Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Ravintolisät
Etsi lääkäri
Etsi hammaslääkäri
Ravintolisät Ravintolisät-klinikasta löydät kaiken, mitä tarvitsee tietää
vitamiineista ja hivenaineista sekä ravintolisistä ja
rohdoksista.

Rohdosluettelo

Pienempi fontti Suurempi fontti   Tulosta Lähetä ystävälle

Neidonhiuspuu

Julkaistu 30.11.2005

Neidonhiuspuu

Ginkgo biloba L. - Ginkgoaceae-heimo

Rohdoskasvi
Kansanlääkintä
Rohdos
Vaikuttavat aineet ja vaikutukset
Käyttötarkoitus
Haittavaikutukset ja vastasyyt
Käyttötapa ja annostus
Valmisteita, jotka sisältävät neidonhiuspuuta

Rohdoskasvi

Neidonhiuspuu eli temppelipuu on ainoa enää olemassa oleva luokkansa edustaja kasveista, joita esiintyi maapallolla laajalle levinneinä tertiäärikauden loppuun saakka. Tämän yli 300 miljoonaa vuotta vanhan kasvilajin edustajien tietetään elävän jopa 1000 vuotta vanhoiksi. Nykyään neidonhiuspuu, ginkgo, kasvaa luonnonvaraisena Itä-Aasiassa, erityisesti Kiinassa, mitä pidetäänkin kasvin alkuperämaana. Sitä viljellään farmaseuttisia tarkoitusperiä varten Koreassa, Etelä-Ranskassa ja Pohjois-Amerikassa.

Kansanlääkintä

Kiinassa sen hedelmistä ja lehdistä valmistettuja uutteita on käytetty jo yli 5000 vuoden ajan erilaisten keuhkosairauksien kuten astman ja keuhkoputkentulehduksen hoidossa sekä lääkkeenä sydän-verisuonisairauksissa. Neidonhiuspuuta on käytetty rohdoksena myös nivel- ja reumavaivoihin, puutteellisesta verenkierrosta johtuvaan näkökyvyn heikkenemiseen sekä laukaisemaan jännitystiloja. Rohdosta on kansanlääkinnässä käytetty yleiseen heikotukseen, huimaukseen, hoitamaan kylmiä käsiä ja jalkoja, estämään mahanturpoamista sekä tehostamaan henkistä valppautta.

Rohdos

Rohdoksena käytetään puun lehdistä valmistettuja uutteita ja niistä tehtyjä farmaseuttisia valmisteita. Yleensä käytetään standardoituja uutteita (50:1), jotka on vakioitu sisältämään 24 % flavoniglykosideja ja 6 % terpeenilaktoneja.

Vaikuttavat aineet ja vaikutukset

Lehtiuute sisältää 22-27% kversetiini- ja kämferolirankaisia flavonoidiglykosideja eli nk. ginkgo-flavonoideja, 5-7 % terpeenilaktoneja, josta noin puolet (2,8-3,4 %) ginkgolideja (A, B ja C) ja loput (2,6-3,2 %) bilobalideja. Uutteessa on myös tanniineja eli parkkiaineita, haihtuvaa öljyä, karotenoideja, lignaaneja ja orgaanisia happoja.

Vuodesta 1975 lähtien on tähän mennessä tehty lähes 40 kliinistä tutkimusta ginkgon lehtiuutteen vai-kutuksista ja useita satoja tieteellisiä julkaisuja ginkgon kemiallisista aineosista sekä niiden biokemi-allisista ominaisuuksista ja toksikologiasta. Biokemialliset ja lääketieteelliset tutkimukset ovat painot-tuneet selvittämään ginkgo-uutteen vaikutuksia henkisen suorituskyvyn parantamiseen, perifeerisen verenkierron tehostamiseen ja antituumoriaktiivisuuteen.

Kokeellisesti on Ginkgo biloba -lehtiuutteelle osoitettu seuraavat farmakologiset vaikutukset:

 • tehostaa verenkiertoa, erityisesti mikroverenkiertoa
 • parantaa veren reologisia ominaisuuksia (reologia = oppi virtauksista ja materiaalien muutoksista, tutkii esim. veren koostumuksen muuntelun vaikutusta verivirtauksiin)
 • uutteen sisältämät flavonoidit inaktivoivat toksisia radikaaleja (antioksidatiivinen vaikutus)
 • uutteen sisältämät ginkgolidit estävät verihiutaleita aktivoivaa tekijää PAF (PAF = platelet activating factor, osallistuu verisolujen aggregoitumistpahtumaan, solujen kokkaroitumiseen verisuonissa)
 • ginkgolidit A ja B sekä bilobalidit ovat hermoja suojaavia (neuroprotektiivisia)
 • tehostaa muistia ja oppimiskykyä
 • tehostaa koliinin absoptiota hippokampuksessa (hippocampus = aivoturso)
 • estää ikääntymisestä johtuvien kolinergisten muskariiniresepetorien ja a2-adrenoreseptorien vähenemistä (reseptori = ottaa solussa vastaan ärsykkeen ja muuttaa sen signaaliksi. Esim. mus-kariinireseptorit välittävät asetyylikoliininvaikutuksia parasympaattisen hermoston postsynaptisissa kohdesoluissa.)
 • vähentää silmän verkkokalvon turvotusta ja estää verkkokalvon soluvaurioita
 • alentaa seerumin kolesterolin määrää ja alentaa riskiä sairastua sydän- ja verisuonisirauksiin.

  Käyttötarkoitus

  Ginkgo biloba-uuttetta ja siitä tehtyjä valmisteita käytetään lisäämään verivirtausta, erityisesti kapil-laarisuonissa (Saksassa hyväksytty käyttötarkoitus: "ääreis- ja aivoverivirtauksen häiriöt").

  Ginkgoa käytetään aivojen ja raajojen verenkiertohäiriöissä lisäämään verivirtausta, muistihäiriöihin, keskittymiskyvyn puutoksiin, masennustiloissa, huimaukseen, korvien vinkumisen (tinnitus) poistamiseen ja päänsärkyyn.

  Haittavaikutukset ja vastasyyt

  Ginkgo biloba-uutteita pidetään käyttäjälleen suhteellisen turvallisina ja vaarattomina. Kuitenkin nautittaessa suuria määriä uutetta, saattaa esiintyä ripulia, pahoinvointia ja oksetusta, joilta voidaan välttyä vähentämällä annostusta. Tuoreiden hedelmien käsittely voi aiheuttaa pääkipua ja kosketusihottumaa.

  Käyttötapa ja annostus

  Nestemäisinä (tinkuurana) tai kiinteinä valmisteina (jauheena) suun kautta. Tinktuurat ovat spriipitoisia, kirkkaita ja ohuita rohdosuutteita tai uutteiden spriiliuoksia, jotka valmistetaan joko liuottamalla tai perkoloimalla.

  Tinktuurana 1 - 4 ml, jauheena 600 - 1600 mg, tavallisesti 120 - 240 mg kuivauutetta (extr. sicc.) 2 - 3 kertaa päivässä. Yhtäjaksoinen käyttö ei saisi ylittää 8 viikkoa.

  Käsikauppa- ja rohdosvalmisteita, jotka sisältävät neidonhiuspuuta

  Valmisteet


Arvostele artikkeli
3.8 (25 arvostelua)
Tämä artikkeli antoi minulle riittävästi tietoa:
Ei pidä paikkaansa Pitää paikkansa


klinikkauutisia

Ei uutisia

PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot