Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

DOLAN

Takeda Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 35/450 mg  30 kpl  3.19€    substitution-group
tabletti 35/450 mg  100 kpl  8.51€    substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Yhdessä tabletissa on orfenadriinia 35 mg ja parasetamolia 450 mg.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään mm. äkillisten lihaskouristusten, suonenvedon ja lihasvenähdysten sekä urheillessa tai muuten liikkuessa tulleiden lihasvammojen aiheuttamaan lihasjännitykseen ja kipuihin.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Melko tavallinen annostus on 1-2 tablettia kolmasti vuorokaudessa, mutta tästä voidaan poiketa kumpaankin suuntaan lääkärin harkinnan mukaan.
Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään runsaan nesteen kera.
Vaikutustapa Lääke laukaisee kivuliaita lihasjännityksiä keskushermostoon kohdistuvan vaikutuksen kautta ja lievittää myös särkyä.
Haittavaikutukset Lääke saattaa kuivata suuta sekä joskus aiheuttaa hermostuneisuutta, huimausta tai lievää näön tarkkuuden heikkenemistä. Etenkin käytön alkuvaiheessa ja suuria annoksia käytettäessä se voi heikentää keskittymiskykyä, jolloin moottoriajoneuvon kuljettamista ja tarkkuutta vaativien laitteiden käyttöä on hyvä välttää.
Raskaus ja imetys Lääkkeen käyttämisestä raskauden aikana tai imetyksen yhteydessä on syytä neuvotella lääkärin kanssa.
Säilytys Huoneenlämmössä (15–25 °C).
Ulkonäkö Valkoinen, pyöreä, kuperapintainen, jakouurteellinen tabletti, merkintä L8.
ATC-koodi M03BC51

PAKKAUSSELOSTE

DOLAN®-tabletit

Orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.Tässä pakkausselosteessa kerrotaan
1. Mitä Dolan on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Dolan-tablettien käyttöä
3. Miten Dolan-tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Dolan-tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ DOLAN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Dolan sisältää vaikuttavina aineina kahta eri tavalla vaikuttavaa lääkeainetta, orfenadriinisitraattia ja parasetamolia.

Orfenadriinisitraatti on synteettinen valmiste, joka muistuttaa rakenteeltaan difenhydramiinia. Sillä on lihaskouristuksia laukaiseva vaikutus, joka johtunee lääkeaineen kyvystä salvata ns. välineuroneja ja estää polysynaptisia refleksejä selkäytimen tasolla.

Parasetamoli on aniliinijohdoksiin kuuluva lääkeaine, joka lievittää kipua ja alentaa kuumetta. Parasetamoli vähentää lähinnä keskushermostossa prostaglandiinisynteesiä estämällä syklo-oksygenaasientsyymiä aktivoivien peroksidien tuotantoa.

Dolan-tabletteja käytetään äkillisten lihaskouristusten, vammojen aiheuttamien lihaskipujen sekä lihasvenähdysten hoitoon.


2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN DOLAN-TABLETTIEN KÄYTTÖÄ?

Älä käytä Dolan-tabletteja
- jos olet yliherkkä orfenadriinille tai parasetamolille tai jollekin muulle tablettien sisältämälle aineelle
- jos sinulla on todettu silmänpainetauti, eturauhasen liikakasvua tai mahanportin ahtauma
- jos sinulla on jokin seuraavista harvinaisista perinnöllisistä tiloista; galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosin ja galaktoosin imeytymishäiriö
- samanaikaisesti muiden parasetamolia sisältävien valmisteiden kanssa.

Ole erityisen varovainen Dolan-tablettien suhteen
- jos sinulla on todettu myasthenia gravis, sydämen tiheälyöntisyyttä (erityisesti ns. sinustakykardiaa) tai taipumusta virtsaumpeen. Neuvottele tällöin lääkkeen käytöstä lääkärisi kanssa.

Muiden lääkkeiden käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Keskustele lääkärisi kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos käytät tyroksiinia, tsidovudiinia tai varfariinia sisältäviä lääkkeitä.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Dolan voi haitata suorituskykyä liikenteessä ja tarkkuutta vaativassa työssä.

Tärkeää tietoa Dolan-tablettien sisältämistä aineista
Dolan-tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. MITEN DOLAN-TABLETTEJA KÄYTETÄÄN?

Käytä Dolan-tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Tavanomainen annos aikuisille on 1–2 tablettia 3 kertaa vuorokaudessa.

Jos otat enemmän Dolan-tabletteja kuin sinun pitäisi
Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977) jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannostuksen Dolan-tabletteja.

Jos unohdat ottaa Dolan-tabletit
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Dolan voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Dolan-tablettien käytön aikana voi esiintyä suun kuivumista, huimausta ja hermostuneisuutta. Joskus voi ilmetä myös virtsaamisvaikeuksia tai näön tarkennuskyvyn heikkenemistä. Oireet häviävät yleensä nopeasti, kun annosta pienennetään. Orfenadriinin tai parasetamolin aiheuttamia allergisia reaktioita on ilmennyt harvoin.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.


5. DOLAN-TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä tabletit huoneenlämmössä (15–25 °C).
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.
Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Dolan-tabletit sisältävät?
- Vaikuttavina aineina yhdessä tabletissa on 35 mg orfenadriinisitraattia ja 450 mg parasetamolia.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti (90 mg), maissitärkkelys, liivate, makrogoli 3000, glyseroli, talkki ja magnesiumstearaatti.

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
Takeda Christiaens, Gentsesteenweg 615, 1080 Bryssel, Belgia


Tämä seloste on tarkastettu viimeksi 1.12.2014.PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot