleva muovikanyyli kiinni voideputkiloon ja vie muovikanyyli peräsuoleen. Annostele tämän jälkeen pieni määrä emulsiovoidetta suoleen painamalla putkiloa kevyesti.
Vaikeasti tulehtuneissa ja sen vuoksi erityisen kivuliaissa tapauksissa saattaa kuitenkin olla aiheellista annostella emulsiovoidetta aluksi sormella myös peräsuoleen. Voitele ulos työntyvät peräpukamat paksulti ja paina ne varovasti sormella takaisin peräaukkoon.

Peräpuikko
Yleensä 1 peräpuikko viedään syvälle peräsuoleen kaksi kertaa päivässä, aamulla ja illalla. Hyvin kivuliaissa tapauksissa kolmena ensimmäisenä päivänä jopa kolme kertaa päivässä. Oireiden helpottuessa riittää usein 1 peräpuikko kerran päivässä tai joka toinen päivä.
Mikäli peräpuikko on lämpimässä säilytyksen aikana pehmennyt, sen voi ennen suojakääreen avaamista kovettaa kylmässä vedessä.


Jos käytät enemmän Neoproct-valmistetta kuin sinun pitäisi

Neoproct-valmisteen vaikuttavilla aineilla tehtyjen akuuttia myrkyllisyyttä selvittäneiden tutkimusten tulokset osoittavat, ettei valmisteen kerta-antoon liity akuuttia myrkytysriskiä, vaikka sitä käytettäisiinkin tahattomasti yliannos.
Jos valmistetta otetaan vahingossa suun kautta, oireina esiintyy todennäköisesti lidokaiinihydrokloridin systeemisiä vaikutuksia, jotka voivat ilmetä annoksesta riippuen vaikeina kardiovaskulaarisina oireina (sydämen toiminnan hidastuminen tai sydämenpysähdys) ja keskushermosto-oireina (kouristukset, hengityksen vaikeutuminen tai hengityspysähdys).
Voit tarvittaessa kysyä neuvoa Myrkytystietokeskuksesta (puh. 09 471 977).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset


Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutuksena saattaa esiintyä peräaukon seudun iho-oireita.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla kymmenestä) polttavaa tunnetta iholla.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta): ihoärsytys ja rektaalivoiteella allergiset reaktiot.

Mahdollista jonkin valmisteen sisältämän aineen aiheuttamaa allergista reaktiota ei voida sulkea pois.

Paikallisten haittavaikutusten, esim. ihon ohenemisen, mahdollisuutta ei voida sulkea pois, jos Neoproct-valmistetta käytetään kauan (yli 4 viikkoa).
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myössellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Neoproct-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 30 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkaauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Neoproct sisältää

Neoproct rektaalivoide

  • Vaikuttavat aineet ovat 1 mg fluokortoloni-21-pivalaatti ja 20 mg lidokaiinihydrokloridi.
  • Muut aineet ovat bentsyylialkoholi, polysorbaatti 60, sorbitaanistearaatti, setostearyylialkoholi, nestemäinen parafiini, valkovaseliini, natriumedetaatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, dinatriumfosfaattidodekahydraatti, puhdistettu vesi.

Neoproct peräpuikko

  • Vaikuttavat aineet ovat 1 mg fluokortoloni-21-pivalaatti ja 40 mg lidokaiinihydrokloridi.
  • Muu aine on kovarasva.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Rektaalivoide, creme
Valkoinen, läpikuultamaton emulsiovoide.
Pakkauskoko: 10 g tai 30 g.

Peräpuikko
Vaalean kellertävä peräpuikko.
Pakkauskoko: 10 peräpuikkoa.

Yhdistelmäpakkaus (rektaalivoide ja peräpuikot)
Valkoinen, läpikuultamaton emulsiovoide ja vaalean kellertävä peräpuikko.
Pakkauskoko: 10 g rektaalivoidetta ja 10 peräpuikkoa.

Myyntiluvan haltija
Bayer Oy
Pansiontie 47
20210 Turku
Suomi

Valmistaja
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., Segrate, Italia

Tämä pakkausseloste on laadittutarkistettu viimeksi 24.6.2014


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot