Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

METFOREM

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti, kalvopäällysteinen 1 g  100 kpl  7.67€    substitution-group
depottabletti 750 mg  30 fol  3.70€  0.12€/kpl  substitution-group
depottabletti 750 mg  100 fol  11.09€  0.11€/kpl  substitution-group
depottabletti 500 mg  30 fol  2.74€  0.09€/kpl  substitution-group
depottabletti 500 mg  100 fol  8.22€  0.08€/kpl  substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Metformiini.
Käyttötarkoitus Aikuistyypin sokeritaudin eli tyypin 2 diabeteksen hoito, kun pelkkä ruokavalio ei riitä alentamaan kohonnutta verensokeria.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus riippuu sairauden vaikeusasteesta, muusta mahdollisesta lääkityksestä sekä erityisesti siitä, miten tunnollisesti potilas noudattaa hoitoon liittyvää ruokavaliota ja muita välttämättömiä ohjeita.
Lääkkeen ottaminen Hoidon kulmakiviä ovat oikea ruokavalio ja riittävä liikunta sekä veren sokeripitoisuuksien seuranta. Tablettien/depottablettien ottaminen aterian yhteydessä vähentää GI-kanavan haittavaikutuksia. Depottabletit on nieltävä kokonaisina ja jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.
Vaikutustapa Lääke alentaa veren kohonnutta sokeripitoisuutta pääasiassa estämällä sokerin muodostumista muista ravintoaineista maksassa ja lisäämällä kudosten sokerinkulutusta.
Haittavaikutukset Lääke aiheuttaa haittavaikutuksia suhteellisen harvoin. Joillekin käyttäjille on ilmaantunut mm. metallin makua suuhun sekä lieviä vatsavaivoja, kuten ripulia, pahoinvointia tai ruokahaluttomuutta. Näitä haittoja lieventää lääkkeen ottaminen aterian yhteydessä, eikä niiden vuoksi yleensä tarvitse keskeyttää lääkitystä. Myös ihottumaa on esiintynyt pienehköllä osalla lääkkeen käyttäjistä.
Raskaus ja imetys Lääkettä ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.
Säilytys Ei erityisohjeita.
Ulkonäkö 500 mg depottabl. valkoinen tai melkein valkoinen, kapselinmuotoinen tabletti, koko noin 19 x 8,8 mm.
750 mg depottabl. valkoinen tai melkein valkoinen, kapselinmuotoinen tabletti, koko noin 20,3 x 9,4 mm.
1 g tabl: Valkoinen, soikea, kaksoiskupera, tabletti, jonka toisella puolella on jakoura merkintöjen ”6” ja ”2” välissä ja tabletin toisella puolella merkintä ”A”.
ATC-koodi A10BA02

PAKKAUSSELOSTE

Metforem 500 mg depottabletti
Metforem 750 mg depottabletti
Metforem 1 g tabletti, kalvopäällysteinen

Metformiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Metforem on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin otat Metforemia
 3. Miten Metforemia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Metforemin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

  1. MITÄ METFOREM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

  Metformiinihydrokloridia, jota Metforem sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

  Metforem-valmisteiden vaikuttava aine, metformiinihydrokloridi, alentaa veren kohonnutta sokeripitoisuutta. Metformiinihydrokloridi vähentää glukoosin uudistuotantoa maksassa ja parantaa kudosten sokerinkulutusta.

  Metforem-hoitoa käytetään tyypin 2 (aikuistyypin) diabeteksen hoitoon. Yleensä lääkehoitoon turvaudutaan, kun pelkkä ruokavaliohoito ei riitä alentamaan kohonnutta verensokeria.

  Metforem-valmisteita voidaan käyttää joko yksinään tai samanaikaisesti muiden diabeteslääkkeiden tai insuliinin kanssa.

  Metforem 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
  Voidaan käyttää yli 10-vuotiaille lapsille ja nuorille joko yksinään tai samanaikaisesti insuliinin kanssa.

  Metforem-hoidon ohella lääkärin suositteleman ruokavalion noudattaminen on ratkaisevaa hyvän hoitotuloksen kannalta. Tällaisessa ruokavaliossa on olennaista hiilihydraattien saannin jakaantuminen koko päivän ajalle, painon alentaminen vähäkalorisen dieetin avulla, kiinteää eläin- ja maitorasvaa sisältävien ruokien käytön vähentäminen ja kuitupitoisten ruokien lisääminen.

  2. ENNEN KUIN OTAT METFOREMIA

  Älä ota Metforemia

  • jos olet allerginen (yliherkkä) metformiinille tai Metforemin jollekin muulle aineelle
  • jos sairastamasi diabetes ei ole hoitotasapainossa, ja siihen liittyy diabeettinen ketoasidoosi. Ketoasidoosi on tila, jossa vereen kertyy nk. ketoaineita ja se voi johtaa diabeettiseen prekoomaan.
  • jos kärsit nestevajauksesta (esim. pitkään jatkuneen ripulin tai oksentelun takia)
  • jos sairastat munuais- ja/tai maksasairautta
  • jos sairastat vaikeata sydän-, verisuoni- ja/tai keuhkosairautta
  • jos käytät alkoholia säännöllisesti tai runsaita määriä
  • jos sinulla on todettu bakteeri- tai virusinfektio, johon et vielä ole saanut hoitoa
  • jos olet menossa kirurgiseen toimenpiteeseen tai varjoainekuvaukseen.

  Ole erityisen varovainen Metforemin suhteen

  Hoidon aikana ilmaantuva oksentelu ja vatsakipu, joita seuraavat lihaskouristukset ja yleinen huonovointisuus ja voimakas väsymys, voivat olla merkkejä vakavasta diabeteksen hoitotasapainon häiriöstä (diabeettinen ketoasidoosi tai maitohappoasidoosi), joka vaatii välitöntä hoitoa. Jos sinulla esiintyy näitä oireita, lopeta lääkkeen käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin.

  Kun käytät Metforem-valmistetta, lääkärisi tutkii verensokeriarvojasi säännöllisesti. Maitohappoasidoosin riski kasvaa, jos munuaisten toiminta on häiriintynyt. Varmista, että käyt lääkärin seurannassa vähintään kerran vuodessa (ja useammin, jos olet iäkäs tai jos munuaistesi toiminta on häiriintynyt). Maitohappoasidoosin riski kasvaa myös jos olet pitkäaikaisella laihdutuskuurilla, johon kuuluu vähäenerginen ruokavalio tai jos käytät runsaasti alkoholia.

  Kerro lääkärillesi, jos olet menossa

  • nukutusta vaativaan leikkaukseen tai toimenpiteeseen
  • röntgen- tai varjoainekuvaukseen, jossa verenkiertoon ruiskutetaan jodia sisältävää varjoainetta.
   Sinun pitää keskeyttää Metforem-valmisteen käyttö muutaman päivän ajaksi ennen leikkausta tai toimenpidettä sekä sen jälkeen.

  Kerro lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

  Metforem ei aiheuta yksin käytettynä verensokerin liiallista alenemista (hypoglykemiaa). Jos kuitenkin käytät Metforemin kanssa muita diabeteslääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa hypoglykemiaa (kuten sulfonyyliureat, insuliini, meglitinidit), on sinulla hypoglykemian riski.

  Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

  Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman
  reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet
  äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

  Jos olet menossa esim. röntgen- tai varjoainekuvaukseen, jossa verenkiertoon ruiskutetaan jodia sisältävää varjoainetta, lopeta Metforemin ottaminen tietyksi ajaksi ennen tutkimusta ja sen jälkeen (ks. edellä ”Ole erityisen varovainen Metforemin suhteen”).

  Joidenkin lääkkeiden tai Metforemin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat:

  • tietyt tulehduslääkkeet (glukokortikoidit)
  • tietyt astmalääkkeet (sympatomimeetit)
  • tietyt nesteenpoistolääkkeet (diureetit)
  • tietyt verenpaine- ja sydänlääkkeet (ACE:n estäjät).

  Metforemin otto ruuan ja juoman kanssa

  Metforem-valmisteet suositellaan otettavaksi aterian yhteydessä tai sen jälkeen.

  Alkoholin samanaikainen käyttö Metforemin kanssa voi aiheuttaa verensokerin liiallista laskua. Lisäksi säännöllinen ja runsas alkoholin käyttö Metforem-hoidon aikana lisää maitohappomyrkytyksen vaaraa.

  Raskaus ja imetys

  Metforemia ei suositella käytettäväksi raskauden eikä imetyksen aikana. Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai jos imetät.

  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Metforem ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.
  Jos käytät samanaikaisesti muita verensokeria laskevia lääkeaineita (kuten sulfonyyliureat, insuliini, meglitinidit) on otettava huomioon mahdollinen verensokerin liiallinen lasku. Varovaisuutta on noudatettava etenkin jos lääkeannoksia lisätään (ks. ’Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö’).

  3. MITEN METFOREMIA OTETAAN

  Ota Metforemia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Lääkärisi aloittaa hoidon pienellä annoksella ja nostaa annosta asteittain sen mukaisesti, miten lääke vaikuttaa veriarvoihisi.

  Metforem 500 mg ja 750 mg depottabletti
  Tavanomainen aikuisten aloitusannos on 500 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. Suurin sallittu vuorokausiannos on 3 grammaa kolmeen annokseen jaettuna.

  Depottabletit on nieltävä KOKONAISINA riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä). Jos depottabletin nieleminen kokonaisena ei onnistu, on asiasta neuvoteltava lääkärin tai apteekin kanssa.

  Metforem 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
  Tavanomainen aikuisten aloitusannos on 500 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. Suurin sallittu vuorokausiannos on 3 grammaa kolmeen annokseen jaettuna.

  Tavanomainen yli 10-vuotiaiden lasten ja nuorten aloitusannos on 500 mg kerran vuorokaudessa. Suurin sallittu vuorokausiannos on 2 grammaa kahteen tai kolmeen annokseen jaettuna.

  Tabletit voidaan puolittaa nielemisen helpottamiseksi. Älä murskaa tai pureskele tablettia ennen nielemistä.

  Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti. Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

  Jos otat enemmän Metforemia kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.
  Noudatettaessa suositeltua vuorokausiannostelua Metforemin käyttö on turvallista.

  Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

  Jos unohdat ottaa Metforemia

  Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

  Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

  Jos lopetat Metforemin käytön

  Metforem-valmisteet on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Jatka Metforem-hoitoa kunnes lääkäri määrää toisin.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
  puoleen.

  4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

  Kuten kaikki lääkkeet, myös Metforem voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

  Hyvin yleiset(useammalla kuin yhdellä 10:stä):

  • ripuli, oksentelu, pahoinvointi, vatsakipu ja ruokahaluttomuus. Näitä ruoansulatuskanavan häiriöitä esiintyy lähinnä hoidon alussa ja ne yleensä häviävät itsestään. Oireet ovat lievempiä, kun lääkeannos jaetaan pienempiin annoksiin vuorokauden ajalle ja annosta suurennetaan hitaasti tai Metforem otetaan aterian yhteydessä tai juuri sen jälkeen.

  Yleiset(harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

  • makuhäiriöt (metallin makua suussa)

  Hyvin harvinaiset(harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

  • maitohappoasidoosi, joka on hyvin vaarallinen haittavaikutus. Maitohappoasidoosin oireita ovat oksentelu, vatsakipu, lihaskouristukset, yleinen huonovointisuus, voimakas väsymys ja hengitysvaikeudet. Maitohappoasidoosi vaatii välitöntä hoitoa. Jos sinulla esiintyy näitä oireita, lopeta lääkkeen käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriisi.
  • B12-vitamiinitason alentuminen
  • poikkeavat maksa-arvot ja maksatulehdus. Nämä oireet ovat parantuneet Metforem-valmisteiden käytön lopettamisen jälkeen
  • ihoreaktiot kuten ihon punoitus, kutina tai nokkosihottuma.

  Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys
  lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

  5. METFOREMIN SÄILYTTÄMINEN

  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

  6. MUUTA TIETOA

  Mitä Metforem sisältää

  Vaikuttava aine on metformiinihydrokloridi.

  Metforem depottabletti sisältää joko 500 mg tai 750 mg metformiinihydrokloridia.
  Muut aineet ovat hypromelloosi, kopovidoni, kolloidinen piidioksidi (vedetön), magnesiumstearaatti, sakkaroosi, titaanidioksidi (E171), polysorbaatti 80 ja glyseroli (85 %).

  Metforem 1 g tabletti, kalvopäällysteinen sisältää 1 g metformiinihydrokloridia.
  Muut aineet ovat povidoni, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, makrogoli 400 ja makrogoli 6000.

  Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

  Metforem 500 mg ja 750 mg depottabletti
  Valkoinen tai melkein valkoinen kalvopäällysteinen kapselinmuotoinen tabletti.

  Metforem 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
  Valkoinen, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on jakoura merkintöjen "6" ja "2" välissä ja tabletin toisella puolella merkintä "A".

  Pakkauskoot:

  Metforem 500 mg ja 750 mg depottabletti
  30 depottablettia läpipainopakkauksessa.
  100 depottablettia HDPE-tölkissä tai läpipainopakkauksessa.
  120 (60x2) depottablettia kaksoisläpipainopakkauksessa.

  Metforem 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
  100 tablettia HDPE-tölkissä tai läpipainopakkauksessa
  Tölkki sisältää myös aktiivihiilipussin, jota ei saa syödä.

  Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

  Myyntiluvan haltija

  Orion Oyj
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Valmistaja

  Orion Pharma
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Metforem 500 mg ja 750 mg depottabletti:
  Orion Pharma
  Tengströminkatu 8
  20360 Turku

  Pakkausseloste tarkistettu

  22.8.2013


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot