Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

AZAMUN

Takeda Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg  100 kpl  18.80€    substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg  250 kpl  43.70€    substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg  100 kpl  11.47€    substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Atsatiopriini, joka on ns. immunosuppressiivinen aine.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään hillitsemään hylkimisreaktioita elinsiirtojen yhteydessä. Joskus sitä käytetään myös vaikean nivelreuman ja eräiden muidenkin samantyyppisten sairauksien hoitoon (esim. systeeminen lupus erythematos).
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan.
Lääkkeen ottaminen Tabletti niellään mieluiten kokonaisina runsaan nesteen kera, aterian yhteydessä pahoinvoinnin välttämiseksi. Jos tabletti täytyy jostain syystä puolittaa tai murskata, tablettipölyn hengittämistä ja puolituskohdan koskettamista paljain käsin tulee välttää (kädet voi suojata esimerkiksi kertakäyttökäsineillä).
Vaikutustapa Lääke vaimentaa elimistön oman puolustusjärjestelmän toimintaa ja heikentää hylkimisreaktioita vieraita soluja vastaan. Lopullisen vaikutuksen saavuttaminen voi viedä useita viikkoja.
Haittavaikutukset Atsatiopriini voi hillitä luuytimen toimintaa. Tästä seuraa, että veren valkosolujen ja verihiutaleiden syntyminen luuytimessä vähenee. Tämän takia lääkkeen käyttäjät ovat tavallista alttiimpia tulehdustaudeille. Ensimmäisten hoitokuukausien aikana käyttäjän veriarvoja seurataan laboratoriotutkimuksin. Lääke voi aiheuttaa myös ruoansulatuskanavan oireita, kuten pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Harvinaisina haittoina voi esiintyä hiustenlähtöä, hengenahdistusta, kuumetta, ihottumaa ja nivelkipuja. Ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn. Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia mm. allopurinoli-kihtilääkkeen kanssa.
Raskaus ja imetys Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden aikana ja myös imetyksestä on keskusteltava lääkärin kanssa.
Säilytys Huoneenlämmössä (+15 - 25 °C).
Ulkonäkö 25 mg: Vaaleankeltainen, kuperapintainen, kalvopäällysteinen tabletti. Halkaisija n. 6 mm, paino n. 90 mg. Tunnus AE 25 toisella puolella ja G toisella puolella. 50 mg: Vaaleankeltainen, kuperapintainen, kalvopäällysteinen tabletti. Halkaisija n. 8 mm, paino n. 180 mg. Tunnus AE 50 toisella puolella ja jakouurre toisella puolella.
ATC-koodi L04AX01

PAKKAUSSELOSTE

AZAMUN® 25 mg ja 50 mg, kalvopäällysteiset tabletit

Atsatiopriini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan
1. Mitä Azamun on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Azamun-tablettien käyttöä
3. Miten Azamun-tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Azamun-tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ AZAMUN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Azamun-tablettien vaikuttava aine atsatiopriini on immunosuppressiivisesti vaikuttava lääkeaine.

Azamun-tabletit on tarkoitettu käytettäviksi elimensiirron jälkeen estämään siirrännäisen hylkimisreaktiota. Azamun-tabletteja käytetään useimmiten muun immunosuppressiivisen hoidon ohella. Valmistetta voidaan käyttää myös ns. autoimmuunisairauksien (mm. reuman) hoitoon, joko yksinään tai muun hoidon ohella.

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN AZAMUN-TABLETTIEN KÄYTTÖÄ?

Älä käytä Azamun-tabletteja
- jos olet allerginen (yliherkkä) atsatiopriinille tai Azamun-tablettien jollekin muulle aineelle
- jos sinulla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta.

Ole erityisen varovainen Azamun-tablettien suhteen
- jos saat tulehduksia, odottamattomia mustelmia, verenvuotoa tai muita luuytimen toiminnan häiriöön viittaavia oireita. Ota tällöin välittömästi yhteys lääkäriisi.
- jos sinulla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta. Kerro tästä lääkärillesi, sillä saatat tarvita tavallista pienempää annostusta.
- jos saat vesirokon tai vyöruusun hoidon aikana tai olet ollut tekemisissä ihmisen kanssa, jolla on jokin edellä mainituista sairauksista. Ota tällöin yhteys lääkäriisi, sillä saatat tarvita lääkitystä.

Muistathan kertoa lääkärillesi myös kaikista muista sairauksistasi ja niiden hoidosta.

Azamun-hoitoon mahdollisesti liittvvien haittavaikutusten vuoksi tilannettasi seurataan säännöllisesti laboratoriotutkimuksin.


Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Kerro aina lääkärillesi kaikista käyttämistäsi lääkkeistä, koska niiden ja Azamun-tablettien yhteiskäyttö saattaa vaikuttaa lääkityksesi toteutukseen. On erityisen tärkeää että mainitset, jos käytät allopurinolia (kihtilääke), varfariinia (verenohennuslääke), solunsalpaajia (esim. syövän hoidossa) tai muita luuytimen toimintaan vaikuttavia lääkkeitä, trimetopriimi-sulfalääkitystä (antibiootti), kaptopriiliä (verenpainelääke), enalapriilia (verenpainelääke), ribaviriinia (viruslääke) tai siklosporiinia (immunosuppressiivinen lääke).
Jos joudut Azamun-hoidon aikana nukutusta vaativaan leikkaukseen, kerro Azamun-tablettien käytöstä lääkärille, koska niiden vaikutuksesta eräiden nukutuksen aikana käytettävien lääkkeiden vaikutus voi muuttua.

Azamun-hoidon aikana tulee välttää rokotuksia eläviä viruksia sisältävillä rokotteilla, sillä Azamun saattaa aiheuttaa poikkeavia reaktioita tällaisille rokotteille. Inaktivoituja, tapettuja organismeja sisältävien rokotteiden aikaansaama suoja jää todennäköisesti tavallista heikommaksi, jos rokote annetaan Azamun-hoidon yhteydessä.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Atsatiopriinin käyttöön raskauden aikana sisältyy sikiövaurioiden riski, joka lääkärin tulee arvioida suhteessa hoidettavaan sairauteesi. Atsatiopriini saattaa vaurioittaa väliaikaisesti siittiöitä. Tästä syystä lasten hankkimista ei tule suunnitella hoidon aikana tai välittömästi sen päättymisen jälkeen. Lääkärin tulee arvioida myös lääkkeen käytön jatkaminen mahdollisen raskauden ja imetyksen aikana.

3. MITEN AZAMUN-TABLETTEJA KÄYTETÄÄN?

Ota Azamun-tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää tarvittavan annoksen yksilöllisesti käyttöaiheen ja kliinisen vasteen mukaan. Hoito aloitetaan yleensä, erityisesti elimensiirtojen jälkeen, suuremmalla annoksella. Useimmiten vuorokausiannos on 3–5 tablettia (150–250 mg), joka jaetaan 2–4 osa-annokseen. Jatkohoidoksi riittää yleensä 1–3 tablettia (50–150 mg) vuorokaudessa, mutta annos määritetään aina yksilöllisesti hoidettavan sairauden ja kliinisen vasteen mukaan.

Azamun-tabletit tulee niellä kokonaisina. Jos on tarpeen murskata tabletit (esim. nielemisen helpottamiseksi) on suojattava kädet ja hengitystiet. Lääke on hyvä ottaa aterian jälkeen.

Jos otat Azamun-tabletteja enemmän kuin sinun pitäisi
Yksittäisen liian suuren annoksen jälkeen voi esiintyä oksentelua, pahoinvointia ja ripulia. Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannostuksen Azamun-tabletteja.
Jatkuvan yliannostuksen oireita ovat selittämättömät tulehdukset, kurkun haavaumat, mustelmat ja verenvuodot. Jos havaitset tällaisia oireita, ota välittömästi yhteys hoitavaan lääkäriisi.

Jos unohdat ottaa Azamun-tabletteja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Lääke on tarkoitettu sinun sairautesi hoitoon: älä koskaan anna omia Azamun-tablettejasi muille. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Azamun voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Azamun saattaa huonontaa luuytimen kykyä tuottaa erilaisia uusia verisoluja (kuten valkosoluja tai verihiutaleita). Tästä syystä verenkuvaa seurataan säännöllisesti. Muina haittavaikutuksina on esiintynyt yleistä huonovointisuutta, ruokahaluttomuutta, kuumeilua, pahoinvointia, lihaskipuja, ihottumia ja hiustenlähtöä. Azamunia saavien alttius virusten, sienten ja bakteerien aiheuttamille tulehduksille, mukaan lukien vesirokko ja vyöruusu, voi olla lisääntynyt. Koska Azamun heikentää elimistön puolustuskykyä, on aiheellista pyrkiä välttämään tartuntoja.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

5. AZAMUN-TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytettävä huoneenlämmössä (+15–25 ºC:ssa).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Azamun sisältää?
- Vaikuttava aine on atsatiopriini.
- Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, mannitoli, maissitärkkelys, povidoni 25000, kroskarmelloosinatrium, natriumstearyylifumaraatti, hypromelloosi ja makrogoli 8000.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Azamun 25 mg:
Vaaleankeltainen, kuperapintainen, kalvopäällysteinen tabletti.
Halkaisija n. 6 mm, paino n. 90 mg. Tunnus AE 25 toisella puolella ja G toisella puolella.

Pakkauskoko 100 tablettia.

Azamun 50 mg:
Vaaleankeltainen, kuperapintainen, kalvopäällysteinen tabletti.
Halkaisija n. 8 mm, paino n. 180 mg. Tunnus AE 50 toisella puolella ja jakouurre toisella puolella.

Pakkauskoot 100 tablettia ja 250 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
Generics (UK) Limited, Station Close, Potter's Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Englanti tai
McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, 35-36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanti tai Delpharm Lille S.A.S., ZI de Roubaix Est, Rue de Toufflers, 59390 Lys les Lannoy, Ranska

Pakkausseloste on tarkistettu 1.12.2014.

?


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot