Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Uutiset

Pienempi fontti Suurempi fontti   Tulosta Lähetä ystävälle

Pienikin lyijyaltistus voi viivästyttää tyttöjen puberteettia

Julkaistu 30.11.-1 Jo alhaisetkin veren lyijytasot näyttäisivät hidastavan tyttöjen murrosikää, todetaan yhdysvaltalaistutkimuksessa. Hidastuminen ei ole tosin kovin suurta ja on havaittavissa lähinnä afrikkalaisamerikkalaisilla ja meksikolaisperäisillä tytöillä. Tutkimuksen mukaan rintojen ja häpykarvoituksen kasvu oli 2-6 kuukautta jäljessä niillä afrikkalaisamerikkalaisilla ja meksikolaisperäisillä tytöillä, joiden veressä oli 3 mikrogrammaa lyijyä desilitraa kohden. Kehitystä verrattiin tyttöihin, joiden lyijytaso oli 1 mikrogrammaa. Lisäksi afrikkalaisamerikkalaisten tyttöjen kasvu oli jonkin verran hitaampaa. Tulokset olivat samansuuntaisia myös valkoihoisilla tytöillä, mutta ne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Tutkijat eivät osaa selittää ryhmien välisiä eroja, mutta he otaksuvat niiden johtuvan perinnöllisistä sekä ympäristötekijöistä. Tutkijat pitävät havaintojaan huomionarvoisina, sillä 3:n mikrogramman lyijyaltistus on varsin pieni. Pienimmät arviot sikiöiden ja pienten lasten keskushermostolle myrkyllisestä pitoisuudesta ovat 10 mikrogrammaa. Toinen samassa lehdessä julkaistu tutkimus tosin vihjaa, että tätäkin alhaisemmat pitoisuudet saattavat vaikuttaa lasten älykkyysosamäärään.

Tutkimuksessa oli mukana 600 valkoihoista, 805 afrikkalaisamerikkalaista ja 781 meksikolaisperäistä 8-18-vuotiasta tyttöä. Tutkimuksessa hyödynnettiin laajan kansallisen NHANES III -terveystutkimuksen aineistoa.

Uutispalvelu Duodecim
(NEJM 2003;348:1527-36)


Suomessa veren lyijypitoisuudet ovat noin 2-5 mikrogrammaa desilitraa kohden. Suomalaislasten veren lyijypitoisuudet ovat laskeneet huomattavasti parinkymmenen vuoden aikana. Suurin yksittäinen syy tälle on lyijypitoisen bensiinin myynnin lopettaminen vuonna 1994.

Arvostele artikkeli
(0 arvostelua)
Tämä artikkeli antoi minulle riittävästi tietoa:
Ei pidä paikkaansa Pitää paikkansaPalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot