Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

MEDIPAM

ratiopharm Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 5 mg  100 fol  5.96€  0.06€/kpl  substitution-group
tabletti 10 mg  100 fol  8.44€  0.08€/kpl  substitution-group
tabletti 5 mg  30 fol  1.98€  0.07€/kpl  substitution-group
tabletti 10 mg  30 fol  3.09€  0.10€/kpl  substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot
Vaikuttava aine Diatsepaami, joka on bentsodiatsepiini.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään ahdistuneisuuden, levottomuuden ja tuskatilojen hoitoon. Lisäksi sitä voidaan käyttää unettomuuden ja lihaskramppien hoitoon sekä esilääkkeenä leikkausten yhteydessä.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä kuin terveet keski-ikäiset lääkkeen rauhoittavalle ja myös haitallisille vaikutuksille. Vanhuksilla diatsepaamia pitää käyttää erityisen varovaisesti. Ahdistuneisuuden hoidossa lääkettä käytetään enintään pari kuukautta. Unettomuuden hoidossa lääkettä käytetään muutaman päivän ajan tai enintään kaksi-neljä viikkoa. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta
Lääkkeen ottaminen Tabletti niellään nesteen kera.
Vaikutustapa Diatsepaami vaikuttaa aivoissa siten, että se rauhoittaa ja vähentää ahdistusta ja tuskaisuutta. Lisäksi se väsyttää ja rentouttaa lihaksia.
Haittavaikutukset Lääke voi aiheuttaa päiväaikaista väsymystä. Lisäksi etenkin iäkkäillä voi ilmetä huimausta, kaatuilua, sekavuutta ja muistihäiriöitä. Jos lääkettä käytetään päivittäin useita viikkoja, se voi johtaa lääkeriippuvuuteen. Tämä ilmenee yleensä siten, että äkillisen lopettamisen jälkeen esiintyy ohimeneviä lopetusoireita, muun muassa päänsärkyä, ärtyneisyyttä ja vapinaa. Lopetusoireita voidaan vähentää pienentämällä lääkeannosta vähitellen. Lääke heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Lääkkeen käytön aikana pitää välttää alkoholin käyttöä. Alkoholi, psyykenlääkkeet ja muut rauhoittavat lääkkeet tehostavat lääkkeen vaikutuksia ja yhteiskäyttö saattaa johtaa yllättäviin reaktioihin. Mahdollisista muista yhteisvaikutuksista kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.
Raskaus ja imetys Lääkettä ei yleensä käytetä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.
Säilytys Ei erityisiä säilytysolosuhteita.
Ulkonäkö 5 mg: valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, toispuolinen jakoura ja merkintä D.
10 mg: valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, toispuolinen ristiurakuvio ja merkintä D.
ATC-koodi N05BA01

PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot