Tulosta Tulosta


Hammaslääkäripelko ja pelkopotilaiden hoito

Julkaistu 27.01.2010

Kun vastaanotolla pelottaaSekä aikuisista että lapsista noin puolet pelkää hammashoitoa jonkin verran. Noin 5-20 prosentilla pelko vaikeuttaa tai estää kokonaan hammashoidon toteuttamisen. Puolella pelkäävistä potilaista hammaslääkäripelko on alkanut jo lapsena.

Hammaslääkäripelkoa pidetään usean tekijän summana. Ikävien hammashoitokokemuksien lisäksi pelkoa saattavat aiheuttaa muun muassa potilaan temperamentti (esim. ujous), kasvatus ja jokin yleissairaus. Tutkimusten mukaan pelkäävien vanhempien lapset pelkäävät hammaslääkärikäyntejä tavallista useammin.

Potilaan hammaslääkäripelko voi olla potilaalle niin ylitsepääsemätön, ettei potilas hakeudu hoitoon kuin äärimmäisessä hädässä, jolloin hoitotoimenpiteet voivat olla radikaalimpia kuin normaalissa perushoidossa, mikä puolestaan lisää potilaan hammaslääkäripelkoa. Hammaslääkäripelkoisten potilaiden pelon hoito on ensimmäinen hoidettava asia. Potilaan pelkojen kartoittaminen auttaa varsinaisen hammashoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Monilla potilailla pelko liittyy kipuun tai kontrollin menetyksen tunteeseen. Normaalin kivunlievityksen lisäksi hammaslääkäripelkoisia potilaita voidaan hoitaa esilääkityksen tai ilokaasun avulla.


Hammaslääkäripelkoisten lapsipotilaiden
hammashoito päätyy usein anestesiahoitoon lapsen huonon yhteistyökyvyn ja hampaiden laajan karioitumisen eli reikiintymisen seurauksena. Anestesiahammashoidon jälkeen on äärimmäisen tärkeää jatkaa pelkäävän lapsen pelon hoitoa tavallisella vastaanotolla. Jos hammaslääkäripelkoista potilasta ei pystytä hoitamaan omassa terveyskeskuksessa, voidaan potilas lähettää keskussairaaloiden tai yliopistosairaaloiden pelonhoitoyksikköön. Yksityisellä sektorilla on myös erityisesti aikuisten pelkopotilaiden hoitoon erikoistuneita hammaslääkäreitä.