Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

DUACT

GlaxoSmithKline Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (10.07.2014) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
kapseli, kova 8/60 mg  48 fol  30.92€  0.64€/kpl   
kapseli, kova 8/60 mg  24 fol  20.23€  0.84€/kpl   
kapseli, kova 8/60 mg  96 fol  50.19€  0.52€/kpl   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Akrivastiini, joka kuuluu ns. antihistamiineihin, sekä pseudoefedriini. Kapselissa on akrivastiinia 8 mg ja pseudoefedriiniä 60 mg.
Käyttötarkoitus Allergisen nuhan oireiden lievitys.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Ohjeannos on yksi kapseli tarvittaessa, enintään kolme kertaa vuorokaudessa. Hoito ei saisi yhtäjaksoisesti kestää yli 10 vuorokautta, koska lääkkeen teho alkaa tämän jälkeen heiketä. Valmistetta ei yleensä määrätä alle 12-vuotiaille.
Lääkkeen ottaminen Kapselit niellään runsaan nesteen kera.
Vaikutustapa Akrivastiini vastustaa allergian yhteydessä liiallisena vapautuvan histamiinin vaikutuksia, jolloin yliherkkyysoireet lievittyvät. Pseudoefedriini vähentää nenän limakalvoturvotusta supistamalla nenän limakalvon pieniä verisuonia. Myös limaneritys vähenee.
Haittavaikutukset Akrivastiini ei yleensä aiheuta väsymystä. Kuitenkin hoidon alussa, kunnes reaktiot lääkkeeseen tunnetaan, on suositeltavaa olla varovainen liikenteessä tai muissa erityistä tarkkuutta vaativissa toimissa. Joskus on ilmennyt unihäiriöitä lääkityksen aikana. Alkoholi voi vahvistaa lääkkeen vaikutuksia, joten sitä ei kannata ottaa lääkityksen aikana. Lääke voi voimistaa eräiden muiden lääkkeiden, kuten verenpaine- ja masennuslääkkeiden vaikutuksia. Pseudoefedriini antaa urheilijoiden doping-testissä positiivisen tuloksen.
Raskaus ja imetys Lääkkeen käytöstä raskauden ja imetyksen aikana on syytä neuvotella lääkärin kanssa.
Säilytys Huoneenlämmössä (15 - 25 °C), suojattava valolta. Säilytettävä kuivassa.
Ulkonäkö Valkea kapseli, jossa painatus Wellcome + logo ja Duact
ATC-koodi R01BA52

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle

DUACT kapseli, kova
akrivastiini 8 mg ja pseudoefedriinihydrokloridi 60 mg

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Duact on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Duact kapseleita
3. Miten Duact kapseleita käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Duact kapseleiden säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. MITÄ DUACT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Duact kapseleiden teho perustuu kahden lääkeaineen yhteisvaikutukseen: akrivastiinin, joka on nopeavaikutteinen uuden polven antihistamiini, ja pseudoefedriinin, joka vähentää limakalvojen turvotusta.

Duact kapseleita käytetään allergisen nuhan hoitoon.


2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT DUACT KAPSELEITA

Älä käytä Duact kapseleita
- jos olet allerginen akrivastiinille, pseudoefedriinille, triprolidiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6.).
- jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista: vaikea sepelvaltimotauti, vaikea verenpainetauti, vaikea munuaisten vajaatoiminta, kilpirauhasen liikatoiminta, vaikeita sydämen rytmihäiriöitä, virtsaumpi tai kohonnut silmänpaine
- jos sinulla on ollut aivohalvaus tai riskitekijöitä, jotka voivat lisätä aivohalvauksen vaaraa
- jos käytät ns. MAO-estäjiä lääkkeenä
- jos käytät jo jotain muuta nenän tukkoisuutta vähentävää lääkettä joko suun tai nenän kautta
- jos käytät furatsolidonia bakteeritulehduksen hoitoon.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Duactia:
- jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista: kohonnut verenpaine, sydänsairaus, diabetes, kilpirauhasen liikatoiminta, sydämen rytmihäiriöitä, kohonnut silmänpaine, suurentunut eturauhanen.
- jos sinulla on ollut aivohalvaus tai riskitekijöitä, jotka voivat lisätä aivohalvauksen vaaraa.

- lopeta tämän lääkevalmisteen käyttö ja käänny lääkärin puoleen välittömästi, jos saat äkillisen voimakkaan päänsäryn.

- jos käytät verisuonia supistavia lääkkeitä (esimerkiksi bromokriptiini, pergolidi, lisuridi, kabergoliini tai ergotamiini) tai nenän tukkoisuuden lievittämiseksi käytettäviä lääkeaineita (esimerkiksi fenyylipropanolamiini, fenyyliefriini, ksylometatsoliini, oksimetatsoliini).
- Duact kapselissa oleva pseudoefedriini antaa positiivisen tuloksen urheilijoiden doping-testissä
- jos olet menossa allergiatestiin, lopeta Duact-kapseleiden käyttö 2 vuorokautta ennen allergiatestausta.
- jos olet yli 60-vuotias, jolloin lääkäri saattaa haluta seurata vointiasi tarkemmin.

Muut lääkevalmisteet ja Duact
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Jos käytät verenpainelääkkeitä, trisyklisiä masennuslääkkeitä tai muita sympatomimeetteja (tietyt nenän tukkoisuutta vähentävät valmisteet), ruokahalua hillitseviä lääkkeitä tai amfetamiinin kaltaisia psykostimulantteja, käytä Duact kapseleita varoen.

Duact kapseleiden käyttö alkoholin kanssa
Alkoholi voi muuttaa lääkkeen vaikutuksia joillakin yksilöillä. Vältä runsasta alkoholin käyttöä, kuten yleensäkin, lääkityksen yhteydessä.

Raskaus ja imetys
Duact kapseleiden käytöstä raskauden ja imetyksen aikana on neuvoteltava lääkärin kanssa.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Koska lääkkeisiin reagoiminen on aina yksilöllistä, suosittelemme, että ensimmäistä
kertaa Duact kapseleita käyttäessäsi arvioit lääkkeen vaikutuksen ja olet varovainen erityistä reaktiokykyä vaativissa toimissa, esim. autoa ajaessasi.

Duact-kapseli sisältää laktoosia (sokerityyppi)
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. MITEN DUACT KAPSELEITA KÄYTETÄÄN

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille on 1 kapseli tarvittaessa enintään 3 kertaa vuorokaudessa.


Käyttö lapsille

Ei alle 12-vuotiaille lapsille.

Hoito tulee lopettaa, kun oireet ovat hävinneet.
Hoitoajan tulisi olla mahdollisimman lyhyt, noin 10 päivää.

Jos otat enemmän Duact kapseleita kuin sinun pitäisi
Duact kapseleiden yliannostus saattaa aiheuttaa ärtyvyyttä, rauhattomuutta, sydämentykytyksiä ja verenpaineen nousua. Jos olet ottanut liian suuren annoksen, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.

Jos unohdat ottaa Duact kapselin
Jos unohdat ottaa kapselin, ota se heti kun muistat asian. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kapselin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla kymmenestä):
- uneliaisuus.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):
- unihäiriöt mukaan lukien unettomuus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta)
- yliherkkyysreaktiot ihottumasta anafylaksiaan
- hallusinaatiot
- äkillinen yleistynyt märkärakkulainen ihottuma (turvonnut punainen ihoalue, jossa runsaasti pieniä rakkuloita)
- virtsaumpi.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.


5. DUACTIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä huoneenlämmössä (15 - 25 ºC), suojattava valolta. Säilytä kuivassa.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA

Mitä Duact kapselit sisältävät
- Vaikuttavat aineet ovat akrivastiinia 8 mg ja pseudoefedriinihydrokloridia 60 mg yhdessä kapselissa.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti 147 mg, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti, liivate, väriaineet titaanidioksidi (E171), rautaoksidi (E172) ja shellakka.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Valkea, kova kapseli, jossa painatus Wellcome + logo ja Duact.
24, 48 ja 96 kapselia läpipainopakkauksessa.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
The Wellcome Foundation Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS

Iso-Britannia

Valmistaja
SmithKline Beecham Pharmaceuticals
Crawley, West Sussex
Englanti
ja/tai
S.C. Europharm S.A., Brasov, Romania
tai
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.10.2012

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.
GlaxoSmithKline Oy
PL 24 (Piispansilta 9 A )
02231 Espoo


© GlaxoSmithKline 2012


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot