Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu kevään aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

DEXAMETASON

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (23.04.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 1,5 mg  30 kpl  18.83€    substitution-group
tabletti 1,5 mg  100 kpl  16.15€    substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Deksametasoni.
Käyttötarkoitus Mm. nivelreuman, selkärankareuman sekä eräiden muiden reumaattisten ja sidekudossairauksien oireiden lievitytys. Se tehoaa myös vaikeisiin astmaoireisiin, hankaliin ihottumiin, verisolujen muodostumisen häiriöihin, joihinkin syöpäkasvaimiin ja munuaissairauksiin sekä erityistilanteessa alentamaan aivojen liian korkeaa painetta.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Annoksen suuruuteen ja lääkityksen kestoon vaikuttavat mm. sairauden laatu ja vaikeusaste, potilaan ikä sekä haittavaikutusten ilmaantumisraja. Yleensä vältetään pitkään jatkuvaa yhtäjaksoista lääkitystä ja sellaiseen jouduttaessa pyritään selviämään pienimmällä vielä tehoavalla annoksella.
Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan runsaan nesteen kera. Tabletit voidaan puolittaa. Pitkäaikaishoitoa ei pidä omin päin keskeyttää äkillisesti, vaan annosta pienennetään vähitellen, jotta elimistö ehtisi tottua muuttuvaan hormonitasapainoon.
Vaikutustapa Deksametasoni lievittää erilaisia yliherkkyys- eli allergiaoireita. Se osallistuu myös monin tavoin elimistön puolustuskoneiston toimintaan ja vähentää tulehdusoireita silloin, kun niitä ei aiheuta bakteeri tai muu eliö.
Haittavaikutukset Koska lääke vaikuttaa varsin laajasti elimistön toimintoihin, voi sillä olla monenlaisia haittavaikutuksiakin. Tavanomaisessa, lyhytaikaisessa käytössä sekä pitkäaikaisessa pienten annosten käytössä haittavaikutukset ovat kuitenkin yleensä vähäisiä. Pitkäaikainen suurehkojen annosten käyttö voi aiheuttaa mm. kasvojen pyöristymistä, ihon ohenemista, haavojen paranemisen hitautta, lihasheikkoutta, luuston haurastumista, mielentilan muutoksia, mahahaavaa sekä silmän- tai verenpaineen kohoamista. Joskus voi esiintyä myös aknea, karvoituksen liikakasvua ja muita iho-oireita. Lääke voi myös häiritä aineenvaihduntaa tai veren sokeritasapainoa sekä vaikuttaa veren hyytymisnopeuteen.
Raskaus ja imetys Lääkkeen käyttämisestä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä on syytä neuvotella lääkärin kanssa.
Säilytys Huoneenlämmössä (15 – 25 °C).
Ulkonäkö Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, Ø 7 mm, koodi ORN 34.
ATC-koodi H02AB02

PAKKAUSSELOSTE

Dexametason 1,5 mg tabletti

Deksametasoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Dexametason on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Dexametasonia
 3. Miten Dexametasonia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Dexametasonin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

  1. MITÄ DEXAMETASON ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

  Dexametason-tablettien vaikuttava aine deksametasoni on sisäisesti käytettävä kortisonin sukuinen lääkeaine. Deksametasoni vaikuttaa elimistöön monin eri tavoin, se mm. rauhoittaa eri syistä johtuvaa tulehdusta ja poistaa allergiaoireita. Usein deksametasonilääkitykseen yhdistetään samanaikaisesti myös muita lääkkeitä.

  Dexametasonin käyttöaiheet

  Dexametasonia käytetään hyvin monenlaisten sairauksien hoitoon. Dexametason-lääkitystä vaativia tulehdusoireita voi esiintyä monissa eri sairaustiloissa (mm. reumataudeissa, monissa ihosairauksissa ja hengitysteiden tai keuhkojen sairauksissa).

  Dexametason-tabletteja käytetään ainoastaan lääkärin määräyksestä. Lääkäri kertoo sinulle, mihin tarkoitukseen hän on lääkkeen määrännyt.

  Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muun sairauden hoitoon kuin mitä tässä selosteessa on mainittu.

  2. ENNEN KUIN KÄYTÄT DEXAMETASONIA

  Älä käytä Dexametasonia

  • jos olet allerginen (yliherkkä) deksametasonille tai Dexametasonin jollekin muulle aineelle.

  Ole erityisen varovainen Dexametasonin suhteen

  • jos sinulla on todettu bakteeri-, sieni-, virus- tai loisinfektio, johon et vielä ole saanut hoitoa.

  Jos sinulla on todettu tai ollut

  • maha- tai pohjukaissuolihaava
  • diabetes
  • osteoporoosi (luukato)
  • vakavia mielialahäiriöitä tai psykoosi
  • sydämen vajaatoiminta
  • tuore sydäninfarkti
  • verenpainesairaus
  • epilepsia
  • silmänpainetauti
  • kilpirauhasen vajaatoiminta
  • maksatulehdus
  • maksan tai munuaisen vajaatoiminta
  • tulehduksellinen suolistosairaus tai divertikkelitulehdus
  • tuberkuloosi
  • sinulle on tehty ns. suoliston saumausleikkaus (anastomoosileikkaus).

  Kerro lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

  Deksametasoni heikentää elimistön kykyä puolustautua bakteereja, viruksia ja sieniä vastaan. Sairastumisen (esim. infektiot) tai erityisen rasituksen yhteydessä saattaa olla syytä muuttaa Dexametasonin annosta, mistä syystä tällöin tulee ottaa yhteys lääkäriin.

  Vesirokko- tai vyöruusutartunnan suhteen tulee olla erityisen varovainen Dexametason-hoidon aikana.

  Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

  Lapset

  Lapsia hoidettaessa haittavaikutukset voivat korostua, joten hoidon pitää olla mahdollisimman lyhytkestoista ja suuria annoksia on vältettävä. Kasvuiässä oleville deksametasoni voi aiheuttaa kasvun hidastumista.

  Deksametasonia ei pidä käyttää rutiininomaisesti keskospotilaille, joilla on hengitysvaikeuksia.

  Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

  Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

  Eräät lääkkeet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia ja joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa deksametasonin vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita.

  Dexametason-tableteilla tunnetaan yhteisvaikutuksia mm. seuraavien lääkkeiden kanssa:

  • fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini, primidoni (epilepsialääkkeitä)
  • talidomidi (syöpälääke)
  • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
  • ketokonatsoli ja itrakonatsoli; amfoterisiini B (sienilääkkeitä)
  • makrolidiantibiootit
  • fluorokinolonit (mikrobilääkkeet)
  • inhaloitavat glukokortikoidit (hengitystielääkkeet)
  • HIV-lääkkeet
  • magnesiumsuolat (mm. liikahappoisuuslääkkeissä)
  • efedriini (mm. yskänlääkkeissä)
  • varfariini (veren ohennuslääke)
  • diabeteslääkkeet, insuliini
  • salisylaatit
  • tulehduskipulääkkeet
  • furosemidi, tiatsidit (diureetteja).

  Muista mainita Deksametasonin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

  Raskaus ja imetys

  Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

  Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai jos imetät.

  Deksametasoni erittyy äidinmaitoon. Tästä syystä jatkuvan Dexametason-hoidon aikana on syytä välttää imettämistä.

  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Dexametason ei yleensä vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita. Pitkäaikaishoidossa osalla potilaista ilmenee mielialan vaihteluita ja psyykkistä tasapainottomuutta, mikä voi haitata liikenteessä suoriutumista, jolloin autolla ajoa ja koneiden käyttöä on syytä välttää.

  Tärkeää tietoa Dexametasonin sisältämistä aineista

  Dexametason sisältää laktoosia 60 mg/tabletti. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on glukoosi- tai galaktoosisokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

  3. MITEN DEXAMETASONIA KÄYTETÄÄN

  Ota Dexametasonia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Annostusta ei pidä muuttaa omatoimisesti. Jos lääkkeen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

  Deksametasonin ja magnesiumia sisältävien valmisteiden ottamisen välillä on syytä pitää vähintään 2 – 4 tuntia taukoa.

  Tärkeää

  Jos Dexametason-lääkitys on pitkäaikainen, lääkäri on sopinut tarkastuskäynneistä vastaanotolla, mahdollisesti myös laboratoriokokeista. Tarkastukset ovat tärkeitä, jotta saat lääkkeestä parhaan hyödyn ja se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittavaikutuksia.

  Jos käytät enemmän Dexametasonia kuin sinun pitäisi

  Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

  Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

  Jos unohdat käyttää Dexametasonia

  Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

  Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

  Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

  Jos lopetat Dexametasonin käytön

  Hoitoa ei pidä äkillisesti lopettaa, koska siitä voi seurata haitallisia oireita kuten kuumetta, lihas- ja nivelkipuja, voimattomuutta, pahoinvointia ja verenpaineen laskua. Mikäli hoidon lopettaminen on tarpeen, lääkäri neuvoo, miten se tulee tehdä.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

  4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

  Kuten kaikki lääkkeet, myös Dexametason voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Hoidon kesto ja käytetty annos vaikuttavat haittavaikutusten esiintyvyyteen. Pitkäaikaishoidossa haittoja esiintyy säännöllisesti.

  Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

  • akne
  • karvoituksen lisääntyminen
  • ihon arpijuovat
  • mustelmaherkkyys
  • diabeteksen ilmaantuminen tai paheneminen
  • osteoporoosi (luukato)
  • lisääntynyt infektioalttius
  • infektio-oireiden peittyminen
  • Cushingin oireyhtymän oireet (vartalon ja kasvojen lihavuus ("kuukasvot"), lihasten surkastuminen) sekä kasvun häiriöt lapsilla.

  Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

  • allergiset reaktiot
  • ruokahalun lisääntyminen, painonnousu
  • euforinen hyvänolon tunne
  • unettomuus
  • mielialan vaihtelut, masennus, psykoosit
  • silmäpaineen kohoaminen, kaihi
  • kohonnut verenpaine
  • sydämen vajaatoiminta
  • verisuonitukokset
  • pahoinvointi
  • mahahaava
  • ihon oheneminen
  • hidastunut kudosvaurion paraneminen
  • ihottuma, nokkosrokko
  • turvotus.

  Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

  • kohonnut kallonsisäinen paine
  • hikka
  • haimatulehdus
  • luukuolio
  • jännerepeämä.

  Tuntematon

  • tuumorilyysioireyhtymä.

  Pitkäaikaisen Dexametason-hoidon äkillisestä lopettamisesta voi oireena esiintyä mm. kuumetta, lihas- ja nivelkipuja, voimattomuutta, pahoinvointia ja verenpaineen alenemista.

  Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

  5. DEXAMETASONIN SÄILYTTÄMINEN

  Säilytä huoneenlämmössä (15 – 25 °C).

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

  6. MUUTA TIETOA

  Mitä Dexametason sisältää

  • Vaikuttava aine on dexametasoni, jota on 1,5 mg yhdessä tabletissa.
  • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, liivate, perunatärkkelys, talkki ja magnesiumstearaatti.

  Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

  Tabletit ovat valkoisia tai melkein valkoisia, tasaisia, viistoreunaisia ja jakouurteellisia, läpimitta
  7 mm, tableteissa koodi ORN 34. Tabletin voi puolittaa.

  Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia.

  Myyntiluvan haltija

  Orion Oyj
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Valmistaja

  Orion Pharma
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Orion Pharma
  Tengströminkatu 8
  20360 Turku

  Pakkausseloste tarkistettu 12.2.2013


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot