Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Yleislääkäri

Pienempi fontti Suurempi fontti   Tulosta Lähetä ystävälle

Virtsankarkailu

Julkaistu 15.02.2006
Virtsankarkailu Lähde: Lehdistötiedote 1.3.2000.
Professori Timo Lehtonen, HUS, Kirurgian klinikka
Ylilääkäri Carl-Gustaf Nilsson, HUS, Naistenklinikka

Suomessa noin 400.000 ihmistä kärsii ajoittain tai pitkäaikaisesti virtsankarkailusta. Kuitenkin vain pieni osa potilaista hakee vaivoihinsa ammattiapua, vaikka sitä olisi saatavilla. Virtsaamisvaivoihin liittyvien sairauksien määrittely ja hoito ovat kehittyneet hyvää vauhtia viimeisten vuosien aikana.

Virtsankarkailu on hyvin yleinen sairaus, joka pitkittyessään heikentää elämänlaatua ja aiheuttaa sosiaalista eristyneisyyttä. Potilaiden on vaikea puhua siitä jopa lääkärille. Vaivat ovat yleisiä kaikenikäisillä. Kyseessä on miltei yhtä paljon miesten kuin naisten vaiva. Ja vaikkakin ongelma on yleisempi ikä-ihmisten keskuudessa, siitä kärsivät myös monet keski-ikäiset naiset ja miehet.

 

Erityyppiset oireet vaativat erilaista hoitoa

 

Virtsaamisvaivoihin liittyvät sairaudet luokitellaan oireiden perusteella kahteen pääryhmään ja useisiin alaryhmiin. Suurin osa vaivoista johtuu virtsarakon lihaksen yliaktiivisuudesta. Yliaktiivisen virtsarakon oireita ovat tihentynyt virtsaamistarve ja/tai äkillinen voimakas virtsaamistarve sekä yöllinen virtsaamisen tarve. Oireisiin saattaa kuulua tahdosta riippumatonta virtsankarkailua, jota edeltää voimakas tunne virtsaamispakosta. Toinen virtsarakon säätelyyn liittyvä sairaus on ponnistusinkontinenssi, jolle on tyypillistä fyysisen ponnistuksen, naurun, aivastuksen tai yskänpuuskan aiheuttama virtsankarkailu.

Sairauden diagnosointi on avainasemassa, koska erityyppiset vaivat vaativat erilaisia hoitoja tai hoitoyhdistelmiä. Virtsaamisvaivasta kärsivän kannattaa kääntyä terveyskeskuksensa yleislääkärin puoleen. Diagnoosi saattaa selvitä jo tavallisen haastattelun perusteella. Joskus täsmälliseen diagnoosiin tarvitaan lisätutkimuksia kuten virtsanäyte, gynekologinen tai urodynaaminen tutkimus. Virtsaamispäiväkirja, johon potilas merkitsee virtsaamiskerrat ja virtsan määrän muutaman päivän ajalta, kertoo lääkärille virtsaamisongelman vaikeusasteen.

Yliaktiivisesta virtsarakosta johtuvat sairaudet voidaan hoitaa lääkkeellä. Lääkehoito sopii yhä useammalle potilaalle, koska uusien lääkkeiden vaikutus on entistä täsmällisempi ja haittavaikutukset vähäisempiä. Uusin Suomessa myytävä reseptilääke sisältää tolterodiini-nimistä ainetta, joka vaikuttaa virtsarakon tyhjentäjälihakseen ja estää rakon supistelua. Ponnistusinkontinenssin syynä on yleensä heikko virtsaputken sulkijalihas tai rakenteellinen vika virtsaputken tukijärjestelmässä. Ponnistusinkontinenssiin lääke ei pure, mutta lantiopohjan lihasten harjoittelu kylläkin.

Uutta hoitorintamalla ovat yhä turvallisemmat ja lyhyemmän toipumisajan vaativat leikkausmenetelmät. Hoitona voidaan myös käyttää elimistöön asennettavaa laitetta, joka stimuloi virtsarakkoon meneviä hermoja ja siten hillitsee rakon supistelua. Yliaktiivisen virtsarakon oireet voidaan vähentää tai poistaa kokonaan virtsarakon laajennusleikkauksella.

 

Väärät uskomukset estävät hoitoon hakeutumista

 

Virtsaamisvaivoista esiintyy virheellisiä tietoja ja käsityksiä kuten, että virtsankarkailu on ikääntymisen väistämätön seuraus, jolle ei mahdeta mitään. Vaiva koetaan usein häpeälliseksi eikä tiedetä, että oireista voi päästä eroon tai niitä voidaan lievittää asianmukaisella hoidolla. Virtsarakon säätelymekanismi on tahdosta riippumaton, joten häiriöt eivät häviä "omia tapoja parantamalla" eivätkä edes suomalaisella sisulla.

Ammattilaiset - terveyskeskuslääkäri, työterveyslääkäri, yleislääkäri, gynekologi tai urologi - ovat kaikki koulutettuja auttajia. Erikoiskoulutuksen saaneet uroterapeutit ja fysioterapeutit pystyvät tekemään erilaisia mittauksia ja suunnittelevat lihasten harjoitusohjelmia erityisesti ponnistusinkontinenssista kärsiville potilaille.

Vuodesta 1998 alkaen Maailman terveysjärjestö, WHO, on päättänyt lisätä virtsarakon säätelyyn liittyvät ongelmat sairausluokituksiin - tätä ennen ne luokiteltiin terveyshaitaksi. Samalla laadittiin ensimmäiset kansainväliset hoitosuositukset.

Arvostele artikkeli
3.1 (26 arvostelua)
Tämä artikkeli antoi minulle riittävästi tietoa:
Ei pidä paikkaansa Pitää paikkansaPalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot