Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Foorumi
Kirjoittaja Viesti

Vieras9468923

Vieras9468923

Otsikko: Miesten kokemuksia tuesta osastolla sydänleikkauksen jälkeen

Lähetetty: Ke Tam 20. 2010 - 15:01

Lainaa | Ilmoita

Hei,
Opiskelemme sairaanhoitajiksi Diakonia-ammattikorkeakoulussa, Helsingissä. Teemme opinnäytetyömme sydänleikkauksen läpikäyneistä miehistä sekä heidän kokemuksistaan saamastaan tuesta ja ohjauksesta osastohoidon aikana.

Tarvitsemme tutkimukseemme miespotilaita, joille on tehty joko pallolaajennus tai ohitusleikkaus. Tarkoituksenamme on kartoittaa saamaanne tukea ja ohjausta osastohoidon aikana sekä miten se on vaikuttanut Teidän paranemiseenne. Pyydämme Teitä osallistumaan tutkimukseemme, koska antamanne tieto on arvokasta hoitotyön kehittämiseksi entistä enemmän potilaiden toiveita vastaavaksi.

Voitte vastata nimettömänä joko tänne tai sähköpostitse, osoitteeseen: katri.karjalainen@student.diak.fi tai nurije.kamberi@student.diak.fi. Jos ilmoitatte nimenne ja yhteystietonne, ne pysyvät salaisina, vain tutkimuksen tekijät saavat ne tietoonsa. Vastauksianne käytetään ainoastaan opinnäytetyötämme varten.

Alla kysymykset joihin toivomme Teidän vastaavan:

Haastateltavan taustatiedot:
Ikä ____
Siviilisääty
Naimisissa __
Avoliitossa __
Naimaton__
Eronnut__
Leski__

Lasten lukumäärä ____

Koulutus
Peruskoulu__
Ylioppilas__
Toisen asteen ammatillinen tutkinto__
Opistoasteen tutkinto__
Yliopistotutkinto__
Ammattikorkeakoulututkinto__
Muu, mikä? ______________________

Ammatti_________________________

Miten leikkauksesta toipuminen sujui osastolla? Miltä sairaalassa oleminen tuntui? Millainen vointinne on tällä hetkellä?

1 Emotionaalisen tuen toteutuminen osastohoidon aikana

Minkälaista emotionaalista tukea olette saaneet? (esim. keskustelu, ohjaus, kosketus, kuunteleminen, huumori, välittäminen, muu?)
Keneltä olette saaneet emotionaalista tukea hoidon aikana (lääkäri, hoitaja, laitosapulainen, pappi, omainen tai joku muu, kuka?)
Minkälaisissa tilanteissa saitte emotionaalista tukea?
Minkälaista tukea toivoitte saavanne leikkauksen jälkeen?

2 Ohjauksen merkitys potilaan kuntoutumiseen

Minkälaista potilasohjausta saitte osastohoidon aikana?
Mikä merkitys ohjauksella oli kuntoutumisenne kannalta?
Minkälaista hyötyä koette ohjauksella olleen nykyhetkeen?

Mitä muuta haluaisitte kertoa osastohoidosta?
Viestejä: 1 | Luettu: 6,136
 

PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot