Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

CAVERJECT DUAL

Pfizer Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 20 mikrog  2 kpl  33.12€     
injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 10 mikrog  2 kpl  33.12€     

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Alprostadiili.
Käyttötarkoitus Eri syistä johtuvien erektiohäiriöiden hoito. Lääkettä on saatavana kahtena eri vahvuutena.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Hoidon alkuvaiheessa voi sopivinta annosta joutua etsimään yhteistyössä lääkärin kanssa. Lääkettä ei pitäisi käyttää useammin kuin kerran vuorokaudessa ja kolmesti viikossa.
Lääkkeen ottaminen Ensimmäisen lääkeannoksen antaa lääkäri. Lääkettä pistetään siittimen paisuvaiskudokseen. Lääkäri opettaa lääkkeen ottamistekniikan, jolloin annoksen voi pistää itse.
Vaikutustapa Lääke vaikuttaa siittimen paisuvaiskudokseen siten, että erektio onnistuu paremmin. Tavoitteena on saada aikaan yhdyntään riittävä erektio, joka ei saisi kestää kauempaa kuin tunnin. Valmiste ei suojaa sukupuolitaudeilta, joten satunnaisissa parisuhteissa on syytä käyttää kondomia.
Haittavaikutukset Siittimessä saattaa lääkkeellä aikaansaadun erektion yhteydessä tuntua kipua, poltetta tai pingotuksen tunnetta. Siitin voi joskus pysyä jäykistyneenä kiusallisen kauan. Nämä haitat liittyvät lääkkeen vaikutustapaan, eikä oireista ole välttämättä haittaa, mutta yli neljä tuntia jatkuvasta erektiosta on syytä ilmoittaa lääkärille. Siittimeen voi tulla myös mustelmia, etenkin jos pistäminen ei onnistu aivan ohjeiden mukaan. Joillekin käyttäjille voi tulla lääkkeestä tai pelkästä pistämisestä huimausta, sydämen rytmin muutoksia, päänsärkyä, virtsaamistarpeen lisääntymistä tai flunssan kaltaisia oireita. Muutkin haittavaikutukset ovat mahdollisia, ja niistä on syytä ilmoittaa lääkärille, etenkin jos ne ovat voimakkaita tai muuten kiusallisia.
Raskaus ja imetys Lääke on tarkoitettu vain miesten käyttöön.
Säilytys Ei erityisiä säilytysohjeita. Käyttövalmis liuos säilyy 24 tuntia.
Ulkonäkö Lasinen kaksikammioampulli, joka sisältää valkoista kylmäkuivattua jauhetta ja käyttövalmiiksi saattamiseen tarvittavan liuottimen.
ATC-koodi G04BE01

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Caverject Dual 10 ja 20 mikrog
injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

alprostadiili

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Caverject Dual on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Caverject Dual -valmistetta
 3. Miten Caverject Dual -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Caverject Dual -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Caverject Dual on ja mihin sitä käytetään

Caverject Dual -valmiste sisältää alprostadiilia. Alprostadiili muistuttaa elimistössä luonnostaan esiintyvää ainetta, jota kutsutaan prostaglandiini-E1:ksi. Se laajentaa verisuonia, jolloin verenvirtaus siittimessä paranee. Tämä puolestaan helpottaa erektion saamista. Caverject Dual -valmisteella hoidetaan erektiohäiriöitä, kuten heikkoja erektioita tai impotenssia. Caverject Dual -valmistetta voidaan käyttää myös yhdessä muiden diagnostisten apuvälineiden kanssa, kun lääkäri haluaa selvittää erektiohäiriösi tarkan syyn.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Caverject Dual -valmistetta

Älä käytä Caverject Dual -valmistetta

 • jos olet allerginen alprostadiilille, mille tahansa muulle lääkkeelle, joka sisältää alprostadiilia, tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on sirppisoluanemia (punasolujen poikkeavuus), leukemia (verisyöpä), multippelimyelooma (luusyöpä) tai muu sairaus, joka voi suurentaa kestoerektion eli yli kuusi tuntia kestävän erektion riskiä
 • jos sinulla on siitinproteesi
 • jos sinulla on sairaus, jossa seksuaalista toimintaa olisi vältettävä (esim. vaikea sydäntauti)
 • jos sinulla on siitin, jossa on arpikudosta, siitin joka käyristynyt tai vino, tai sinulla on Peyronien tauti
 • jos sinulla on ahdas esinahka.

Varoitukset ja varotoimet
Jos saat yli neljä tuntia kestävän erektion, ota heti yhteyttä lääkäriin, koska hoito on aloitettava kuuden tunnin kuluessa. Jos et saa yhteyttä lääkäriin, hakeudu sairaalan ensiapuun.

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Caverject Dual -valmistetta

 • jos sinulla on jokin keuhko- tai sydänsairaus (siinä tapauksessa seksuaalista toimintaa tulisi myös harjoittaa varoen)
 • jos sinulla on ollut mielenterveyshäiriö tai riippuvuus
 • jos sinulla on ollut lievä aivohalvaus (ohimenevä aivoverenkiertohäiriö).

Sukupuoliteitse tarttuvat taudit
Caverject Dual ei suojaa sinua tai partneriasi sukupuoliteitse tarttuvilta taudeilta, kuten AIDSilta, herpekseltä tai tippurilta. Valmisteen pistäminen voi aiheuttaa vähäistä verenvuotoa pistoskohdassa. Tämä voi suurentaa sukupuolitautien tarttumisriskiä sukupuolikumppaniin. Kondomi voi suojata sukupuolitaudeilta. Jos tarvitset ehkäisyneuvontaa tai ohjeita ”turvaseksin” harjoittamiseen, puhu lääkärin kanssa tai ota yhteyttä paikalliseen perhesuunnitteluneuvolaan.

Muut lääkevalmisteet ja Caverject Dual
Kerro lääkärille ennen Caverject Dual -valmisteen käytön aloittamista, jos otat seuraavia lääkkeitä:

 • verenpainelääkkeitä (käytetään korkean verenpaineen hoitoon)
 • sympatomimeettisia aineita (käytetään hengitys- ja sydänsairauksien hoitoon)
 • vasodilatatorisia aineita (verisuonia laajentavia lääkkeitä)
 • antikoagulantteja (verta ohentavia lääkkeitä)
 • muita erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (kuten sildenafiilia tai papaveriinia).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys
Caverject Dual -valmistetta voivat käyttää myös parit, jotka aikovat hankkia lapsia. Sitä voi käyttää myös kumppanin raskaus- ja imetysaikana. Caverject Dual ei suojaa kumppania raskaudelta.
Ei-toivotun raskauden välttämiseksi on käytettävä jotain luotettavaa ehkäisymenetelmää.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Caverject Dual -valmisteella ei katsota olevan vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Caverject Dual sisältää bentsyylialkoholia ja natriumia
Caverject Dual sisältää betsyylialkoholia, joka saattaa aiheuttaa yliherkkyysreaktioita. Yksi annos tätä lääkettä sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg), joten lääke on käytännössä natriumiton.

3. Miten Caverject Dual -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekistasi, jos olet epävarma.

Lääkäri tai sairaanhoitaja näyttää ainakin ensimmäisellä kerralla, miten ruiske annetaan. Älä yritä itse pistää ruisketta, ennen kuin olet oppinut tekemään sen oikein. Jos et muista, miten sinun on meneteltävä, käy lääkärissä uudestaan. Nämä ohjeet toimivat vain muistutuksena.

Miten paljon Caverject Dual -valmistetta pistetään kerralla?
Eri ihmiset tarvitsevat erisuuruisia Caverject Dual -annoksia erektiohäiriön hoitoon. Lääkäri kertoo juuri sinulle sopivan annoksen ja seuraa sinua säännöllisesti nähdäkseen, miten annos tehoaa.

Aloitusannos poliklinikalla on 1,25–2,50 mikrog, vaikka alle 2,50 mikrog:n annoksia ei voida antaa Caverject Dual –ruiskulla. Tässä tapauksessa käytetään Caverject injektiokuiva-ainetta. Useimmille miehille annokseksi riittää 5–20 mikrog. Jotkut miehet saattavat silti tarvita tätä suuremman annoksen. Pitkittyneen, kivuliaan erektion riskin minimoimiseksi lääkäri valitsee pienimmän tehokkaan annoksen. Yli 40 mikrog annoksia ei saa koskaan käyttää.

Jos Caverject Dual -valmistetta käytetään erektiohäiriön syyn selvittämiseen, annos on 5–20 mikrog.

Jos sinulle määrätty annos ei tuota toivottua vaikutusta, käänny lääkärin puoleen.

Älä koskaan muuta annosta, ellei lääkäri neuvo tekemään niin. Jos unohdat oikean annoksen, lue pakkaukseen liitetty apteekin ohjelappu tai ota yhteyttä lääkäriin.

Miten Caverject Dual -valmistetta käytetään?
Nämä ohjeet toimivat vain muistutuksena; jos lääkäri on antanut näistä ohjeista eroavia neuvoja, noudata niitä. Jos käytät Caverject Dual -valmistetta ensimmäistä kertaa ja olet aiemmin käyttänyt Caverject injektiokuiva-ainetta, lääkärisi tulee olla antanut sinulle Caverject Dual -valmisteen käyttöä koskevia ohjeita.

Sinä ja kumppanisi
Jos haluat kumppanisi auttavan Caverject Dual -ruiskeen valmistelussa ja/tai pistämisessä, pyydä lääkäriltä, että toimenpide opetetaan kumppanillesi.

Caverject Dual -ruisku

image1.jpeg

Injektioruiskun valmisteleminen
Pese kädet ja kuivaa ne puhtaaseen pyyhkeeseen. Jos kumppanisi haluaa osallistua ruiskeen valmisteluun tai pistämiseen, myös hänen on pestävä kätensä.

image2.png

1.

Ota kotelosta yksi injektioruisku ja injektioneula. Poista neulan suojakääre.

image3.png

2.

Kiinnitä injektioneula laitteeseen painamalla se kiinni ruiskun päähän. Käännä neulaa myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni. Injektioneulaa peittää 2 suojusta. Poista ulompi neulansuojus.

image4.png

3.

Pidä ruiskua niin, että neula osoittaa ylöspäin. Männän tulee olla vielä kokonaan ruiskun ulkopuolella.

image5.png

4.

Käännä mäntää myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Näin tehdessäsi injektiokuiva-aine ja liuotin sekoittuvat. Ravista ruiskua varovasti, jotta liuos sekoittuu varmasti hyvin ja injektiokuiva-aine on liuennut. Älä käytä liuosta, jos se jää sameaksi tai siinä on hiukkasia.

image6.png

5.

Pidä ruiskua niin, että neula osoittaa ylöspäin. Poista varovasti sisempi neulansuojus. Varmista, että neula ei ole vääntynyt. Jos neula on vääntynyt, älä käytä neulaa vaan heitä se pois. Älä yritä suoristaa neulaa.

image7.png

6.

Naputa ampullia sormella, kunnes liuoksessa mahdollisesti olevat suuret ilmakuplat häviävät. Pidä ruisku edelleen pystyasennossa ja varmista kiertämällä mäntää oikealle (myötäpäivään), että mäntä on kääntynyt kokonaan ääriasentoon. Paina sitten heti mäntä pohjaan saakka ruiskun sisään. Neulankärjestä pursuaa muutama tippa liuosta. On aivan normaalia, että lasiampullin sisäseinämässä näkyy muutamia pieniä kuplia.

image8.png

7.

Käännä männän päätä hitaasti myötäpäivään oman annoksesi valitsemiseksi. Annosvaihtoehtoja on neljä. Jokainen vaihtoehto vastaa yhtä neljäsosaa täydestä annoksesta, joka ruiskulla voidaan antaa. Lääkäri on kertonut, mikä sinulle sopiva annos on. Annosikkunassa kulloinkin näkyvä luku vastaa pistettävän annoksen määrää. Jos teet virheellisen valinnan, käännä mäntää edelleen myötäpäivään, kunnes annosikkunaan ilmestyy oikea annos.

Voit tehdä ruiskeen käyttövalmiiksi enintään 24 tuntia ennen käyttöä, kunhan säilytät ruiskun huoneenlämmössä.

Miten injektioruiske pistetään?

 • Riisuudu ja asetu mukavaan asentoon. Jää hetkeksi rauhoittumaan, kunnes sinä ja kumppanisi olette kumpikin rentoja. Jos lääkäri on neuvonut käyttämään desinfiointilappuja, avaa yhden suojapakkaus nyt.
 • Tarkista, että injektioneula EI ole vääntynyt. Vääntynyt ja uudelleen suoristettu neula katkeaa helposti. On ilmoitettu tapauksia, joissa neula on katkennut niin, että osa neulasta on jäänyt siittimeen, mikä on joissain tapauksissa vaatinut sairaalahoitoa ja neulan poistoa kirurgisesti. Jos neula on vääntynyt, älä käytä neulaa vaan heitä se pois. Älä yritä suoristaa neulaa. Liitä ruiskuun uusi, käyttämätön steriili neula.

image9.jpeg

 • Tartu kiinni siittimestä edestäpäin niin, että etu- ja keskisormi kannattelevat siitintä sen alapuolelta läheltä kiveksiä ja peukalo yläpuolelta. Purista nyt siitintä kevyesti, niin että pistoskohta pullistuu. Jos sinulla on esinahka, varmista, että se on vedetty suoraksi. Pistä ruiske siittimen alueille, jotka näkyvät piirroksessa A tummennettuina.

image10.jpeg

 • Puhdista pistoskohta desinfiointilapulla ja anna pistoskohdan kuivahtaa. Tarkista, että annosikkunassa näkyy oikea annos, tai valitse tarvittaessa oikea annos.

image11.png

 • Säilytä napakka ote siittimestä ja ota ruisku vapaaseen käteen. Työnnä injektioneula suoraan ihon läpi aina pullistuneen pistoskohdan sisään asti. Varo pistämästä neulaa laskimoon tai muuhun näkyvään suoneen. Katso oikea pistokulma piirroksista B ja C. Paina mäntä napakasti ruiskun sisään. Jos ruisku ei tyhjene suhteellisen helposti, liikuta neulankärkeä hieman ja yritä uudestaan. Älä työnnä Caverject Dual -nestettä väkisin ulos ruiskusta.

 

 • Vedä neula pois siittimestä. Paina pistoskohtaa kevyesti desinfiointilapulla. Hiero siitintä, jotta ruiskuttamasi alprostadiili leviäisi tasaisesti koko siittimeen.
 • Älä säästä ruiskussa jäljellä olevaa liuosta seuraavaa pistosta varten. Kun neulaa ei enää tarvita, hävitä se huolellisesti lääkärin antamien ohjeiden mukaan niin, ettei kukaan käytä sitä tai pistä sillä itseään.

Kuinka usein Caverject Dual -valmistetta saa käyttää?
Valmistetta saa käyttää enintään kerran vuorokaudessa ja kolmesti viikossa. Pistä Caverject Dual -annos joka kerta hieman eri kohtaan ja eri puolelle siitintä kuin edellisellä kerralla.

Erektio Caverject Dual -valmisteen käytön jälkeen
Erektio alkaa vähän ajan kuluttua pistämisestä. Kun annos on sopiva, erektion pitäisi olla tarpeeksi vahva, jotta sinä ja kumppanisi voitte nauttia rakastelusta. Tavallisesti erektio kestää enintään tunnin. Keskustele lääkärin kanssa, jos haluat sen kestävän pitempään. Hakeudu heti lääkäriin, jos erektio kestää yli neljä tuntia (ks. kohta Varoitukset ja varotoimet).

Jos käytät enemmän Caverject Dual -injektionestettä kuin sinun pitäisi
Kerro siitä heti lääkärille, koska voit tarvita hoitoa. Ota heti yhteys lääkäriin etenkin silloin, jos erektio kestää yli neljä tuntia.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro heti lääkärille, jos
erektio kestää yli neljä tuntia. Jos et saa yhteyttä lääkäriin, hakeudu heti sairaalan ensiapuun, koska hoito on aloitettava kuuden tunnin kuluessa.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä kymmenestä)

 • Kipu siittimessä.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):

 • Siittimeen voi muodostua mustelmia tai arpikudosta, tai siitin voi käyristyä tai taipua etenkin pitkäaikaisen käytön jälkeen. Kerro lääkärille, jos näin käy, koska sinun pitää ehkä lopettaa Caverject Dual -valmisteen käyttö.
 • Erektion pitkittyminen.
 • Muut siittimeen liittyvät ongelmat.
 • Pistoskohdan turpoaminen ja ihon värin muutokset tai mustelmien syntyminen pistoskohdassa. Näin voi käydä, kun käytät Caverject Dual -valmistetta ensimmäistä kertaa, mutta tällaisia haittavaikutuksia ilmenee harvemmin, kun opit pistostekniikan.
 • Lihaskouristukset.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta):

 • Pistoskohdan ärtyminen, tulehtuminen tai turpoaminen, pistoskohta voi kutista tai vuotaa verta tai tuntua puutuneelta, kuumottavalta, aristavalta tai kivuliaalta
 • Kivekset ja kivespussit voivat punoittaa, turvota tai aristaa, tai sinulle voi kehittyä siemenkohju (siittiöitä sisältäviä rakkuloita). Siitin voi tuntua puutuneelta.
 • Erektio voi olla tukalan tuntuinen, kivulias tai pitkittynyt, tai erektiota ei tule; siemensyöksy voi muuttua tai esinahka voi tuntua ahtaalta tai turvonneelta, kuten myös siittimen pää
 • Virtsaamistarve voi normaaliin verrattuna muuttua pakottavaksi tai tihentyä. Virtsatessa voi tuntua kipua tai virtsaaminen voi vaikeutua. Virtsassa voi olla vähän verta tai siittimen kärjestä voi tulla hieman verta, etenkin jos Caverject Dual -valmistetta pistetään vahingossa putkeen, jonka kautta virtsa kulkee siittimen läpi (virtsaputki).
 • Lantion alueen kipu, voimattomuus, hikoilu, huonovointisuus, tai turvonneet jalat tai käsivarret, nuhakuume tai suun kuivuminen. Voit saada sieni-infektion (hiivasieni-infektio).
 • Itse pistos voi saada aikaan muutoksia verenpaineessa ja sydämen rytmissä, heikotusta, pinnallista hengitystä ja pyörtymistä.
 • Ihon kutina, punoitus, ihottuma tai ihon kasvannaiset, lisääntynyt hikoilu, silmien arkuus kirkkaalle valolle tai mustuaisten laajentuminen (suurentuneet pupillit), lisääntynyt tai heikentynyt tuntoherkkyys, jalkakrampit, kylmät kädet ja jalat, laskimo-oireet kuten verenvuoto (verenvuoto laskimosta/laskimoista).
 • Jos käyt verikokeessa, veren kreatiniiniarvo saattaa olla koholla (kreatiniini on lihaksissa olevaa ainetta).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Caverject Dual -valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Voit tehdä injektioruiskun käyttövalmiiksi enintään 24 tuntia ennen käyttöä, kunhan säilytät ruiskun alle 25 °C:ssa.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Vain kertakäyttöön. Kaikki injektioruiskussa oleva käyttämätön liuos on hävitettävä.
 • Älä käytä Caverject Dual -valmistetta, jos injektioneste on sameaa tai siinä näkyy hiukkasia.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Caverject Dual sisältää

Vaikuttava aine on alprostadiili. Sen mukaan, mikä annos sinulle on määrätty, jokaisen ampullin etukammiosta voidaan annostella enintään 10 tai 20 mikrog alprostadiilia 0,5 ml:ssa liuosta.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, alfadeksi, natriumsitraatti, kloorivetyhappo ja natriumhydroksidi.

Takakammiossa oleva liuotin on bakteriostaattista injektionesteisiin käytettävää vettä, ja se sisältää 0,9 % bentsyylialkoholia ja injektionesteisiin käytettävää vettä. Desinfiointilaput on kasteltu isopropyylialkoholilla.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmiste on lasinen kaksikammioampulli, joka on koottu yhdeksi osaksi kertakäyttöiseen annostelulaitteeseen. Ampullin etukammiossa on injektiokuiva-ainetta ja takakammiossa liuotinta.

Jokaisessa pakkauksessa on riittävästi komponentteja joko 2 tai 10 erillistä Caverject Dual -pistosta varten. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Yhdessä Caverject Dual -pakkauksessa on:

 1. 2 tai 10 kertakäyttöistä injektioruiskua, joista jokaisessa on Caverject Dual -kaksikammioampulli
 2. 2 tai 10 neulaa (29G)
 3. Desinfiointilappuja.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Pfizer Oy Tietokuja 4
00330 Helsinki
Puhelin (09) 430 040

Valmistaja
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.12.2015


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot