Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

MERONEM

AstraZeneca Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (23.03.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 500 mg  10x500 mg  167.11€  334,220.00€/kg   
injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 1 g  10x1 g  326.79€  326,790.00€/kg   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Meropeneemi, joka on antibiootti.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään sairaalahoidon yhteydessä vaikeiden bakteeritulehdusten hoitoon.
Annostus Lääkäri määrää annostuksen.
Lääkkeen ottaminen Sairaalan henkilökunta antaa lääkkeen laskimoon nesteensiirtolaitteen välityksellä.
Vaikutustapa Meropeneemi tappaa monia erilaisia bakteereita.
Haittavaikutukset Lääke voi aiheuttaa mm. ripulia sekä ihon tulehtumista lääkkeen antokohdassa. Harvinaisia haittavaikutuksia ovat mm. päänsärky, pahoinvointi ja ihottumat.
Raskaus ja imetys Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä tapaus kerrallaan.
Säilytys Säilytä alle 30 °C.
Ulkonäkö Valkoinen tai vaaleankeltainen jauhe.
ATC-koodi J01DH02

PAKKAUSSELOSTE

Meronem 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Meronem 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

meropeneemi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Meronem on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Meronemiä
3. Miten Meronemiä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Meronemin säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ MERONEM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Meronem kuuluu karbapeneemiantibioottien ryhmään. Meronem tappaa bakteereja, jotka voivat aiheuttaa vakavia infektioita.

 • Tulehdus keuhkoissa (keuhkokuume)
 • Kystiseen fibroosiin liittyvät keuhkoputken ja keuhkotulehdukset
 • Komplisoituneet virtsatietulehdukset
 • Komplisoituneet vatsaontelon tulehdukset
 • Synnytyksen aikaiset ja jälkeiset tulehdukset
 • Komplisoituneet ihon ja pehmytkudoksen tulehdukset
 • Akuutti bakteeritulehdus aivoissa (meningiitti).

Meronemia voidaan käyttää myös neutropeniapotilaiden hoitoon, joilla epäillään olevan bakteeritulehduksesta johtuva kuume.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT MERONEMIÄ

Älä käytä Meronemia

 • jos olet allerginen (yliherkkä) meropeneemille tai Meronemin jollekin muulle aineelle (listattu kohdassa 6. Muuta tietoa)
 • jos olet allerginen (yliherkkä) muille antibiooteille, kuten penisilliineille, kefalosporiineille tai karbapeneemeille, sillä saatat olla allerginen myös meropeneemille.

Ole erityisen varovainen Meronemin suhteen
Tarkista lääkäriltä Meronemin sopivuus ennen Meronem-hoidon aloittamista

 • jos sinulla on terveyteen liittyviä ongelmia, kuten maksa- tai munuaissairauksia,
 • jos olet saanut vakavan antibiooteista aiheutuneen ripulin.

Sinulle saattaa kehittyä positiivinen tulos Coombsin testissä, joka osoittaa punasoluja mahdollisesti tuhoavien vasta-aineiden olemassaolon. Lääkärisi keskustelee tästä kanssasi.

Jos et ole varma, koskeeko yllä mainittu luettelo sinua, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen ennen Meronemin käytön aloittamista.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä siksi, että Meronem saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta tai muilla lääkkeillä voi olla vaikutusta Meronemin tehoon.

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • Probenesidi (kihtilääke)
 • Natriumvalproaatti (epilepsialääke). Meronemia ei tule käyttää, koska se voi heikentää natriumvalproaatin vaikutusta.

Raskaus ja imetys
On tärkeää, että ennen meropeneemihoitoa kerrot lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet tulevasi raskaaksi. On suositeltavaa välttää meropeneemin käyttöä raskauden aikana. Lääkäri päättää tuleeko sinun käyttää meropeneemia.

On tärkeää, että ennen meropeneemihoitoa kerrot lääkärille, jos imetät tai aiot imettää. Pieni määrä tätä lääkettä saattaa kulkeutua äidinmaitoon ja se voi vaikuttaa lapseen. Siksi lääkäri päättää tuleeko sinun käyttää meropeneemia imetyksen aikana.

Kysy lääkäriltä neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tutkimuksia Meronemin vaikutuksesta kykyysi ajaa tai käyttää työkaluja ja koneita ei ole tehty.

Tärkeää tietoa Meronemin sisältämistä aineista
Meronem sisältää natriumia.

Meronem 500 mg: Tämä lääkevalmiste sisältää noin 2,0 MEkv natriumia kussakin 500 mg:n annoksessa. Potilaiden, joilla on natriumrajoitteinen ruokavalio, tulee huomioida tämä.

Meronem 1 g: Tämä lääkevalmiste sisältää noin 4,0 MEkv natriumia kussakin 1,0 g:n annoksessa. Potilaiden, joilla on natriumrajoitteinen ruokavalio, tulee huomioida tämä.

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos sinulla on tila, joka vaatii natriumin saantisi seuraamista.

3. MITEN MERONEMIA KÄYTETÄÄN

Aikuiset

 • Annos riippuu infektiosi tyypistä, missä päin kehoasi infektio on ja kuinka vakava se on. Lääkäri päättää tarvitsemasi annoksen.
 • Tavanomainen annos aikuisilla on 500 mg (milligrammaa) - 2 g (grammaa9 joka 8. tunti. Annosväli saattaa kuitenkin olla pidempi jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta.

Lapset ja nuoret
3 kuukauden - 12 vuoden ikäisille lapsille annos päätetään lapsen iän ja painon perusteella. Tavanomainen annos on 10-40 mg Meronemia jokaista painokiloa (kg) kohti. Annos annetaan yleensä joka 8. tunti. Yli 50 kg painaville lapsille voidaan käyttää aikuisten annosta.

 • Meronem annetaan sinulle injektiona tai infuusiona isoihin suoniin.
 • Normaalisti lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Meronemiä sinulle.
 • Jotkut potilaat, vanhemmat ja muut hoitajat voidaan kuitenkin opastaa Meronemin kotikäyttöön. Tarkemmat käyttöohjeet ovat tämän pakkausselosteen lopussa (kohta "Meronemin anto-ohjeet kotioloissa"). Käytä Meronemiä juuri sen verran kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.
 • Sinulle annettavaa injektiota ei saa sekoittaa tai lisätä muita lääkeaineita sisältäviin liuoksiin.
 • Injektion antaminen saattaa kestää 5 minuuttia tai 15-30 minuuttia. Lääkäri kertoo kuinka Meronem annetaan.
 • Sinun pitäisi normaalisti saada injektiosi päivittäin aina samaan aikaan.

Jos käytät enemmän Meronemiä kuin sinun pitäisi
Jos vahingossa olet käyttänyt sinulle määrättyä annosta enemmän Meronemiä, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai lähimpään sairaalaan.

Jos unohdat käyttää Meronemiä
Jos unohdat injektion, ota se heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo melkein seuraavan injektion aika, älä ota unohtunutta annosta. Älä ota kaksinkertaista annosta (2 injektiota samanaikaisesti) korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Meronemin käytön
Älä lopeta Meronemin käyttöä ennen kuin lääkäri pyytää sinua lopettamaan.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Meronemkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Alla luetellut haittavaikutukset voivat ilmetä esiintymistiheyden mukaan seuraavasti:
hyvin yleinen ( yli yhdellä käyttäjällä 10:stä)
yleinen (1-10 käyttäjällä 100:sta)
melko harvinainen (1-10 käyttäjällä 1000:sta)
harvinainen (1-10 käyttäjällä 10 000:sta)
erittäin harvinainen (alle yhdellä käyttäjällä 10 000:sta)
tuntematon (esiintymistiheyttä ei voida arvioida saatavilla olevista tiedoista, mutta se on harvinainen tai hyvin harvinainen).

Vakavat allergiset reaktiot
Jos saat vakavan allergisen reaktion, lopeta Meronemin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Saatat tarvita kiireellistä lääkehoitoa. Oireina voi esiintyä äkillisesti:

 • vaikea ihottuma, nokkosrokko tai ihon kutina
 • kasvojen, huulten, kielen tai muiden kehon osien turpoaminen
 • hengenahdistus, hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeudet.

Punasolujen vaurioituminen (tuntematon)
Tyypilliset oireet:

 • odottamaton hengenahdistus
 • virtsan värjäytyminen punaiseksi tai ruskeaksi.

Jos huomaat jonkun yllämainituista oireista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleiset

 • Mahakipu
 • Pahoinvointi
 • Oksentaminen
 • Ripuli
 • Päänsärky
 • Ihottuma, ihon kutina
 • Kipu ja tulehdus
 • Veren lisääntynyt verihiutaleiden määrä (näkyy verikokeissa)
 • Muutokset verikokeiden tuloksissa, mukaan lukien maksan toimintakokeet.

Melko harvinaiset

 • Verimuutokset. Tällaisia ovat vähentynyt verihiutaleiden määrä (mistä voi johtua suurempi mustelmaherkkyys), joidenkin valkosolujen määrän lisääntyminen, muiden valkosolujen määrän vähentyminen sekä bilirubiinin määrän lisääntyminen. Lääkärisi saatta määrätä sinut ajoittain verikokeisiin.
 • Muutokset verikokeissa, mukaan lukien munuaisten toimintakokeet.
 • Pistelevä tunne (kuin pistelyä neulalla).
 • Suun ja emättimen tulehdukset, jotka ovat sienen aiheuttamia (kandidoosi).

Harvinainen

 • Kouristuskohtaukset.

Muut mahdolliset haittavaikutukset, joiden yleisyyttä ei tiedetä

 • Suolitulehdukset, joihin liittyy ripulia
 • Verisuonien arkuus/kipeytyminen Meronemin pistopaikassa.
 • Muut verimuutokset. Oireina esiintyy toistuvia tulehduksia, korkeaa kuumetta ja kurkkukipua. Lääkärisi määrää sinut ajoittain verikokeisiin.
 • Äkillinen vaikean ihottuman tai rakkuloiden ilmaantuminen iholle tai ihon kuoriutuminen. Tähän saattaa liittyä korkea kuume ja nivelkipuja.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle.

5. MERONEMIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Meronemiä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Injektioneste
Valmistuksen jälkeen: Liuos laskimonsisäiseen injektioon on käytettävä välittömästi. Kontrolloidussa huoneenlämmössä (15-25 °C) säilytetty injektioliuos on annettava laskimoon 3 tunnin sisällä liuoksen valmistamisesta

Infuusioneste
Valmistuksen jälkeen: Infuusioliuos laskimoon on käytettävä välittömästi.
Infuusio laskimoon on annettava:
- 6 tunnin sisällä liuoksen valmistamisesta kun Meronem on liuotettu NaCl-liuokseen ja infuusioliuos on säilytetty kontrolloidussa huoneenlämmössä (15-25°C).
- 24 tunnin sisällä liuoksen valmistamisesta kun Meronem on liuotettu NaCl-liuokseen ja infuusioliuos on säilytetty 2-8 °C lämpötilassa. Liuos on käytettävä 2 tunnin sisällä jääkaapista poiston jälkeen.
- 1 tunnin sisällä, kun Meronem on liuotettu glukoosiliuokseen (dextroosi).

Valmistettua liuosta ei saa jäädyttää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Meronem sisältää

Yksi injektiopullo sisältää meropeneemitrihydraattia vastaten 500 mg vedetöntä meropeneemia .

Yksi injektiopullo sisältää meropeneemitrihydraattia vastaten 1 g vedetöntä meropeneemia .

Muu aine on vedetön natriumkarbonaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

 • Meronem on valkoinen tai vaaleankeltainen jauhe injektio- tai infuusioliuosta varten injektiopullossa. Pakkaus sisältää yhden tai 10 injektiopulloa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
AstraZeneca Oy, Itsehallintokuja 4, 02600 Espoo

Valmistaja:
Corden Pharma S.P.A., Viale dell'Industria 3, I-20040 Caponago (MI), Italy

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta: Optinem
Belgia: Meronem IV
Bulgaria: Meronem
Kypros: MERONEM
Tsekki: MERONEM
Tanska: MERONEM
Viro: Meronem
Suomi: Meronem
Ranska: MERONEM
Saksa: MERONEM
Kreikka: Meronem
Unkari: Meronem
Islanti: Meronem
Irlanti: Meronem IV
Italia: MERREM
Latvia: Meronem
Liettua: Meronem IV
Luxemburg: Meronem IV
Malta: Meronem IV
Alankomaat: Meronem i.v.
Norja: Meronem
Puola: Meronem
Portugali: Meronem
Romania: Meronem i.v.
Slovakia: Meronem 500mg i.v.
Slovenia: Meronem
Espanja: Meronem I.V.
Ruotsi: Meronem
Iso-Britannia: Meronem IV

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 28.07.2011


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot