Tulosta Tulosta


Mikä on suuhygienisti?

Julkaistu 27.01.2010

suun terveys suuhygienisti

Suuhygienisti on suu- ja hammassairauksien ehkäisyn ja varhaishoidon ammattilainen. Suuhygienisti toimii itsenäisesti oman toimenkuvansa ja vastuualueidensa puitteissa. Suuhygienistilla on hammaslääketieteelliset valmiudet toimia osana avo- tai laitoshoidossa olevan potilaan perussairaanhoitoa.


Suuhygienistin toimenkuva käsittää suun terveydentilan tutkimisen, kariologisen seulontatutkimuksen, hoitosuunnitelman ja hoidon toteutuksen sekä arvioinnin tekemisen omalla vastuualueellaan. Suuhygienisti kykenee havaitsemaan potilaan limakalvomuutokset, osaa tutkia potilaan purentaa ja ohjata potilaan hammaslääkäriin tilan niin vaatiessa. Lisäksi suuhygienisti hallitsee parodontaalisairauksien syntyyn, etenemiseen ja hoitoon kuuluvat tekijät. Suuhygienistilla on merkittävä osuus parodontiittipotilaan ylläpitohoidon toteutuksessa.

Suuhygienistin antamasta hoidosta saa Kela-korvausta

Yksityisen suuhygienistin antamasta hoidosta maksetaan Kela-korvausta, jos hoito perustuu yksityisessä terveydenhuollossa toimivan hammaslääkärin määräykseen.

Hammaslääkärin määräys suuhygienistin hoitoon on voimassa kaksi vuotta. Hoitoa korvataan enintään 15 hoitokerralta. Suuhygienistin tekemän suun ja hampaiden terveystarkastuksen kustannuksia korvataan kerran kalenterivuodessa. Lue lisää Kelan sivuilta