Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

MARZINE

Meda Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (14.10.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 50 mg  10 fol  4.99€  0.50€/kpl   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Syklitsiini.
Käyttötarkoitus Valmistetta käytetään mm. matkapahoinvointiin ja huimaukseen sekä lääkkeiden aiheuttamaan oksenteluun.
Annostus Matkapahoinvointiin aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille yksi tabletti 1-2 tuntia ennen matkalle lähtöä. Muuhun pahoinvointiin aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti enintään 3 kertaa vuorokaudessa.
Lääkkeen ottaminen Tabletti niellään nesteen kera.
Vaikutustapa Lääke kuuluu antihistamiineihin, jotka mm. estävät pahoinvointia keskushermoston välityksellä.
Haittavaikutukset Lääke saattaa väsyttää ja heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä. Se voi aiheuttaa myös mm. suun ja kurkun kuivuutta, ihottumia, näön tarkkuuden heikkenemistä, sydämen tiheälyöntisyyttä, ummetusta ja mielialan muutoksia.
Raskaus ja imetys Käyttöä raskauden aikana ei suositella, ja imetyksen yhteydessä käyttöä tavallisesti vältetään.
Säilytys Huoneenlämmössä (15-25 °C).
Ulkonäkö Valkoinen, jakouurteinen, tabletissa koodi T4A.
ATC-koodi R06AE03

PAKKAUSSELOSTE

Marzine 50 mg tabletit

syklitsiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Marzine-tabletteja huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
  • Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.
  • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Marzine on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Marzine-tabletteja
3. Miten Marzine-tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Marzine-tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ MARZINE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Marzine on syklitsiinihydrokloridivalmiste, jota käytetään pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyyn ja hoitoon sekä matkapahoinvointiin.

2. ENNEN KUIN OTAT MARZINE-TABLETTEJA

Älä ota Marzine-tabletteja

  • jos olet allerginen (yliherkkä) syklitsiinihydrokloridille tai Marzine-tablettien jollekin muulle aineelle.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeita, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Älä käytä Marzine-tabletteja samanaikaisesti keskushermostoa lamaavien aineiden, kuten unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden, kanssa, koska se saattaa voimistaa niiden vaikutusta.

Marzine-tablettien otto ruuan ja juoman kanssa
Älä käytä Marzine-tabletteja samanaikaisesti alkoholin kanssa.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.
Marzine-tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden aikana. Marzine-valmisteen imeytymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Vaikka Marzine-kerta-annoksella ei tutkimusten mukaan ole väsyttävää vaikutusta, suuremmat annokset saattavat heikentää suorituskykyä. Selvitä sen vuoksi reaktiosi ennen erityistä reaktiokykyä vaativia toimia, esim. autonajoa tai koneiden käyttöä. Marzine voi heikentää silmän sopeutumiskykyä ja siten aiheuttaa näköongelmia.


3. MITEN MARZINE-TABLETTEJA OTETAAN

Tavanomainen annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille on yksi tabletti korkeintaan kolmasti päivässä.

Matkapahoinvoinnin torjumiseksi lääke otetaan 1 - 2 tuntia ennen matkalle lähtöä.

Jos otat enemmän Marzine-tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren annoksen Marzine-tabletteja, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Marzine-valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kun Marzine-tabletteja käytetään suositeltuina annoksina, se on yleensä hyvin siedetty. Väsymystä, suun, nenän ja kurkun kuivuutta, lääkeihottumaa ja näön sekavuutta on raportoitu erityisesti silloin, kun annossuosituksia on ylitetty.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. MARZINE-TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15-25 ºC).

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Marzine sisältää
- Vaikuttava aine on syklitsiinihydrokloridi 50 mg.
- Muut aineet ovat laktoosi, perunatärkkelys, akaasiakumi, magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Tabletti (Ø 8 mm) on valkoinen, jakouurteinen, tabletissa koodi T4A.

Pakkauskoko: 10 tablettia

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo

Valmistaja
Wrafton Laboratories Ltd.
Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon, EX33 2DL
Iso-Britannia

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 29.11.2011


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot