Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tietoa Jalkaklinikan tekijöistä ja käytetyistä lähteistä

Kirjoittajat:

Mari Kataja, farmaseutti
Jarkko Männistö, fysioterapeutti
Mirja Heikkilä, LL, lääketieteen toimittaja
Tuukka Niinimäki, ortopedi

Lähteet:
Alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta. Lääkärin tietokannat/ Käypä hoito [online]. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä. Päivitetty 2.4.2003. Duodecim.

Tapani Ebeling ja Liisa Hiltunen. Diabeetikon jalkaongelmat. Lääkärin tietokannat/Lääkärin käsikirja [online]. Päivitetty 14.1.2009. Duodecim.

Markku Ellonen. Laskimotukoksen ehkäisy. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online]. Päivitetty 12.3.2007. Duodecim.

Virpi Honkala. Alaraajan laskimoiden vajaatoiminta. Lääkärin tietokannat/Lääkärin käsikirja [online]. Päivitetty 28.3.2007. Duodecim.

Irmeli Liukkonen ja Riitta Saarikoski (toim.) (2004). Jalat ja terveys. Duodecim.

Pertti Mustajoki. Diabeteksen jalkaongelmat ja niiden ehkäiseminen. Lääkärin tietokannat/Lääkärikirja Duodecim [online]. Päivitetty 23.12.2008. Duodecim.

Pertti Mustajoki. Kihti. Lääkärin tietokannat/ Lääkärikirja Duodecim [online]. Päivitetty 2.3.2009. Duodecim.

Pertti Mustajoki . Laskimotukos (laskimoveritulppa). Lääkärin tietokannat/Lääkärikirja Duodecim [online]. Päivitetty 26.3.2009. Duodecim.

Pertti Mustajoki. Pinnallinen laskimotulehdus. Lääkärin tietokannat/Lääkärikirja Duodecim [online]. Päivitetty 19.12.2008. Duodecim.

Pertti Mustajoki ja Markku Ellonen. Alaraajojen valtimotauti (katkokävely). Lääkärin tietokannat/Lääkärikirja Duodecim [online]. Päivitetty 9.12.2008. Duodecim.

Taru Mustonen, Juha Mustonen ja Tuomo Kava. Tupakkariippuvuuden etiologia ja tupakoinnin keskeiset terveydelliset vaikutukset. Lääkärilehti 2004;59(14):1505-1510.

Risto Mäkinen ja Heidi Alenius. Tupakoinnin lopettaminen ja vieroitushoidot. Lääkärin tietokannat/Lääkärin käsikirja [online]. Päivitetty 27.10.2008. Duodecim.

Markku Partinen. Levottomat jalat. Duodecim 2006; 122(24): 2999-3008.

Osmo Saarelma. Levottomat jalat –oireyhtymä. Lääkärin tietokannat / Lääkärikirja Duodecim [online]. Päivitetty 22.5.2008. Duodecim.

Osmo Saarelma. Tupakasta vierotus. Lääkärin tietokannat/Lääkärikirja Duodecim [online]. Päivitetty 4.11.2008. Duodecim.

Syvä laskimotukos (SLT). Lääkärin tietokannat/Lääkärin käsikirja [online].Päivitetty 27.4.2006. Duodecim.

Gary A. Thibodeau ja Kevin T. Patton (1996). Anatomy & Physiology. Mosby-Year Book, St. Louis.
Tupakoinnin tärkeimmät tunnetut terveyshaitat. Lääkärin tietokannat/Lääkärin käsikirja [online]. Päivitetty 26.6.2007. Duodecim.

Ilkka Vuori ja Simo Taimela (toim.) (1999). Liikuntalääketiede. Duodecim.

Liukkonen I., Saarikoski R.: Jalat ja terveys, 2004. 1. painos. Duodecim.

Ahonen, ym: Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu, 1998. VK-Kustannus Oy.

Liukkonen I., Saarikoski R.: Terveet jalat, 2007. 1. painos. Duodecim.

PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot