Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

COCILLANA

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (14.10.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
oraalineste 1,25 mg/ml  200 ml  13.01€  65.05€/l   
oraalineste 1,25 mg/ml  500 ml  15.86€  31.72€/l   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Lääkkeen pääasiallinen vaikuttava aine on etyylimorfiini. Se sisältää myös kokillaanatinktuuraa, tyräkkiuutetta, merisipuliuutetta ja mentolia.
Käyttötarkoitus Cocillanan sisältämä etyylimorfiinin estää tehokkaasti yskänärsytystä. Aine soveltuu siten parhaiten yskän alkuvaiheeseen, jolloin jatkuva kuiva yskiminen häiritsee muita ja yskijää itseään, mutta keuhkoputkista ei vielä irtoa limaa.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan.
Lääkkeen ottaminen Oraalineste annostellaan millilitroina lääkemitan avulla. Pulloa ravistellaan ennen lääkkeen ottamista. Annostusohjetta kannattaa noudattaa tarkkaan, sillä liian suuret annokset ovat haitallisia.
Vaikutustapa Lääke vaikuttaa keskushermostossa oleviin alueisiin siten, että yskänrefleksi toimii vaimeammin. Tätä vaikutusta kannattaa käyttää hyödyksi vain tilapäisesti, sillä yskän jatkuessa on tärkeää, että lima yskitään pois keuhkoputkista.
Haittavaikutukset Lääke voi väsyttää siinä määrin, että tarkkaavaisuus mm. liikenteessä heikkenee. Se aiheuttaa joskus myös pahoinvointia ja ummetusta. Eturauhasvaivoista kärsiville voi tulla virtsaamisvaikeuksia. Etyylimorfiini voi aiheuttaa myös sappivaivoja.
Raskaus ja imetys Valmisteen käytöstä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä on keskusteltava lääkärin kanssa.
Säilytys Säilytä huoneenlämmössä (15-25 °C).
Ulkonäkö Ruskea jäykkäjuoksuinen neste.
ATC-koodi R05DA01

PAKKAUSSELOSTE

Cocillana oraalineste
Etyylimorfiinihydrokloridi, seneganjuuresta, kokillaanankuoresta, euforbianyrtistä, paatsamankuoresta ja intialaisesta merisipulista valmistetut nesteuutteet.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Cocillana on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Cocillanaa
3. Miten Cocillanaa käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Cocillanan säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ COCILLANA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Cocillana on yskänärsytystä hillitsevä yskänlääke. Cocillanan sisältämä etyylimorfiini hillitsee aivoissa sijaitsevan yskänkeskuksen toimintaa, jolloin yskänärsytys lievittyy. Etyylimorfiinin lisäksi Cocillanan vaikuttavia aineita ovat seneganjuuresta, kokillaanankuoresta, euforbianyrtistä, paatsamankuoresta ja intialaisesta merisipulista valmistetut nesteuutteet.

Cocillanaa käytetään yskän hoitoon. Cocillana on käytettävissä ainoastaan lääkärin määräyksestä. Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muun sairauden hoitoon kuin mitä tässä selosteessa on mainittu.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT COCILLANAA

Älä käytä Cocillanaa, jos:

 • sinulla on synnynnäinen fruktoosi-intoleranssi (valmisteen sisältämän sorbitolin vuoksi).
 • olet allerginen (yliherkkä) vaikuttaville aineille tai Cocillanan jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Cocillanan suhteen, jos:

 • sinulla on jokin keuhkosairaus
 • sinulla on todettu jokin sappirakon tauti (esim. sappikivet, sappitietulehdus)
 • sairastat sepelvaltimotautia.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, mukaan lukien kasvirohdosvalmisteet ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Joidenkin lääkkeiden tai Cocillanan teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • Samanaikaista käyttöä ns. MAO:n estäjien (monoamiinioksidaasin estäjät) kanssa on syytä välttää. MAO:n estäjät voivat lisätä etyylimorfiinin keskushermostovaikutuksia.
 • Etyylimorfiinin keskushermostoa lamaava ja väsyttävä vaikutus voi lisääntyä käytettäessä samanaikaisesti uni- ja rauhoittavia lääkkeitä, nukutusaineita ja lihaksia rentouttavia lääkkeitä (lihasrelaksantteja), sekä masennuslääkkeitä ja väsyttäviä psyykenlääkkeitä (trisykliset antidepressiivit ja fentiatsiinit).
 • Myös yhtäaikainen alkoholin käyttö voi lisätä etyylimorfiinin keskushermostovaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Ohjeen mukaisia annoksia käytettäessä ei ole havaittu sikiölle haitallisia vaikutuksia. Käyttöä on syytä kuitenkin välttää raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Lääkkeen erittyminen äidinmaitoon on vähäistä, eikä sillä ole käytännössä merkitystä annostusohjeita noudatettaessa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Cocillanan sisältämä etyylimorfiini saattaa erityisesti hoidon alussa aiheuttaa väsymystä. Tällaisissa tilanteissa moottoriajoneuvon kuljettamista ja muita tarkkuutta vaativia tehtäviä on syytä välttää.

Tärkeää tietoa Cocillanan sisältämistä aineista

Lääke sisältää sorbitolia. Voi olla lievästi laksatiivinen. Energiasisältö 2,6 kcal/g sorbitolia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Lääke sisältää etanolia 92 mg/ml (46–461 mg/annos). Määrä voi olla haitallinen alkoholisteille, raskaana oleville, imettäville, lapsille ja riskiryhmään kuuluville potilaille (esim. maksasairaus tai epilepsia).

Lääke sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Lääke sisältää natriumia 5,96 mg/ml. 0,5 ml annos Cocillanaa sisältää 2,98 mg natriumia eli on käytännössä natriumiton. 5 ml annos Cocillanaa sisältää 29,8 mg natriumia. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

Lääke sisältää poltettua sokeria 1,88 mg/ml (0,94–9,40 mg/annos). Tämä tulee ottaa huomioon potilailla, joilla on sokeritauti (diabetes mellitus).


3. MITEN COCILLANAA KÄYTETÄÄN

Ota Cocillanaa juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Tavanomainen annos on
Aikuiset: 2,5-5 ml 3-4 kertaa päivässä.
Lapset:
0,5-1 – vuotiaat 0,5 ml 3 kertaa päivässä
2-4 – vuotiaat 1,0 ml 3 kertaa päivässä
5-9 – vuotiaat 1,5 ml 3 kertaa päivässä
10–14 –vuotiaat 2,5 ml 3 kertaa päivässä

Ravistettava ennen käyttöä.

Tärkeää

Cocillana on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön.

Yskänlääkkeen vaikutus tehostuu, kun muistat juoda runsaasti nestettä.

Jos otat enemmän Cocillanaa kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471977, vaihde 09-4711), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä. Yliannokset voivat aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua, väsymystä, sekavuutta ja hengityslamaa.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Suositeltuina annoksina käytettäessä Cocillana ei yleensä aiheuta haittavaikutuksia etenkään tilapäisessä käytössä.

Cocillanan sisältämä etyylimorfiini voi aiheuttaa haittavaikutuksina mm. pahoinvointia, oksentelua, ummetusta, vapinaa, sekavuutta ja väsymystä. Eturauhasvaivoista kärsiville voi tulla virtsaamisvaikeuksia. Sappirakon toiminnanhäiriöt ovat myös mahdollisia.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.


5. COCILLANAN SÄILYTTÄMINEN

Cocillana säilytetään huoneenlämmössä (15 - 25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Cocillana sisältää

 • 1 millilitra oraalinestettä sisältää vaikuttavina aineina
  etyylimorfiinihydrokloridia 1,25 mg,
  Seneganjuuresta (Polygala senega L.) valmistettua etanolinesteuutetta (1:1) 5,00 mg. Uuttoliuotin 40 % V/V etanoli-vesi-seos.
  Kokillaanankuoresta (Guarea rusbyi, (Britton) Rusby) valmistettua etanolinesteuutetta (1:1) 8,75 mg. Uuttoliuotin 55 % V/V etanoli-vesi-seos.
  Euforbianyrtistä (Euphorbia pilulifera L.) valmistettua etanolinesteuutetta (1:2) 45, 00 mg. Uuttoliuotin 55 % m/m etanoli-vesi-seos.
  Paatsamankuoresta (Rhamnus frangula L.) valmistettua etanolinesteuutetta (1:1) 18,75 mg. Uuttoliuotin 39 % V/V etanoli-vesi-seos.
  Intialaisesta merisipulista (Urginea indica, Kunth) valmistetua etanolinesteuutetta (1:1) 0,36 mg. Uuttoliuotin 55 % V/V etanoli-vesi-seos.
 • Muut aineet ovat metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), sorbitoli (E420), glyseroli, etanoli, rommi, natriumsitraatti, poltettu sokeri (E150), levomentoli, sakkariininatrium (E954) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus

Cocillana on ruskea, jäykkäjuoksuinen neste.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Orion Pharma
Tengströminkatu 8
20360 Turku

Pakkausseloste tarkistettu

22.11.2010


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot