Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

CODETABS

Takeda Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
imeskelytabletti 25 mg  20 fol  9.81€  0.49€/kpl   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Imeskelytableteissa on 25 mg kokillaanauutetta.
Käyttötarkoitus Lääke hillitsee jonkin verran yskänärsytystä ja tekee sitkeän liman helpommin irtoavaksi. Lääkettä annetaan alle 4-vuotiaille vain lääkärin harkinnan mukaan.
Annostus Annostus on yhteydessä käyttäjän ikään. Aikuisten annostus on 1-2 tablettia 3-4 kertaa vuorokaudessa, 11-15 -vuotiaille puolikas ja 4-10 -vuotiaille neljäsosa tablettia 3-4 kertaa vuorokaudessa.
Lääkkeen ottaminen Imeskelytabletin annetaan hitaasti liueta suussa.
Vaikutustapa

Haittavaikutukset Joskus voi ilmaantua lieviä vatsaoireita.
Raskaus ja imetys Lääkettä ei tule käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.
Säilytys Huoneenlämmössä (+15-25 °C).
Ulkonäkö Ruskea, pyöreä, tasapintainen, viistoreunainen, ristikkäisuurteinen tabletti.
ATC-koodi R05FB02

PAKKAUSSELOSTE

CODETABS®-imeskelytabletti

Kokillaanauute

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää Codetabs-imeskelytabletteja huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan
1. Mitä Codetabs on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Codetabs-imeskelytablettien käyttöä
3. Miten Codetabs-imeskelytabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Codetabs-imeskelytablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ CODETABS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Codetabs-valmistetta käytetään eri syistä johtuvan yskän lyhytaikaiseen, oireenmukaiseen hoitoon.

1 imeskelytabletti sisältää 25 mg kokillaanauutetta. Kokillaanauute vaikuttaa liman koostumukseen ja helpottaa tulehdukseen liittyvän liman irtoamista hengitysteistä. Lisäksi se hillitsee yskänärsytystä.

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN CODETABS-IMESKELYTABLETTIEN KÄYTTÖÄ?

Älä käytä Codetabs-imeskelytabletteja
jos olet allerginen (yliherkkä) kokillaanauutteelle tai Codetabs-yskäntablettien jollekin muulle aineelle.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Yhteisvaikutuksia ei ole todettu.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Valmistetta ei tule käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Valmisteella ei ole vaikutusta ajamiseen tai koneiden käyttöön.

Tärkeää tietoa Codetabs-imeskelytablettien sisältämistä aineista
Codetabs-imeskelytabletit sisältävät sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN CODETABS-IMESKELYTABLETTEJA KÄYTETÄÄN?

Aikuisille 1–2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.
11–15-vuotiaille ½ tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.
4–10-vuotiaille ¼ tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.
Ei alle 4-vuotiaille.

Jos otat Codetabs-imeskelytabletteja enemmän kuin sinun pitäisi
Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannostuksen Codetabs-imeskelytabletteja.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Codetabs voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Käytettäessä suositeltua annosta haittavaikutuksia ei juuri ole. Jos haittavaikutuksia ilmaantuu, on niistä aina syytä ilmoittaa lääkärille.

5. CODETABS-IMESKELYTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä lääke huoneenlämmössä (+15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

Hävitä vanhentunut lääke noudattaen omassa kunnassasi voimassa olevia ohjeita. Heitä läpipainopakkaus roskiin. Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Codetabs-imeskelytabletti sisältää?
- Vaikuttava aine on kokillaanauute.
- Muut aineet ovat lakritsiuute, ammoniumkloridi, mentoli, anisöljy, sakkaroosi, talkki ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Ruskea, pyöreä, tasapintainen, viistoreunainen, ristikkäisuurteinen tabletti

Pakkauskoko on 20 imeskelytablettia.

Myyntiluvan haltija
Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH, Hildebrandstraße 12
37081 Göttingen, Saksa

Pakkausseloste on tarkistettu 4.12.2012.PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot