Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

MERCILON

MSD Finland Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (10.07.2014) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 150/20 mikrog  6x21 fol  49.46€  0.39€/kpl  substitution-group
tabletti 150/20 mikrog  3x21 fol  23.94€  0.38€/kpl  substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Läpipainopakkaus sisältää 21 tablettia, joista jokainen sisältää 150 mikrogrammaa desogestreelia ja 20 mikrogrammaa etinyyliestradiolia. Desogestreeli on keltarauhashormoni eli progestiini ja etyyliestradioli on naishormoni eli estrogeeni.
Käyttötarkoitus Raskauden ehkäisy.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Käyttö aloitetaan yleensä luonnollisten kuukautisten ensimmäisenä vuotopäivänä, jolloin tablettien ehkäisyteho on voimassa heti. Jos tablettien aloitus tapahtuu jonakin muuna päivänä, ensimmäisten 7 käyttöpäivän ajan on käytettävä lisäehkäisyä esim. kondomia. Tabletti otetaan päivittäin samoihin aikoihin kolmen viikon ajan eli pakkaus loppuun. Tämän jälkeen pidetään 7 päivän tauko, jonka aikana tulee vuoto. Tauon jälkeen aloitetaan uusi pakkaus. Vuoto voi jatkua joitakin päiviä uuden pakkauksen aloittamisen jälkeen. Pakkauksessa on yksityiskohtainen käyttöohje.
Lääkkeen ottaminen Pakkauksessa on tarkka käyttöohje, johon tulee tutustua. Tabletteja tulee ottaa säännöllisesti, koska muutoin ehkäisyvarmuus heikkenee ja voi tulla välivuotoja. Ehkäisyteho heikkenee, jos tabletin ottaminen viivästyy yli 12 tuntia. Maksaläiskiin taipuvaisten tulisi välttää aurinkoa ja UV-säteilyä käytön aikana. Ehkäisypillerit eivät suojaa HIV-infektiolta (AIDS) eivätkä muilta sukupuolitaudeilta.
Vaikutustapa Valmiste on ns. vakioannoksinen yhdistelmäehkäisytabletti, joista jokainen sisältää kahta hormonia: keltarauhashormonia ja naishormonia. Nämä aineet ehkäisevät munasolun hedelmöittymistä ja raskautta siten, että ne estävät munasolun irtoamisen munasarjasta eli ovulaation. Lisäksi aineet muuttavat kohdunkaulan limaa siten, että siittiöt pääsevät huonosti kulkemaan sen läpi. Myös kohdun limakalvo muuttuu siten, että munasolun on vaikea kiinnittyä siihen. Ehkäisytabletit eivät suojaa HIV-infektiolta (AIDS) eivätkä muilta sukupuolitaudeilta
Haittavaikutukset Yleisiä haittoja ovat rintojen arkuus, päänsärky, pahoinvointi, vatsakivut ja mielialamuutokset. Käyttö voi aiheuttaa myös painon nousua. Jos on taipumusta saada maksaläiskiä, käytön aikana tulee välttää aurinkoa ja solariumia. Veritulpan riski on hieman lisääntynyt yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä. Riski kasvaa käyttäjän iän myötä, ja tupakointi lisää verenkiertoon lliittyvien sairauksien riskiä. Lääkäri arvioi yksilöllisesti veritulppariskin mahdollisuutta. Eräät lääkkeet saattavat heikentää tablettien ehkäisytehoa. Tämän vuoksi ehkäisytablettien käytöstä kannattaa kertoa aina lääkärissä ja apteekissa. Tabletit eivät vaikuta ajokykyyn eivätkä koneiden käyttökykyyn.
Raskaus ja imetys Valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana eikä käyttöä suositella imetyksen aikana.
Säilytys Säilytä alle 25°C. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle. Säilytä alkuperäispakkauksessa.
Ulkonäkö Tabletit ovat pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joiden halkaisija on 6 mm. Toisella puolella merkintä TR ja sen alapuolella 4, toisella Organon *.
ATC-koodi G03AA09

PAKKAUSSELOSTE

Mercilon tabletit

desogestreeli/etinyyliestradioli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat Mercilon-tablettien käyttämisen.
• Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
• Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
• Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
• Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Mercilon on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Mercilon-tabletteja
2.1. Älä käytä Mercilon-tabletteja
2.2. Ole erityisen varovainen Mercilon-tablettien suhteen
2.3. Milloin sinun on otettava yhteys lääkäriin
3. Miten Mercilon-tabletteja käytetään
3.1. Milloin ja miten tabletit otetaan
3.2. Ensimmäisen Mercilon-pakkauksen aloittaminen
3.3. Jos otat enemmän Mercilon-tabletteja kuin sinun pitäisi (yliannostus)
3.4. Miten toimit, jos…
3.5. Jos haluat lopettaa Mercilon-tablettien käytön
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Mercilon-tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa
6.1. Mitä Mercilon sisältää
6.2. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
6.3. Myyntiluvan haltija ja valmistaja
6.4. Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

1. MITÄ MERCILON ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Koostumus ja tablettityyppi
Mercilon on yhdistelmäehkäisytabletti (yhdistelmäpilleri). Jokainen tabletti sisältää pienen määrän kahta eri naishormonia, desogestreeliä (progestiini eli keltarauhashormoni) ja etinyyliestradiolia (estrogeeni). Mercilon on ns. pieniannoksinen ehkäisyvalmiste, koska se sisältää vain vähän hormoneja. Koska kaikki pakkauksen tabletit sisältävät saman määrän samoja hormoneja, Mercilonia kutsutaan yksivaiheiseksi ehkäisytabletiksi.

Mihin Mercilon-tabletteja käytetään
Mercilon-tabletteja käytetään raskauden ehkäisyyn.
Kun niitä käytetään oikein (unohtamatta tabletteja) raskauden mahdollisuus on hyvin pieni.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT MERCILON-TABLETTEJA

2.1 Älä käytä Mercilon-tabletteja

Älä käytä yhdistelmäehkäisytabletteja, jos sinulla on jokin alla mainituista sairauksista tai tiloista. Kerro niistä lääkärille, ennen kuin alat käyttää Mercilon-tabletteja. Lääkäri voi määrätä sinulle toisentyyppisiä ehkäisytabletteja tai ehdottaa kokonaan toisenlaisen (ei-hormonaalisen) ehkäisymenetelmän käyttöä.

 • Jos sinulla on tai on aiemmin ollut verihyytymä (tromboosi) jalkojen verisuonissa, keuhkoissa (embolia) tai muualla elimistössä.
 • Jos sinulla on tai on ollut sydäninfarkti tai aivohalvaus.
 • Jos sinulla on tai on ollut jokin häiriö, joka saattaa olla ensimmäinen merkki sydäninfarktista (esim. angina pectoris tai rintakipu) tai aivohalvauksesta (esim. ohimenevä aivoverenkiertohäiriö TIA-kohtaus tai pieni ohimenevä aivohalvaus).
 • Jos sinulla on veren hyytymishäiriö (esimerkiksi proteiini C:n puutos).
 • Jos sinulla on ollut migreeniä, johon on liittynyt esim. näköhäiriöitä, puheen häiriöitä tai jonkin kehon osan heikkoutta tai tunnottomuutta.
 • Jos sinulla on diabetes, johon liittyy verisuonivaurioita.
 • Jos sinulla on jokin vakava tai useampia verisuonitukokseen liittyviä riskitekijöitä myös nämä saattavat olla este Mercilonin käytölle (katso myös kohta 2.2.3 Ehkäisytabletit ja verisuonitukokset).
 • Jos sinulla on tai on ollut haimatulehdus, johon on liittynyt korkeita veren rasva-arvoja
 • Jos sinulla on keltaisuutta tai vaikea maksasairaus.
 • Jos sinulla on tai on ollut syöpä, joka saattaa kasvaa sukupuolihormonien vaikutuksesta (esim. rintasyöpä tai sukupuolielinten syöpä).
 • Jos sinulla on tai on ollut maksakasvain.
 • Jos sinulla esiintyy tuntemattomasta syystä johtuvaa verenvuotoa emättimestä.
 • Jos sinulla on endometriumin hyperplasiaa (kohdun limakalvon epänormaalia kasvua).
 • Jos olet tai epäilet olevasi raskaana.
 • Jos olet yliherkkä (allerginen) etinyyliestradiolille tai desogestreelille tai jollekin muulle Mercilon-tablettien ainesosalle.

Jos sinulla esiintyy jokin yllä olevista sairauksista tai tiloista ensimmäistä kertaa tablettien käytön aikana, lopeta niiden käyttö heti ja ota yhteys lääkäriin. Käytä sillä välin ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää. Ks. myös kohta Yleistä kappaleesta 2.2.1.

2.2. Ole erityisen varovainen Mercilon-tablettien suhteen

2.2.1 Yleistä

Tässä pakkausselosteessa kuvataan useita tilanteita, joissa ehkäisytablettien käyttö pitää lopettaa tai joissa niiden luotettavuus saattaa heikentyä. Näissä tilanteissa on pidättäydyttävä yhdynnästä tai käytettävä lisäksi ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää, kuten kondomia tai muuta estemenetelmää. Älä käytä rytmimenetelmää tai peruslämmönmittausta. Nämä menetelmät eivät ole luotettavia, koska ehkäisytablettien käyttö vaikuttaa ruumiinlämmössä ja kohdunkaulan eritteessä kuukautiskierron aikana tavallisesti tapahtuviin muutoksiin.

Mercilon ei suojaa HIV-tartunnalta (AIDS) eikä muilta sukupuolitaudeilta, kuten eivät muutkaan ehkäisytabletit.

Mercilon-tabletit on määrätty sinulle henkilökohtaisesti. Älä anna niitä muille.

Mercilon-tabletteja ei ole tarkoitettu kuukautisten siirtämiseen. Jos kuitenkin haluat poikkeuksellisesti siirtää kuukautisiasi, ota yhteys lääkäriin.

2.2.2 Ennen kuin aloitat Mercilon-tablettien käytön

Terveydentilasi huolellinen seuranta saattaa olla tarpeen, jos käytät yhdistelmäehkäisytabletteja alla lueteltujen sairauksien tai tilojen yhteydessä. Tarkemman selvityksen saat lääkäriltä. Kerro sen vuoksi lääkärille ennen Mercilon-tablettien käytön aloittamista, jos jokin seuraavista koskee sinua:

 • tupakoit.
 • sinulla on diabetes.
 • olet ylipainoinen.
 • sinulla on korkea verenpaine.
 • sinulla on läppävika tai sydämen rytmihäiriö.
 • sinulla on pinnallinen laskimotulehdus (pinnallinen tromboflebiitti).
 • sinulla on suonikohjuja.
 • lähisukulaisellasi on ollut tromboosi, sydäninfarkti tai aivohalvaus.
 • sinulla on migreeni.
 • sinulla on epilepsia.
 • sinulla tai lähisukulaisellasi on tai on ollut korkea veren kolesteroli- tai triglyseridipitoisuus (rasva-ainepitoisuus).
 • lähisukulaisellasi on ollut rintasyöpä.
 • sinulla on maksa- tai sappirakkosairaus.
 • sinulla on Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus (krooninen tulehduksellinen suolistosairaus).
 • sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE eli LED, pitkäaikainen sidekudostauti, jolle on ominaista mm. iho-oireiden esiintyminen eri puolilla kehoa).
 • sinulla on hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (HUS, munuaisten vajaatoimintaa aiheuttava veren hyytymishäiriö).
 • sinulla on sirppisoluanemia (harvinainen veritauti).
 • sinulla on tila, joka ilmeni ensimmäistä kertaa tai paheni raskauden aikana tai viime kerralla sukupuolihormoneja käytettäessä (esim. kuulonalenema, aineenvaihdunnan sairaus porfyria, ihosairaus herpes gestationis tai neurologinen sairaus Sydenhamin korea).
 • sinulla on tai on ollut maksaläiskiä (kellanruskeita ihon pigmenttiläiskiä erityisesti kasvoissa). Vältä tällöin liiallista altistumista auringonvalolle ja ultraviolettisäteilylle.

Ota yhteys lääkäriin, jos jokin yllä mainituista esiintyy ensimmäisen kerran, toistuu tai pahenee tablettien käytön aikana.

2.2.3 Ehkäisytabletit ja verisuonitukokset

Laskimotukokset

Laskimotukoksen (verihyytymän muodostuminen verisuonen sisälle) riski on yhdistelmäehkäisytabletteja, mukaan lukien Mercilon, käyttävillä naisilla suurempi kuin naisilla, jotka eivät käytä ehkäisytabletteja.
Käyttäessäsi Mercilon-valmistetta laskimotukoksen muodostumisen riski on suurempi kuin jos käytät yhdistelmäehkäisytabletteja joiden sisältämä progestiini on levonorgestreeli.

Laskimotukoksen riskiä yhdistelmätablettien käyttäjillä lisäävät:

 • ikä (riski suurenee iän myötä).
 • ylipaino.
 • lähisukulaisellasi nuorella iällä ilmennyt verisuonitukos (tromboosi) jalassa, keuhkoissa tai muissa elimissä.
 • joutuminen leikkaukseen, pitkäaikaiseen vuodelepoon tai vakavaan onnettomuuteen. On tärkeää että kerrot näissä tapauksissa etukäteen lääkärille, että käytät Mercilon-tabletteja, koska voit joutua keskeyttämään niiden käytön. Lääkäri kertoo, milloin voit aloittaa Mercilonin käytön uudelleen. Yleensä se on mahdollista noin kahden viikon kuluttua siitä, kun pääset jälleen jalkeille.

Valtimotukokset

Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön on yhdistetty suurentuneen valtimotukoksen (valtimosuonen tukkeutuman) riski esimerkiksi sydämen verisuonissa (sydäninfarkti) tai aivoissa (aivohalvaus).

Valtimotukoksen riskiä yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä lisäävät:

 • tupakointi. Jos käytät Mercilon-valmistetta sinua kehotetaan lopettamaan tupakointi, etenkin jos olet yli 35-vuotias.
 • korkea veren rasva-ainepitoisuus (kolesteroli- tai triglyseridipitoisuus).
 • korkea verenpaine.
 • migreeni.
 • sydänperäiset häiriöt (läppävika, rytmihäiriöt).
  Jos huomaat mahdollisia verisuonitukoksen merkkejä, lopeta ehkäisytablettien käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin (ks. myös kohta 2.3 Milloin sinun on otettava yhteys lääkäriin).
2.2.4 Ehkäisytabletit ja syöpä

Ehkäisytabletteja käyttävillä naisilla on todettu rintasyöpää hieman useammin kuin samanikäisillä naisilla, jotka eivät käytä ehkäisytabletteja. Tämä rintasyöpädiagnoosien määrässä tapahtuva vähäinen kasvu häviää vähitellen tablettien käytön lopettamista seuraavien 10 vuoden aikana. Ei tiedetä, johtuuko ero ehkäisytablettien käytöstä. On mahdollista, että ehkäisytabletteja käyttäviä naisia tutkittiin useammin ja rintasyöpä todettiin sen vuoksi aikaisemmin.

Harvoissa tapauksissa ehkäisytablettien käyttäjillä on todettu hyvänlaatuisia ja vielä harvemmin pahanlaatuisia maksakasvaimia. Kasvaimet voivat aiheuttaa sisäisen verenvuodon. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy voimakasta vatsakipua.

Papilloomavirusinfektio (HPV) aiheuttaa kohdunkaulan syöpää. Sitä on todettu hieman enemmän naisilla, jotka ovat käyttäneet ehkäisytabletteja pitkään. Ei tiedetä, johtuuko tämä ehkäisytableteista, sukupuolikäyttäytymisestä vai muista tekijöistä (kuten tiheämmästä papa-kontrollista).

2.2.5 Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Jotkut lääkkeet voivat estää ehkäisytablettien vaikutusta. Näitä ovat mm. epilepsia- ja narkolepsialääkkeet (esim. primidoni, fenytoiinit, barbituraatit, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, topiramaatti, felbamaatti, modafiniili), tuberkuloosilääkkeet (esim. rifampisiini), HIV-lääkkeet (esim. ritonaviiri, nelfinaviiri, nevirapiini, efavirentsi) ja eräiden muiden infektiotautien hoitoon käytettävät antibiootit (esim. ampisilliini, tetrasykliinit, griseofulviini, rifabutiini), keuhkoverisuonten verenpainetaudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet (bosentaani) ja mäkikuismaa ( Hypericum perforatum ) sisältävät rohdosvalmisteet, joita käytetään pääasiassa masennuksen hoitoon.
Ehkäisytabletit saattavat myös vaikuttaa muiden lääkkeiden vaikutuksiin (esim. siklosporiini ja lamotrigiini).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai rohdosvalmisteita, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Kerro myös muille sinulle lääkkeitä määrääville lääkäreille tai hammaslääkäreille (tai apteekkihenkilökunnalle), että käytät Mercilon-tabletteja. Näin he osaavat kertoa sinulle, tarvitsetko lisäehkäisyä ja kuinka kauan.

2.2.6. Raskaus ja imetys

Mercilon-tabletteja ei saa käyttää raskauden aikana tai epäiltäessä raskautta. Jos epäilet olevasi raskaana kun jo käytät Mercilon-tabletteja, ota yhteyttä lääkäriin niin pian kuin mahdollista.

Mercilon-tablettien käyttöä ei yleensä suositella imetyksen aikana. Jos haluat käyttää ehkäisytabletteja imetyksen aikana, kysy neuvoa lääkäriltä.

2.2.7 Ajaminen ja koneiden käyttö

Ehkäisytableteilla ei ole todettu vaikutuksia näihin toimintoihin.

2.2.8 Tärkeää tietoa Mercilon-tablettien sisältämistä aineista

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

2.2.9 Käyttö nuorille

Kliinisiä tietoja turvallisuudesta ja tehosta alle 18-vuotiailla nuorilla ei ole saatavilla.

2.3. Milloin sinun on otettava yhteys lääkäriin

Säännölliset lääkärintarkastukset

Käyttäessäsi ehkäisytabletteja sinun tulee käydä säännöllisesti lääkärintarkastuksessa. Tutkimuksissa tulee tavallisesti käydä kerran vuodessa.

Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin, jos:

 • huomaat muutoksia terveydentilassasi, erityisesti jos ne liittyvät tässä pakkausselosteessa mainittuihin seikkoihin (ks. myös kohdat 2.1 Älä käytä Mercilon-tabletteja ja 2.2.2 Ennen kuin aloitat Mercilon-tablettien käytön. Huomioi myös lähisukulaisten terveydentilassa esiintyvät muutokset.
 • tunnet kyhmyn rinnassasi
 • sinulla esiintyy angioedeeman oireita, kuten kasvojen, kielen ja/tai kurkun turpoamista ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, johon liittyy hengitysvaikeuksia.
 • aiot käyttää muita lääkkeitä (ks. myös kohta 2.2.5 Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö).
 • joudut vuodepotilaaksi tai menet leikkaukseen (ota yhteys lääkäriin vähintään neljä viikkoa aikaisemmin).
 • sinulla esiintyy epätavallista, runsasta verenvuotoa emättimestä.
 • unohdit ottaa tabletteja pakkauksen ensimmäisen käyttöviikon aikana ja olit yhdynnässä edeltävien seitsemän päivän aikana.
 • sinulla on voimakasta ripulia
 • kuukautiset jäävät tulematta kaksi kertaa peräkkäin tai epäilet olevasi raskaana (älä aloita seuraavaa läpipainopakkausta, ennen kuin lääkäri antaa luvan).

Lopeta tablettien käyttö ja mene heti lääkäriin, jos huomaat mahdollisia verisuonitukoksen merkkejä:

 • epätavallinen yskä
 • voimakas rintakipu, joka voi säteillä vasempaan käsivarteen
 • hengenahdistus
 • epätavallinen, voimakas tai pitkittynyt päänsärky tai migreenikohtaus
 • osittainen tai täydellinen näön menetys tai kaksoiskuvat
 • epäselvä puhe tai puhekyvyttömyys
 • äkilliset kuulon, hajuaistin tai makuaistin muutokset
 • huimaus tai pyörtyminen
 • heikkous tai tunnottomuus jossain ruumiinosassa
 • voimakas vatsakipu
 • kova kipu tai turvotus toisessa jalassa

Edellä mainitut tilanteet ja oireet on kuvattu ja selitetty tarkemmin tämän pakkausselosteen kohdassa 2.2.3.

3. MITEN MERCILON-TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

3.1 Milloin ja miten tabletit otetaan

Läpipainopakkauksessa on 21 tablettia. Jokaisen tabletin kohdalle on merkitty se viikonpäivä, jolloin tabletti otetaan.

Ota tabletti joka päivä suunnilleen samaan aikaan, tarvittaessa nesteen kera. Jatka tablettien ottamista nuolten suuntaan, kunnes kaikki 21 tablettia on otettu. Seuraavien 7 päivän aikana ei oteta tabletteja. Kuukautiset (tyhjennysvuoto) tulevat näiden 7 päivän kuluessa, yleensä 2–3 päivän kuluttua viimeisen Mercilon-tabletin ottamisesta. Aloita seuraava läpipainopakkaus 8. päivänä, vaikka kuukautiset jatkuisivat. Näin aloitat uuden pakkauksen aina samana viikonpäivänä ja tyhjennysvuoto tulee suunnilleen samaan aikaan joka kuukausi.

3.2 Ensimmäisen Mercilon-pakkauksen aloittaminen

 • Kun edeltävän kuukauden aikana ei ole käytetty hormonaalista ehkäisyvalmistetta
  Aloita Mercilon-tablettien käyttö kuukautiskierron ensimmäisenä päivänä, eli ensimmäisenä vuotopäivänä. Mercilon alkaa vaikuttaa heti. Lisäehkäisyn käyttö ei ole tarpeen.
  Voit aloittaa tablettien käytön myös kuukautiskierron 2.–5. päivänä, mutta siinä tapauksessa sinun on käytettävä lisäksi jotain muuta ehkäisymenetelmää (estemenetelmää) ensimmäisen kierron 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.
 • Kun siirryt toisesta hormonaalisesta yhdistelmäehkäisyvalmisteesta (yhdistelmäehkäisytabletti, emätinrengas tai ehkäisylaastari) Merciloniin
  Voit aloittaa Mercilon-tablettien käytön seuraavana päivänä, kun olet ottanut nykyisin käyttämäsi ehkäisyvalmisteen viimeisen tabletin (eli valmisteiden välillä ei pidetä taukoa). Jos nykyinen ehkäisyvalmistepakkauksesi sisältää myös tabletteja, joissa ei ole vaikuttavaa ainetta, voit aloittaa Mercilon tablettien käytön seuraavana päivänä, kun olet ottanut viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän tabletin (jos et tiedä, mikä tabletti on kyseessä, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta). Voit aloittaa Mercilon-tablettien käytön myöhemminkin, mutta sen on tapahduttava viimeistään aiemman valmisteen käytössä pidettävää taukoa seuraavana päivänä (tai nykyisen ehkäisyvalmisteesi viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältämättömän tabletin ottamista seuraavana päivänä). Jos käytät emätinrengasta tai ehkäisylaastaria, aloita Mercilon-tablettien käyttö mieluiten poistamispäivänä, mutta viimeistään silloin kun seuraava rengas tai laastari olisi otettu käyttöön.
  Jos olet käyttänyt ehkäisytabletteja, -laastareita tai -rengasta johdonmukaisesti ja oikein, ja olet varma siitä, ettet ole raskaana, voit lopettaa ehkäisytablettien, -laastarin tai -renkaan käytön minä päivänä tahansa ja aloittaa Mercilon-tablettien käytön heti.
  Jos noudatat näitä ohjeita lisäehkäisy ei ole tarpeen.
 • Kun siirryt pelkkää progestiinia sisältävästä valmisteesta (minipilleri) Merciloniin
  Voit lopettaa minipillerien käytön milloin tahansa ja aloittaa Mercilon-tablettien käytön samaan aikaan seuraavana päivänä. Lisäksi sinun tulee käyttää yhdynnässä lisäehkäisyä (estemenetelmää) ensimmäisen kierron 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.
 • Kun siirryt ehkäisyruiskeesta, ehkäisykapselista tai progestiinia vapauttavasta kohdunsisäisestä ehkäisimestä (IUD) Merciloniin
  Aloita Mercilon-tablettien käyttö, kun sinun olisi määrä saada seuraava ruiske tai sinä päivänä, jolloin ehkäisykapseli tai kohdunsisäinen ehkäisin poistetaan. Lisäksi sinun tulee käyttää yhdynnässä lisäehkäisyä (estemenetelmää) ensimmäisen kierron 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.
 • Synnytyksen jälkeen
  Jos olet juuri synnyttänyt, lääkäri voi kehottaa sinua odottamaan ensimmäisiä normaaleja kuukautisia, ennen kuin alat käyttää Mercilon-tabletteja. Joskus tablettien käyttö voidaan aloittaa aikaisemminkin. Lääkäri neuvoo sinua. Jos haluat käyttää Mercilon-tabletteja imetyksen aikana, keskustele ensin lääkärin kanssa.
 • Keskenmenon tai abortin jälkeen
  Kysy neuvoa lääkäriltä.

3.3 Jos otat enemmän Mercilon-tabletteja kuin sinun pitäisi (yliannostus)

Mercilon-tablettien yliannostuksen yhteydessä ei ole ilmoitettu vakavista haittavaikutuksista. Usean tabletin ottaminen samanaikaisesti voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja verenvuotoa emättimestä.

Jos huomaat, että lapsi on ottanut Mercilon-tabletteja, kysy neuvoa lääkäriltä.

3.4 Miten toimit, jos…
… unohdat ottaa tabletin

 • Jos tabletin ottaminen myöhästyy alle 12 tuntia , valmisteen ehkäisyteho säilyy. Ota tabletti heti kun muistat ja ota seuraavat tabletit normaaliin aikaan.
 • Jos tabletin ottaminen myöhästyy yli 12 tuntia , valmisteen ehkäisyteho saattaa heiketä. Mitä useamman peräkkäisen tabletin unohdat, sitä suurempi on ehkäisytehon heikkenemisen riski. Raskaaksi tulemisen riski on erityisen suuri, jos unohdat ottaa tabletteja pakkauksen alku- tai loppupäästä. Noudata sen vuoksi alla olevia ohjeita (ks. myös jäljempänä olevaa kaaviota).

Olet unohtanut enemmän kuin yhden tabletin pakkausta kohti
Kysy neuvoa lääkäriltä.

Yksi tabletti on unohtunut 1. viikolla
Ota unohtunut tabletti heti kun muistat (vaikka joutuisitkin ottamaan kaksi tablettia samalla kertaa) ja ota seuraavat tabletit normaaliin aikaan. Käytä lisäehkäisyä (estemenetelmää) seuraavien 7 päivän ajan.
Jos olit yhdynnässä tabletin unohtamista edeltäneen viikon aikana, raskaus on mahdollinen. Kerro asiasta heti lääkärille.

Yksi tabletti on unohtunut 2. viikolla
Ota unohtunut tabletti heti kun muistat (vaikka joutuisitkin ottamaan kaksi tablettia samalla kertaa) ja ota seuraavat tabletit normaaliin aikaan. Tablettien ehkäisyteho säilyy, eikä lisäehkäisyä tarvita.

Yksi tabletti on unohtunut 3. viikolla
Voit valita seuraavista vaihtoehdoista. Lisäehkäisyä ei tarvita.

1. Ota unohtunut tabletti heti kun muistat (vaikka joutuisitkin ottamaan kaksi tablettia samalla kertaa) ja ota seuraavat tabletit normaaliin aikaan. Aloita uusi läpipainopakkaus heti, kun nykyinen loppuu, niin että tablettien ottamisen väliin ei jää taukoa . Tyhjennysvuoto voi jäädä tulematta ennen seuraavan pakkauksen loppumista, mutta tablettien käytön aikana voi esiintyä tiputteluvuotoa tai läpäisyvuotoa.
tai

2. Lopeta tablettien ottaminen käytössä olleesta läpipainopakkauksesta ja pidä enintään 7 päivän tauko ( laske mukaan myös päivä, jona unohdit ottaa tabletin ) ja jatka sitten uudella pakkauksella. Voit siten aloittaa seuraavan pakkauksen samana viikonpäivänä kuin yleensä.

 • Jos olet unohtanut ottaa tabletteja, ja kuukautiset eivät tule odotetusti ensimmäisen normaalin tauon aikana, saatat olla raskaana. Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin aloitat seuraavan läpipainopakkauksen.

… sinulla on ruuansulatuskanavan häiriöitä (esim. oksentelua, vaikea ripuli)

Jos oksennat tai jos sinulla on vaikea ripuli, Mercilon-tabletin vaikuttavat aineet eivät ehkä ole ehtineet kokonaan imeytyä. Oksentamisella 3-4 tunnin sisällä tabletin ottamisesta on sama vaikutus kuin tabletin unohtamisella. Noudata siksi tabletin unohtamisesta annettuja ohjeita. Jos sinulla on vaikea ripuli, ota yhteyttä lääkäriin.

… haluat muuttaa kuukautisten alkamispäivää

Jos otat tabletit ohjeiden mukaan, kuukautisesi alkavat suunnilleen samana päivänä 4 viikon välein. Jos haluat muuttaa kuukautisten alkamispäivää, lyhennä (älä koskaan pidennä) seuraavaa taukoa pakkausten välillä. Esimerkiksi jos kuukautisesi alkavat yleensä perjantaina ja haluat niiden vastaisuudessa alkavan tiistaina (3 päivää aikaisemmin), sinun pitää aloittaa seuraava pakkaus 3 päivää tavallista aikaisemmin. Jos pidät hyvin lyhyen tauon tablettien ottamisessa (esim. 3 päivää tai vähemmän), vuoto voi jäädä tulematta tauon aikana. Seuraavan pakkauksen käytön aikana voi esiintyä läpäisyvuotoa tai tiputteluvuotoa.

…sinulla esiintyy ylimääräistä vuotoa

Kaikkien ehkäisytablettien käytön yhteydessä voi ensimmäisten kuukausien aikana esiintyä epäsäännöllistä verenvuotoa emättimestä (tiputteluvuotoa tai läpäisyvuotoa) kuukautisten välillä. Kuukautissuojien käyttö voi olla tarpeen, mutta jatka tablettien käyttöä normaalisti. Epäsäännölliset vuodot loppuvat yleensä, kun elimistö on tottunut ehkäisytabletteihin (tavallisesti noin 3 kuukaudessa). Jos epäsäännölliset vuodot jatkuvat, muuttuvat runsaiksi tai alkavat uudelleen, kerro siitä lääkärille.

…kuukautiset jäävät tulematta

Jos olet ottanut kaikki tabletit oikeaan aikaan etkä ole oksentanut, sinulla ei ole ollut vaikeaa ripulia etkä ole käyttänyt muita lääkkeitä, on hyvin epätodennäköistä, että olet raskaana. Jatka Mercilon-tablettien käyttöä tavalliseen tapaan.
Jos kuukautiset jäävät tulematta kaksi kertaa peräkkäin, voit olla raskaana. Kerro asiasta heti lääkärille. Älä aloita seuraavaa Mercilon-pakkausta, ennen kuin lääkäri on varmistanut, ettet ole raskaana.

3.5 Jos haluat lopettaa Mercilon-tablettien käytön

Voit lopettaa Mercilon-tablettien käytön milloin tahansa. Jos et halua tulla raskaaksi, kysy lääkäriltä muista ehkäisymenetelmistä.

Jos lopetat tablettien käytön siksi, että haluat tulla raskaaksi, on yleensä suositeltavaa, että odotat ensimmäisten luonnollisten kuukautisten tuloa, ennen kuin yrität tulla raskaaksi. Tämä helpottaa synnytyksen ajankohdan määrittämistä.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Mercilonkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro lääkärille, jos havaitset ei-toivottuja vaikutuksia, varsinkin jos ne ovat voimakkaita tai jatkuvia, tai jos terveydentilassasi tapahtuu muutoksia, joiden arvelet voivan liittyä tablettien käyttöön.

Ehkäisytablettien käytön aikaisia vakavia tapahtumia ja niihin liittyviä oireita on kuvattu kohdissa 2.2.3 Ehkäisytabletit ja verisuonitukokset ja 2.2.4 Ehkäisytabletit ja syöpä.

Yleiset (useammalla kuin 1 käyttäjällä 100:sta):

 • masentunut mieliala, mielialan vaihtelut
 • päänsärky
 • pahoinvointi, vatsakivut
 • rintojen arkuus ja kipu
 • painonnousu

Melko harvinaiset (1-10 käyttäjällä 1 000:sta):

 • nesteen kertyminen elimistöön
 • seksuaalisen halukkuuden heikkeneminen
 • migreeni
 • oksentelu, ripuli
 • ihottuma, nokkosrokko
 • rintojen koon suureneminen

Harvinaiset (harvemmalla kuin 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • yliherkkyysreaktiot
 • seksuaalisen halukkuuden lisääntyminen
 • piilolinssien sopimattomuus
 • erythema nodosum, erythema multiforme (ihoreaktioita)
 • rintojen ja emättimen eritevuoto
 • painonlasku

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. MERCILON-TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivämäärää.

Säilytä alle 25 ºC.
Herkkä valolle.
Herkkä kosteudelle.
Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Älä käytä valmistetta, jos huomaat tableteissa esim. värimuutoksia, murenemista tai muita näkyviä laadun heikkenemiseen viittaavia merkkejä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

6.1 Mitä Mercilon sisältää

Vaikuttavat aineet: etinyyliestradioli 20 mikrogrammaa (0,020 mg) ja desogestreeli 150 mikrogrammaa (0,150 mg).

Muut aineet:
vedetön kolloidinen piidioksidi
laktoosimonohydraatti
perunatärkkelys
povidoni
steariinihappo
all- rac-alfa -tokoferoli

6.2 Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Mercilon-tabletit on pakattu 21 tabletin läpipainoliuskaan. Pakkaus sisältää joko 1, 3 tai 6 liuskaa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Tabletit ovat pyöreitä ja kaksoiskuperia ja niiden halkaisija on 6 mm. Tabletin toisella puolella on merkintä TR ja sen alapuolella 4, toisella puolella Organon*.

6.3 Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Organon (Ireland) Ltd, Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Irlanti

Markkinoija

MSD Finland Oy, PL 46, 02151 Espoo

6.4 Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

9.12.2011

JOS SINULLA ON LISÄÄ KYSYTTÄVÄÄ TAI HALUAT MERCILON-TABLETTIEN TÄYDELLISET VALMISTETIEDOT KÄÄNNY LÄÄKÄRIN TAI APTEEKKIHENKILÖKUNNAN PUOLEEN.


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot