Danonen kanssa.
" /> Tietoa Vatsaklinikan tekijöistä - Vatsa - Terveysklinikat - Tohtori.fi

Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tietoa Vatsaklinikan tekijöistä

Käsikirjoittajat:


Tommi Jussila, LT, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri

Kai Klintrup, kirurgian ja vatsaelinkirurgian erikoislääkäri

Jarmo Salo, lastentautien erikoislääkäri

Heli Kuusipalo, ETM (ravitsemustiede)


Käytetyt lähteet:


Höckerstedt K ja muut: Gastroenterologia ja hepatologia, 2006, Duodecim


Kirurgia, Duodecim, 2004.


Garrison M, Christakis A. A systematic review of treatments for infant colic. Pediatrics, Jul 2000; 106: 184-190


Savino F, Pelle E, Palumeri E, ym. Lactobacillus reuteri (American Type Culture Collection Strain 55730) Versus Simethicone in the Treatment of Infantile Colic: A Prospective Randomized Study. Pediatrics 2007;119;124-130


Lasten ruoka-allergia. Käypä hoito –suositus. Duodecim 2004;120:1524–38


Hoppu U, Kalliomäki M, Isolauri E. Voidaanko allergiaa ehkäistä ravitsemuksen keinoin? Duodecim 2001;117:98-102


Marschan E. Immunological effects of probiotic bacteria in prevention and treatment of allergic diseases in children. Väitöskirja, Helsingin yliopisto 2007.


Huurre A. The hygiene hypothesis: Reinforcing health counselling against allergy in early infancy. Väitöskirja, Turun yliopisto 2007.


Viljanen M. Effects of probiotic bacteria on symptoms and on immunologic responses in infants with atopic dermatitis. Väitöskirja. Helsingin yliopisto 2005.


Huovinen P, Hatakka A, Hiltunen M ym. Mikrobit ja ihminen–kohti ymmärtävää kumppanuutta. Lääkärilehti 2001;56:2916-2919


Salminen S, Kirjavainen P ja Isolauri E. Ruoansulatuskanavan mikrobisto ja terveys. Suomen Lääkärilehti 2002;57?:2902-2904


Rinne M. Modulation of gut microbiota in early infancy: probiotics, prebiotics and breastfeeding. Väitöskirja. Turun yliopisto 2006.


Hatakka K, Pitkäranta A ja Valtonen V. Probiootit infektioiden ehkäisyssä. Duodecim 2007;123:1795-7


Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset. Komiteamietintö 1998:7. Edita: Helsinki; 1998.


Juvonen K. Lasten ja nuorten ravitsemus. Elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuskeskus ETTK, Kuopion yliopisto, 2005.


Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset. Komiteamietintö 1998:7. Edita: Helsinki; 1998.


Grönlund J. Kouluikäisten vatsavaivat. Suomen Lääkärilehti 2007;62:3743-3747


Ashorn M. Miksi lapsen vatsaan koskee. Duodecim 2001;117:1109-1114


Kansanterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston ja Elintarvikeviraston tutkimusraportteja ja julkaisuja


Iäkkäiden ravitsemuksesta ETT Merja Suomisen kirjoittamat Vanhustyön keskusliiton ja Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen julkaisut


Nutrifocus – lehdet, erityisesti 1/2004: Suolisto terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa. Valio Oy, T&K:n julkaisuja

Professori Erika Isolaurin ja professori Seppo Salmisen, tutkija Kaisa Kajanderin ja tutkija Laura Piiraisen esitelmät Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 2007.


Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen julkaisut


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot