Terveysuutiset

Synnytyksessä koettu hapenpuute voi vaikuttaa älykkyyteen

16.06.2009


Elvyttämistä vaativa hapenpuute saattaa haitata vauvan älyllistä kehitystä, vaikka vauvalla ei olisi todettavissa hapenpuutteen aiheuttamia aivosairauden oireita. Bristolin yliopiston tutkimuksessa tämä havaittiin tutkimalla vastasyntyneenä elvytettyjä lapsia. Elvytykseen turvaudutaan, kun vauva ei hengitä omin voimin, joten usein se on merkki hapenpuutteesta.

Lancet-lehdessä julkaistujen tulosten perusteella vauvana elvytetyt menestyivät terveitä verrokkeja huonommin älykkyystesteissä, jotka tehtiin heidän ollessaan kahdeksanvuotiaita. Heikko menestys oli vielä yleisempää lapsilla, joilla oli aivo-oireita vauvana.

Vauvojen elvyttäminen ei ole harvinaista, joten synnytyksessä koettu hapenpuute saattaa vaikuttaa hyvin monien ihmisten älyllisten kykyjen kehittymiseen, kirjoittavat tutkijat.

Tutkimuksessa käytettiin 5 900:n kahdeksanvuotiaan älykkyystestituloksia. Lapsista vajaat 900 oli elvytetty vauvana, mutta vain 58:llä oli havaittu aivoperäisiä oireita. Loput 5 000 olivat terveitä verrokkeja, joita ei ollut elvytetty vauvana.

Uutispalvelu Duodecim

Lähde: Lancet 2009;373:1615-1622

Copyright © Kustannus Oy Duodecim 2009

Lisätietoja:
Synnytys - Helistin.fi

PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot