Tulosta Tulosta


Hammasproteesit

Julkaistu 26.01.2010

hammasproteesi suun terveysJos potilaalta puuttuu osasta leukaa tai koko leuasta hampaat, voidaan potilaalle valmistaa kokoproteesi tai osaproteesi, riippuen hammaspuutoksen laajuudesta. Proteesi lisää puuttuvaa purentatukea ja luo riittävät olosuhteet puhumiselle, kasvojen ilmehtimiskyvylle ja ulkonäölle. Proteettista hoitoa voi edeltää preproteettiset toimenpiteet, joiden tarkoitus on luoda optimaaliset olosuhteet suussa protetiikalle. Preproteettisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi luisen luuharjanteen tai pehmytkudoksen kirurginen muotoilu, olemassa olevien hampaiden korjaaminen paikkaushoidoin tai huonoennusteisten hampaiden poisto.


Jos potilaan molemmat tai toinen leuka on täysin hampaaton, tulee kyseeseen kokoproteesi. Kokoproteesi on akryylista valmistettu rakenne, joka peittää yläleuassa koko kitalaen. Jos potilaalla on omia hampaita, joiden varaan voidaan tukea proteettinen ratkaisu, on rankaproteesi hyvä vaihtoehto. Rankaproteesi on proteesi, jossa puuttuvat hampaat on kiinnitetty metallirunkoon. Rankaproteesi on kevyt ja melko huomaamaton ratkaisu hampaiden puuttumiseen. Jos potilaalla on muutamia hyväkuntoisia omia hampaita suussa, tulee kyseeseen levyosaproteesi. Levyosaproteesi muistuttaa hyvin pitkälle kokoproteesia, mutta osaproteesissa on aukot suussa oleville hampaille.