Tulosta Tulosta


Miten kolesteroli mitataan?

Julkaistu 29.06.2007 Veren kolesteroli voidaan yksinkertaisimmin mitata "pikatestillä". Mittausta varten otetaan verinäyte sormenpäästä. Verinäytettä pipetoidaan erityiselle kolesteroliliuskalle, josta kolesterolimittari analysoi veren kolesterolin määrän. Laite kertoo veren kokonaiskolesterolin määrän 3 minuutissa. Pikamittaus ei kerro erikseen hyvän ja pahan kolesterolin suhdetta. Yleensä kuitenkin ihmisillä, jolla kokonaiskolesteroli on pieni, myös "pahan" LDL-kolesterolin osuus on pieni. Pikamittauksen avulla pyritään "saamaan kiinni" ne ihmiset, joilla kolesteroliarvot ovat koholla ja lähettämään heidät edelleen tarkempiin tutkimuksiin tai ruokavalio-ohjaukseen.

Syöminen ei vaikuta pikamittauksen tulokseen olennaisesti. Mahdollinen vaikutus on niin pieni, ettei sillä ole käytännön merkitystä saatuun kokonaiskolesteroliarvoon.

Kolesterolierittelymittaukset ovat tarkempia. Niissä erotellaan "hyvän" HDL-kolesterolin, "pahan" LDL-kolesterolin sekä triglyseridimäärät. Mittausta varten otetaan laskimoverinäyte käsivarresta. Ennen laboratoriomittausta tulisi olla 12 tuntia syömättä.

Kolesterolierittelytutkimuksissa voidaan havaita, mikäli HDL- ja LDL-kolesterolin sekä triglyseridin keskinäiset suhteet ovat epänormaaleja.